Dell-PC-en slår seg ikke på eller starter ikke opp i Windows

Dell-PC-en slår seg ikke på eller starter ikke opp i Windows
Har Dell-PC-en din problemer med å slå seg på eller starte opp i operativsystemet? Denne artikkelen hjelper deg med å finne feilsøkingsveiledninger for problemer knyttet til ingen strøm, ingen POST, ingen oppstart og ingen bilder basert på symptomene du legger merke til på Dell-PC-en din.

Hvis Dell-PC-en ikke slår seg på eller starter opp i operativsystemet, anbefales det at du utfører en hard tilbakestilling først. Det å utføre en hard tilbakestilling fører vanligvis til at mange problemer løses, og det gjør også at eventuell resterende strøm som kanskje forårsaker det aktuelle problemet, fjernes. Hvis Dell-PC-en din fremdeles ikke slår seg på eller starter opp i operativsystemet, utfører du handlingene nedenfor basert på symptomene du opplever på PC-en.

Utføre en hard tilbakestilling

 1. Slå av Dell-PC-en.
 2. Koble fra strømadapteren eller strømledningen, og ta ut batteriet (for bærbare Dell-PC-er).
  Merk: For enkelte ultratynne Dell-PC-er som har batterier som ikke kan tas ut, anbefaler vi å lese artikkelen Veiledning for tilbakestilling av sanntidsklokken (RTC) i Dells kunnskapsbase. Den inneholder informasjon om hvordan du gjenoppretter en bærbar PC av typen Dell XPS, Dell Latitude eller Dell Precision.
  .
  Merk: For enkelte bærbare PC-er av typen Dell Latitude anbefaler vi at du prøver å gjenopprette PC-en ved hjelp av metoden med tvunget ePSA. Se artikkelen Slik bruker du tvunget ePSA for å gjenopprette fra POST- eller oppstartsfeil i Dells kunnskapsbase.
 3. Koble fra alle eksterne enheter, for eksempel USB-stasjoner, skriverkabler og mediekort (SD/xD).
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 15–20 sekunder for å lade ut resterende strøm.
 5. Koble til strømadapteren eller strømledningen og batteriet (for bærbare Dell-PC-er).
  Hvis Dell-PC-en din fremdeles ikke slår seg på eller starter opp i operativsystemet, følger du veiledningen nedenfor basert på symptomene du opplever på PC-en. Du kan også følge instruksjonene nedenfor for å kjøre en diagnostikktest for maskinvare på PC-en.

Kjøre diagnostikk av maskinvaren

Når Dell-PC-en din ikke ser ut til å fungere på riktig måte, er diagnostikk tilgjengelig for å hjelpe deg med å finne ut hva problemet kan være, og gi deg feilsøkingstrinn for å løse problemet. Dell har en samling med selvdiagnostikk som er innebygd i bærbare PC-er, stasjonære PC-er, servere og Windows-baserte nettbrett fra Dell. Disse kalles Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment-diagnostikk (ePSA) eller Dell Pre-Boot System Assessment-diagnostikk (PSA).

Hvis det oppstår et problem på Dell-PC-en din, bør du først prøve å kjøre en diagnostikktest. Eventuelle feilkoder som oppgis under disse testene, kan langt på vei feilsøke problemet ditt.

Dell tilbyr både innebygd og online-diagnostikk.

Identifisere symptomer

Symptom Handling

Ingen strøm


Når du trykker på av/på-knappen, slår ikke Dell-PC-en seg på, og det er ingen indikasjoner på strøm på PC-en (alle lampene er av).
 • Dell-PC-en viser ingen tegn på strøm.
 • Strømlampen er av, skjermen er tom (svart), og PC-en starter ikke.
 • Ingen viftestøy høres.
Veiledning for vanlig feilsøking ved strømproblemer på stasjonære Dell-PC-er
Veiledning for vanlig feilsøking ved strømproblemer på bærbare Dell-PC-er

Ingen POST


Når du trykker på av/på-knappen, blinker strøm-, Caps Lock-, Scroll Lock- og Num Lock-lampen gult eller med et bestemt mønster. PC-en avgir kanskje også signalkoder som kan bidra til å identifisere feilen på en bestemt maskinvareenhet.
 • Lamper blinker (vanligvis med et mønster og/eller gult)
 • PC-en avgir signalkoder (kontinuerlig eller med et mønster)
 • Skjermen er tom (svart) med blinkende lamper eller signalkoder
 • Det kommer lyd fra viften, men lamper blinker, eller PC-en avgir signalkoder
 • PC-en kommer ikke forbi Dell-logoen under POST
Lær hvordan du feilsøker et problem knyttet til ingen POST på en stasjonær Dell-PC.
Lær hvordan du feilsøker et problem knyttet til ingen POST på en bærbar Dell-PC.

Ingen oppstart


Når du trykker på av/på-knappen, fullfører PC-en POST-prosessen, men viser en feilmelding før oppstart i operativsystemet.
 • Statusen til lamper (strømlampen, lampen for harddiskaktivitet osv.) er normal
 • Viftestøy høres
 • Tom eller svart skjerm med en blinkende markør øverst til venstre på skjermen
 • Blåskjermfeil (Blue Screen of Death, BSOD) i Windows
 • PC-en henger eller stopper på skjermbildet med Windows-logoen under oppstart i operativsystemet
Datamaskinen starter ikke opp i Microsoft Windows 10
Datamaskinen starter ikke opp i Microsoft Windows 8/8.1
Datamaskinen starter ikke opp Microsoft Windows 7
Installere Microsoft Windows på nytt på Dell-PC-en

Ingen bilde


Når du trykker på av/på-knappen, er statusen til strømlampen og de andre lampene normal. Skjermen på PC-en er imidlertid fremdeles tom (svart). Dette indikerer et problem med skjermen eller skjermkortet på PC-en.
 • Statusen til lamper (strømlampen, lampen for harddiskaktivitet osv.) er normal
 • Viftestøy høres, men skjermen er tom (svart)
 • Skjermen er tom (svart)
Feilsøkingsveiledningene nedenfor dekker grunnleggende feilsøkingstrinn for problemer som for eksempel tom (svart) skjerm eller manglende bilde, uklart eller uskarpt bilde, horisontale eller vertikale streker samt farge-, lysstyrke- og kontrastproblemer.
Veiledning for vanlig feilsøking for Dell-skjermer
Veiledning for vanlig feilsøking for LCD-paneler på bærbare Dell-datamaskiner
For Dell Alienware-PC-er kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Alienware-datamaskinen slår seg ikke på eller går ikke til Windows
 

Artikkel-ID: SLN85632

Dato sist endret: 10/12/2018 09:15 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.