Dell PowerEdge: Løse en intern CPU 1- eller 2-feil (CPU IERR) på servere

Dell PowerEdge: Løse en intern CPU 1- eller 2-feil (CPU IERR) på servere


Feilmeldingen CPU Internal Error (CPU IErr) (Intern CPU-feil) eller CPU Machine Check Error (Feil ved CPU-maskinkontroll) er vanligvis ikke en feil på selve CPU-en, men et tegn på at CPU-en har oppdaget en feil i systemet eller mottatt en feilaktig instruksjon fra en systemkomponent. Dette kan i teorien være forårsaket av en hvilken som helst systemkomponent, men skyldes ofte en minnefeil.


Innholdsfortegnelse

 1. Identifikasjon
 2. Løsning
 

Identifisere CPU IErr i systemhendelsesloggen


Den interne CPU-feilen vises normalt i systemhendelsesloggen med meldingen:
CPU 1 has an internal error (IERR) (CPU 1 har en intern feil (IERR)), CPU 2 has an internal error (IERR) (CPU 2 har en intern feil (IERR)) eller lignende.


Figur 1: DSET viser CPU IERR


 

Løse den interne CPU-feilen


For å løse denne feilen må du følge en strukturert feilsøkingsplan for å avgjøre hvilken komponent som har forårsaket feilen, og hvordan du skal rette den opp.
 
 1. Kontroller systemhendelsesloggene for å finne eventuelle andre feil som oppstår på samme tid som CPU IErr.
   
 2. Hvis du identifiserer andre feil, må du rette opp disse feilene. Hvordan du skal rette opp feilene, kommer an på hvilken feil som er identifisert. 
   
 3. Hvis du ikke finner noen feil, eller hvis CPU IErr-feilen vedvarer, må du slå av systemet, koble fra strømkabelen og holde inne av/på-knappen på serveren i 20 sekunder før du kobler til strømkabelen og slår systemet på igjen.
   
 4. Tøm systemhendelsesloggen i Open Manage Server Administrator eller iDRAC (du får tilgang til begge ved å åpne hendelsesloggen, bla til bunnen og trykke på Clear Log (Tøm logg)).
   
 5. Oppdater BIOS- og iDRAC-fastvaren til den nyeste versjonen.
  – Du kan lese mer om hvordan du oppdaterer BIOS eller iDRAC ved hjelp av iDRAC-grensesnittet, i denne artikkelen.
  – Hvis iDRAC ikke er tilgjengelig, finner du andre oppdateringsmetoder i følgende opplæringsartikkel.
   
 6. Endre ytelsesinnstillingene i BIOS.
  – 11G: Strømstyring=maksimal ytelse, C-state/C1E=Deaktiver
  – 12G/13G: Systemprofil=Ytelse
  Ytelsesinnstillingene påvirker hvordan komponentene kan gå i hvilemodus. Hvilemodus kan generere CPU-feil på bestemte operativsystemer.
   
 7. Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte teknisk støtte for å få ytterligere assistanse. Du finner kontaktalternativer nedenfor.
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikkel-ID: SLN298205

Dato sist endret: 07/12/2017 04:44 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.