Slik konfigurerer du en IP-adresse for Dell Networking PowerConnect-svitsjer

Slik konfigurerer du en IP-adresse for Dell Networking PowerConnect-svitsjer


Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer en IP-adresse for en Dell Networking PowerConnect-svitsj.
 

Innholdsfortegnelse

1. Tilordne IP-adressegrensesnitt (utenfor vanlig sendefrekvens) med kommandolinjekonfigurasjon
2.  Tilordne IP-adresse til et VLAN-grensesnitt med kommandolinjekonfigurasjon
3. Tilordne IP-adressegrensesnitt (utenfor vanlig sendefrekvens) med Web-GUI
4.  Tilordne IP-adresse til et VLAN-grensesnitt med Web-GUITilordne IP-adressegrensesnitt (utenfor vanlig sendefrekvens) med kommandolinjekonfigurasjon


Bruk IP-adressekommandoen i grensesnittkonfigurasjonsmodus for å angi en IP-adresse for tjenesteporten. Bruk nummerskjemaet for denne kommandoen tilbakestille konfigureringen av IP-adressen til standardverdien.

 
Ikke alle PowerConnect-svitsjer har en dedikert out-of-band-port. Den modellen trenger et VLAN-grensesnitt for ekstern tilgang.

 

Denne prosessen gjelder bare for eldre PowerConnect-svitsjenheter. Hvis du prøver å angi en IP-adresse på en svitsj fra N-serien, kan du klikke her for å gå til kunnskapsbaseartikkelen.


 

Eksempel:

Kommando

Formål

Console#configure

Åpne konfigurasjonsmodus.

Console(config)# interface out-of-band

Åpne out-of-band-grensesnittet.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Angi IP-adressen og nettverksmasken du ønsker å tildele grensesnittet.

 Tilordne IP-adresse til et VLAN-grensesnitt med kommandolinjekonfigurasjon


Eksempel:

Kommando

Formål

Console#configure

Åpne konfigurasjonsmodus.

Console(config)# interface vlan 15

Angi vlan-grensesnitt.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Angi IP-adressen og nettverksmasken du ønsker å tildele vlan-grensesnittet.


 

 

Det spesifikke VLAN må være opprettet før du kan angi VLAN-grensesnittet og innstille IP-adressen.

 

 


Tilordne IP-adressegrensesnitt (utenfor vanlig sendefrekvens) med Web-GUI

 

Bruk Out-of-Band-grensesnittsiden for å tildele IP-adresse til Out-of-Band-grensesnittet og nettverksmasken, eller for å aktivere/deaktivere DHCP-klienten for tildeling av adresseinformasjon. DHCP er aktivert som standard på OOB-grensesnittet.

For å vise siden Out-of-Band Interface (Out-of-Band-grensesnitt) klikker du på System → IP Addressing (IP-adressering → Out-of-band Interface i navigasjonspanelet.

 Hvis du vil aktivere DHCP-klienten og tillate at en DHCP-server i nettverket automatisk kan tilordne nettverksinformasjonen til OOB-grensesnittet, velger du DHCP fra protokollmenyen. Hvis du tilordner nettverksinformasjonen

statisk, må du kontrollere at protokollmenyen er satt til None (Ingen). Deretter angir du ønsket IP-adresse, nettverksmaske og IP-adresse for standardgateway.

 

Tilordne IP-adresse til et VLAN-grensesnitt med Web-GUI


Bruk konfigurasjonssiden for IP-grensesnitt for å tilordne en VLAN IP-adresse og nettverksmaske samt IP-adresse for standardgateway.

For å vise konfigurasjonssiden for IP-grensesnitt klikker du på Routing (Ruting) → IP → IP Interface Configuration (IP-grensesnittkonfigurasjon) i navigasjonspanelet.

1   Velg ønsket VLAN-nettverk fra grensesnittmenyen.
2   Velg Enable (Aktiver) fra feltet med rutemodus.
3   I feltet IP Address Configuration Method (Konfigurasjonsmåte for IP-adresse) angir du om du vil tildele en statisk IP-adresse (manuelt) eller bruke DHCP til automatisk adressetilordning.
4   Hvis du velger Manual (Manuell) som konfigurasjonsmetode, må du angi IP-adresse og nettverksmaske i de aktuelle feltene.
5   Klikk på Apply (Bruk).


 


Klikker du på Apply, lagrer du bare til running-config.  For å lagre til startup-config må du klikke på diskettikonet øverst til høyre på siden eller velge System → File Management (Filbehandling) → Copy Files (Kopiere filer).  Veksle mellom "Copy Configuration" select source = running config and destination = startup config. Til slutt klikker du på Apply (Bruk). 

 


Artikkel-ID: HOW10389

Dato sist endret: 10/07/2018 04:45 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.