Kunnskapsbase

Kjøre den innebygde ePSA-diagnostikken på Alienware-systemet


Kjøre den innebygde ePSA-diagnostikken på Alienware-systemet

Innholdsfortegnelse:

 1. Slik kjører du ePSA
 2. Analysere ePSA-feil på nettet
 3. ePSA/PSA-feilkodetabeller

Denne artikkelen inneholder informasjon om Dells ePSA-diagnostikk (Enhanced Pre-Boot System Assessment) – diagnostikk som er innebygd i systemets maskinvare. Disse testene gjør det mulig å sjekke systemets maskinvare utenfor Windows®-operativsystemet og ekskludere programvare fra diagnostikkprosessen. Kodelisten hjelper deg med feilsøking av problemet basert på de diagnostiske funnene.

Støttede systemer:
Alle Alienware-systemer levert etter september 2009


1. Slik kjører du ePSA

Spill av videoen for å finne ut hvordan du kjører e-PSA på Alienware-systemet. (Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.)

Hvis du vil kjøre forbedret ePSA-diagnostikk (Enhanced Pre-boot System Assessment) på en stasjonær Alienware-PC, kan du følge fremgangsmåten nedenfor:

 1. Start datamaskinen på nytt
 2. Trykk på F12 når skjermbildet med Alienware-logoen vises under datamaskinens oppstartsprosess.
 3. På oppstartsmenyen trykker du på pil ned-tasten for å merke Diagnostics (Diagnostikk). Trykk deretter på Enter.
 4. Et skjermbilde som viser alle komponentene i datamaskinen vil komme til syne, og diagnostikken vil starte automatisk.

Hvis du vil kjøre forbedret ePSA-diagnostikk (Enhanced Pre-boot System Assessment) på en bærbar Alienware-PC, kan du følge fremgangsmåten nedenfor:

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk og hold nede Fn-tasten mens du slår på systemet.
 3. Når diagnostikkskjermbildet åpnes, kan du slippe Fn-tasten. Diagnostikken starter automatisk.

 • Denne testen kan ta opptil 45 minutter å fullføre, avhengig av spesifikasjonene til systemet.
 • På oppstartsmenyen kan diagnostikken hete PSA, ePSA eller PSA+.

Tilbake til toppen


2. Analysere ePSA-feil på nettet

Dells interaktive søkeagent kan gi deg informasjon om den spesifikke feilkoden din.
For å få de riktige resultatene må du kanskje oppgi hvilken versjon av Diagnostics (Diagnostikk) som er installert på datamaskinen.

Klikk her for å søke etter ePSA-feilkoden.

Merk: Se øverst på skjermen for å finne ut hvilken diagnostikkversjon datamaskinen har. Hvis det står Pre Boot System Assessment (Systemevaluering før oppstart), velger du PSA eller PSA+. Hvis det står ePSA Pre Boot System Assessment (ePSA-systemevaluering før oppstart), velger du ePSA.

Tilbake til toppen


3. Tabeller med ePSA-/PSA-feilkoder

Tabellene nedenfor viser betydningen av de ulike feilkodene du kan få på ePSA, og anbefalte tiltak for hvert tilfelle.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0111 ePSA: CPU (d): (s) exception occurred (CPU (d): (s) unntak oppstod) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0112 ePSA: CPU (d) - machine check exception detected (CPU (d) – unntak ved maskinkontroll oppdaget) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0212 ePSA:System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x) (Hovedkort – CMOS, Plassering = (x), Forventet = (x), Fant = (x)) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0213 ePSA:System board - CMOS battery failure detected (Hovedkort – oppdaget feil med CMOS-batteriet) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0221 ePSA:Timer - Interval timer not functional (Tidtaker – intervalltidtakeren fungerer ikke) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0233 ePSA:System board - RTC 'seconds' count is not updating (Hovedkort – sekundtellingen for RTC oppdateres ikke) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0234 ePSA:System board - HPET (d) incorrect time period (Hovedkort – HPET (d) feil tidsperiode). Expected = (d), Found = (d) (Forventet = (d), Fant = (d)) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0241 ePSA:BIOS - A20 gate not enabled (BIOS – port A20 ikke aktivert) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0242 ePSA:System board - Interrupt controller - IRQ = (d): (s) not detected (Hovedkort – avbruddskontroller – IRQ (d) – %s ikke oppdaget) Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0313 ePSA:Touchpad - pointing stick/touchpad not detected (Pekeflate – fant ikke pekeenhet eller pekeflate)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Kjør mustesten fra Online PC Diagnostics.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0415 ePSA:Cables - Check the following cables (s) (Kabler – kontroller følgende kabler (s))
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Kjør Online quick test (Hurtigtest på Internett).

Merk: Oppstartsbanefeilene er ikke maskinvarefeil, disse feilene refererer til systemets evne til å laste operativsystemet. Virus, flere operativsystemer og skade på operativsystemet kan utløse disse feilene

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-8165 ePSA:OS - MBR code is unknown, possibly infected by a virus (OS – MBR-kode er ukjent, muligens infisert av et virus)
 1. Kjør et antivirusprogram på datamaskinen.
 2. Installer operativsystemet på nytt. Klikk her for å bestille medier.
ePSA 2000-8166 ePSA:OS - Detected virus (s) (OS – oppdaget virus (s))
 1. Kjør et antivirusprogram på datamaskinen.
 2. Installer operativsystemet på nytt. Klikk her for å bestille medier.

De fleste harddiskfeil som rapporteres av ePSA, er relatert til at harddisken ikke blir oppdaget. Denne videoen viser hvordan du kan kontrollere om harddisken er oppdaget av systemet:

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0141 ePSA:Hard Drive - No drive detected (Harddisk – finner ingen stasjon)
 1. Bekreft at harddisken er oppdaget av systemet.
 2. Kontroller at harddisken er riktig tilkoblet. Klikk her hvis du vil se hjelpevideoer om hvordan du gjør dette.
 3. Hvis systemet laster inn operativsystemet, kjører du en harddisktest ved hjelp av Online PC Diagnostics.
  Viktig: Denne meldingen kan indikere en advarsel om en eventuell svikt, så du bør sikkerhetskopiere dataene dine hvis du mottar denne feilmeldingen og systemet fortsatt starter opp i operativsystemet.
ePSA 2000-0142 ePSA:Hard Drive (d) - S/N (s), self test unsuccessful (Harddisk (d) – S/N (s) selvtest mislyktes). Status = (x)
 1. Bekreft at harddisken er oppdaget av systemet.
 2. Kontroller at harddisken er riktig tilkoblet. Klikk her hvis du vil se hjelpevideoer om hvordan du gjør dette.
 3. Hvis systemet laster inn operativsystemet, kjører du en harddisktest ved hjelp av Online PC Diagnostics.
ePSA 2000-0145 ePSA: Hard Drive (d) - S/N (s), self test did not complete (Harddisk (d) – S/N (s), selvtesten ble ikke fullført)
 1. Bekreft at harddisken er oppdaget av systemet.
 2. Kontroller at harddisken er riktig tilkoblet. Klikk her hvis du vil se hjelpevideoer om hvordan du gjør dette.
 3. Hvis systemet laster inn operativsystemet, kjører du en harddisktest ved hjelp av Online PC Diagnostics.
ePSA 2000-0146 ePSA:Hard Drive (n): S/N (s) - self test log contains previous errors (Harddisk (n): S/N (s) – selvtestloggen inneholder tidligere feil)
 1. Bekreft at harddisken er oppdaget av systemet.
 2. Kontroller at harddisken er riktig tilkoblet. Klikk her hvis du vil se hjelpevideoer om hvordan du gjør dette.
 3. Hvis systemet laster inn operativsystemet, kjører du en harddisktest ved hjelp av Online PC Diagnostics.
ePSA 2000-0150 ePSA:Hard Drive - No drive detected (Harddisk – finner ingen stasjon).
 1. Bekreft at harddisken er oppdaget av systemet.
 2. Kontroller at harddisken er riktig tilkoblet. Klikk her hvis du vil se hjelpevideoer om hvordan du gjør dette.
ePSA 2000-0151 ePSA:S/N (s) - incorrect status: (x) - (s) (S/N (s) – feil status: (x) – (s))
 1. Kontroller at harddisken er riktig tilkoblet. Klikk her hvis du vil se hjelpevideoer om hvordan du gjør dette.
 2. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 3. Kjør en harddisktest ved hjelp av Online PC Diagnostics.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0147 ePSA:Optical Drive (d): - self test -- (s) (Optisk stasjon (d): – selvtest – (s))
 1. Kontroller at den optiske stasjonen er riktig tilkoblet. Gå til YouTube-kanalen Alienware Services for å se videoer om hvordan du gjør dette.
 2. Kjør testen av den optiske stasjonen fra Online PC Diagnostics.
ePSA 2000-0152 ePSA:Optical Drive (d): - incorrect status: (x) (s) (Optisk stasjon (d): – feil status: (x) (s))
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Kontroller at den optiske stasjonen er riktig tilkoblet. Gå til YouTube-kanalen Alienware Services for å se videoer om hvordan du gjør dette.
 3. Kjør testen av den optiske stasjonen fra Online PC Diagnostics.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0331 ePSA:Video controller - no video controller detected (Videokontroller – fant ingen videokontroller)
 1. Koble skrivere, eksterne harddisker og annet tilbehør fra systemet.
 2. Koble fra og koble til skjermkabelen, prøv å koble en ekstern skjerm til systemet hvis du har en bærbar PC.
 3. Velg riktig inngang til skjermen.
 4. Hvis du har et stasjonært system med konfigurasjon for to eller tre skjermkort, kobler du skjermen til det nederste kortet.
 5. For X51-, Aurora- og Area 51-systemer kontrollerer du at skjermstrømkablene er riktig tilkoblet.
ePSA 2000-0332 ePSA: Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Skjermminne – avvik i testen av skjermminneintegritet)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. For X51-, Aurora- og Area 51-systemer kontrollerer du at skjermstrømkablene er riktig tilkoblet.
ePSA 2000-0333 ePSA:Video - User provided no input for graphics test (Video – bruker ga ingen tilbakemelding om grafikktest) Under ePSA-videotesten vil du bli bedt om å klikke på en hurtigmeny for å fortsette testingen. Hvis du ikke reagerer på hurtigmenyen, vil du få denne feilmeldingen.

Hvis du gir et svar til menyen og fortsatt ser feilmeldingen, gjør du følgende:
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Hvis du har en bærbar PC, slår du av systemet og slår det deretter på mens du holder nede D-tasten.
 3. Skjermen skal kretse gjennom rød, grønn, blå, hvit, og deretter starte systemet på nytt.
 4. Koble fra og koble til skjermkabelen, prøv å koble en ekstern skjerm til systemet hvis du har en bærbar PC.
 5. Velg riktig inngang til skjermen.
 6. Hvis du har et stasjonært system med konfigurasjon for to eller tre skjermkort, kobler du skjermen til det nederste kortet.
 7. For X51-, Aurora- og Area 51-systemer kontrollerer du at skjermstrømkablene er riktig tilkoblet.
ePSA 2000-0334 ePSA: Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Skjermminne – avvik i testen av skjermminneintegritet)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Hvis du har en bærbar PC, slår du av systemet og slår det deretter på mens du holder nede D-tasten.
 3. Skjermen skal kretse gjennom rød, grønn, blå, hvit, og deretter starte systemet på nytt.
 4. For X51-, Aurora- og Area 51-systemer kontrollerer du at skjermstrømkablene er riktig tilkoblet.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0321 ePSA: LCD EDID - unable to access EDID EEPROM (LCD EDID – får ikke tilgang til EDID EEPROM)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0322 ePSA: LCD panel - unable to modify brightness (LCD-panel – kan ikke justere lysstyrken)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0324 ePSA: LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed (LCD-panel – bruker rapporterte at LCD BIST-farger ikke vises) Under ePSA-videotesten vil du bli spurt om du så fargelinjene ordentlig. Hvis du klikker på Nei, vises feilmeldingen.

Hvis du klikker på Ja og likevel får feilmeldingen, oppdaterer du BIOS til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0325 ePSA: LCD panel - user provided no input for LCD BIST (LCD-panel – bruker ga ingen tilbakemelding om LCD BIST) Under ePSA-videotesten vil du bli spurt om du så fargelinjene ordentlig. Hvis du ikke svarer på dette, vises feilmeldingen.

Hvis du klikker på Ja og likevel får feilmeldingen, oppdaterer du BIOS til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0326 ePSA: LCD panel - unable to turn lamp on or off (LCD-panel – kan ikke slå lampen av eller på)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0327 ePSA: LCD panel - unable to use BIOS interface (LCD-panel – kan ikke bruke BIOS-grensesnittet)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
ePSA 2000-0328 ePSA: LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-panel – kan ikke oppdage forandring i lyssensoren)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0131 ePSA:Battery - The battery is not installed (Batteri – batteriet er ikke installert)
 1. Kontroller at batteriet er riktig tilkoblet. Gå til YouTube-kanalen Alienware Services for å se videoer om hvordan du gjør dette.
 2. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.
ePSA 2000-0132 ePSA:Battery – The battery is reaching the end of its usable life (Batteri – levetiden til batteriet er snart slutt)
 1. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.
 2. Bruk systemet på batteriet til batteriet er helt tomt.
 3. Lad opp systemet i ca. 4 timer.
 4. Kjør alle tester på nytt.

  Hvis testene mislykkes på nytt, må du skifte batteri. Husk at batteriet på alle bærbare Alienware-PC-er har ett års garanti.

  Klikk her for å kjøpe batterier til systemet ditt.
ePSA 2000-0133 ePSA:Battery - The battery cannot provide sufficient power (Batteri – batteriet gir ikke nok strøm)
 1. Kontroller at batteriet er riktig tilkoblet. Gå til YouTube-kanalen Alienware Services for å se videoer om hvordan du gjør dette.
 2. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.

  Hvis denne testen mislykkes, må du skifte batteri. Husk at batteriet på alle bærbare Alienware-PC-er har ett års garanti.

  Klikk her for å kjøpe batterier til systemet ditt.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0134 ePSA:Charger -Charge cycles exceeded maximum limit (Lader – maksgrensen for oppladninger er nådd)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Koble laderen fra datamaskinen.
 3. Ta ut batteriet fra systemet.
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 10 sekunder.
 5. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.

  Hvis denne testen mislykkes, må du skifte lader. Husk at laderen til alle bærbare Alienware-PC-er har ett års garanti.

  Klikk her for å kjøpe ladere til systemet ditt.
ePSA 2000-8135 ePSA:Charger- unable to detect charger (Lader – finner ikke lader)
 1. Kontroller at lampen på laderen lyser.
 2. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 3. Koble laderen fra datamaskinen.
 4. Ta ut batteriet fra systemet.
 5. Trykk på og hold nede strømknappen i 10 sekunder.
 6. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.

  Hvis denne testen mislykkes, må du skifte lader. Husk at laderen til alle bærbare Alienware-PC-er har ett års garanti.

  Klikk her for å kjøpe ladere til systemet ditt.
ePSA 2000-8136 ePSA:Charger - Unexpectedly detected charger (Lader – uventet funn av lader)
 1. Kontroller at laderen er riktig tilkoblet.
 2. Kjør testen på nytt.
ePSA 2000-8137 ePSA:Charger - The charger is not supplying power (Laderen – laderen gir ikke strøm)
 1. Kontroller at laderen er riktig tilkoblet.
 2. Kontroller at batteriet er riktig tilkoblet.
 3. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.
ePSA 2000-0137 ePSA:Charger - Unexpected charge condition detected (Lader – fant uventet ladetilstand)
 1. Kontroller at laderen er riktig tilkoblet.
 2. Kontroller at batteriet er riktig tilkoblet.
 3. Kjør batteritesten fra Online PC Diagnostics.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0511 ePSA:Fan - The (s) fan failed to respond correctly (Vifte – viften (s) svarte ikke på riktig måte)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Koble strømmen fra systemet.
 3. Koble fra batteriet hvis du har en bærbar PC.
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 30 sekunder.
 5. Kjør testen på nytt.
ePSA 2000-0512 ePSA:The (s) fan is running faster than expected (Vifte – viften (s) går raskere enn forventet).
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Koble strømmen fra systemet.
 3. Koble fra batteriet hvis du har en bærbar PC.
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 30 sekunder.
 5. Kjør testen på nytt.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0123 ePSA:Memory- integrity test discrepancy (Minne – avvik i integritetstesten) (s)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Koble strømmen fra systemet.
 3. Trykk på og hold nede strømknappen i 30 sekunder.
 4. Ta ut og installer minnet på nytt. Gå til YouTube-kanalen Alienware Services for å se videoer om hvordan du gjør dette.
 5. Kjør testen på nytt.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0251 ePSA:Event log - The log contains failing records (Hendelseslogg – loggen inneholder defekte oppføringer) Denne feilmeldingen vil vises når feil funnet i tidligere tester ikke har blitt reparert.

Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0314 Thermal - The (S) reading (DC) exceeds the thermal limit (Termisk – (S)-målingen (DC) overskrider den termiske grensen)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Se etter hendelser relatert til systemets termiske fett i hendelsesloggen: defekte vifter, tette luftbaner, defekte sensorer.
Feilnummer Feilmelding Handlingen som skal utføres
ePSA 2000-0315 Sensor - The (S) reading (DC) is lower than expected (Sensor – (S)-målingen (DC) er lavere enn forventet)
 1. Oppdater BIOS-en til den nyeste versjonen.
 2. Se etter oppføringer der sensorer leser null grader, i hendelsesloggen.

Tilbake til toppen


Finner du ikke det du leter etter?
Kontakt ekspertene våre på:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaHurtigtipsinnhold utgis av Dells kundestøttemedarbeidere, som løser problemer på daglig basis. For at hurtigtipsene skal utgis raskt kan det hende at de bare representerer delløsninger eller midlertidige løsninger som fremdeles er i utvikling eller som venter på bekreftelse på at de løser problemet. Disse hurtigtipsene er ikke gjennomgått, validert eller godkjent av Dell og bør derfor brukes med forsiktighet. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i hurtigtipsene

Artikkel-ID: SLN116413

Dato sist endret: 20/07/2018 12:47 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.