PowerEdge HDD: Identifisere en HDD-feil og løse problemet

PowerEdge HDD: Identifisere en HDD-feil og løse problemet


 

Merk: Denne artikkelen er en del av serverveiledningen Raid og disker (på engelsk) som du finner her .

 

Identifisere en feil på en fysisk disk

Det kan oppstå harddiskfeil på grunn av logiske feil, hodefeil eller mekaniske feil. Denne tabellen beskriver symptomene på harddisker med feil:

 
Symptom Beskrivelse
Støyende harddisker Støyende harddisker angir hodekrasj, støyende lagre eller en sviktende motor.
Data- og diskfeil Filer kan ikke lagres, eller programmer slutter å svare.
Harddisken blir ikke funnet Operativsystemet oppdager ikke harddisken.
Systemkrasj Blå skjerm-feil.
Treg lese-/skriveprosess  Forsinkelse i lesing og skriving av data på harddisken.


Gjør følgende hvis noen av disse symptomene forekommer:

1. Kontroller om harddiskene er installert på riktig måte.
2. Kontroller LED-indikatorene for harddisken.
3. Se etter følgende feilkoder på systemer med LCD-panel:

 

Feilkode Feilmelding Beskrivelse
E1810 Hard drive fault (Feil på harddisk ). Det har oppstått en feil på harddisk som fastsatt av SAS-undersystemet.
E1811 Hard drive rebuild aborted (Gjenoppbygging av harddisk ) avbrutt). Gjenoppbyggingen av stasjon er avbrutt.
E1812 Hard drive removed (Harddisk fjernet). Stasjon er fjernet fra systemet.

Hvis systemet er i serviceperioden og harddisken svikter med feil, åpner du en sak hos kundestøtte for å få byttet ut stasjonen.
 

Når du står overfor mulige harddiskfeil, finnes det noen trinn du kan følge for å prøve å feilsøke problemet. 

Pass på at du har en fullstendig sikkerhetskopi av data på serveren før du prøver et feilsøkings- eller diagnostikktrinn.

 

Feilsøke et harddiskproblem

Det første trinnet er å finne ut om problemet du står overfor, er knyttet til en maskinvare- eller programvarefeil.

Her er et beslutningstre for feilsøking av HDD og RAID:

 • Trinn 1: Hvordan la du først merke til problemet?

  • LED-lampen på én av flere av HDD-sporene blinker gult, eller gult og grønt.
  • Feilmelding på LCD-panelet.
  • Feilmelding i POST eller i BIOS for RAID-kontrolleren.
  • Feilmelding i Dell OpenManage Server Administrator eller OpenManage Essentials.
  • Feil i operativsystemet.
  • Ytelsen er lav ved kopiering av filer.
 • Trinn 4: Løs problemet

  • Utfør de relevante trinnene som angitt av den utførte diagnostikken.
  • Kontakt om nødvendig Dells tekniske kundestøtte på nettet eller telefon for å organisere ytterligere feilsøking, og avtal bytte av en del når det er nødvendig.
  • Du kan også bruke nettportalen Dell TechDirect til å åpne en sak hos Dells tekniske kundestøtte, og hvis du har muligheten til det, kan du avtale bytte av deler.

Hvis du vil lese mer om feilsøking, diagnostisering og løsning av RAID- og harddiskproblemer, kan du også se følgende artikler på Dells nettsted for kundestøtte:

 

Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikkel-ID: SLN292295

Dato sist endret: 26/03/2018 04:44 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.