Kunnskapsbase

Tilkoblingsveiledning for Dell XPS 10


Innholdsfortegnelse:

 1. Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk
 2. Administrere Bluetooth-tilkoblinger
 3. Koble XPS 10-enheten til en ekstern skjerm


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler en XPS 10-enhet til Wi-Fi-nettverk, Bluetooth-enheter eller en ekstern skjerm.

Problem 1: Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

 1. Åpne perlene (dra høyre kant av skjermen innover eller flytt markøren til øverste eller nederste høyre hjørne), og velg Innstillinger.
 2. Velg ikonet Tilgjengelig nettverk.
 3. Velg et foretrukket nettverk fra listen som vises.
 4. Velg Koble til.
 5. Skriv inn nettverkssikkerhetsnøkkelen hvis du blir bedt om det.

Tilbake til toppen


Problem 2: Administrere Bluetooth-tilkoblinger

Slik søker du etter og legger til Bluetooth-enheter:

 1. Åpne Innstillinger fra perlene, og velg Endre PC-innstillinger.
 2. Under PC-innstillinger velger du Enheter.
 3. Klikk på Legg til en enhet for å søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
 4. Klikk på Bluetooth-enheten for å legge den til.

Slik viser du Bluetooth-enheter:

 1. Alle Bluetooth-enheter du har koblet til tidligere og festet til startskjermen, vises som ruter på startskjermen.
 2. Hvis du vil vise alle Bluetooth-enhetene du har koblet til tidligere, og som ikke er festet til startskjermen, kan du gå til Alle programmer. Enhetene står oppført under Bluetooth-enheter.

Slik fjerner du en Bluetooth-enhet fra nettbrettet:

 1. Åpne Innstillinger-perlen, og velg Endre PC-innstillinger.
 2. Under PC-innstillinger velger du Enheter.
 3. I ruten til høyre klikker du på enheten du vil fjerne.
 4. Klikk på minustegnet (–), og velg Fjern.

Slik fjerner du en Bluetooth-enhet fra startskjermen:

 1. Gå til startskjermen, og høyreklikk på Bluetooth-enheten du vil fjerne.
 2. Velg Løsne fra Start for å fjerne ruten fra startskjermen.

Slik overfører du filer mellom Bluetooth-enheter:

 1. Åpne startskjermen, og velg en Bluetooth-enhet.
 2. Velg Send fil, og velg filene du vil overføre.

Slik slår du av eller på Bluetooth:

 1. Åpne Innstillinger-perlen, og velg Endre PC-innstillinger.
 2. Velg Trådløs fra ruten til venstre.
 3. Under alternativet Trådløse enheter flytter du Bluetooth-glidebryteren for å slå det av. Flytt glidebryteren på nytt for å slå den på.

Tilbake til toppen


Problem 3: Koble XPS 10-enheten til en ekstern skjerm

 1. Koble Mini-HDMI-kontakten på tastaturdokkingstasjonen til en kompatibel skjerm ved hjelp av Mini-HDMI til HDMI-kabelen.
 2. Åpne perlene, og velg Enheter.
 3. Velg Ekstra skjerm.
 4. Velg ønsket delingsalternativ for skjerm.

Tilbake til toppen


 


Artikkel-ID: SLN289877

Dato sist endret: 30/04/2015 08:59 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.