Bruke og feilsøke XPS L502x

Bruke og feilsøke XPS L502x


Innholdsfortegnelse:

 1. Datamaskinen starter ikke, eller det er ikke bilde på skjermen
 2. Maskinen slutter å svare
 3. Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm
 4. Dell PC Diagnostics hurtigtest og SupportAssist for PCer og nettbrett
 5. Feilsøking av LCD-skjermen på en bærbar datamaskin som er svart, tom eller vanskelig å se
 6. Spesifikasjoner for Inspiron XPS L502x
 7. Port-plasseringer
 8. Tilbakestille System Setup (Systemoppsett) (BIOS) til standardinnstillingene
 9. Veiledninger og feilsøking for trådløst nettverk
 10. Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin
 11. Deaktivere eller aktivere pekeplaten med hurtigtasten
 12. Mus, tastatur eller pekeplate fungerer ikke slik de skal
 13. Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren
 14. Datamaskinkomponent gjenkjennes ikke
 15. Drivere for Inspiron XPS L502x
 16. Dells støttesenter for Windows

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker og feilsøker XPS L502x.


Datamaskinen starter ikke, eller det er ikke bilde på skjermen

Hvis det oppstår en situasjon hvor datamaskinen ikke starter opp i det hele tatt, eller hvis den starter opp (lys slås på og viftene går rundt), men det ikke vises noe bilde på datamaskinen, kan du lytte etter en rekke pip under oppstart.

Når du hører pipekodene, kan du se (tabell 1) for å feilsøke problemet med datamaskinen.

Pip Beskrivelse Mulig årsak
1 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes. Feil med hovedkortet, dekker BIOS-korrupsjon og ROM-feil
2 Ikke oppdaget minne (RAM) Feil med minnet eller minnesporet
3 Brikkesettfeil
 • (North- og South bridge-feil)
 • Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes
 • Feil i port A20
 • Super I/U-brikkefeil
 • Keyboard controller failure (feil med tastaturkontroller)
Hovedkort: Brikkesett
4 Feil ved skriving til / lesing av minne. Minnefeil
5 RTC-strømfeil (sanntidsklokke) CMOS-batterifeil
6 Feil ved video-BIOS-test. Feil med videoundersystem
7 Feil ved CPU-hurtigbuffertest Prosessorfeil
8 LCD LCD-feil

Tabell 1:Gjentakende pipekoder

Hvis du ikke hører noen pip, kan du gjøre følgende:

 1. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 2. Fjern strømadapteren fra datamaskinen, og trekk ut adapteren fra strømuttaket.
 3. Ta ut batteriet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar ut batteriet, kan du gå til brukerveiledningen for Inspiron XPS L502x på Internett og klikke på Service Manual (Servicehåndbok).
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 15 sekunder for å lade ut kondensatorene.
 5. Kontroller at kontaktene på strømkabelen og strømadapteren er koblet til skikkelig.
 6. Koble strømkabelen til datamaskinen og et strømuttak som fungerer.
 7. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 8. Slå av datamaskinen og sett batteriet tilbake i datamaskinen.
 9. Trykk på strømknappen for å se om datamaskinen slår seg på og starter opp ordentlig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Check the Battery (Kontroller batteriet)
 10. Koble til enhetene én om gangen og sjekk om datamaskinen vil starte opp.

Tilbake til toppen


Maskinen slutter å svare

 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 4. Laste ned og installere SupportAssist. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 5. Utfør systemvedlikehold på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Optimalisering og vedlikehold av Microsoft Windows.
 6. Koble til enhetene én om gangen for å se om datamaskinen slutter å svare.

Tilbake til toppen


Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm

Denne koblingen går til følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm.

Tilbake til toppen


Dell PC Diagnostics hurtigtest og SupportAssist for PCer og nettbrett

 • Den raskeste og enkleste måten å identifisere og løse de vanligste problemene på er å bruke hurtigtesten for Dell PC Diagnostics. Dette løser problemet automatisk eller veileder deg gjennom trinnene for løse problemet.
  Merk: Hvis diagnostikken identifiserer en sviktende del, kommer vi, avhengig av hvilken del som er i ferd med å svikte, til umiddelbart å starte prosessen for å gi deg en kostnadsfri erstatningsdel som er dekket av garantien.

 • SupportAssist, tidligere kalt My Dell, gir systemoppdateringer, oppdager problemer og sender varsler basert på enheten, noe som gjør det enklere å løse og forebygge problemer. Dette programmet gir deg tilgang til alt du trenger for å eliminere tilfeldigheter relatert til vedlikehold av PCer og nettbrett. Du kan få mer informasjon om f.eks. hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 • Når datamaskinen ikke kan åpne Internett, kan du kjøre den innebygde diagnostikken på datamaskinen. Du kan få mer informasjon i artikkelen Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kjøre innebygd diagnostikk (ePSA) for systemet) i Dells kunnskapsbase.

Tilbake til toppen


Feilsøking av LCD-skjermen på en bærbar datamaskin som er svart, tom eller vanskelig å se

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker LCD-skjermen på en bærbar datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (LCD-skjermen på den bærbare datamaskinen er tom, svart eller slår seg ikke på).

Tilbake til toppen


Spesifikasjoner for XPS L502x

Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikasjoner for XPS L502x, går du til brukerveiledningen for XPS L502x på Internett og klikker på Specifications (Spesifikasjoner).

Tilbake til toppen


Port-plasseringer

Hvis du vil ha mer informasjon om plasseringen av portene, går du til brukerveiledningen for XPS L502x på Internett og klikker på Specifications (Spesifikasjoner).

Tilbake til toppen


Tilbakestille System Setup (Systemoppsett) (BIOS) til standardinnstillingene

Alternativ 1:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under POST, trykker du på for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. I skjermbildet trykker du på -tasten for å åpne menyen Exit (Avslutt).
 4. Trykk på -tasten til Load Setup Defaults (Last inn oppsettstandarder) er merket, og trykk på -tasten.
 5. Trykk på -tasten ved Yes (Ja) for å utføre Restore Defaults (Gjenopprett standarder), og start datamaskinen på nytt.

Alternativ 2:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under POST, trykker du på for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. I skjermbildet System Setup (Systemoppsett) trykker du på -tasten.
 4. Trykk på -tasten ved Yes (Ja) for å utføre Load Optimized Defaults (Last inn optimaliserte standardinnstillinger), og start datamaskinen på nytt.

Tilbake til toppen


Veiledninger og feilsøking for trådløst nettverk

Hvis du trenger veiledninger og informasjon om feilsøking for trådløst nettverk, kan du gå til Dells støttesenter for nettverk og trådløs funksjonalitet .

Tilbake til toppen


Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin

 1. Trykk på og hold nede , og trykk deretter på . Gjenta dette for å slå den trådløse antennen av eller på.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår på eller av den trådløse antennen på en Dell-datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin)

Tilbake til toppen


Deaktivere eller aktivere pekeplaten med hurtigtasten

Trykk på og hold nede -tasten, og trykk deretter på -tasten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår pekeplaten på eller av, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Deaktivere eller aktivere pekeflaten med hurtigtasten.

Tilbake til toppen


Mus, tastatur eller pekeplate fungerer ikke slik de skal

Se i følgende artikler i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke eller feilsøke mus, tastatur og pekeflate.

Tilbake til toppen


Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du feilsøker webkameraet på datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Using and Troubleshooting the Dell Webcam and Dell Webcam Central Software (Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren).

Tilbake til toppen


Datamaskinkomponent gjenkjennes ikke

SupportAssist, tidligere kalt My Dell, oppdager problemer og sender varsler basert på enheten. Dette programmet gir deg tilgang til alt du trenger for å eliminere tilfeldigheter relatert til vedlikehold av PCer og nettbrett. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).

Tilbake til toppen


XPS L502x Drivers (Drivere for CD/DVD ROM)

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige XPS L502x-drivere, kan du se driversiden for XPS L502x.

Tilbake til toppen


Dells støttesenter for Windows

Denne koblingen går til Dells støttesenter for Windows. Velg operativsystemet du trenger hjelp med.

Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN154993

Dato sist endret: 23/01/2018 11:59 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.