Ingen lyd fra eksterne høyttalere på en stasjonær Dell-datamaskin

Ingen lyd fra eksterne høyttalere på en stasjonær Dell-datamaskinDenne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du feilsøker manglende lyd fra eksterne høyttalere på en stasjonær Dell-PC


Innholdsfortegnelse:

 1. Innledning
 2. Kontroller strømforsyning og kabler
 3. Koble til lydkablene på nytt
 4. Kontroller volumnivåene
 5. Kontroller enhetsdriveren
 6. Kjør diagnostisering
 7. Installer lydkortet på nytt

1. Innledning

Hvis du ikke hører noe lyd fra de eksterne høyttalerne når de er koblet til den stasjonære Dell-datamaskinen, kan du prøve de ulike trinnene nedenfor for å løse problemet.

Tilbake til toppen


2. Kontroller strømforsyning og kabler

 1. Kontroller at høyttalerne er slått på, og at og strømlampen er på.

 2. Hvis det ikke finnes en separat strømknapp, kan du dreie volumhjulet, siden det også kan brukes til å slå på høyttalerne.

 3. Hvis høyttalerne fortsatt ikke får strøm, bør du koble til strømkabelen til høyttalerne på nytt.

 4. Kontroller at strømadapteren er ordentlig koblet til stikkontakten. Hvis adapteren er koblet til en skjøteblokk, bør du koble direkte til stikkontakten.

 5. Bytt ut strømadapteren med en bekreftet fungerende adapter av samme modell og type hvis tilgjengelig.

MERK: Noen høyttalere får strøm via en USB-kabel i stedet for en strømadapter. Kontroller at datamaskinen er slått på, og prøv en annen USB-port hvis tilgjengelig. Både USB-kabelen og lydkabelen må være koblet til for at høyttalerne skal fungere.

Tilbake til toppen


3. Koble til lydkablene på nytt

 1. Kontroller at lydkablene er koblet til datamaskinen.
 2. Koble lydkablene til datamaskinen og høyttalerne igjen.
 3. Kontroller om datamaskinen har et lydkort i et utvidelsesspor, eller om det brukes integrert lyd. Et ekstra lydkort vil vanligvis ha prioritet.
 4. Kontroller at lydkabelen er koblet til riktig port.

 1. For integrert lyd (lydportene er koblet til hovedkortet) skal lydkabelen som går til høyttalerne, være koblet til Line Out-porten (merket med den røde firkanten ovenfor) på baksiden av systemet.
 2. Kontroller at det ikke er noen hodetelefoner koblet til datamaskinen via portene foran eller bak, da de demper lyden som kommer til høyttalerne.
 3. Prøv eventuelt et annet sett med fungerende høyttalere eller hodetelefoner for å teste om det kommer lyd fra portene. Test også høyttalerne eller hodetelefonene på et annet system som du vet fungerer.
MERK:
Hvis du har et utvidelseskort, må du kontrollere at kablene er koblet til kontaktene på lydkortet og IKKE til det integrerte lydkortet.
Stereo høyttalere: Én enkelt kabel kobles til utgangen, som vanligvis er lysegrønn.
5.1 surround: Tre kabler kobles til fargekodede kontakter; oransje/gul (midtlyd og bassenhet), grønn (venstre og høyre foran) og svart (bakre venstre og høyre). Hvis lydkortet ikke har de tilsvarende kontaktene, må det brukes en delt kabel til å koble alle tre til stereokontakten.
7.1 surround: Fire kabler kobles til fargekodede kontakter. Kablene kobles til på samme måte som for 5.1 surround, med tillegg av en hvit eller grå kabel til å koble til venstre og høyre sidekanaler.

Tilbake til toppen


4. Kontroller volumnivåene

 1. Kontroller at volumet ikke er dempet, ved å kontrollere volumikonet på oppgavelinjen.

 1. Høyreklikk på høyttalerikonet på oppgavelinjen, og velg Playback devices (Avspillingsenheter).

 1. Kontroller at høyttaler-/hodetelefonenheten har en grønn hake, som angir at enheten er aktivert og klar til bruk. (En rød nedoverpil angir at ingen enhet er tilkoblet)

 1. Merk en enhet, og velg Configure (Konfigurer) for å endre typen høyttaleroppsett du har installert. (Du kan ikke konfigurere hodetelefoner, bare høyttalere)
 2. Høyreklikk på et enhetsikon, og velg Test for å teste lyden på denne enheten. Det spilles av en kort lydsnutt.
 3. Gå til fanen Communications (Kommunikasjon), og velg de riktige alternativene for enheten din.
 4. Høyreklikk på ikonet Speakers/Headphones (Høyttalere/hodetelefoner), og velg Properties (Egenskaper).
 5. Velg hver fane, General (Generelt), Levels (Nivåer), Enhancements (Forbedringer) og Advanced (Avansert), og kontroller at alternativene er konfigurert riktig etter ønsket innstilling.

Tilbake til toppen


5. Kontroller enhetsdriverne

 1. Gå til Enhetsbehandling, og kontroller at lyddriveren ikke er deaktivert:
  • Klikk på Start, og høyreklikk deretter på Min datamaskin eller Datamaskin (XP, Vista, Win 7). Velg Egenskaper.
  • Velg Enhetsbehandling i panelet til venstre.
  • For Windows 8 og 10: Høyreklikk på Start-knappen, og velg Enhetsbehandling
  • Naviger til Lyd-, video- og spillkontrollere, og utvid delen.
 2. Kontroller at det ikke finnes drivere med et rødt kryss (X) eller gult utropstegn (!)
 3. Hvis det er det, kan du gå til www.dell.com/support/drivers og laste ned de nyeste driverne for systemet.
 4. Høyreklikk på hver enhet, og sørg for at den ikke er deaktivert. En deaktivert enhet viser en nedadgående svart pil på ikonet for enheten.

Tilbake til toppen


6. Kjør diagnostisering

Kjør DirectX-diagnose

 1. Kjør diagnoseverktøyet for DirectX
 2. Velg Start, og skriv dxdiag i søkeboksen.
 3. Velg dxdiag.exe, som åpner verktøyvinduet DirectX Diagnostic.
 4. Velg Lyd 1 og deretter Lyd 2.
 5. Eventuelle feil vises i merknadsboksen nederst.

Kjøre Dells diagnoseverktøy på Internett

 1. Kjør verktøyet Dell Online Diagnostic (Dell-diagnose på Internett).
 2. Gå til Dells nettsted for kundestøtte, og kjør Dells diagnoseverktøy på Internett. Klikk på følgende kobling for å gå til verktøyet: Dells diagnoseverktøy på Internett.
 3. Skriv inn Service-ID-en din for å få en mer personlig tilpasset brukeropplevelse.
 4. Velg fanen Choose a diagnostic test (Velg en diagnosetest), bla ned, og sett et merke i boksen Sound card (Lydkort)
 5. Velg Test Selected Devices (Test valgte enheter)
 6. Noter deg alle feil som diagnoseverktøyet rapporterer, og gi dem til den tekniske Dell-representanten
MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om Dells diagnoseverktøy på Internett, kan du se følgende artikkel:
Slik bruker du Dells diagnostikkverktøy på Internett for feilsøking av PC-en din fra Dell

Tilbake til toppen


7. Installer lydkortet på nytt

Hvis systemet bruker et utvidelseskort for lyd, dette kan bli satt inn på nytt for å kontrollere at den er riktig koblet til systemet. Trinnene nedenfor vil ta deg gjennom denne prosessen, viser de samme trinnene som kreves.

 1. Under installasjon eller fjerning av maskinvare, må du alltid sørge for å sikkerhetskopiere alle data.
 2. Koble alle telefon-, nettverks- og USB-kabler fra datamaskinen.
 3. Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter fra stikkontaktene.
 4. Ta av systemdekselet.
 5. Drei og løft utløsertappen på kortlåsen oppover.
 6. Trekk utløsertappen forsiktig bort fra PCIe x16-kortet til festetappen løsner fra fordypningen i kortet, og løft deretter kortet opp og ut av kontakten, og fjern det fra systemet.
 7. Løft PCI-utvidelseskortet opp og ut av kontakten, og fjern det fra systemet.
 8. Reverser prosedyren ovenfor for å montere lydkortet i systemet igjen, og pass på at det sitter skikkelig i PCIe-porten på hovedkortet.

Tilbake til toppen


Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk støtte.

Kontakt ossArtikkel-ID: SLN151723

Dato sist endret: 11/10/2017 05:01 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.