Diagnose- og batteriindikatorer for bærbare PC-er og nettbrett av typen Latitude

Diagnose- og batteriindikatorer for bærbare PC-er og nettbrett av typen LatitudeDenne artikkelen inneholder informasjon om diagnostiske lampekoder for bærbare systemer. Avsnittene nedenfor har informasjon for ulike modeller. Gå til det avsnittet som gjelder for ditt system.


 

Innholdsfortegnelse:

 1. Batteri i E-serien
 2. Diagnostikklamper i E-serien
 3. Batteri i D-serien
 4. Diagnostikklamper i D-serien
 5. Nettbrett

 


Dells bærbare systemer har forskjellige innebygde bilde- og lydbaserte diagnostikkverktøy som hjelper deg med å finne mulige feil i maskinvarekomponenter som forårsaker spesifikke symptomer. De fleste av disse symptomene er relatert til at systemet ikke er i stand til å starte, og at Windows viser en svart skjerm fra oppstart.  Du finner ulike grunner til dette i artikkelen vår om løsning av problemer med ingen strøm, ingen POST, ingen oppstart eller ingen bilder. Se også informasjonen og løsningene nedenfor.
 
 
Merk: Noen bærbare systemer bruker pipesignaler for å indikere mulige feil på maskinvarekomponenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører diagnostisering og feilsøking i forbindelse med disse kodene, kan du se tabellen over pipekoder.
 

Batteristatus:
Lamper

Strøm-/batterilampe – lyser hvitt eller gult for å angi strømstatus og gjenværende batterikapasitet. Se tabellene nedenfor.

Beskrivelse av lampe
 1 
Strømlampe
 2 
Lampe for harddisk
 3 
Lampe for batteristatus
 4 
Wi-Fi-lampe

Batterilampestatus:

Batteristatus Lampefunksjon Neste trinn

En strømadapter som ikke er godkjent eller ikke støttes (ikke er fra Dell), er koblet til den bærbare PC-en.

Vekselvis blinkende gult og hvitt lys.

Prøv å koble til strømadapteren på nytt, eller prøv en adapter som du vet fungerer – hvis feilen følger adapteren, må den kanskje byttes ut.

Midlertidig batterisvikt med strømadapteren til stede.

Blinkende gult lys med fast hvitt lys.

Sett inn batteriet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kan du prøve batteriet i et annet system og se om feilen ligger i batteriet. Hvis feilen ligger i batteriet, må det kanskje byttes. Hvis du vil ha mer informasjon om garantistøtte for batterier, kan du se artikkelen Garantistøtte for batterier til bærbare PC-er.

Kritisk batterisvikt med strømadapteren til stede.

Konstant blinkende gult lys.

Prøv et annet batteri som du vet fungerer, i maskinen, og ta batteriet ut av maskinen og sett det inn i en annen maskin for å se om feilen ligger i batteriet. Hvis feilen vedvarer, må batteriet byttes. Hvis du vil ha mer informasjon om garantistøtte for batterier, kan du se artikkelen Garantistøtte for batterier til bærbare PC-er.

Batteriet i full lademodus med strømadapteren til stede.

Lampe av.

Det er ikke nødvendig å gjøre mer.

Batteriet i lademodus med strømadapteren til stede.

Hvit lampe på.

Det er ikke nødvendig å gjøre mer.

 

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører feilsøking knyttet til problemer med batteriet, kan du se artikkelen Hvordan løser jeg problemer med batteri og strømadapter på min Dell datamaskin?.

 

Hvis den bærbare PC-en er koblet til en stikkontakt, fungerer strøm-/batterilampen slik:

Strømtilstand Ladestatus Lampefunksjon

0–100 %

lyser hvitt

Ventemodus

0–100 %

Pulserende hvitt (lyset økes/reduseres langsomt)

Av, dvale

> 90 % lading

Av

Av, dvale

= 90 % lading

lyser hvitt

 

Strøm-/batterilampen fungerer på følgende måte hvis den bærbare PC-en kjøres på batteri:

 

Strømtilstand Gjenværende batteristrøm Lampefunksjon

= 10 % lading

lyser hvitt

< 10 % lading

lyser gult

Ventemodus

= 10 % lading

Pulserende hvitt (lyset økes/reduseres langsomt)

Ventemodus

< 10 % lading

lyser gult

Av, dvale

0–100 %

Av

 

Merk: Se artikkelen Veiledning for sjekk av batteriets tilstand for bærbar PC hvis du vil ha mer informasjon om batteriets tilstand.  Se også artikkelen om løsning av maskinvareproblemer med ePSA-diagnostikk hvis du vil kjøre automatiske tester på systemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om garantistøtte for batterier, kan du se artikkelen om garantistøtte for batterier til bærbare PC-er.

 

 

Leveres for tiden:

De tre indikatorlampene er plassert på høyre side foran på systemet, som vist nedenfor:Diagnostikklampe:

På disse bærbare PC-ene blinker batterilampen med et mønster med gult og hvitt for å angi feilene som vises i følgende tabell:

Merk:

Blinkemønstrene består av to sett med tall som representeres av (første gruppe: gule blink, andre gruppe: hvite blink)

Første gruppe: Lysdioden blinker fra én til ni ganger, etterfulgt av en kort pause hvor lysdioden er avslått i 1,5 sekunder. (Dette skjer med en gul farge.)

Andre gruppe: Lysdioden blinker fra én til ni ganger, etterfulgt av en lengre pause før neste syklus starter med et intervall på 1,5 sekunder. (Dette skjer med en hvit farge.)

Eksempel: Fant ikke noe minne (2,3), batterilampen blinker gult to ganger, etterfulgt av en pause, og deretter tre ganger hvitt. Batteriindikatoren vil ha et opphold i tre sekunder, før den neste syklusen gjentar seg igjen.
 

Tabellen nedenfor illustrerer blinkemønstrene med gult og hvitt med mulig løsning gjennom feilsøking:

Lampens blinkesekvens Feilbeskrivelse Feil
2,1 CPU Mulig CPU-feil
2,2 Hovedkort, BIOS Hovedkort, omfatter defekt BIOS eller ROM-feil
2,3 Minne Minne/RAM ikke tilgjengelig
2,4 Minne Minne-/RAM-feil
2,5 Minne Ugyldig minne installert
2,6 Hovedkort, brikkesett Feil på hovedkort/brikkesett
2,7 LCD LCD-feil
3,1 RTC-strømfeil CMOS-batterifeil
3,2 PCI/skjerm Feil med PCI eller skjermkort/brikke
3,3 BIOS gjenoppretting 1 Gjenopprettingsavbildning ikke funnet
3,4 BIOS gjenoppretting 2 Gjenopprettingsavbildning funnet, men ugyldig
 
Merk: Hvis feilkoden er annerledes enn dem som er nevnt ovenfor, kan du kontakte Dells tekniske støtte eller se artikkelen om løsning av maskinvareproblemer med ePSA-diagnostikk hvis du vil kjøre automatiske tester på systemet.
 

Eldre:

Lamper

Beskrivelse av lampe
 1 
Strømlampe
 2 
Lampe for harddisk
 3 
Lampe for batteristatus
 4 
Wi-Fi-lampe

 

Slik tolker du lampekodene for bærbare PC-er når det oppstår en mulig feil:

Lagringslampe
HD-lampe
Batterilampe
Batterilampe
Lampe for trådløst nett
Wi-Fi-lampe
Feilbeskrivelse Neste trinn
Blinker
Lyser
Lyser
Det kan ha oppstått en prosessorfeil. Kontakt Dells kundestøtte
Lyser
Blinker
Lyser
Minnemodulene er registrert, men det har oppstått en feil. Feilsøk Minne
Blinker
Blinker
Blinker
Det har oppstått en feil med hovedkortet. Kontakt Dells kundestøtte
Blinker
Blinker
Lyser
Det kan ha oppstått en feil med video/grafikkortet. Feilsøk Video
Blinker
Blinker
Av
Systemfeil ved initialisering av harddisken, eller systemet mislyktes i ROM-initialisering. Feilsøk Harddisk
Blinker
Av
Blinker
Det oppstod et problem med USB-kontrolleren under initialiseringen. Kontroller at ingen porter er skadet, og ta ut alle USB-enheter. Feilsøk Porter
Lyser
Blinker
Blinker
Det er ikke installert/registrert noen minnemoduler. Feilsøk Minne
Blinker
Lyser
Blinker
Det oppstod et problem med LCD-skjermen under initialiseringen. Feilsøk Video
Av
Blinker
Blinker
Modemet hindrer systemet fra å fullføre POST. Prøv å fjerne eller sette inn eventuelle modemkort på nytt.
Av
Blinker
Av
Minnet startet ikke eller minnet støttes ikke. Feilsøk Minne

 

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører feilsøking knyttet til problemer med batteriet, kan du se artikkelen Hvordan løser jeg problemer med batteri og strømadapter på min Dell datamaskin?Se også artikkelen om løsning av maskinvareproblemer med ePSA-diagnostikk hvis du vil kjøre automatiske tester på systemet.

 

Batteristatus

 

Hvis datamaskinen er koblet til en stikkontakt, fungerer lampen for batteristatus slik:

 • Lyser grønt – Batteriet lades.
 • Blinker grønt – Batteriet er nesten fulladet.

 

Batterilampen fungerer på følgende måte hvis datamaskinen kjøres på batteri:

 • Av – Batteriet er tilstrekkelig ladet (eller datamaskinen er slått av).
 • Blinker oransje – Batteriladingen er lav.
 • Lyser oransje – Batteriladingen er kritisk lav.

 

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører feilsøking knyttet til problemer med batteriet, kan du se artikkelen Hvordan løser jeg problemer med batteri og strømadapter på min Dell datamaskin?.  Se også artikkelen om løsning av maskinvareproblemer med ePSA-diagnostikk hvis du vil kjøre automatiske tester på systemet.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om garantistøtte for batterier, kan du se artikkelen om garantistøtte for batterier til bærbare PC-er.
 
 

LED-feilkoder

 

Følgende tabell viser de mulige LED-kodene som kan bli vist i en ikke-POST-situasjon.

Blinkekode Beskrivelse Neste trinn
CPU-kode Mikrokontrolleren overlater kontroll av systemet til prosessoren. Denne koden vedvarer hvis ingen prosessor oppdages. 1. Sett prosessoren på plass igjen.
2. Bytt ut hovedkortet.
3. Sett inn prosessoren.
Minnekode Det har oppstått en feil i minnet. 1. Sett inn minnemodulen(e) på nytt.
2. Sett på plass minnemodulen(e).
3. Bytt ut hovedkortet.
Hovedkort En hovedkortkomponent er defekt. Bytt ut hovedkortet.
Videolampe Skjermkortet hindrer systemet fra å fullføre POST. 1. Bytt ut videokortet.
2. Bytt ut hovedkortet.
Tastaturlampe Tastaturet hindrer systemet fra å fullføre POST. 1. Koble til tastaturkabelen på nytt.
2. Bytt ut tastaturet.
3. Bytt ut hovedkortet.
USB-lampe Det oppstod et problem med USB-kontrolleren under initialiseringen. 1. Ta ut alle USB-enheter.
2. Bytt ut hovedkortet.
Ikke noe minne Ingen SODIMM er installert. 1. Installer minnemodulen(e).
2. Sett inn minnemodulen(e) på nytt.
3. Sett på plass minnemodulen(e).
4. Bytt ut hovedkortet.
LCD-lampe Det oppstod et problem med LCD-skjermen under initialiseringen. 1. Sett inn LCD-kabelen på nytt.
2. Bytt ut LCD-panelet.
3. Bytt ut videokortet.
Modemlampe Modemet hindrer systemet fra å fullføre POST. 1. Sett inn modemet på nytt.
2. Bytt ut modemet.
3. Bytt ut hovedkortet.

 

Merk: Hvis feilkoden er annerledes enn dem som er nevnt ovenfor, kan du kontakte Dells tekniske støtte eller se artikkelen om løsning av maskinvareproblemer med ePSA-diagnostikk hvis du vil kjøre automatiske tester på systemet.

 

 

Signalkoder:

 

Datamaskinen kan avgi en serie lydsignaler under oppstart hvis skjermen ikke er i stand til å vise feil eller problemer. Disse lydsignalene, som kalles signalkoder, identifiserer forskjellige problemer.

Signalkode
(gjentatte
korte lydsignaler)
Feilbeskrivelse Foreslått tiltak
1 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes. Feil med hovedkortet, omfatter skadet BIOS og ROM-feil.
2 Minne Minne/RAM ikke tilgjengelig
3
 • Brikkesett-feil (North- og South bridge-feil, DMA/IMR/Timer-feil)
 • Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes
 • Feil i port A20
 • Super I/U-brikkefeil
 • Test av tastaturkontroller mislyktes
Feil med hovedkortet
4 Lese- eller skrivefeil i RAM Minne-/RAM-feil
5 Strømfeil med sanntidsklokke.
 1. Reinstaller CMOS-batteriet.
 2. Hvis problemet vedvarer, er det kanskje en CMOS-feil med batteriet eller hovedkortet.
6 Feil ved video-BIOS-test. Skjermkort/brikke-feil
7 Feil ved CPU-hurtigbuffertest Prosessorfeil
8 LCD LCD-feil

LED-feilkoder:

 

Diagnostisk lampekode formidlet via strømknapplampen eller avtalt alternativ lampe. Strømknapplampen skal blinke tilsvarende LED-kode for tilsvarende feil. 
 

Merk:

Eksempel: Når det ikke er oppdaget noe minne, blinker strømknapplampen to ganger etterfulgt av en pause, så blinker den to ganger igjen etterfulgt av en pause osv. Dette mønsteret fortsetter helt til datamaskinen slås av.

Strømlampe – sett ovenfra

LED-kode Feilbeskrivelse Foreslått tiltak
1 Hovedkort: BIOS ROM-feil Hovedkort, omfatter skadet BIOS eller ROM-feil.
2 Minne Minne/RAM ikke tilgjengelig.
3
 • Feil med hovedkortet
 • Brikkesettfeil
 • Klokkefeil
 • Feil i port A20
 • Super I/O-feil
 • Feil med tastaturkontroller
Hovedkortfeil.
4 Minne Minne-/RAM-feil
5 Feil i sanntidsklokke.
 1. Reinstaller CMOS-batteriet.
 2. Hvis problemet vedvarer, er det kanskje en feil med batteriet eller hovedkortet.
6 Video-BIOS Skjermkort/brikke-feil
7 CPU Prosessorfeil
8 LCD LCD-feil

 

 

Merk:

Hva gjør jeg nå? Hvis statuslampene ovenfor indikerer mulige feil på batteriet, kan du se artikkelen Slik kan du forbedre ytelsen til batteriet i din bærbare datamaskin for ytterligere feilsøkingstrinn.  Se også artikkelen om løsning av maskinvareproblemer med ePSA-diagnostikk hvis du vil kjøre automatiske tester på systemet.

Hvis feilkoden er annerledes enn dem som er nevnt ovenfor, kan du kontakte Dells tekniske støtte.

 
Artikkel-ID: SLN155342

Dato sist endret: 23/07/2018 02:32 AM


Relaterte artikler

Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.