Kjøre maskinvarediagnostikk på PowerEdge-serveren (på engelsk)

Kjøre maskinvarediagnostikk på PowerEdge-serveren (på engelsk)


Denne artikkelen viser hvordan du starter Hardware Diagnostic på PowerEdge-servere. Hardware Diagnostic er et Dell-verktøy for grunnleggende feilsøking og vedlikehold.


Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
 2. PowerEdge-servere 12G og nyere
 3. PowerEdge-servere 11G
 4. PowerEdge-servere 9G/10G

1. Innledning

Maskinvarediagnostikk er et innebygd verktøy installert i oppstartsmiljøet på serveren din. De levert av Dell.

Det anbefales at du kjører diagnostikk ved hjelp av verktøyet Hardware Diagnostics som del av en regelmessig vedlikeholdsplan for å forsikre deg om at den vedlagte maskinvaren fungerer på riktig måte.

Diagnostikkverktøyet har en fysisk (i motsetning til en logisk) visning av den tilknyttede maskinvaren, slik at den kan finne maskinvareproblemer som operativsystemet og andre nettbaserte verktøy ikke kan identifisere.

Du kan bruke maskinvarediagnostikkverktøyet til å validere minnet, I/O-enhetene, prosessoren, de fysiske harddiskene og andre eksterne enheter. 

Fremgangsmåten er avhengig av servergenerasjonen samt snarveiene og skjermbildene som er tilgjengelig nedenfor.

Finn detaljerte opplysninger i brukerhåndboken til PowerEdge-serveren din:

 1. Gå til PowerEdge-delen på Dell.com/Support
 2. Velg den aktuelle systemtypen, og klikk på den
 3. Nå vises alle tilgjengelige håndbøker

 

Merk: Trenger du hjelp til å definere generasjonen til Dell-serveren din? Se artikkelen: Slik identifiserer du generasjonen til serveren (på engelsk).

2. PowerEdge-servere 12G og nyere

 1. Trykk på F10 ved oppstart.
 2. I ruten til venstre på Lifecycle Controller klikker du på Hardware Diagnostics (Maskinvarediagnostikk).
 3. I den høyre ruten klikker du på Run Hardware Diagnostics (Kjør maskinvarediagnostikk). Diagnostikkverktøyet startes.
 4. Følg anvisningene på skjermen. Når testene er fullført, vises resultatene av diagnostikktestene på skjermen. (figur 1 – bare på engelsk)
   

figur 1: ePSA-diagnostikk

 
Merk: start systemet på nytt for å lukke Hardware Diagnostics-siden.

3. PowerEdge-servere 11G

 1. Ved oppstart trykker du på F10 for å åpne Lifecycle Controller.
 2. Klikk på Hardware Diagnostics (Maskinvarediagnostikk).
 3. På skjermen, velger du

   
  • Trykk på Run Diags (Kjør diagnostikk) for å teste komponentene (figur 2 (bare på engelsk))
  • Trykk på MPMemory for å kjøre diagnostikk på minnemodulene (figur 2 (bare på engelsk)).

    

Choose_Diag_or_MPMemory
Figur 2: Kjøre diagnostikk
 


 
3.1 Starte det integrerte verktøyet Hardware Diagnostic

 

Merk: Punktene under beskriver den nyeste versjonen av Hardware Diagnostics, som er innebygd i Unified Server Controller (USC) på 11G PowerEdge-servere. Eldre versjoner kan se annerledes ut, men alternativene er like.


Hvis du velgerRun Diags (Kjør diagnostikk), må du gjøre følgende:

 • Velg Express Test (Hurtigtest) for å hurtigteste alle komponenter

 • Velg Extended Test (Utvidet test) for å teste alle komponenter intensivt

 • Velg Custom Test (Egendefinert test) for å teste enkeltkomponenter

11G_HW_Diag_options
Figur 3: TestalternativerTesting av én enhet

 1. Velg Custom Test (Egendefinert test)

 2. På neste side må du velge komponenten du vil teste.

  Slik tester du for eksempel en harddisk: (figur 4 (bare på engelsk)).
  1. Velg stasjonen du vil teste

  2. Velg hvilken type test du vil utføre (f.eks. selvtest av stasjon)

  3. Velg ønskede diagnostikkalternativer

   Anbefalt:
   • Non-Interactive Tests Only (Bare ikke-interaktive tester)
   • Log output file pathname (Logg banenavn for utdatafil) (for å lagre resultatene)
   • Continue on Failure (Fortsett ved feil) (for å unngå avbrudd når det blir funnet feil)
 3. Klikk på Run Test (Kjør Test) for å starte prosessen

Choose_component_to_be_tested
Figur 4:Teste en harddisk


 
3.2 Minnediagnostikk

Med MpMemory kan du sjekke tilstanden til minnet.
Hvis du velger MPMemory-alternativet, må du velge den typen test du ønsker å kjøre:

Express or Custom (Hurtig eller Egendefinert). For en vanlig test kan du velge Hurtig.


Figur 6: MpMemory (engelsk)

For en egendefinert test må du kontrollere den aktuelle testen du vil kjøre.


Figur 7:Egendefinert test. (engelsk)


Tiden det tar å kjøre testen, er avhengig av hvor stort minne som er installert i serveren din.


4. PowerEdge-servere 9G/10G

 1. Last ned Hardware Diagnostics på 32 biter på arbeidsstasjonen
 2. Kjør applikasjonen på arbeidsstasjonen.
 3. Klikk på Continue (Fortsett).
 4. Velg en mappe for å pakke ut filer.
 5. Klikk Create a bootable CD (Opprett en oppstartbar CD).
 6. Velg en mappe der du vil lagre diags.iso-filen.
 7. Brenn diags.iso som et image til en CD eller bruk som et virtuelt medium i DRAC.
 8. Start serveren til CD / virtuelt medium.
 9. Velg alternativet #2 - DDGUI Graphics based diagnostics (Grafikbasert diagnostikk).

Ikke glem å ta et skjermbilde av testresultatene.
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikkel-ID: SLN283546

Dato sist endret: 19/10/2018 01:28 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.