Systemet låser seg eller fryser, eller det oppstår en feil.

Systemet låser seg eller fryser, eller det oppstår en feil.


Innholdsfortegnelse:

 1. Systemet låser seg eller blokkeres
 2. Søke etter feilkoder
 3. Kjøre et diagnostikkverktøy på datamaskinen
 4. Kjøre rutinemessig systemvedlikehold
 5. Oppdatere drivere og BIOS
 6. Kontrollere luftventiler
 7. Søke etter symptomer i sikkermodus
 8. Oppdatere Windows
 9. Avinstallere, installere på nytt og oppdatere programvare
 10. Se etter flere antivirusprogrammer
 11. Søke etter skadelig programvare
 12. Datamaskinen gjenopptar ikke normal drift etter hvilemodus eller dvalemodus
 13. Bruke Systemgjenoppretting
 14. Gjenopprette fabrikkinnstillinger eller installere Microsoft Windows på nytt

Video (Youtube) – Løs problem med system som fryser (fra Dells tekniske kundestøtte)


Systemet låser seg eller blokkeres

Hvis datamaskinen plutselig slutter å svare mens du er i Windows, kan problemet være at systemet låser seg. Hvis systemet låser seg, finnes det trinn for å prøve å oppdage den underliggende årsaken.

Merk: Hvis problemet startet nylig, må du være oppmerksom på eventuelle nylige endringer i maskinvare eller programvare før du starter feilsøking. Ved å reversere de siste endringene, kan du kanskje identifisere problemet raskt.

Problemet med at systemet låser seg, kan skyldes maskinvare. Prøv å koble alle enheter fra datamaskinen, inkludert:

 • skrivere
 • skannere
 • mediekortlesere
 • ladestasjoner for små mediestasjoner (iPod, PDA, MP3-spiller osv.)
 • digitale kameraer og videospillere
 • USB-lagringsenheter
 • CD-er eller DVD-er fra alle optiske stasjoner
 • dokkingstasjon eller portreplikator

De eneste tingene som skal være koblet til datamaskinen, er skjermen, musen og tastaturet hvis maskinen er stasjonær.

Når dette er gjort, må du koble datamaskinen fra stikkontakten, ta ut batteriet hvis det er en bærbar datamaskin, og hold inne strømknappen i ca. 15 sekunder. Deretter kan du koble datamaskinen til stikkontakten og prøve å starte på nytt.

Hvis musen eller tastaturet forårsaker at systemet fryser, kan du se artikkelen i Dells kunnskapsbase Tastatur, styreplate eller mus fungerer ikke på riktig måte.

Hvis du ikke kan identifisere problemet ved å reversere de siste endringene eller koble fra eksterne enheter, kan du feilsøke ved hjelp av trinnene nedenfor.

Tilbake til toppen

 


Søk etter Windows-feilkoder

Det kan hende at det vises en feilkode i forbindelse med at Windows låser seg eller ikke fungerer som det skal. Den raskeste måten å finne informasjon om dette på, er å søke etter det aktuelle problemet ved hjelp av en søkemotor, ettersom Microsoft har detaljert informasjon om hvert enkelt problem:

Søk i Dell  |  Søk i Microsoft  |  Søk i Google  |  Søk i Bing  

Hvis du vil ha generell informasjon om typer feilkoder, kan du se artikkelen i Dells kunnskapsbase Feilkoder på Dells forbrukerprodukter og kommersielle produkter.

Slik løser du problemer med blåskjerm på Windows 10 (Dells tekniske kundestøtte) – (2:59) – bare på engelsk

Tilbake til toppen


Kjøre et diagnostikkverktøy på datamaskinen

Hvis du vil fastslå om datamaskinen har et maskinvareproblem, kan du kjøre Dells verktøy for PSA-diagnostikk (PSA = Preboot System Assessment). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kjører diagnostikk og fastslår hva som er problemet, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase:

Hvis det integrerte diagnostikkverktøyet og andre feilsøkingsverktøy ikke har identifisert hovedårsaken til at systemet låser seg, bør du vurdere å kjøre Quick Test (hurtigtest) eller Full Scan (fullstendig skanning) i Dell PC Diagnostics. Du finner disse diagnostikkverktøyene i koblingen nedenfor:

Tilbake til toppen


Kjøre rutinemessig systemvedlikehold

Kjør vedlikeholdsoppgaver regelmessig på datamaskinen for å holde ytelsesnivået på topp. Velg operativsystemet du bruker, for å lære mer om ytelse og vedlikehold av datamaskinen din.

Windows 10 har innebygde oppgaver for systemvedlikehold og -ytelse. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Windows 8 og 8.1
Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP 

Bruk også Systemfilkontroll til å kontrollere systemfilene og mappene på datamaskinen. Klikk på Start for å kjøre Systemfilkontroll.

I Windows XP klikker du på Kjør... og skriver inn sfc /scannow i feltet som vises. Trykk deretter på Enter.

I Windows Vista og Windows 7 skriver du inn sfc /scannow i feltet Start søk på startmenyen og trykker på Enter.

I Windows 8 skriver du inn "vedlikehold" i søkefeltet på startskjermen og velger Utfør anbefalte vedlikeholdsoppgaver automatisk.

Tilbake til toppen
 


Oppdatere drivere og BIOS

Når Windows låser seg, skyldes det ofte at driverne eller BIOS-innstillingene er utdaterte. Husk å oppdatere driverne regelmessig slik at du får størst mulig utbytte av maskin- og programvaren.

Som en generell regel bør du oppdatere driverne og BIOS i denne rekkefølgen:

 1. BIOS
 2. Brikkesettdriver
 3. Skjermdriver
 4. Lyddriver
 5. Nettverksdriver
 6. Andre drivere

Prøv å oppdatere hver enkelt av disse driverne individuelt, og test deretter systemet på nytt for å se om problemet vedvarer.


Tilbake til toppen

Kontrollere luftventiler

Blokkerte luftventiler kan forårsake ytelsesproblemer, slik at systemet ikke kan motta riktig luftgjennomstrømming og prosessoren kan overopphetes. For å beskytte seg mot overoppheting vil prosessoren redusere hastigheten, og denne reduserte ytelsen kan tolkes som at systemet låser seg. Utfør følgende trinn for å sikre at dette ikke er hovedårsaken til problemet med at systemet låser seg:

 1. Se om ventilene på datamaskinen er dekket av støv og hinder at varme og luft strømmer gjennom. Se eksempelet vist i figur-1 for ventilene på en bærbar datamaskin og eksempelet vist i figur-2 for ventilene på en stasjonær datamaskin.


  Figur 1 Ventil under en bærbar PC med støv.  Figur 2 Ventil foran på en stasjonær PC med støv.
 2. Slå av systemet.
 3. Fjern alle strømkilder: Koble fra strømadapteren og fjern batteriet, eller koble fra strømledningen til den stasjonære PC-en.
 4. Bruk en trykkluftsboks til å blåse ut støv fra ventilene. Pass på at du holder boksen loddrett (90 graders vinkel) og 15–20 centimeter (6–8 tommer) fra målet.
Ikke bruk munnen til å blåse ut støv fra en bærbar datamaskin. Fuktigheten fra munnen kan forårsake permanent skade.  Når du bruker en boks med trykkluft, må du bruke den i henhold til instruksjonene på siden av boksen. Hvis du bruker den feil, kan det forårsake skade på datamaskinen. 
Tilbake til toppen

Søke etter symptomer i sikkermodus

 

Sikker modus hindrer at ikke-kritiske programmer og drivere lastes inn. Dette gjør det mulig for oss å eliminere programvaren som en mulig hovedårsak til problemet med at systemet låser seg eller fryser.

Merk: Når du bruker sikkermodus, blir bildeoppløsningen 800 x 600, slik at ikoner og tekst kanskje ser større ut enn vanlig. I tillegg vil bakgrunnen på skrivebordet ikke vises i denne modusen. Dette er normal atferd og vil ikke kreve feilsøking og reparasjon, fordi det vil gå tilbake til normalen når du logger deg på i standardmodus igjen.
Merk: Når du logger på i sikkermodus, vil antivirusprogrammet være deaktivert. Vær forsiktig når du er koblet til et nettverk eller Internett mens antivirusløsningen er deaktivert.

Følg instruksjonene nedenfor for å starte opp i sikkermodus:

 1. Start datamaskinen
 2. Trykk på F8 på tastaturet umiddelbart og hvert sekund til skjermbildet med Dell-logoen forsvinner. Derfra kan du se menyen Avanserte alternativer i Windows på skjermen. Hvis menyen Avanserte alternativer i Windows ikke vises, starter du datamaskinen på nytt og prøver igjen.
 3. Velg Sikkermodus med nettverkstilkobling, og trykk på Enter.
 4. Logg på som administrator eller som bruker med administratortilgang.

Hvis du vil ha instruksjoner om oppstart i sikkermodus, kan du se den relevante koblingen for operativsystemet ditt:

Hvis du vil ha instruksjoner om oppstart i sikkermodus i Windows 8/8.1, kan du se følgende artikkel på Dells nettsted for kundestøtte: Starte opp i sikkermodus i Windows 8 på en Dell-PC.

 

Åpne programmer og test datamaskinen i sikkermodus. Hvis symptomene finnes i sikker modus, kan du fortsette med feilsøkingstrinnene i denne artikkelen. Hvis symptomene ikke finnes i sikker modus, er problemet trolig knyttet til driver eller programvare og du bør fullføre trinn 6 og 7 for å se om du klarer å løse problemet med at systemet låser seg eller fryser.

Tilbake til toppen


Oppdatere Windows

Forsikre deg om at datamaskinen har de nyeste oppdateringene for Windows. Gå til nettstedet Windows Update for å kontrollere at datamaskinen er helt oppdatert.

Tilbake til toppen


Avinstallere, installere på nytt og oppdatere programvare

Hvis datamaskinen låser seg eller henger seg opp når du bruker et bestemt program, kan du prøve å avinstallere programmet helt. Deretter installerer du det på nytt og går til programvareleverandørens nettsted for å oppdatere til den nyeste versjonen av programvaren.

Merk: Før du avinstallerer et program, må du ta sikkerhetskopier av eventuelle kritiske data. I tillegg må du kontrollere at du har det nødvendige mediet og produktnøkkelen for å installere programvaren på nytt. Hvis du er i tvil, må du undersøke med programvareforhandleren før du avinstallerer. 

Tilbake til toppen


Se etter flere antivirusprogrammer

Bruk av flere antivirusprogrammer kan føre til at systemet låses. Antivirusprogrammer leveres forhåndsinstallert på de fleste Dell-datamaskiner. Derfor hender det at kunder installerer andre antivirusprogrammer uten at de er klar over at det allerede er installert et slikt program. Hvis du bestemmer deg for å installere alternativ antivirusprogramvare, er det viktig at du først avinstallerer alle andre antivirusprogrammer som kjører på datamaskinen.

Velg bare ett antivirusprogram, og installer det på nytt. Vi anbefaler at du bare har ett antivirusprogram installert på datamaskinen. Hvis du har flere antispionprogramvarepakker som ikke har en AV-komponent, oppstår det ingen konflikter mellom disse, så de kan beholdes på datamaskinen.

Tilbake til toppen


11: Se etter skadelig programvare

Skadelig programvare (virus, spionprogrammer osv.) kan føre til at Windows-systemer låser seg eller ser ut til å henge. I følgende artikkel i Dells kunnskapsbase finner du informasjon om hvordan du kontrollerer om det finnes skadelig programvare på systemet, eller om sikkerhetsprogramvaren er oppdatert: Beskytt datamaskinen, eller fjern skadelig programvare i Microsoft Windows

For alt knyttet til virus, skadelig programvare og sikkerhet anbefaler vi innholdet og videoene på siden vår for Sikkerhet og antivirus på nettstedet for Dells kundestøtte.

Tilbake til toppen


Datamaskinen gjenopptar ikke normal drift etter hvilemodus eller dvalemodus

Hvis datamaskinen ikke kan reaktiveres fra hvilemodus eller dvalemodus, går du til artikkelen Datamaskinen gjenopptar ikke normal drift etter hvilemodus/dvalemodus i Dells kunnskapsbase.

Tilbake til toppen


Bruke Systemgjenoppretting

Microsoft Windows inneholder en funksjon som heter Systemgjenoppretting. Den kan brukes til å tilbakestille endringer som er gjort på datamaskinen, ved hjelp av "gjenopprettingspunkter" som vanligvis planlegges av Windows. Hvis du vil ha tilgang til og bruke denne funksjonen, kan klikke på koblingen nedenfor og velge alternativet Systemgjenoppretting:

Tilbake til toppen


Gjenopprette fabrikkinnstillinger eller installere Microsoft Windows på nytt

Hvis du fremdeles opplever låsing i Windows og feilsøkingstrinnene ovenfor ikke har løst problemet, er det sannsynligvis en underliggende feil i operativsystemet. Hvis du vil vite hvordan du gjenoppretter Microsoft Windows til den opprinnelige fabrikkinstallerte konfigurasjonen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase:

Tilbake til toppen
Windows Support Page
More information and support for your Windows operating systems can be found on our Windows Support webpage.

Artikkel-ID: SLN129591

Dato sist endret: 14/02/2019 03:50 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.