PowerEdge 14G og Datacenter Scalable Solutions-servere – Hvordan registrere iDRAC 9 med innebygget SupportAssist?

PowerEdge 14G og Datacenter Scalable Solutions-servere – Hvordan registrere iDRAC 9 med innebygget SupportAssist?


Denne artikkelen forklarer hvordan du registrerer SupportAssist-modulen som er innebygd i den interne Dell Remote Access Controllers versjon 9 (iDRAC9) av Dell PowerEdge 14G og Datacenter Scalable Solutions-servere.

Registrering er påkrevd for å aktivere de automatiske, proaktive og prediktive funksjonene til SupportAssist for et system. Generering og lagring av en SupportAssist-samling lokalt eller på et delt nettverk for vedlikehold er mulig også uten registrering.

Du finner mer informasjon om iDRAC i brukerhåndboken til den installerte fastvaren.


Forhåndskrav


For å starte registreringsprosessen må OS to BMC / iDRAC Pass-through være aktivert i iDRACs tilkoblingsinnstillinger.
 

Aktivere sending fra operativsystem til BMC/iDRAC

 1. Når du har logget inn på iDRAC-webgrensesnittet, kan du gå til Maintenance (Vedlikehold) (fig. 1)

 2. Der klikker du på kategorien Connectivity (Tilkobling) (fig. 1)

 3. Forstørr OS til iDRAC Pass-through-delen (fig. 1) ved å klikke på det

 4. Angi State (Tilstand)-alternativet til Enabled (Aktivert) (fig. 1)
   

iDRAC9_ OS_to iDRAC_Pass-trough
Fig. 1: aktivering av OS til BMC/iDRAC Pass-Through-funksjonen


Registreringsveiviseren


Veiviseren for SupportAssist-registrering (fig. 2) starter automatisk når du registrerer SupportAssist-delen av kategorien Maintenance (Vedlikehold) i iDRACs webgrensesnitt.
Hvis du avbryter veiviseren, gir den blå Register (Registrer)-knappen i øvre venstre hjørne deg mulighet til å starte den på nytt.
 

iDRAC9_Support_Assist_Registration_Wizard
Fig. 2: iDRAC9 SupportAssist-registreringsveiviserFor å fullføre registreringen angir du ønsket kontakt- og leveringsinformasjon.
 

 1. Informasjon om primærkontakt

  Primær kontaktperson er den første personen som skal informeres om støtterelaterte hendelser.

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Telefonnummer
  • Alternativt nummer (hvis det første telefonnummeret er ikke tilgjengelig)
  • E-postadresse
  • Serviceadresse (fysisk adresse, der enheten blir reparert, eller der erstatningdeler skal leveres)
  • Firmanavn
  • Adresse (for selskap/kontakt)

    

   

 2. Informasjon om sekundærkontakt

  Angi en Sekundær kontaktperson for å sikre god informasjonsflyt i tilfelle den primære kontaktpersonen ikke er tilgjengelig.

  Merk: Du kan når som helst fjerne eller endre informasjon om den sekundære kontaktpersonen.
  • Fornavn
  • Etternavn
  • Telefonnummer
  • Alternativt nummer (hvis det første telefonnummeret er ikke tilgjengelig)
  • E-postadresse
    

   

Når du har godtatt Lisensavtalen for sluttbrukere (EULA), ber vi deg kontrollere at opplysningene vises på riktig måte.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikkel-ID: SLN306712

Dato sist endret: 25/04/2018 08:45 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.