Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du konfigurasjonsdata på Dell PowerConnect W-IAP

Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du konfigurasjonsdata på Dell PowerConnect W-IAP


Denne artikkelen forklarer hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter konfigurasjonsdata på Dell PowerConnect W-IAP.


Innholdsfortegnelse

 1. Vise gjeldende konfigurasjon

 2. Sikkerhetskopiere konfigurasjonsdata

 3. Gjenopprette konfigurasjonen


1. Vise gjeldende konfigurasjon

Slik viser du gjeldende konfigurasjonsinnstillinger:

 • Åpne Instant-brukergrensesnittet, og gå til Maintenance / Configuration / Current Configuration (Vedlikehold / Konfigurasjon / Gjeldende konfigurasjon).

 • I kommandolinjegrensesnittet skriver du inn følgende kommando ved ledeteksten:
  (IAP)# show running-config


2. Sikkerhetskopiere konfigurasjonsdata

Slik sikkerhetskopierer du konfigurasjonsdataene:

 1. Gå til Maintenance / Configuration (Vedlikehold / Konfigurasjon).

 2. Klikk på Backup Configuration (Sikkerhetskopier konfigurasjon.

 3. Klikk på Continue (Fortsett) for å bekrefte sikkerhetskopieringen.  Filen instant.cfg med IAP-konfigurasjonsdataene lagres i det lokale filsystemet.

 4. Bruk denne kommandoen til å lagre sikkerhetskopier av konfigurasjonsfilen på en TFTP-server med IP-adressen 10.0.0.1:
  (Instant AP)# copy config tftp 10.0.0.1 filename.cfg

Denne kommandoen ble introdusert i Dell Networking W-Series Instant versjon 6.2.1.0-3.3.

3. Gjenopprette konfigurasjonen

Slik gjenoppretter du konfigurasjonen:

 1. Gå til Maintenance / Configuration (Vedlikehold / Konfigurasjon).

 2. Klikk på Restore Configuration (Gjenopprett konfigurasjon).  Klikk på Browse (Bla gjennom) for å bla gjennom det lokale systemet og velge konfigurasjonsfilen.

 3. Klikk på Restore Now (Gjenopprett nå).

 4. Klikk på Restore Configuration (Gjenopprett konfigurasjon) for å bekrefte gjenopprettingen.  Konfigurasjonen gjenopprettes, og IAP-et starter opp på nytt for å laste inn den nye konfigurasjonen.

 5. Bruk denne kommandoen til å gjenopprette konfigurasjonsfilen gjennom kommandolinjen fra en TFTP-server med IP-adressen 10.0.0.1:
  (Instant AP)# copy tftp 10.0.0.1 filename.cfg system config


Artikkel-ID: HOW10607

Dato sist endret: 21/12/2017 11:04 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.