Kunnskapsbase

Liste over PowerEdge RAID Controller-typer (PERC) for Dell EMC-systemer


Denne artikkelen gir en oversikt over PowerEdge RAID Controller (PERC) etter seriegrupper (generasjon) for Dell EMC-systemer. Det finnes flere typer PERC-kontrollere tilgjengelig avhengig av interne/eksterne lagringskontakter, maksimal drivestøtte og RAID-støtte.

Utvid serien til din PERC-kontroller eller vis alle for å vise alle modeller:

Modeller Grensesnitt PCI-støtte SAS-kontakter Bufferminne Tilbakeskrivingsbuffer RAID-nivåer Maks. stasjonsstøtte RAID Support (C1E-støtte)
H840
Adapter
12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.1 2 x 4 ekstern 8GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 255 Maskinvare
H740P-adapter. 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.1 2 x 4 intern 8GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H740P Mini Mono 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.1 2 x 4 intern 8GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
S140-programvare
RAID
6 Gb/s SATA/NVMe N/A N/A Ingen buffer Ingen buffer 0, 1, 5, 10 16* Programvare-RAID
Windows og Linux
12Gbps SAS ext. HBA 12Gb/s SAS PCI-e 3.0 2 x 4 ekstern Ingen buffer Ingen buffer Uten RAID
Bare Pass-Thru
255 Uten RAID
Bare Pass-Thru
 
*S140-kontrolleren støtter opptil 16 fysiske disker (SATA + NVMe) avhengig av størrelsen på systemets bakpanel, bortsett fra på PowerEdge R840 og PowerEdge R940xa som støtter opptil 30 (SATA + NVMe).
Modeller Grensesnitt PCI-støtte SAS-kontakter Bufferminne Tilbakeskrivingsbuffer RAID-nivåer Maks. stasjonsstøtte RAID Support (C1E-støtte)
H830
Adapter
12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 ekstern 2GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 255 Maskinvare
H730P-adapter 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern 2GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H730P Mini Mono 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern 2GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H730P Mini Blade 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern 2GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H730-adapter 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H730 Mini Mono 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H730 Mini Blade 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 1 x 4 intern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H330-adapter 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern Ingen buffer Ingen buffer 0, 1, 5, 10, 50 16 RAID,
32 ikke-RAID
Maskinvare
H330 Mini Mono 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern Ingen buffer Ingen buffer 0, 1, 5, 10, 50 16 RAID,
32 ikke-RAID
Maskinvare
H330 Mini Blade 12Gb/s SAS
6 Gb/s SATA
PCI-e 3.0 2 x 4 intern Ingen buffer Ingen buffer 0, 1, 5, 10, 50 8 Maskinvare
S130 programvare
RAID
6 Gb/s SATA N/A N/A Ingen buffer Ingen buffer 0, 1, 5, 10 10 Programvare –
Windows og Linux
12Gbps SAS ext. HBA 12Gb/s SAS PCI-e 3.0 2 x 4 ekstern Ingen buffer Ingen buffer Uten RAID
Bare Pass-Thru
255 Uten RAID
Bare Pass-Thru
Modeller Grensesnitt PCI-støtte SAS-kontakter Bufferminne Tilbakeskrivingsbuffer RAID-nivåer Maks. stasjonsstøtte RAID Support (C1E-støtte)
H810 Adapter 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 ekstern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 192 Maskinvare
H710P-adapter 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H710P Mini Mono 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H710P Mini Blade 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern 1 GB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 4 Maskinvare
H710-adapter 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern 512 MB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H710 Mini Mono 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern 512 MB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 32 Maskinvare
H710 Mini Blade 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 1 x 4 intern 512 MB NV Flash-støttet buffer 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 4 Maskinvare
H310-adapter 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern - - 0, 1, 5, 10, 50 16, ikke-RAID 32 Maskinvare
H310 Mini Mono 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 2 x 4 intern - - 0, 1, 5, 10, 50 16, ikke-RAID 32 Maskinvare
H310 Mini blade 6 Gb/s SAS PCI-e 2.0 1 x 4 intern - - 0, 1, 5, 10, 50 4 Maskinvare
S110 3 Gb/s SATA PCI-e 2.0 - - - 0, 1, 5, 10 4 Programvare – kun Windows
Modell Grensesnittstøtte PCI-støtte SAS-tilkoblinger Bufferminne Tilbakeskrivingsbuffer RAID-nivåer Maks. stasjonsstøtte RAID Support (C1E-støtte)
H800-adapter 6 Gb/s SAS PCI-E 2.0 2 x 4 ekstern 512 MB, 512 MB NV, 1GB NV Ja (TBBU) 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 192 Maskinvare-RAID
H700 integrert / adapter 6 Gb/s SAS PCI-E2.0 2 x 4 intern 512 MB, 512 MB NV, 1GB NV Ja (BBU) 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 16 Maskinvare-RAID
H700 modulær 6 Gb/s SAS PCI-E 2.0 1 x 4 intern 512MB Ja (BBU) 0, 1, 5, 6, 10 4 Maskinvare-RAID
H200 integrert / adapter 6 Gb/s SAS PCI-E 2.0 2 x 4 intern - - 0, 1, 10 Støtter ikke-RAID 16 Maskinvare-RAID
H200 modulær 6 Gb/s SAS PCI-E 2.0 1 x 4 intern - - 0, 1, 10 Støtter ikke-RAID 4 Maskinvare-RAID
6 Gb/s SAS HBA 6 Gb/s SAS PCI-E 2.0 2 x 4 ekstern - - - - HBA-maskinvare
PERC 6/E adapter 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 2 x 4 ekstern 512 MB, 256 MB Ja (TBBU) 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 144 Maskinvare-RAID
PERC 6/I-adapter 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 2 x 4 intern 256 MB Ja (BBU) 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 16 Maskinvare-RAID
Modulær PERC 6/I 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 1 x 4 intern 256 MB Ja (BBU) 0, 1, 5, 6, 10 4 Maskinvare-RAID
Modulær CERC 6/I 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 1 x 4 intern 128 MB - 0, 1, 5, 6, 10 4 Maskinvare-RAID
Integrert SAS 6/iR / adapter 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 2 x 4 intern - - 0,1 8 Maskinvare-RAID
Modulær SAS 6/iR 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 1 x 4 intern - - 0,1 4 Maskinvare-RAID

S300  
Kun Windows

3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 2 x 4 intern - - 0, 1, 10, 5 8 Programvare-RAID på HBA

S100  
Kun Windows

3 Gb/s SATA - 4-kablet SATA - - 0, 1, 10, 5 4 Programvare-RAID på SATA-brikkesett
Modell Grensesnittstøtte PCI-støtte SAS-tilkoblinger Bufferminne Tilbakeskrivingsbuffer RAID-nivåer Maks. stasjonsstøtte RAID Support (C1E-støtte)
PERC 5/E-adapter 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 2 x 4 ekstern 256 MB Ja (TBBU) 0, 1, 5, 10, 50 - Maskinvare-RAID
PERC 5/i-adapter 3 Gb/s SAS PCI-E 1.0 2 x 4 intern 256 MB Ja (BBU) 0, 1, 5, 10, 50 - Maskinvare-RAID
PERC5/i-integrert 3 Gb/s SAS Integrert 2 x 4 intern 256 MB Ja (BBU) 0, 1, 5, 10, 50 - Maskinvare-RAID

For detaljert dokumentasjon kan du gå til Dell.com/StorageControllerManuals. Velg PERC-adapteren din og klikk på fanen Håndbøker og dokumenter.


 

Relaterte artikler for Dell PowerEdge RAID-kontrollere:

Denne delen inneholder koblinger til nyttige artikler i Dells kunnskapsbase med informasjon om hvordan du feilsøker ulike problemer med harddisk, PowerEdge™ Expandable RAID Controller (PERC), RAID og OpenManage.

 Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request

 

Artikkel-ID: SLN292279

Dato sist endret: 03/07/2018 12:44 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.