Kunnskapsbase

Hvordan konfigurere flere skjermer på en Dell-PC med et Ubuntu-operativsystem


 


I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du konfigurerer flere skjermer med Ubuntu-operativsystemet på Dell-PC-en din.


Innholdsfortegnelse:

 1. Innledning
 2. Konfigurere flere skjermer på Ubuntu
 3. Tips og løsninger på vanlige problemer

 

1. Innledning

 

Mange forventer å kunne arbeide med flere skjermer på PC-en samtidig. Dell har alltid bygd inn denne muligheten på sine PC-er med Windows-operativsystemet. (Både i maskinvaren som tilbys og i de fabrikkinstallerte systemverktøyene.)

For å kunne arbeide med flere skjermer på PC-en må du ha både riktig maskinvare og riktig programvare samt støtte fra operativsystemet.

Maskinvarekrav:

 • Det åpenbare første kravet er at du har mer enn én skjerm.
 • Det andre er at PC-en må ha mer enn én videoutgang:
  • Hvis du har en bærbar PC, kan dette være en VGA-kontakt og enten en Dport- eller HDMI-kontakt som er innebygd i PC-en.
  • Hvis du har en forankret bærbar PC der det brukes en portreplikator, kan dette kan være flere VGA-, HDMI-, Dport- og DVI-kontakter.
  • Hvis du har en stasjonær datamaskin, kan dette være enten VGA- eller DVI-kontakter og enten Dport- eller HDMI-kontakter på hovedkortet.
  • For en stasjonær datamaskin med ekstra skjermkort er dette bare begrenset til hvilken type kort du kjøper, og hvor mye penger du er villig til å bruke.
 • Du trenger også de riktige videokablene mellom PC-videokontakter og skjermene.

Programvarekrav:

 • Et operativsystem som støtter flere skjermer.
 • Installasjon av de riktige driverne og den riktige programvaren:
  • Hvis du bruker et innebygd skjermkort, må du ha riktig programvare og riktige drivere installert fra GPU-produsenten. (Vanligvis Intel eller AMD)
  • Hvis du bruker et separat eller ekstra skjermkort, må du ha den riktige programvaren fra GPU-produsenten. (Vanligvis Nvidia, Radeon, Matrox eller en av de andre produsentene.)
Merk: Før du forsøker å koble til flere skjermer ved hjelp av ulike videokontakttyper eller ved hjelp av ekstra adaptere/omformere, anbefales det å se over hva slags videokort som er i bruk på tvers av de ulike kontaktene. For eksempel er VGA bare analogt. Noen DVI-kontakter er både analoge og digitale, og noen DVI-kontakter er bare digitale. (Det å vite hva slags DVI-kontakt du har, er nøkkelen til å vite hvilken type video den støtter.) HDMI og Dport er bare digitale. (HDMI overfører lyd og video, mens Dport bare overfører video.) Du kan unngå problemer senere hvis du får orden på kontakter og ledninger her.


Tilbake til toppen


 

2. Konfigurere flere skjermer på Ubuntu

 

Det første du må gjøre, er å sørge for at grafikkortdriverne og -programvaren er installert og oppdatert. (Det finnes åpen kildekode-drivere som er installert som standard, og du kan installere proprietære drivere ved behov. ) Du kan finne ut mer om dette i artikkelen nedenfor:

Når alt er oppdatert, starter du PC-en på nytt og logger på Ubuntu Desktop.

 1. Koble de ekstra skjermene til PC-en. Ubuntu skal automatisk forsøke å konfigurere de ekstra skjermene.

 1. For å konfigurere flere skjermer selv kan du gå til System Settings > Displays (Systeminnstillinger > Skjermer).

  1. Øverst i konfigurasjonsvinduet vises de oppdagede skjermene sammen med navnene sine. (Du kan klikke på skjermene og dra dem til riktig justering, slik at de vises slik du faktisk har satt dem opp.)

  2. Nederst i konfigurasjonsvinduet vises det flere alternativer:

   1. Det er en avmerkingsboks øverst til høyre i nederste halvdel av konfigurasjonsvinduet – den kan brukes til å velge mellom skjerminnstillingene Extend (Utvid) og Mirrored (Speilet). (Extend (Utvidelsen) er standard. Vær oppmerksom på at speilede skjermer kan medføre begrensninger for hvilke oppløsninger det er mulig å bruke.)

   2. Det første alternativet nedenfor i midten er Resolution (Oppløsning). Her finner du en rullegardinmeny med valg. (Den stemmer med den skjermen du for øyeblikket har klikket på øverst i vinduet.) Oppløsningen er hvor stor eller liten skjermen vises, hvor mange detaljer som vises, og sideforholdet til skjermen.

   3. Det andre alternativet nedenfor i midten er Rotation (Rotasjon). Her finner du også en rullegardinmeny med valg. (Igjen er det slik at den stemmer med den skjermen du har klikket på.) Skjermdreiingen avgjør hvilken kant av skjermen som anses som den nederste. Dette er nyttig hvis du har én eller flere skjermer montert på siden for å få en stående fremfor en liggende visning.

   4. Det tredje alternativet nedenfor i midten er Launcher Placement (Programvelgerplassering). Her finner du en rullegardinmeny der du kan velge om programvelgeren skal vises bare på én eller på alle skjermene. (Standardinnstillingen er All Displays (Alle skjermer). Programvelgeren er den vertikale oppgavelinjen i Ubuntu.)

   5. Det fjerde alternativet nedenfor i midten er Sticky Edges (Klebrige kanter): Her finner du en av/på-bryter. (Standardinnstillingen er ON (PÅ).) Formålet med klebrige kanter er at applikasjoner kan forankres til kanten der to skjermer møtes. Det senker farten på musen for å gi deg mer tid til å justere applikasjonen riktig.

   6. Det er en knapp nederst til venstre på siden av konfigurasjonsvinduet kalt Detect Displays (Oppdag skjermer) som forsøker å oppdage alle skjermer koblet til systemet og tildele en ID til hver skjerm, slik at du kan se om konfigurasjonen fungerer.

   7. Det er en knapp nederst til høyre på siden av konfigurasjonsvinduet kalt Apply Settings (Bruk innstillinger) som du kan bruke til å lagre konfigurasjonen.

Konfigurasjonsvinduet

 1. Bruk dette vinduet og de ulike alternativene til å konfigurere skjermene slik du vil ha dem. Hvordan du konfigurerer skjermene, er helt opp til dine personlige preferanser og behov.


Tilbake til toppen


 

3. Tips og løsninger på vanlige problemer

 

Merk: Dell støtter bare maskinvaren som ble levert med PC-en, og den fabrikkinstallerte versjonen av Ubuntu-operativsystemet. Hvis maskinvaren viser seg å fungere og ny installasjon av operativsystemet fra gjenopprettingspartisjonen ikke løser problemet, kan du bli bedt om å ta kontakt med Canonical for ytterligere programvarestøtte. Hvis maskinvaren det gjelder, er en tredjepartsenhet, kan du bli bedt om å ta kontakt med produsenten av enheten for ytterligere hjelp. Hvis du fremdeles har problemer etter dette, kan du bli henvist til å kontakte Ubuntu-felleskapsforumene og oppgi informasjon om maskinvaren din for å få videre støtte. I delen nedenfor finner du noen generelle feilsøkingstrinn, men denne informasjonen brukes på egen risiko.

Tips

Bruk ulik bakgrunn på hver skjerm, eller utvid én bakgrunn på tvers av dem alle

Det finnes to applikasjoner som kan brukes til å oppnå dette:

 1. Det første er SynchWall. Bruk kommandoen nedenfor for å installere det:

  sudo add-apt-repository ppa:milarimogard/webupd8
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install synchwall
   
  • Åpne SynchWall-appen, og gå til Preferences > Display parameters (Innstillinger > Vis parametere). Gå til Multi Monitor Display (Visning på flere skjermer) på siden nedenfor, velg Extend image (Utvid bilde) og merk av i boksen ved siden av share image between monitors (del bildet mellom skjermene) for å bruke den samme bakgrunnen på tvers av alle skjermene.

  • SynchWall kan også rotere bakgrunner, legge på effekter med mer.

 1. Det andre programmet er Nitrogen. Du kan søke etter det i Ubuntu Software Center eller bruke kommandoen nedenfor:

  sudo apt-get install nitrogen

  Nitrogen ikke har en programvelger for skrivebordet, så det må åpnes fra kommandolinjen:

  nitrogen
   
  • Gå til Preferences (Innstillinger), og legg til bakgrunnsmappen din. Nederst i innstillingsvinduet kan du velge Full Screen (Full skjerm) for å strekke den samme bakgrunnen på tvers av skjermene.

  • Hvis du vil ha en egen bakgrunn på hver skjerm, velger du skjerm 1, 2 osv. nederst på innstillingssiden for å angi en egen bakgrunn for hver skjerm.

   Merk: For å kunne angi en annen bakgrunn for hver skjerm må du deaktivere filbehandlerens håndtering av skrivebordet. Vær oppmerksom på dette betyr at du ikke lenger har mapper på skrivebordet.

   For å kunne gjøre dette må du installere GNOME Tweak Tool:

   sudo apt=get install gnome-tweak-tool
    

   Gå til delen Desktop (Skrivebord) i GNOME Tweak Tool, og sett Have file manager handle the desktop (La filbehandleren håndtere skrivebordet) til OFF (AV).

  • For å sikre at konfigurasjonen forblir lagret også etter en omstart, må du huske å legge til nitrogen --restore blant oppstartsapplikasjonene.

Få Flash-videoer til å forbli i fullskjerm på én skjerm samtidig som du bruker skrivebordet på en annen skjerm

De fleste Flash-videoer og -spill vises i Chrome- eller Firefox-nettleseren. Det er et par filtyper du kan bruke som vil løse dette problemet:

 1. For Google Chrome/Chromium: MaximizeFlash endrer størrelsen på Flash-videoen/-spillet slik at den fyller hele nettleseren. Hvis du trykker på F11, vises nettleservinduet i fullskjerm på skjermen du har valgt.

 2. For Firefox: Flash Game Maximizer legger til en knapp på tilleggslinjen som endrer størrelsen på Flash-videoen/-spillet slik at den fyller hele nettleseren. Hvis du trykker på F11, vises nettleservinduet i fullskjerm på skjermen du har valgt. (Vær oppmerksom på at det finnes kjente problemer med denne linjen og YouTube.)

Rettinger

Problemer med videodriverne

Hvis du ikke får ønsket konfigurasjon med åpen kildekode-driverne som er installert på PC-en som standard, kan det være lurt å prøve video-GPU-produsentens proprietære driver og verktøy. I noen tilfeller kan det å gå fra den proprietære driveren til åpen kilde-driveren gi de resultatene du ønsker, avhengig av hva du prøver å gjøre. Det grunnleggende rådet er at hvis du har problemer med den ene, kan du prøve å installere den andre i stedet for å se om du får du det samme problemet.

Jeg får ikke konfigurert skjermene mine i Ubuntu-konfigurasjonsvinduet slik jeg ønsker å ha dem

Som i Windows kan du bruke programvaren som installeres med den proprietære driveren, for å konfigurere videoenhetene dine og til å konfigurere flere skjermer. Hver produsent har mer informasjon på sitt eget støttenettsted om hvordan du bruker deres spesifikke programvare.

Ubuntu oppdager ikke alle skjermer riktig

 1. Installer CCSM (Compiz Config Settings Manager):

  sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
 2. Åpne CCSM, og gå til General Options > Display Settings (Generelle alternativer > Skjerminnstillinger).

 3. Fjern avmerkingen for Detect Outputs (Oppdag utdata).

 4. I utdataarrayet angir du skjermoppløsningen for hver skjerm.

 5. Gå tilbake til del 2, og konfigurer skjermene på nytt i Ubuntus skjerminnstillinger.

Ubuntu beholder ikke skjermplasseringene etter en omstart

Nedenfor finner du en fremgangsmåte som du kan følge for å opprette et skript som gjør at du kan rette opp plasseringen til skjermene dine og beholde dem slik etter en omstart eller når du kommer ut av ventemodus:

 1. Slett den gamle monitors.xml-filen, og opprett en ny ved hjelp av Gnome-verktøyet for skjerminnstillinger:

  rm ~/.config/monitors.xml
  gnome-control-center

  Gå til Displays (Skjermer), og endre skjermplasseringene til slik du vil ha dem.

 2. Åpne filen ~/.config/monitors.xml i et tekstbehandlingsprogram, og kontroller at primærskjermen har et yes (ja) for primærflagget.

 3. Installer libxml2-utils-appen hvis den ikke er installert allerede:

  sudo apt-get install libxml2-utils
 4. Bruk kommandoene nedenfor for å kopiere skriptet til en katalog på banen din og gjøre det kjørbart:

  sudo wget -O /usr/local/sbin/update-monitor-position http://www.calgorithms.com/assets/files/update-monitor-position
  chmod +x /usr/local/sbin/update-monitor-position
 5. Bruk verktøyet System > Startup Applications (System > Oppstartsapplikasjoner) til å legge til update-monitor-position, slik at dette kjøres når du logger på.

 6. Start systemet på nytt, og kontroller at skriptet fungerer.


Tilbake til toppen


 

Tilleggsinformasjon:

 

Merk:
Canonical gir programvarestøtte på følgende måter:
Teknisk støtte gis av Dell:


Tilbake til toppen

Hurtigtipsinnhold utgis av Dells kundestøttemedarbeidere, som løser problemer på daglig basis. For at hurtigtipsene skal utgis raskt kan det hende at de bare representerer delløsninger eller midlertidige løsninger som fremdeles er i utvikling eller som venter på bekreftelse på at de løser problemet. Disse hurtigtipsene er ikke gjennomgått, validert eller godkjent av Dell og bør derfor brukes med forsiktighet. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i hurtigtipsene

Artikkel-ID: SLN298529

Dato sist endret: 10/11/2017 04:44 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.