Kunnskapsbase

Dells klienterklæring om Intel ME/TXE Advisory (INTEL-SA-00086)


Oversikt

Dell er klar over sikkerhetsproblemene med Intel® ME/TXE Rettighetsutvidelse. Dell jobber for å oppdatere de berørte plattformene. Informasjon om fastvareoppdatering av disse plattformene blir lagt til i dette dokumentet etter hvert som den blir tilgjengelig, og vi anbefaler at kundene oppdaterer systemet sitt til den nyeste Intel Management Engine-fastvaren og iCLS-programvaren ved å laste ned de oppdaterte utgivelsene etter hvert som de blir tilgjengelige. Vi anbefaler at kundene leser Intels sikkerhetsveiledning for å få mer informasjon, blant annet om riktig gjenkjenning og om hvordan man kan begrense sikkerhetsproblemet.

I tillegg anbefaler Dell at systemeierne forsikrer seg om at systemene er fysisk sikret der dette er mulig, og følger god sikkerhetspraksis for å sørge for at bare autoriserte personer har fysisk tilgang til enhetene.

Veiledning for oppdatering

Disse oppdateringene kan også inkludere fastvarekomponenten i konsulentanalysemetoden for spekulativ utførelse og indirekte grenprediksjonskanalanalyse (INTEL-SA-00088). Se siden for sikkerhetsproblemer med Meltdown og Spectre for å se fullstendig informasjon omPC-er og tynne klienter fra Dell.

I henhold til Intels veiledning den 22. januar har Dell fjernet alle BIOS-oppdateringer merket «Stoppet versjon» fra våre kundestøttesider. Samtidig har Intel utført rotårsaksanalyse for rapporterte oppstartsproblemer og uforutsigbar systematferd.

Fra og med 8. februar har Dell gjort tilgjengelig tidligere fjernede BIOS-oppdateringer for ulike prosessorer. Etter hvert som Intel fortsetter å tilby produksjonsmikrokode for andre prosessorgenerasjoner, lanserer Dell BIOS-oppdateringer for de oppførte berørte plattformene.

Alle kunder som har en berørt plattform, må laste ned den nyeste BIOS-oppdateringen som du finner i listen nedenfor.

Referanser

Informasjon om fastvareversjon

Systemene nedenfor er berørte og kan motta oppdatert Intel® Management Engine-fastvare enten via frittstående Windows-kompatible oppdateringsverktøy (MEFW Update) eller integrert i en Dell BIOS-versjon (BIOS Update). Datoene i denne listen er angitt for kundeplanleggingsformål og blir fortløpende oppdatert med koblinger til pakker som er tilgjengelige for nedlasting:

Merknader:
  • Før du installerer MEFW- eller BIOS-utgavene, må du sørge for at Windows-oppdateringene er tatt i bruk.
  • De oppførte datoene er beregnede datoer for tilgjengelighet, fordi hver utgivelse må bli grundig testet for å sikre at oppdatert MEFW eller BIOS ikke fører til nye problemer.
  • Datoene nedenfor har det amerikanske formatet MM/DD/ÅÅ.

(Les Veiledning for oppdatering ovenfor for å få mer informasjon om systemer som er merket «Stoppet versjon»)

Modellnummer BIOS-utgave Intel(R) Management Engine Components Installer
Alienware 13 R2 I prosessen 7CDG2_11.7.0.1054
Alienware 13 R3 1.2.4 7CDG2_11.7.0.1054
Alienware 15 R2 I prosessen 7CDG2_11.7.0.1054
Alienware 15 R3 Cons_H_11.8.50.3426 7CDG2_11.7.0.1054
Alienware 17 R3 I prosessen 7CDG2_11.7.0.1054
Alienware 17 R4 1.2.4 7CDG2_11.7.0.1054
Alienware Area-51 R4 TBD TBD
Alienware Aurora R5 1.0.16 RCGJ3_11.7.0.1054
Alienware Aurora R6 1.0.15 RCGJ3_11.7.0.1054
Alienware Steam Machine 200 2.0.10 RCGJ3_11.7.0.1054
Alienware Steam Machine 201 1.0.11 RCGJ3_11.7.0.1054
Alienware X51 R3 1.0.11 1M8D1_11.7.0.1054
ChengMing 3967 1.2.2 7JYNX_11.7.0.1054
ChengMing 3977 1.3.3 7JYNX_11.7.0.1054
Embedded Box PC 5000 1.4.2 19Y3F_11.7.0.1054
Enterprise Server T20 A16 4J8MX_11.7.0.1035
Enterprise Server T30 1.0.12 19Y3F_11.7.0.1054
Inspiron 11 (3169) 1.4.0 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 11 (3179) 1.4.0 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 11 2-in-1 (3153) 1.18.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 11 2-in-1 (3158) 1.18.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 13 2-in-1 (5368) 1.15.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 13 2-in-1 (5378) 1.23.3 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 13 2-in-1 (5379) 1.6.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 13 2-in-1 (7353) 1.18.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 13 2-in-1 (7359) 1.18.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 13 2-in-1 (7373) 1.7.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 13 2-in-1 (7378) 1.23.3 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 14 (3459) 1.5.3 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 14 (3462) 1.9.2 R67HV_3.0.0.1115
Inspiron 14 (3467) 2.3.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 14 (3468) 1.9.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 14 (5468) 1.6.0 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 14 (7460) 1.5.4 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.2.1 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.5.3 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 (3559) 1.5.3 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 (3567) 2.3.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 15 (3568) 1.9.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 (5566) 1.6.0 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 (5567) 1.2.3 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 (7559) 1.2.7 H7F9D_11.7.0.1054
Inspiron 15 (7560) 1.5.4 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 (7572) 1.1.3 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 2-in-1 (5568) 1.15.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 2-in-1 (5578) 1.23.3 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 2-in-1 (5579) 1.6.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 15 2-in-1 (7568) 1.18.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 2-in-1 (7569) 1.15.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 2-in-1 (7573) 1.7.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 15 2-in-1 (7579) 1.23.3 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 15 Gaming (5577) 1.0.9 H7F9D_11.7.0.1054
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.2.1 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.5.3 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.4.2 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 17 (5767) 1.2.2 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 17 2-in-1 (7773) Cons_LP_11.8.50.3425 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 17 2-in-1 (7778) 1.15.2 VMWCC_11.7.0.1058
Inspiron 17 2-in-1 (7779) 1.23.3 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 20 AIO (3059) 2.8.1 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 20 AIO (3064) 2.3.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 22 (3263) 1.7.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 22 AIO (3263) 1.7.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 22 AIO (3264) 2.3.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 23 (5348) A10 4J8MX_11.7.0.1035
Inspiron 24 AIO (3459) 2.8.1 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 24 AIO (3464) 2.3.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 24 AIO (5459) 2.8.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 24 AIO (5488) 2.5.0 H8M3C_11.7.0.1054
Inspiron 24 AIO (7459) 1.7.1 10YM1_11.7.0.1054
Inspiron 3250 3.5.2 RC1XC_11.7.0.1054
Inspiron 3268 1.7.0 RC1XC_11.7.0.1054
Inspiron 3650 3.5.2 RC1XC_11.7.0.1054
Inspiron 3662 TBD TBD
Inspiron 3668 1.7.0 RC1XC_11.7.0.1054
Inspiron 5457 1.3.2 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 5459 1.4.1 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 5557 1.3.2 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 5559 1.4.1 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 5570 1.1.3 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 5759 1.4.1 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 5770 1.1.3 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 7370 1.7.0 R0W2K_11.7.0.1054
Inspiron 7472 Cons_LP_11.8.50.3425 7CDG2_11.7.0.1054
Inspiron 7570 1.7.0 R0W2K_11.7.0.1054
Latitude 3180 1.2.0 51YNV_3.0.0.1115
Latitude 3189 1.3.0 51YNV_3.0.0.1115
Latitude 3379 1.0.21 VMWCC_11.7.0.1058
Latitude 3380 1.4.1 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 3470 1.10.1 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 3480 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 3480 Mobile Thin Client 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 3570 1.10.1 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 3580 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5175 1.0.29 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5179 1.0.29 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5280 Corp_LP_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5280 Mobile Thin Client 1.8.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5285 1.3.4 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5288 Corp_LP_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5289 1.10.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5404 A15 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude 5414 1.15.0 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5480 Corp_H_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5488 Corp_LP_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 5580 1.8.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7202 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude 7204 A13 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude 7212 1.9.0 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7214 1.15.0 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7275 1.1.34 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7280 1.8.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7285 1.1.3 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7350 A16 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude 7370 1.15.3 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7380 1.8.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7389 1.10.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7404 A14 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude 7414 1.15.0 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude 7480 1.8.2 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude E5250 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5250 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5270 1.18.6 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude E5430 I prosessen I prosessen
Latitude E5430 vPro I prosessen I prosessen
Latitude E5440 A21 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5450 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5450 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5470 1.18.6 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude E5530 I prosessen I prosessen
Latitude E5530 vPro I prosessen I prosessen
Latitude E5540 A21 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5550 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5550 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E5570 1.18.6 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude E6230 I prosessen I prosessen
Latitude E6330 I prosessen I prosessen
Latitude E6430 I prosessen I prosessen
Latitude E6430 ATG I prosessen I prosessen
Latitude E6430S I prosessen I prosessen
Latitude E6430U I prosessen I prosessen
Latitude E6440 A21 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E6440 ATG A21 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E6530 I prosessen I prosessen
Latitude E6540 A24 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E7240 A25 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E7250 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E7270 1.18.5 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude E7270 Mobile Thin Client 1.18.5 19Y3F_11.7.0.1054
Latitude E7440 A25 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E7450 A19 4J8MX_11.7.0.1035
Latitude E7470 1.18.5 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 3040 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 3046 1.3.1 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 3050 1.7.4 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 3050 AIO 1.8.5 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 3240 AIO 1.5.21 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 5040 1.8.1 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 5050 1.7.9 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 5250 1.8.5 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 7010 A28 C3VMM_11.0.6.1194
OptiPlex 7020 A15 4J8MX_11.7.0.1035
Optiplex 7040 1.8.1 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 7050 TBD TBD
OptiPlex 7440 AIO 1.8.6 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 7450 1.8.5 19Y3F_11.7.0.1054
OptiPlex 9010 A29 C3VMM_11.0.6.1194
OptiPlex 9010 AIO A23 C3VMM_11.0.6.1194
OptiPlex 9020 A22 4J8MX_11.7.0.1035
OptiPlex 9020 AIO A17 4J8MX_11.7.0.1035
OptiPlex 9020M A16 4J8MX_11.7.0.1035
OptiPlex 9030 A19 4J8MX_11.7.0.1035
OptiPlex XE2 A22 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 3420 Tower Corp_H_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 3510 1.18.6 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 3520 Corp_H_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 3620 Tower Corp_H_11.8.50.3425 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 5510 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 5520 1.7.1 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 5720 AIO 2.3.6 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 5810 Tower A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 5810 XL Tower A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 5820 XL Tower 1.3.2 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 7510 1.15.4 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 7520 1.9.1 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 7710 1.15.4 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 7720 1.9.1 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 7810 Tower A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 7810 XL Tower A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 7820 Tower 1.3.3 19Y3F_11.7.0.1054
Precision 7910 Tower A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 7910 XL Tower A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision 7920 Tower 1.3.3 19Y3F_11.7.0.1054
Precision M2800 A14 4J8MX_11.7.0.1035
Precision M4700 I prosessen I prosessen
Precision M4800 A23 4J8MX_11.7.0.1035
Precision M6700 I prosessen I prosessen
Precision M6800 A23 4J8MX_11.7.0.1035
Precision R7610 A16 C3VMM_11.0.6.1194
Precision Rack 7910 TBD TBD
Precision T1650 TBD TBD
Precision T1700 A25 4J8MX_11.7.0.1035
Precision T3610 A16 C3VMM_11.0.6.1194
Precision T5610 A16 C3VMM_11.0.6.1194
Precision T7610 A16 C3VMM_11.0.6.1194
Venue 11 Pro (7130) A25 4J8MX_11.7.0.1035
Venue 11 Pro (7140) A15 4J8MX_11.7.0.1035
Vostro (3562) 1.9.2 R67HV_3.0.0.1115
Vostro 14 (3459) 1.3.1 7CDG2_11.7.0.1054
Vostro 14 (3468) 2.2.2 VMWCC_11.7.0.1058
Vostro 14 (5468) 1.5.4 7CDG2_11.7.0.1054
Vostro 15 (3559) 1.3.1 7CDG2_11.7.0.1054
Vostro 15 (3568) 2.2.2 VMWCC_11.7.0.1058
Vostro 15 (5568) 1.5.4 7CDG2_11.7.0.1054
Vostro 15 (7570) Cons_H_11.8.50.3425 7CDG2_11.7.0.1054
Vostro 23 (3340) A08 4J8MX_11.7.0.1035
Vostro 24 (5450) 2.8.0 H8M3C_11.7.0.1054
Vostro 24 (5460 Kaby Lake) 2.5.0 H8M3C_11.7.0.1054
Vostro 24 (5460) 1.4.0 H8M3C_11.7.0.1054
Vostro 3250 3.5.2 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3267 Cons_H_11.8.50.3426 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3268 Cons_H_11.8.50.3426 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3650 3.5.2 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3653 3.5.2 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3660 Cons_H_11.8.50.3426 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3667 1.7.0 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3668 1.7.0 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 3669 Cons_H_11.8.50.3426 RC1XC_11.7.0.1054
Vostro 5459 1.1.3 H7F9D_11.7.0.1054
Wyse 7040 Thin Client 1.5.4 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 12 (9250) 1.1.34 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 13 (9343) A15 4J8MX_11.7.0.1035
XPS 13 (9350) 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 13 (9360) 2.4.2 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 13 (9360) 2.4.2 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 13 2-in-1 (9365) 1.3.1 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 15 (9550) 1.6.1 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 15 (9560) 1.6.0 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 27 AIO (7760) 2.3.6 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 8900 2.2.1 19Y3F_11.7.0.1054
XPS 8910 1.1.5 RCGJ3_11.7.0.1054
XPS 8920 1.0.15 RCGJ3_11.7.0.1054Artikkel-ID: SLN308237

Dato sist endret: 17/07/2018 02:52 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.