Kunnskapsbase

Windows Server: Treg nettverksytelse på virtuelle maskiner fra Hyper-V med Virtual Machine Queue aktivertDenne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du løser treg nettverksytelse på virtuelle maskiner av typen Hyper-V som kjører på en Windows Server 2008 R2- eller Server 2012-vert

Virtuelle maskiner fra Hyper-V som finnes på en Windows Server 2008 R2- eller Windows Server 2012-server, kan ha treg nettverksytelse hvis det er Broadcom-nettverkskort installert på verten. Dette kan skje hvis Virtual Machine Queue (VMQ) er aktivert på det fysiske nettverkskortet som brukes av de virtuelle maskinene.

VMQ er laget for å forbedre nettverkets ytelse på virtuelle maskiner ved å fremskynde overføringen av nettverksdata fra den fysiske adapteren til den aktuelle virtuelle maskinen, men det ser ut til å ha motsatt effekt på visse Broadcom-nettverkskort, noe som fører til betydelig redusert nettverksytelse på alle virtuelle maskiner som benytter en virtuell svitsj som er knyttet til et berørt nettverkskort.

De eneste kjente løsningene i skrivende stund (19. feb 2013) er å deaktivere VMQ på de berørte nettverkskortene eller endre MAC-adressene til de tilsvarende virtuelle svitsjene. Det er imidlertid mulig at Broadcom har gitt ut en oppdatering for å fikse problemet etter at denne artikkelen ble skrevet. Derfor bør det første trinnet i feilsøkingen av problemet være å sikre at driveren til Broadcom-kortet og fastvaren på Hyper-V-verten er oppdatert.

Hvis kortdriveren og fastvaren er oppdatert og problemet vedvarer, kan det hende at det er virtuelle svitsjer bundet til et upåvirket nettverkskort, hvis et slikt finnes på verten. Hvis det ikke finnes noe slikt kort, finnes det to mulige løsninger:

  • Deaktiver VMQ på berørte virtuelle svitsjer eller fysiske nettverkskort.
  • Endre MAC-adressen til alle berørte virtuelle svitsjer.

Hvis du vil deaktivere VMQ på en virtuell svitsj, bruker du PowerShell-cmdleten Set-VMNetworkAdapter slik:

  • Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -VmqWeight 0

Hvis du vil deaktivere VMQ på et fysisk nettverkskort, fjerner du avmerkingen i den aktuelle boksen i kategorien Avansert på egenskapssiden for nettverkskortet.

Hvis du vil endre MAC-adressen til en virtuell svitsj, endrer du den enten i Hyper-V Manager eller ved hjelp av en av følgende PowerShell-cmdleter av typen Set-VMNetworkAdapter:

  • Bruk en statisk MAC-adresse: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -StaticMacAddress <MacAddress>
  • Bruk en dynamisk MAC-adresse: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -DynamicMacAddress

Hvis du vil ha mer informasjon om problemet, kan du se Poor network performance on virtual machines on a Windows Server 2012 Hyper-V host if VMQ is enabled.
Hvis du vil ha mer informasjon om VMQ, kan du se Using Virtual Machine Queue.

Trenger du mer hjelp?

Støtte gjennom Dells kunnskapsbase

Finn flere produktressurser

Støtte gjennom Dells fora

Besøk og be om støtte i fellesskapene våre

Støtte gjennom kontakt med Dell

Opprett en støtteanmodning på Internett.
Artikkel-ID: SLN132131

Dato sist endret: 12/01/2016 01:20 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.