Alienware-systemet overopphetes eller slår seg av

Alienware-systemet overopphetes eller slår seg avAlienware-systemet overopphetes eller slår seg av

 1. Det du trenger å vite om overoppheting
 2. Feilsøking etter plattform

Denne artikkelen inneholder informasjon om overoppheting og systemavstenging. Dette kan oppstå på grunn av støv, utdatert BIOS eller feilaktig bruksmiljø.


1. Det du trenger å vite om overoppheting

Systemet kan bli varmt å ta på under bruk når du

 • bruker det i mer enn 10–15 minutter
 • ser på en DVD/Blu-ray
 • strømmer videoer på nettet
 • ser på eller samhandler med Flash-innhold
 • spiller videospill eller spill på Internett
 • bruker det i nærheten av en varmekilde eller i et varmt miljø

Hvilke symptomer oppstår hvis systemet overopphetes?

 • Tilfeldig avslutning.
 • Systemet låser seg.
 • Tilfeldig omstart.
 • Systemet låser seg.
Overvåke Alienware-systemets temperaturer

Hvis du vil overvåke og belaste Alienware-systemet, anbefaler vi å bruke Dell Support Assist. Med dette verktøyet kan du belaste og overvåke maskinvaren i sanntid.

Video: Video Stress Test for Your Alienware (bare på engelsk)

 • Skjermkort

  • Last ned og installer Dell Support Assist.
  • Åpne Dell Support Assist.
  • Klikk på Checkup (Kontroll).
  • Klikk på Scan a Specific Device (Skann en bestemt enhet).
  • Klikk på Video Card (Skjermkort).
  • Velg belastningstesten for skjermkortet, og kjør den.
  • Belastningstesten for skjermkort vil generere nok belastning for GPU og VRAM, og vil gi deg temperaturavlesning i sanntid.
  • For skjermkort til stasjonære PC-er er 95 °C maksimal temperatur per GPU (det finnes noen skjermkort som fungerer over 100 °C).
  • For skjermkort til bærbare PC-er er den maksimale temperaturen 85 °C per GPU.
 • Prosessor

  • Last ned og installer Dell Support Assist.
  • Åpne Dell Support Assist.
  • Klikk på Checkup (Kontroll).
  • Klikk på Scan a Specific Device (Skann en bestemt enhet).
  • Klikk på System Devices (Systemenheter).
  • Velg CPU Stress Test (Belastningstest for CPU), og kjør den. Denne testen vil belaste CPU og Ram til 100 % og teste det. Det vil gi nok varme til å fastslå om prosessoren blir overopphetet eller ikke.   Bilde 1 – Belastningstest av CPU kjører   Bilde 2 – CPU-belastning i henhold til Oppgavebehandling   Bilde 3 – RAM-belastning i henhold til Oppgavebehandling

  • Når testen er ferdig, åpner du View Detailed Report (Vis detaljert rapport) for å kontrollere den første ubrukte temperaturen og den maksimale temperaturen under belastningstesten.  • For prosessorer til stasjonære PC-er er 90 °C maksimal temperatur per GPU (det finnes noen prosessorer som fungerer over 100 °C).
  • For prosessorer til bærbare PC-er er den maksimale temperaturen 80 °C per GPU.
Merk: Lyden fra eller hastigheten til viften kan bli påvirket av temperaturen til systemet

Tilbake til toppen


2. Feilsøking etter plattform

Overoppheting av Alpha: Alienware Alpha kan bli overopphetet på grunn av hindringer og skitt i ventilasjonsåpningene eller viftene eller skitne kjøleelementer.

Løsning
 • Slå av Alpha.
 • Rengjør de bakre ventilene på systemet.


 • Når du skal rengjøre de interne viftene og ventilasjonsåpningene, må du åpne Alpha-konsollen. Prøv følgende fremgangsmåte for å åpne systemet:
  • Skru ut de 4 skruene som fester bunndekselet til kabinettet.


  • Bruk en plastspiss til å lirke bunndekselet løs fra kabinettet. Start fra den ene kanten og lirk opp alle fire sidene for å løsne den.


  • Løft bunndekselet vekk fra kabinettet.


  • Snu systemet rundt for å legge det på underdelen.


  • Løft toppdekselet av systemet.


  • Bildet viser systemet med bunndekselet og toppdekselet fjernet. Blås luft for å rengjøre viftene og ventilasjonsåpningene.

 • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • En utdatert BIOS kan forårsake problemer med overoppheting hvis den har en utdatert temperaturtabell for systemet.
  • Hvis du vil ha den siste BIOS-oppdateringen, kan du gå til området for Alpha-drivere og -nedlastinger .
  • For skjermkortdriverne kan du laste ned de nyeste versjonene fra denne koblingen.
 • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU, termiske verdier.
Merk: Du må ha et tastatur for å få tilgang til ePSA.


Overoppheting av Alienware Area-51 R2

Program
 • Slå av Area-51 R2.
 • Se denne videoen hvis du skal demontere PCI FAN i Area-51 R2:


 • Se denne videoen hvis du skal demontere skjermkortene i Area-51 R2:


 • Kontroller at pumpen for væskekjølesystemet er riktig tilkoblet.


 • Kontroller at viften for væskekjølesystemet er riktig tilkoblet.


 • Kontroller at toppviften er riktig tilkoblet.


 • Kontroller om festeskruene på kjøleelementet for væskekjølingen av CPU er løse. Av og til kan festeskruene i prosessorens kjøleelement løsne under frakt eller hvis datamaskinen flyttes på annen måte. Dette skjer sjelden, men det er mulig. Hvis du vil fikse dette, må du vente til enheten er helt kald, og deretter stramme de fire skruene som holder kjøleelementet på plass. Bruk en krysshandlingssekvens til de er stramme, men ikke stram dem for mye.


 • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
 • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.


Feilsøking ved overoppheting av Alienware Area-51 R1

Program
 • Slå av Area-51 R1.
 • Se denne videoen hvis du skal demontere Area-51 R1:


 • Rengjør de bakre ventilene og ristene på systemet.


 • Rengjør toppventilene på systemet. • Åpne høyre sidedør for å rengjøre de innebygde viftene og ventilasjonsåpningene. Prøv følgende fremgangsmåte for å åpne systemet:
  • Finn det venstre sidepanelet.


  • Løft det venstre låsutløserhåndtaket.


  • Sving ut det venstre sidepanelet.

 • Rengjør PCI-viften.


 • Rengjør harddiskviften.


 • Rengjør brikkesettviften.


 • Kontroller om festeskruene på kjøleelementet for væskekjølingen av CPU er løse. Av og til kan festeskruene i prosessorens kjøleelement løsne under frakt eller hvis datamaskinen flyttes på. Dette skjer sjeldent, men det er mulig. Hvis du vil fikse dette, må du vente til enheten er helt kald og deretter stramme de fire skruene som holder kjøleelementet på plass. Bruk en krysshandlingssekvens til de er stramme, men ikke stram dem for mye.


 • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • En utdatert BIOS kan forårsake problemer med overoppheting hvis den har en utdatert temperaturtabell for systemet.
  • Gå til området Area-51 R1 Drivers and Downloads (Alpha-51 R1-drivere og nedlastinger) for å få den nyeste BIOS-oppdateringen.
  • Du kan laste ned de nyeste versjonene av skjermkortdriverne fra www.nvidia.com og www.amd.com tilsvarende skjermkortmerket du hadde.
 • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.


Feilsøking ved overoppheting av Aurora-systemer

Program
 • Slå AV Aurora.
 • Se disse videoene hvis du skal demontere Aurora:
 • Rengjør de bakre ventilene og ristene på systemet.


 • Rengjør toppventilene på systemet.


 • Åpne høyre sidedør for å rengjøre de innebygde viftene og ventilasjonsåpningene. Prøv følgende fremgangsmåte for å åpne systemet:
  • Finn det venstre sidepanelet.


  • Skyv låsen for å låse opp utløserpanelet.


  • Løft utløserpanelet.


  • Løft utløserpanelet. Hold sidedekselet mens det dreies utover.

 • Rengjør PCI-viften.


 • Rengjør harddiskviften.


 • Rengjør brikkesettviften.


 • Rengjør minneviften.


 • Kontroller at festeskruene på kjøleelementet for væskekjølingen av CPU er løse. Av og til kan festeskruene i prosessorens kjøleelement løsne under frakt eller hvis datamaskinen flyttes på. Dette skjer sjeldent, men det er mulig. Hvis du vil fikse dette, må du vente til enheten er helt kald og deretter stramme de fire skruene som holder kjøleelementet på plass. Bruk en krysshandlingssekvens til de er stramme, men ikke stram dem for mye.

 • Kontroller at bunnkablene ikke blokkerer det nedre skjermkortet. Se følgende video om hvordan du omorganiserer Aurora-kablingen:


 • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • En utdatert BIOS kan forårsake problemer med overoppheting hvis den har en utdatert temperaturtabell for systemet.
  • Gå til området Aurora Drivers and Downloads (Aurora-drivere og nedlastinger) for å få den nyeste BIOS-oppdateringen.
  • Du kan laste ned de nyeste versjonene av skjermkortdriverne fra www.nvidia.com og www.amd.com tilsvarende skjermkortmerket du hadde.
 • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Overoppheting av Alienware X51: Alienware X51 kan bli overopphetet hvis skjermkortviften er blokkert av en systemkabel, noe som kan føre til at skjermkortet overopphetes, datamaskinen slås av, krasjer til en blå skjerm eller minnedump (0x000000116), eller til at skjermen blir svart. BIOS-oppdateringen og oppdateringer av skjermkortdriveren kan også bidra til å opprettholde gode driftstemperaturer i systemet.

Løsning
 • Slå av X51-systemet.
 • Legg X51-systemet med høyre side ned mot gulvet slik at baksiden er vendt mot deg, og DVI-portene er øverst. • Ta ut den ene stjernehodede skruen som fester det venstre sidedekselet til systemkabinettet. • Skyv forsiktig dekselet på venstre side mot forsiden av systemet. Bruk nok makt til at dekselet på venstre side akkurat løsner. • Vipp forsiktig dekselet på venstre side opp og til venstre. La lyskortkabelen være koblet til. Plasser dekselet ved siden av systemet. • Du trenger kanskje å få tilgang til skjermkortet og harddisksporet. For å fjerne skjermkortet kan du se denne videoen og fortsette etter at du har fjernet kortet. • Når du har fjernet skjermkortet: Kontroller om det er noen ledninger som kan blokkere skjermkortviften eller andre vifter, flytt dem i så fall vekk fra viftene, og prøv å plassere dem slik at de ikke blokkerer skjermkortviften. Legg nøye merke til hvor klemmene er plassert, og om det er noen ledninger ut fra dem. Flytt dem i så fall, og skyv klemmen for å feste ledningene. • Slå på X51-systemet mens dekselet er tatt av, og kontroller visuelt at ingenting ligger i veien for viftene.

 • Hvis ingen kabler blokkerer skjermkortviften eller andre vifter, slår du X51 av, kontrollerer at metallholdeklemmene er skjøvet helt ned for å sikre disse kablene, monterer datamaskinen og tester igjen. (Tips: Hvis deksellysene slukkes, settes du på plass dekselet etter behov.)
 • For systemer som er utstyrt med et NVidia GTX, kontrollerer du at strømkabelen er koblet til kortet (bare én er nødvendig), og kontrollerer også at kablene er festet til kortholderen. • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • En utdatert BIOS kan forårsake problemer med overoppheting hvis den har en utdatert temperaturtabell for systemet.
  • Gå til området Aurora Drivers and Downloads (Aurora-drivere og nedlastinger) for å få den nyeste BIOS-oppdateringen.
  • Du laste ned de nyeste versjonene av skjermkortdriverne fra www.nvidia.com og www.amd.com tilsvarende skjermkortmerket du hadde.
 • Hvis systemet er utstyrt med et NVidia GTX-grafikkort og fortsatt overopphetes etter at du har utført disse trinnene, må du kontrollere skjermkortviftehastigheten med programvaren. Klikk her for å laste ned og installere MSI Afterburner. (Tips: Hvis systemet ble kjøpt med et TI-grafikkort av typen NVidia 545 GT, 555 GTX, 640 GT, 645 GT, 660 GTX, 670 GTX, 745 GTX, 750 GT eller 760 GTX, kan du også installere denne applikasjonen for å øke ytelsen til grafikkortet og for å unngå overoppheting.
 • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware 14, 17 R1, 18

Program
 • Alienware 14
  • Slå av Alienware 14.
  • Rengjør de bakre luftventilene på systemet (nummer 4).

   1. AlienHead
   2. Led-indikatorer
   3. Ac/Adapter Port
   4. Luftventiler
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware 17 R1
  • Slå AV Alienware 17 R1.
  • Se denne videoen hvis du vil ta ut og rengjøre CPU-kjøleelementet:


  • Se denne videoen hvis du vil ta ut og rengjøre kjøleelementet for skjermkortet:


  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware 18
  • Slå AV Alienware 18.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware 13, 15, 17 R2

Program
 • Alienware 13
  • Slå AV Alienware 13.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Luftventiler.
   2. External Graphics-Dock Port (ekstern USB-port).
   3. Mini-Display-utgangsport.
   4. HDMI-utgangsport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware 15
  • Slå AV Alienware 15.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Luftventiler.
   2. External Graphics-Dock Port (ekstern USB-port).
   3. Mini-Display-utgangsport.
   4. HDMI-utgangsport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware 17 R2
  • Slå AV Alienware 17 R2.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Luftventiler.
   2. External Graphics-Dock Port (ekstern USB-port).
   3. Mini-Display-utgangsport.
   4. HDMI-utgangsport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware M14x R2, M17x R4, M18x R2

Program
 • Alienware M14x R2
  • Slå av Alienware M14x R2.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Strømadapterport.
   2. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M17x R4
  • Slå AV Alienware M17x R4.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Ventilasjonshull.
   2. Strømadapterport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M18x R2
  • Slå AV Alienware M18x R2.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Ventilasjonshull.
   2. Strømadapterport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware M14x R1, M17x R3, M18x R1

Program
 • Alienware M14x R1
  • Slå AV Alienware M14x R1.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Strømadapterport.
   2. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M17x R3
  • Slå AV Alienware M17x R3.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Ventilasjonshull.
   2. Strømadapterport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M18x R1
  • Slå AV Alienware M18x R1.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Ventilasjonshull.
   2. Strømadapterport.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware M11x R1,R2,R3

Program
 • Alienware M11x R1
  • Slå av Alienware M11x R1.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Strømadapterport.
   2. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M11x R2
  • Slå av Alienware M11x R2.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Strømadapterport.
   2. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M11x R3
  • Slå AV Alienware M11x R3.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.

   1. Strømadapterport.
   2. Ventilasjonshull.
  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware M17x R1,R2

Program
 • Alienware M17x R1
  • Slå AV Alienware M17x R1.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.


  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.
 • Alienware M17x R2
  • Slå AV Alienware M17x R2.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.


  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Alienware M15x

Program
 • Alienware M15x
  • Slå AV Alienware M15x.
  • Rengjør de bakre ventilene på systemet.


  • Oppdater system-BIOS-en og skjermkortdriverne.
  • Kjør ePSA for å teste vifter, GPU, CPU og termiske verdier.

Tilbake til toppen


Tips for riktig bruk

 • Hvis du bruker en bærbar PC på en hard, flat overflate som ikke er av stoff, øker luftstrømmen og reduseres temperaturen under og i systemet.
Hvis du bruker den bærbare PC-en på et teppe, en pute eller andre myke underlag av stoff, kan viften tettes igjen. Dette kan føre til at datamaskinen overopphetes og forårsake permanent skade.
 • Det anbefales å bruke den bærbare PC-en i en romtemperatur på 0 til 35 °C (32 til 95 °F) med en luftfuktighet på maksimalt 90 %.
Hvis du vil se spesifikke omgivelsestemperaturer for et bestemt system, kan du se brukerhåndboken eller installeringsveiledningen
 • Bruk trykkluft til å rengjøre ventilene regelmessig.
 • Du kan også bruke et kjøleunderlag til å senke varmen og øke ytelsen.
Merk: Ikke bruk munnen til å blåse ut støv fra en bærbar PC. Hvis du bruker en boks med trykkluft, må du bruke den i henhold til instruksjonene på siden av boksen. Hvis du bruker den feil, kan det forårsake skade på datamaskinen.

Tilbake til toppen


Finner du ikke det du leter etter?
Kontakt ekspertene våre på:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaArtikkel-ID: SLN114853

Dato sist endret: 20/07/2018 12:19 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.