Konfigurere Dell Wi-Fi-laserskrivere

Konfigurere Dell Wi-Fi-laserskrivere


Første oppsett

Denne artikkelen gjelder bare for laserskrivere fra Dell. Hvis du trenger hjelp med Dell Inkjet-skrivere, kan du søke i kunnskapsbasen og bruke din skrivermodell og «trådløs» som søkeord, for eksempel V715w trådløs.

De fleste nyere laserskrivere er kompatible med Dell-programvaren for enkel installering for skrivere. I mange tilfeller kan installasjonsprogrammet registrere og installere den trådløse skriveren automatisk med et enkelt klikk.
 

Merk: På noen Windows 10-systemer og 802.11ac-rutere kan det ta mer enn ett klikk å fullføre Wi-Fi-installasjonen, men på utvalgte laserskrivere vil Dell-programvaren for enkel installering for skrivere veilede deg til en annen metode for trådløst oppsett for å fullføre installasjonen.
Kompatible modeller inkluderer:
 • Dell 1350cnw fargeskriver
 • Dell 1355cnw fargeskriver
 • Dell B1165nfw multifunksjonell svart-hvitt-skriver
 • Dell B1265dfw multifunksjonell svart-hvitt-skriver
 • Dell B2375dfw multifunksjonell svart-hvitt-skriver
 • Dell C1660w fargeskriver
 • Dell C1760nw fargeskriver
 • Dell C1765nfw multifunksjonell fargeskriver
 • Dell E310dw svart/hvitt-skriver
 • Dell E514dw multifunksjonell svart-hvitt-skriver
 • Dell E515dw multifunksjonell svart-hvitt-skriver
 • Dell E525w multifunksjonell fargeskriver
 • Dell H625cdw multifunksjonell fargeskriver
 • Dell H815H815dw multifunksjonell svart-hvitt-skriver
 • Dell H825cdw multifunksjonell fargeskriver
Du finner programvaren for enkel installering på CD-en som fulgte med skriveren. Sett inn CD-en, og dobbeltklikk på setup.exe for å starte installasjonen.

Programvaren kan også lastes ned fra dell.com/support. Skriv inn service-ID-en eller velg skrivermodellen din, og velg Drivere og nedlastinger. Programvaren for enkel installering vises i delen for programmer.

For eldre modeller kan du se brukerveiledningen for instruksjoner om første oppsett.


Feilsøking

Hvis du ikke kan skrive ut etter første oppsett, kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Innholdsfortegnelse:

 1. Kontrollere om det vises feil på skriverskjermen
 2. Skrive ut en innstillingsrapport
 3. Teste nettverkstilkoblingen
 4. Koble skriveren til det trådløse nettverket
 5. Kontrollere innstillingene for driverporten
 6. Tømme skriverkøen
 7. Skrive ut en Windows-testside
 8. Avinstallere skriverdriveren og installer den på nytt

Kontrollere om det vises feil på skriverskjermen

Se om det vises feilmeldinger på skriverskjermen. Hvis det vises en feilmelding, må du løse dette problemet først.

Søk etter feilmeldingen i kunnskapsbasen for å få hjelp. For å få de beste resultatene fra søket bør du inkludere navnet på produktet og fullstendig feilkode, f.eks. «3110cn papirstopp 071-100» i stedet for «papirstopp».

Tilbake til toppen


Skrive ut en innstillingsrapport

Skriv ut en innstillingsrapport for å bekrefte at skriveren din er i stand til å skrive ut. Hvis innstillingssiden ikke skrives ut, kan du se om det vises en feilkode på skriverskjermen og feilsøke dette problemet først.

Slik skriver du ut en side fra de nyeste maskinene:
 1. Trykk på knappen Menu (Meny).
 2. Velg System.
 3. Velg Reports (Rapporter) eller Report/List (Rapport/liste).
 4. Velg System Settings (Systeminnstillinger).
For eldre modeller kan du se brukerveiledningen for systemspesifikke instruksjoner.

Se delen om trådløst nettverk i rapporten. Bekreft at en gyldig IP-adresse for nettverket er oppført. Dette vil vanligvis være i området 192.168.x.x eller 10.0.x.x. Hvis adressen er gyldig, kan du fortsette å teste nettverksforbindelsen.

Hvis adressen er oppført som 0.0.0.0 eller i området 169.254.x.x, kunne ikke skriveren koble til det trådløse nettverket. Gå videre til Koble skriveren til det trådløse nettverket.

MERK: 169.254.x.x-adressen indikerer nettverkstilkoblingen og indikerer et nettverksproblem snarere enn et maskinvareproblem. En APIPA-adresse kan indikere et større nettverksproblem.

Tilbake til toppen


Teste nettverkstilkoblingen

Merk: Hvis du er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN), kan det hindre datamaskinen i å koble til enheter på lokale nettverk, som skrivere eller NAS-enheter (Network Attached Storage). Koble fra eventuelle VPN-tilkoblinger under installering eller feilsøking av problemer med nettverksenheter.

Kontroller at skriveren kan sende og motta data over det trådløse nettverket.

Still inn en ny statisk IP-adresse fra operatørpanelet for problemer med nettverkstilkobling.

Hvis testen er vellykket, men du fortsatt ikke kan skrive ut, kan du gå til Kontrollere innstillingene for driverporten.

Hvis testen mislykkes, kan du gå til Koble skriveren til det trådløse nettverket.

Tilbake til toppen


Koble skriveren til det trådløse nettverket

Koble til ved hjelp av Wi-Fi Protected Setup (WPS):
 1. Kontroller at både ruteren og skriveren støtter WPS.
 2. Trykk på og hold nede WPS-knappen på skriveren. En melding om at WPS-modus kjører, skal vises på skjermen.
 3. Trykk på og hold nede WPS-knappen på ruteren.
 4. Vent i opptil to minutter til enhetene kobler til hverandre.
 5. Skriv ut en innstillingsrapport for å kontrollere om skriveren er koblet til det trådløse nettverket.
Du kan også koble til manuelt ved hjelp av frontpanelet på skriveren:
 1. Trykk på knappen Menu (Meny).
 2. Velg System.
 3. Velg Admin Menu (Administratormeny).
 4. Velg Network (Nettverk).
 5. Velg Wireless Setup (Trådløst oppsett).
 6. Velg nettverket fra listen.
 7. Skriv inn passordet for nettverket.
 8. Skriv ut en innstillingsrapport for å kontrollere om skriveren er koblet til det trådløse nettverket.
Noen eldre modeller må opprinnelig være tilkoblet via USB- eller Ethernet-kabel for å kunne konfigurere Wi-Fi-innstillinger. Hvis skriveren ikke støtter WPS eller frontpanelkonfigurering, kan du se brukerveiledningen for instruksjoner som gjelder for din modell.
Merk: Koble Dell Wi-Fi-skrivere til 2,4 Ghz-båndet. Hvis ruteren er dobbelmodus 2,4 Ghz / 5 GHz, må du kontrollere at 2,4 Ghz-båndet er aktivert.

Tilbake til toppen


Kontrollere innstillingene for driverporten

Slik kontrollerer du innstillingene for driverporten i Windows XP, Vista og 7:
 1. Klikk på Start-knappen.
 2. Velg Enheter og skrivere fra Start-menyen, eller skriv det inn i søkefeltet.
 3. Høyreklikk på skriverikonet.
 4. Velg Skriveregenskaper.
 5. Velg Porter-fanen.
 6. Klikk på Konfigurer port.
 7. Kontroller at feltet Skrivernavn eller IP-adresse samsvarer med skriverens IP-adresse som vises i innstillingsrapporten.
 8. Hvis de ikke samsvarer, redigerer du feltene Portnavn og Skrivernavn eller IP-adresse slik at de samsvarer med IP-adressen som vises i innstillingsrapporten. Klikk deretter på OK.
Merk: Hvis skriverens IP-adresse stadig vekk endres, kan du angi en statisk IP-adresse manuelt.
Slik kontrollerer du innstillingene for driverporten i Windows 8 (8.1):
 1. Flytt markøren til det øvre høyre hjørnet av skjermen til Symboler-linjen vises.
 2. Skriv inn Programmer og skrivere i søkefeltet.
 3. Klikk på Settings (Innstillinger).
 4. Klikk på Enheter og skrivere.
 5. Høyreklikk på ønsket skriver.
 6. Klikk på Skriveregenskaper.
 7. Velg Porter-fanen.
 8. Klikk på Konfigurer port.
 9. Kontroller at feltet Skrivernavn eller IP-adresse samsvarer med skriverens IP-adresse som vises i innstillingsrapporten.
 10. Hvis de ikke samsvarer, redigerer du feltene Portnavn og Skrivernavn eller IP-adresse slik at de samsvarer med IP-adressen som vises i innstillingsrapporten. Klikk deretter på OK.
Merk: Hvis skriverens IP-adresse stadig vekk endres, kan du angi en statisk IP-adresse manuelt.
Slik kontrollerer du innstillingene for driverporten i Windows 10:
 1. Skriv inn Kontrollpanel i søkefeltet.
 2. Trykk eller klikk på Kontrollpanel (Windows-program).
 3. Trykk eller klikk på Enheter og skrivere.
 4. Trykk på og hold nede eller høyreklikk på ønsket skriver.
 5. Trykk eller klikk på Skriveregenskaper.
 6. Trykk eller klikk på Porter-fanen.
 7. Trykk eller klikk på Konfigurer port.
 8. Kontroller at feltet Skrivernavn eller IP-adresse samsvarer med skriverens IP-adresse som vises i innstillingsrapporten.
 9. Hvis de ikke samsvarer, redigerer du feltene Portnavn og Skrivernavn eller IP-adresse slik at de samsvarer med IP-adressen som vises i innstillingsrapporten. Klikk deretter på OK.
Merk: Hvis skriverens IP-adresse stadig vekk endres, kan du angi en statisk IP-adresse manuelt.

Tilbake til toppen


Tømme skriverkøen

Hvis dokumenter du ikke har kunnet skrive ut tidligere, står fast i utskriftskøen, kan du ikke skrive ut nye dokumenter.

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb i køen, velger du operativsystem og følger instruksjonene.

Tilbake til toppen


Skrive ut en Windows-testside

Programinnstillinger, spesielt papirstørrelse og -type, kan forårsake problemer ved utskrift.

(Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan skrive ut en testside fra Windows, klikker du på koblingen under for operativsystemet som tilsvarer det som er installert på datamaskinen.)

Hvis Windows-testsiden skrives ut, men andre dokumenter ikke gjør det, kan du kontrollere at programinnstillingene for papirstørrelse og -type er riktige.

Tilbake til toppen


Avinstallere skriverdriveren og installer den på nytt

Hvis nettverkstilkoblingen til skriveren fungerer som den skal, men du fortsatt ikke kan skrive ut, kan du laste ned den nyeste driveren for skriveren din.

Avinstaller eksisterende drivere for laserskrivere fra Dell, og installer deretter den nye driveren.

Installere en nettverksskriver i Windows XP

Installere en nettverksskriver i Windows 7

Installere en nettverksskriver i Windows 8

Installere en nettverksskriver i Windows 10

Hvis skriveren fremdeles ikke skriver ut, kan du kontakte teknisk kundestøtte.

Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN284902

Dato sist endret: 05/10/2018 04:13 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.