Feilsøke faksproblemer

Feilsøke faksproblemer


Artikkelsammendrag: Feilsøke faksproblemer


Innholdsfortegnelse:
 1. Kontroller at telefonledningen fungerer
 2. Kontroller at fakskabelen er riktig satt inn
 3. Tilbakestill faks til standardverdier
 4. Skift ut fakskablen hvis tilgjengelig
 5. Koble fra andre enheter
 6. Deaktiverer feilkorrigeringsodus (ECM)
 7. Senk modemets hastighet (overføringshastigheten)
1.


  Kontroller at telefonledningen fungerer 

 1. Koble fakskabel fra telefonens stikkontakt
 2. Bruk telefonrøret til å bekrefte at utgående samtaler er mulig og at innkommende samtaler kan mottas
 3. Hvis du ikke klarer å ringe ut / motta samtale, eller det er mye støy på linjen, kontakt tjenesteleverandøren for å løse problemet

Tilbake til toppen
2.


  Kontroller at fakskabelen er riktig satt inn  

 1. Sørg for at kabelen er riktig koblet til kontakten merket "Fax" og til telefonkontakten
 2. Ta ut og sett i begge endene på kabelen, og se etter skade på kabelen eller kontakten

Tilbake til toppen
3.


  Tilbakestill faks til standardverdier  


Gjenoppretting av standard faksinnstillinger kan løse tilkoblingsproblemer.

Se i brukerhåndboken
for instruksjoner om hvordan du skal gjøre dette på din MFP-modell.

Tilbake til toppen
4.


  Skift ut fakskablen hvis tilgjengelig  


Hvis en egnet ny eller fungerende kabel er tilgjengelig, koble til denne for å teste

Tilbake til toppen
5.


  Koble fra andre enheter  


Andre enheter på linjen kan forårsake problemer. Koble fra andre enheter, for eksempel telefon, ADSL-modemer, kortbetalingsenheter osv.

Tilbake til toppen
6.


  Deaktiver feilkorrigeringsodus (ECM)  


Deaktivering av ECM kan løse noen kommunikasjonsproblemer. Se i brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan du skal gjøre dette på din MFP-modell.

Tilbake til toppen
7.


  Senk modemets hastighet (overføringshastigheten)  


Manuell reduksjon av modemets hastighet kan løse kommunikasjonsproblemer. Se i brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan du skal gjøre dette på din MFP-modell.

Tilbake til toppen

Hvis du trenger mer hjelp eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger, kan du koble inn vårt tekniske team på Twitter .

 


Hurtigtipsinnhold utgis av Dells kundestøttemedarbeidere, som løser problemer på daglig basis. For at hurtigtipsene skal utgis raskt kan det hende at de bare representerer delløsninger eller midlertidige løsninger som fremdeles er i utvikling eller som venter på bekreftelse på at de løser problemet. Disse hurtigtipsene er ikke gjennomgått, validert eller godkjent av Dell og bør derfor brukes med forsiktighet. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i hurtigtipsene

Artikkel-ID: SLN286360

Dato sist endret: 16/12/2015 09:40 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.