Aktivere/deaktivere automatisk avspilling på CD/DVD-stasjoner og flyttbare stasjoner

Aktivere/deaktivere automatisk avspilling på CD/DVD-stasjoner og flyttbare stasjoner


Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer Autokjør på CD/DVD-stasjoner for Windows 7 og 8


 

Autokjør

Autokjør (automatisk avspilling) er en funksjon som automatisk kjører et program eller åpner en fil på en flyttbar stasjon eller CD/DVD etter tilkopling/innsetting. De fleste automatiseringsoppgaver er spesifisert i en fil som heter autorun.inf. Autokjør er en praktisk funksjon, men den betyr også at virus og skadelig programvare ofte bruker slik automatisering ved å starte eller installere programmer uten du noensinne merker det. Det er derfor de fleste sikkerhetsbevisste folk pleier å deaktivere funksjonen helt.
 

Konfigurering av Autokjør i Windows 7, 8 og 8.1

Hvis du vil konfigurere Autokjør i Windows Vista eller 7, åpner du Start-menyen ved å klikke på Start-knappen eller trykke på Windows-tasten på tastaturet. Skriv inn "autokjør" i søkefeltet, og klikk på Autokjør.

I Windows 8 åpner du Innstillinger. Søk ved hjelp av tastatursnarveien Windows-tasten+W, skriv inn "autokjør" i søkefeltet, og klikk på Autokjør.
I Windows 8.1 finnes det både en tradisjonell Kontrollpanel-versjon (klikk på den mer fargerike Autokjør-knappen for dette alternativet) og en forenklet app med moderne brukergrensesnitt (klikk på Autokjør-innstillinger eller et hvilket som helst annet element med tannhjulikonet).  

Med den nye appen for PC-innstillinger med moderne brukergrensesnitt i Windows 8.1 kan du bare slå Autokjør helt av ved hjelp av glidebryteren Bruk Autokjør for alle medier og enheter eller ved å velge handlinger for flyttbare stasjoner og minnekort. Vær oppmerksom på at navnet til Windows Utforsker har vært endret til Filutforsker siden Windows 8.

Kontrollpanelkonfigurasjon for Autokjør er nesten den samme siden Windows Vista, bortsett fra at Windows 8 og 8.1 grupperer elementer etter enhetstype og har to ekstra deler: Flyttbar stasjon og Minnekort.
Hvis du vil deaktivere Autokjør fullstendig i Windows Vista, 7, 8 og 8.1, fjerner du avmerkingen i avmerkingsboksen for Bruk Autokjør for alle medier og enheter. Klikk på Lagre for å lukke vinduet.
 

 

 

Hvis du ikke ønsker å sette så strenge begrensninger for automatiske handlinger, bruker du følgende konfigurasjon i stedet. Først kontrollerer du at avmerkingsboksen for Bruk Autokjør for alle medier og enheter er merket.
Deretter velger du Ikke gjør noe for følgende elementer:

  • Tom CD

  • Tom DVD

  • Tom BD

Dette deaktiverer hurtigvinduer for Autokjør i tilfelle du setter inn en tom plate eller kobler til en ekstern eller flyttbar enhet, for eksempel USB-flashstasjoner eller eksterne harddisker med noe av det oppførte innholdet.

  • Hvis du vil spille av multimediefiler fra optiske plater (CD/DVD/Blu-ray) automatisk, velger du favorittprogram for alle typer ikke-tomme lyd- og video-/filmplater.
  • I Windows Vista og 7 setter du innstillingen for blandet innhold, bilder, videofiler og lydfiler til å åpne mappen for å vise filene ved hjelp av Windows Utforsker for å forhindre potensielt skadelige multimediefiler fra å prøve å ta over PC-en. Ja, skadelig programvare kan være innebygd i foto-, musikk- og videofiler og kan utnytte sikkerhetsproblemer i programvare som spiller av multimediefiler.
  • I Windows 8 og 8.1 setter du også innstillingene for flyttbare enheter og minnekort til å åpne mappen for å vise filer (Filutforsker) for å beskytte mot at skadelig programvare startes automatisk.
  • Deretter velger du ønsket handling for programvare og spill. For å forhindre at skadelig programvare kjøres automatisk, anbefaler jeg å bare åpne mappen eller ikke gjøre noe. Du kan starte installerte spill fra Start-menyen eller startskjermen og installere programvare ved hjelp av Windows/Filutforsker (bare dobbeltklikk på CD/DVD-stasjonen, så kjøres og automatiske handlinger).

Her er et eksempel på en ikke-restriktiv, men fortsatt sikker Autokjør-konfigurasjon i Windows 7:

Det finnes også Autokjør-handlinger for flere typer enheter – digitale kameraer og videokameraer, smarttelefoner, osv. Du bør sette disse innstillingene til ingen handling eller til å vise enhetsinnholdet med Windows/Filutforsker.  Klikk på Lagre for å aktivere endringene.
Artikkel-ID: SLN291332

Dato sist endret: 03/08/2018 05:48 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.