En referanseveiledning om diagnostikkindikatorer på Precision Mobile

En referanseveiledning om diagnostikkindikatorer på Precision Mobile


 


Dell Precision Mobile-systemer har en lang historie med innebygde diagnostikkindikatorer. Disse diagnostikkindikatorene kan være lydsignaler, strømknapper som viser ulike tilstander og farger, låse- og statuslamper som endrer tilstander og farger eller en kombinasjon av alt dette, som indikerer når et system har problemer under POST (Power On Self Test).

Følgende artikkel er en referanseveiledning om kodene som er tilgjengelige på hver modell, og hva disse kodene faktisk betyr. Kodene er ulike på forskjellige modeller og årganger. Disse indikatorene gir deg bare et utgangspunkt som gjør det mulig å effektivisere feilsøkingen du utfører for å finne årsaken til et problem. Du kan bruke indikatorene som et utgangspunkt for å finne ut av hvilken feilsøkingsveiledning du trenger, eller du kan ta kontakt med teknisk støtte hvis du trenger ytterligere hjelp. Teknisk støtte vil også se etter disse indikatorene.


Innholdsfortegnelse:

 1. Diagnostikklamper for Precision-serien (før 2007)
 2. Diagnostikklamper for Precision-serien (2008 til 2010)
 3. Diagnostikklamper for Precision-serien (2011 til 2015)
 4. Diagnostikklamper for Precision-serien (2016 til nå)
 5. Veiledning om diagnostiske indikatorer

 

Merknad om alle tabellene nedenfor: Husk at diagnoselampene bare fungerer som en indikator på fremdriften gjennom POST-prosessen. Disse lampene indikerer ikke problemet som forårsaket at POST-rutinen stoppet.


Tilbake til toppen


 

Diagnostikklamper for Precision-serien (før 2007)

 

Dell Precision-systemer har en lang historie med innebygde diagnostikkindikatorer. Disse indikatorene kan være lydsignaler og spesifikke diagnostikklamper som indikerer når et system har problemer under POST (Power On Self Test).

M20/M65/M70/M4300/M6300

(fig.1.1 Precision M4300)

Disse modellene hadde en blokk med lamper for tastaturstatus foran på kabinettet som enten lyste grønt, blinket grønt eller var av. Nedenfor ser du en tabell som viser hva disse indikerte.

Tastaturlamper

(fig. 1.2 Caps Lock-lamper)

Ikon Beskrivelse
Caps Lock-lampe – Slås på når Caps Lock er aktivert
Scroll Lock-lampe – Slås på når Scroll Lock er aktivert
Number Lock-lampe – Slås på når Number Lock er aktivert
Blinkekode Lampemønster Beskrivelse Neste trinn
CPU-kode Blink-på-på Mikrokontrolleren overlater kontroll av systemet til prosessoren. Denne koden vedvarer hvis ingen prosessor oppdages.
 • Juster plasseringen av prosessoren
 • kontakter du kundestøtte
Minnekode På-blink-på Det har oppstått en feil i minnet.
 • Sett inn minnemodulen(e) på nytt
 • kontakter du kundestøtte
Hovedkort Blink-blink-blink En hovedkortkomponent er defekt.
 • kontakter du kundestøtte
Videolampe Blink-blink-på Skjermkortet hindrer systemet fra å fullføre POST.
 • kontakter du kundestøtte
Tastaturlampe Blink-blink-av Tastaturet hindrer systemet fra å fullføre POST.
 • Koble til tastaturkabelen på nytt
 • kontakter du kundestøtte
USB-lampe Blink-av-blink Det oppstod et problem med USB-kontrolleren under initialiseringen.
 • Ta ut alle USB-enheter
 • kontakter du kundestøtte
Ikke noe minne På-blink-blink Ingen SODIMM er installert.
 • Installer minnemodulen(e)
 • Sett inn minnemodulen(e) på nytt
 • kontakter du kundestøtte
LCD-lampe Blink-på-blink Det oppstod et problem med LCD-skjermen under initialiseringen.
 • Sett inn LCD-kabelen på nytt
 • kontakter du kundestøtte
Modemlampe Av-blink-blink Modemet hindrer systemet fra å fullføre POST.
 • Sett inn modemet på nytt
 • kontakter du kundestøtte

Statuslamper
(fig.1.3 Statuslamper for hengsler)

Hvis datamaskinen er koblet til en stikkontakt, fungerer lampen for batteristatus slik:

 • Konstant grønt – batteriet lades.
 • Blinker grønt – batteriet er nesten fulladet.

Batterilampen fungerer på følgende måte hvis datamaskinen kjøres på batteri:

 • Av – batteriet er tilstrekkelig oppladet (eller datamaskinen er slått av).
 • Blinker oransje – lavt batterinivå.
 • Konstant oransje – kritisk batterinivå.


Tilbake til toppen


 

Diagnostikklamper for Precision-serien (2008 til 2010)

 

Denne serien hadde en kombinasjon av lamper for tastaturstatus og systemstatuslamper på kabinettet.

M6400/M6500-kabinettet

(fig. 2.1 Precision M6400)

Disse modellene hadde en blokk med lamper for tastaturstatus foran på kabinettet som enten lyste grønt, blinket grønt eller var av. Nedenfor ser du en tabell som viser hva disse indikerte.

Tastaturlamper

(fig. 2.2 Caps Lock-lamper)

Ikon Beskrivelse
Caps Lock-lampe – Slås på når Caps Lock er aktivert
Scroll Lock-lampe – Slås på når Scroll Lock er aktivert
Number Lock-lampe – Slås på når Number Lock er aktivert
Lampemønster
(1 2 3)
Lysdiode
Mønster
Beskrivelse Neste trinn
PÅ-BLINK-BLINK Ingen SODIMM er installert
 • Installer støttede minnemoduler
 • Hvis det allerede er installert minne, tar du ut og setter inn modulen(e) i hvert av sporene igjen, én modul om gangen
 • Prøv med et minne som du vet fungerer, fra en annen datamaskin, eller bytt ut minnet
 • kontakter du kundestøtte
BLINK-PÅ-PÅ Feil med hovedkortet
 • Juster plasseringen av prosessoren
 • kontakter du kundestøtte
BLINK-PÅ-BLINK Feil i LCD-panelet
 • Sett inn LCD-kabelen på nytt
 • kontakter du kundestøtte
AV-BLINK-AV Minnekompatibilitetsfeil
 • Installer kompatible minnemoduler
 • Hvis du har to moduler installert, tar du ut én av dem og tester. Prøv den andre modulen inn i det samme sporet og test. Deretter gjentar du testen i det ubrukte sporet med begge modulene
 • kontakter du kundestøtte
PÅ-BLINK-PÅ Minne er oppdaget, men med feil
 • Sett inn minnet på nytt
 • Hvis du har to moduler installert, tar du ut én av dem og tester. Prøv den andre modulen inn i det samme sporet og test. Deretter gjentar du testen i det ubrukte sporet med begge modulene
 • kontakter du kundestøtte
AV-BLINK-BLINK Feil i modemet
 • Sett inn modemet på nytt
 • kontakter du kundestøtte
BLINK-BLINK-BLINK Feil med hovedkortet
 • kontakter du kundestøtte
BLINK-BLINK-AV Feil i ROM
 • Sett inn enheten på nytt
 • kontakter du kundestøtte
AV-PÅ-AV Feil med lagringsenhet
 • Sett inn harddisken og den optiske stasjonen på nytt
 • Test datamaskinen med henholdsvis bare harddisken og bare den optiske stasjonen
 • kontakter du kundestøtte
BLINK-BLINK-PÅ Feil på skjermkortet
 • kontakter du kundestøtte

Hvis datamaskinen er koblet til en stikkontakt, fungerer lampen for batteristatus slik:

 • Vekselvis blinkende gult og blått lys: En ikke godkjent eller ikke støttet strømadapter som ikke er levert av Dell, er koblet til datamaskinen.
 • Vekselvis blinkende ravgult og konstant blått lys — Midlertidig batterifeil med AC-adapter tilkoblet.
 • Konstant blinkende ravgult lys — Kritisk batterifeil med AC-adapter tilkoblet.
 • Lys av — Batteriet i full lademodus med AC-adapter tilkoblet.
 • Blått lys på — Batteriet i lademodus med AC-adapter tilkoblet.

Før du sjekker batteristrømmen, trykker og slipper du opp statusknappen på batterilademåleren, slik at lampene for strømnivå lyser. Hver lampe representerer omtrent 20 prosent av batteriets totale strømnivå. Hvis for eksempel fire lamper lyser, er batteriet 80 prosent ladet. Batteriet er helt utladet hvis ingen lamper lyser.

Kontroller batteriets tilstand ved hjelp av strømmåleren ved å trykke og holde statusknappen på batterilademåleren inne i minst 3 sekunder. Hvis ingen lamper lyser, er batteritilstanden god, og batteriet har over 80 prosent igjen av den opprinnelige ladekapasiteten. Hver lampe representerer trinnvis degradering. Hvis fem lamper lyser, er det mindre enn 60 prosent igjen av ladekapasiteten, og du bør vurdere å skifte ut batteriet.


Tilbake til toppen


 

Diagnostikklamper for Precision-serien (2011 til 2015)

 

Med denne serien er diagnostikklampene endret til å bare bruke lampeindikatorer for systemstatus. Diagnostikklampene er nå lamper for harddiskaktivitet, batterinivå og Wi-Fi.

M4600/M4700/M4800/M6600/M6700/M6800/M2800-kabinettet

(fig. 3.1 Precision M4300)

Systemstatuslamper

(fig. 3.2 statuslamper)

Ikon Beskrivelse
Lampe for harddiskaktivitet – Blir hvit når den bærbare datamaskinen leser eller skriver data
Batteriindikatorlampe – Slås på og lyser konstant eller blinker for å angi batteriets ladestatus
Wi-Fi-lampe – Slås på når trådløst nettverk blir aktivert

Hvis den bærbare PC-en er koblet til en stikkontakt, fungerer strøm-/batterilampen slik:

Lampefunksjon Beskrivelse
Konstant hvit farge Batteriet lades med strømadapteren
Pulserende hvit farge (langsom økning/reduksjon i belysning) Systemet er i ventemodus, batteriet lades med strømadapteren
Av Systemet er av, batteriet lades med strømadapteren (strøm > 90 %)
Diagnostikklampe Beskrivelse Neste trinn
Harddisk-/lagringslampe
Batterilampe
Lampe for trådløst nett
Blinker Lyser Lyser Mikrokontrolleren overlater kontroll av systemet til prosessoren. Denne koden vedvarer hvis ingen prosessor oppdages
 • Juster plasseringen av prosessoren
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Lyser Blinker Lyser Det har oppstått en feil i minnet
 • Sett inn minnemodulen(e) på nytt
 • Prøv minnet i forskjellige spor
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Blinker Blinker Blinker En hovedkortkomponent er defekt
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Blinker Blinker Lyser Skjermkortet hindrer systemet fra å fullføre POST
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Blinker Blinker Av Tastaturet hindrer systemet fra å fullføre POST
 • Koble til tastaturkabelen på nytt
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Blinker Av Blinker Det oppstod et problem med USB-kontrolleren under initialiseringen
 • Ta ut alle USB-enheter
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Lyser Blinker Blinker Det er ikke installert noen SODIMM-minnemoduler
 • Sett inn minnemodulen(e) på nytt
 • Prøv minnet i forskjellige spor
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Blinker Lyser Blinker Det oppstod et problem med LCD-skjermen under initialiseringen
 • Sett inn LCD-kabelen på nytt
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Av Blinker Blinker Modemet hindrer systemet fra å fullføre POST
 • Sett inn modemet på nytt
 • Ta kontakt med teknisk støtte
Lampefunksjon Beskrivelse
Gul og blå lampe blinker vekselvis En strømadapter som ikke er godkjent eller ikke støttes (ikke er fra Dell), er koblet til den bærbare PC-en
Vekselvis gul blinking mens blå lampe lyser hele tiden Midlertidig batterisvikt med strømadapteren til stede
Gul lampe blinker konstant Kritisk batterisvikt med strømadapteren til stede
Lampe av Batteriet i full lademodus med strømadapter
Blå lampe på Batteriet i lademodus med strømadapter


Tilbake til toppen


 

Diagnostikklamper for Precision-serien (2016 til nå).

 

Med denne serien av bærbare datamaskiner er diagnostikklampene endret til å bruke to forskjellige metoder, avhengig av hvilken modell av systemet du har:

 • En metode bruker bare strømlampen som en indikator. Diagnostikklampen er nå tilstanden til strømlampen og hvor mange ganger den blinker.
 • Den andre metoden bruker bare batterilampen som en indikator. Diagnostikklampen er nå tilstanden og fargen til batterilampen mens den blinker.

Strømlampediagnoser

(fig. 4.1 Precision M5510)

Strømlampetilstand Beskrivelse
Av
 • Dvalemodus eller Gå til disk-modus (S4)
 • Strømmen er av (S5)
Lyser gult Oppstartsfeil – Det eksisterer en systemfeil, inklusive feil på strømforsyningen. Kun +5VSB-skinnen på strømforsyningen fungerer som den skal.
Blinker gult Oppstartsfeil – Datamaskinen mottar elektrisk strøm, og strømmen som forsynes av strømforsyningen er normal. En enhet kan ha en feil eller være installert på feil måte. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over diagnostikkforslag for gule blinkemønstre og mulige problemer.
Lyser hvitt Systemet er i S0-tilstanden, som er den normale strømtilstanden til en fungerende maskin. BIOS setter lampene i denne tilstanden for å indikere at den har begynt å hente operasjonskoder.
Blinker hvitt Systemet er i en tilstand med lavt strømforbruk, enten S1 eller S3. Dette er ikke en feiltilstand.
 
Advarsel: Strømlampen fungerer bare som en indikator på fremdriften gjennom POST-prosessen. Disse lampene indikerer ikke problemet som forårsaket at POST-rutinen stoppet.
Merk: Blinkende gult lampemønster: Strømlampen skal blinke de tilsvarende LED-kodene for feiltilstanden. Det gjentatte mønsteret har en lang pause i midten.

Eksempel: Når det ikke er oppdaget noe minne, blinker strømknapplampen to ganger etterfulgt av en pause, så blinker den to ganger igjen etterfulgt av en pause osv. Dette mønsteret fortsetter helt til datamaskinen slås av.
 
Lampefunksjon Problembeskrivelse Neste trinn
1 Hovedkort: BIOS, ROM-feil
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre feilsøking
2 Minne/RAM ikke oppdaget
 • Bekrefte at minnet er installert
 • Feilsøk minne ytterligere
3 Hovedkort, brikkesettfeil, klokkefeil, feil på port A20, Super I/U-feil, feil med tastaturkontroller
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
4 Minne-/RAM-feil
 • Sett inn minnet på nytt
 • Feilsøk minnet ytterligere
5 CMOS-batterifeil
 • Feilsøk CMOS-batteriet
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre feilsøking
6 Skjermkort/brikke-feil
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
7 CPU-feil
 • Kjør Intel-diagnostikkverktøyet for CPU
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking

Batterilampediagnoser

(fig. 4.2 Precision M7710)

Strømlampetilstand Beskrivelse
Av
 • Dvalemodus eller Gå til disk-modus (S4)
 • Strømmen er av (S5)
Lyser hvitt Systemet er i S0-tilstanden, som er den normale strømtilstanden til en fungerende maskin. BIOS setter lampene i denne tilstanden for å indikere at den har begynt å hente operasjonskoder.
Blinker hvitt Systemet er i en tilstand med lavt strømforbruk, enten S1 eller S3. Dette er ikke en feiltilstand.
 
Advarsel: Strømlampen fungerer bare som en indikator på fremdriften gjennom POST-prosessen. Disse lampene indikerer ikke problemet som forårsaket at POST-rutinen stoppet.
Merk: Blinkemønstrene vil bestå av 2 sett. Disse er representert av første gruppe (blinker gult) og andre gruppe (blinker hvitt).
 • Første gruppe: Batterilampen blinker gult opptil 9 ganger før den stopper midlertidig i 1,5 sekunder. Deretter kjøres den andre gruppen.
 • Andre gruppe: Batterilampen blinker gult opptil 9 ganger før den stopper midlertidig i 3 sekunder. Deretter kjøres den første gruppen igjen.

Eksempel: Når det ikke er oppdaget noe minne (2,3 ), blinker strømlampen gult to ganger etterfulgt av en pause, så blinker den tre ganger hvitt etterfulgt av en pause osv. Dette mønsteret fortsetter helt til datamaskinen slås av.
 
Lampefunksjon Problembeskrivelse Neste trinn
Gul Hvit
2 1 CPU-feil
 • Kjør Intel-diagnostikkverktøyet for CPU
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre hjelp
2 2 Hovedkort: BIOS, ROM-feil
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre feilsøking
2 3 Minne/RAM ikke oppdaget
 • Bekrefte at minnet er installert
 • Feilsøk minne ytterligere
2 4 Minne-/RAM-feil
 • Sett inn minnet på nytt
 • Feilsøk minnet ytterligere
2 5 Ugyldig minne installert
 • Sett inn minnet på nytt
 • Feilsøk minnet ytterligere
2 6 Feil med hovedkort, brikkesett
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
2 7 Hovedkort, LCD
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 1 CMOS-batterifeil
 • Feilsøk CMOS-batteriet
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre feilsøking
3 2 Feil med PCI eller skjermkort/brikke
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 3 BIOS gjenoppretting 1
 • Gjenopprettingsimage ikke funnet
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 4 BIOS gjenoppretting 2
 • Gjenopprettingsbilde funnet, men ugyldig
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
       

Dette viser batteriets lampekoder for strømstyring

Lampefunksjon Batteristatus
Blinkende gult og hvitt lys (gjentatt) En strømadapter som ikke er godkjent eller ikke støttes (ikke er fra Dell), er koblet til den bærbare PC-en
Blinkende gult og konstant hvitt lys (gjentatt) Midlertidig batterisvikt med strømadapteren til stede
Konstant blinkende gult lys Kritisk batterisvikt med strømadapteren til stede
Lyser hvitt Batteriet i lademodus med strømadapter
Lampe av Batteriet i full lademodus med strømadapter
Lampe av Batteriet i full lademodus uten strømadapter
Lyser gult Batterinivået er kritisk lavt (ca. 30 minutter eller mindre batteritid igjen), uten tilkoblet strømadapter


Tilbake til toppen


 

Veiledning om diagnostiske indikatorer

 


Tilbake til toppen


Merk:
Hvis du ser en kode du gjenkjenner, kan du følge instruksjonene. Hvis du må kontakte den lokale brukerstøtten, ber vi deg ha kodeinformasjonen for hånden. Teknikeren trenger denne informasjonen for å kunne hjelpe deg videre.

Hvis du ser en kode du ikke kjenner igjen, og som ikke er oppført ovenfor, må du ta kontakt med din lokale brukerstøtte umiddelbart.
Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk støtte.
  Kontakt oss  


Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN295101

Dato sist endret: 15/05/2018 10:45 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.