Slik installerer du Windows 10 fra Dell ISO

Slik installerer du Windows 10 fra Dell ISO

Denne artikkelen inneholder informasjon om «Installasjon av Windows 10 ved bruk av Windows 10 ISO».


Microsoft Windows 10 ISO.

Dell Windows 10-mediet sendt til en kunde, er i ISO-formatet. Du kan også laste ned dette ISO-gjenopprettingsmediet fra Dells nettsted for kundestøtte i delen Drivere og nedlastinger og kategorien Operativsystem for datamaskinen din, eller fra følgende direkte kobling fra Dells kundestøtte: Dell-gjenopprettingsimageet for Windows. Denne ISO-filen er ikke knyttet direkte til datamaskinens service-ID og kan brukes på nytt hvis det er nødvendig med en installasjon av Windows 10 på nytt, eller hvis et annet Dell-system trenger en Windows 10-installering eller en installering på nytt.

MERK: Installasjon fra Dell Windows 10-mediet tilbakestiller harddiskpartisjoner til fabrikkinnstillingene.

Microsoft Windows 10-ISO kan også lastes ned ved bruk av medieopprettingsverktøyet for Windows 10. Når du har opprettet enten DVD-en eller USB-flash-enheten, kan du starte opp i Windows 10-mediet for å installere Windows 10.

MERK: Når man installerer på systemer som ikke har blitt aktivert tidligere ved bruk av samme versjonen av Windows 10-operativsystemet, kreves det en digital produktnøkkel for å aktivere Windows 10.

Windows 10-installasjon fra ISO.

Fremgangsmåten nedenfor veileder deg gjennom installeringen av Windows 10 via Dells installasjonsmedium.

 1. UEFI-oppstart må velges som oppstartsalternativ, og systemet må være i UEFI-modus.  USB-mediet er konfigurert med UEFI-oppstartsmodus aktivert. (Se figur 1.)

  Figur 1. – UEFI-oppstart valgt.
   
 2. Velg språk.     (Se figur 2.)

  Figur 2. – Velg språket ditt.
   
 3. Velg tastaturoppsett.  (Se figur 3.)

  Figur 3, – Valg av tastaturspråk.
   
 4. Velg «Troubleshoot» (Feilsøke).  (Se figur 4.)

  Figur 4. – Velg oppstartsalternativ for feilsøking.
   
 5. Velg «Recover from a drive» (Gjenopprett fra stasjon)     (se figur 5)

  Figur 5. – Velg gjenopprett fra stasjon.
   
 6. Begge alternativ skal utføre en ren installasjon (se figur 6)
  MERK: Det kan ta flere timer å fullføre en fullstendig ren installasjon.


  Figur 6. – Velg én av gjenopprettingsalternativene.
   
 7. Du fortsetter prosessen ved å trykke på «Recover»-knappen (Gjenopprett).  (Se figur 7.)

  Figur 7. – Velg Recover-knappen (Gjenopprett).
   
 8. Systemet starter nå bildeprosessen og fortsetter med den generelle Windows-installasjonen etter at dette trinnet er fullført. (Se figur 8.)

  Figur 8. – Gjenopprettingsprosessen begynner.
   

Manuell driverinnlasting fra PE-ledetekst

MERK: Før du begynner installeringen av driveren, må du bruke et verktøy som f.eks. 7zip for å pakke ut installeringsfilene fra .exe-driverfilen som ble lastes ned fra Dells nettsted for kundestøtte. Pakk ut til en mappe på en USB-minnepinne separat fra Windows 10 installasjonsmediet, og sørg for at USB-en er koblet til systemet som trenger drivere.

I dette eksempelbildet nedenfor brukes IRST-driveren.

 1. Start opp i Dell Windows 10-mediet, og velg språket for å komme til startskjermbildet. (Se figur 9)

  Figur 9. – Valg av feilsøkingsalternativet.
   
 2. Velg Troubleshoot > Advanced Options > Command Prompt (Feilsøk > Avanserte alternativer > Ledetekst). (Se figur 10.)

  Figur 10. – Valg av ledetekstalternativ.
   
 3. Gå til stasjonen som inneholder den nødvendige driveren ved bruk av «dir»-kommandoen for å vise innholdet på harddisken. Vanligvis D:-, E:-, eller F:-stasjonen. (Se figur 12.)

  Figur 12. – Navigering av filsystemet for å finne plasseringen av driverfilen.
   
 4. Bruk «CD»-kommandoen for å navigere gjennom mappene til du kommer til *.inf-driverplasseringen. Bruk «dir» etter behov for å se innholdet i hver mappe. (Se figur 13.)

  Figur 13. – Navigering av filsystemet for å finne plasseringen av driverfilen (forts.).
   
 5. Finn .inf-filen som trengs for å installere enheten, slik at du kan laste inn Windows. (Se figur 14.)

  Figur 14. – Finn driverens .inf-fil.
   
 6. Bruk følgende kommando for å laste inn riktig driver som trengs for systemet, og trykk på Enter-tasten: (se figur 15.)
  • Drvload.exe [.inf-bane/-filnavn]

  Figur 15. – Manuell innlastning av inf-filen.

   


Artikkel-ID: SLN300195

Dato sist endret: 15/05/2018 10:48 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.