Generelt vedlikehold du må utføre for å vedlikeholde Dell-datamaskinen din

Generelt vedlikehold du må utføre for å vedlikeholde Dell-datamaskinen dinGenerelle vedlikeholdsretningslinjer for datamaskinen DIN

På samme måte som en hvilken som helst annen enhet som inneholder bevegelige deler, krever de fleste datamaskiner generelt vedlikehold for at de skal kunne fungere optimalt. Avhengig av miljøet systemet er plassert i, kan periodisk rengjøring være nødvendig for å hindre systemsvikt på grunn av overoppheting.

Det anbefales at systemer oppbevares i et rent område fritt for støv, pels og andre urenheter som kan stenge for ventilasjonen til datamaskinen. Varme er alltid den største trusselen mot systemet, og de fleste datamaskiner har kjølesystemer (aktive eller passive) for å avlede varmen for å beskytte systemkomponentene. Prosessorenheten (CPU) og grafikkbehandlingsenheten (GPU) er de to komponentene som genererer mest varme. Andre enheter som genererer varme, er strømforsyningsenheten (PSU) og harddiskstasjoner (HDD). (Figur 1 og 2)


Figur 1


Figur 2

Det anbefales å bruke datamaskinen på et sted med temperaturer mellom 0° C og 35°° C med et luftfuktighetsnivå på maks. 40 %.

Du bør regelmessig inspisere systemet ditt og rengjøre det etter behov basert på omgivelsesforholdene på stedet.

Systemer som brukes i en støvete fabrikk, trenger rengjøring med noen ukers mellomrom, mens systemer i et støvfritt miljø kanskje bare trenger en årlig sjekk.

Når du bruker det bærbare systemet på et teppe, en pute eller andre stofftyper, kan det blokkere viften som igjen blokkerer luftstrømmen som kjøler ned systemet. Dette kan føre til overoppheting og kan forårsake permanent skade. (Figur 3)

Figur 3

Vi anbefaler å bruke den bærbare PC-en på en hard, flat overflate som ikke er laget av stoff, noe som vil øke luftstrømmen og senke temperaturen under og inni systemet.


Vedlikeholdsoppgaver

Rengjør systemet etter behov. Det finnes enkelte indikatorer som forteller deg når et system kan trenge rengjøring.

Noen av verktøyene du kanskje trenger for å rengjøre systemet

Når du er klar til å rengjøre systemet, bør det være slått av og koblet fra strømnettet. Hvis du rengjør et bærbart system, må du også ta ut systembatteriet. Så snart alle strømkilder er fjernet, trykker du på og holder nede strømknappen i 15 sekunder (dette vil lade ut eventuell lagret strøm i kondensatorer i systemet, noe som reduserer mulighetene for at statisk elektrisitet kan skade systemkomponenter

Advarsel: Støvsuging forårsaker statisk elektrisitet og kan forårsake skade på ømfintlige systemkomponenter.

Mens du har på deg en anti-statisk rem, må du på stasjonære systemer / tårnsystemer ta ut dekselet/sidetilgangspanelet for å få tilgang til de interne komponentene. Hvis det er et avtakbart deksel for CPU-varmeavlederen, må du fjerne det. Hvis ikke kan du bruke trykkluft på boks til å fjerne støv i varmeavlederne til CPU-en, GPU-en og PSU-en. Deretter rengjør du viftene med skånsomme støt med komprimert luft.

Obs: Ikke kjør viftene ved høye hastigheter da dette kan skade lagrene og forårsake feil på viftene.

Bærbare systemer kan ha et bunndeksel som kan fjernes av brukeren (se systemhåndboken på support.dell.com). Ved å fjerne bunndekslet får du enklere tilgang til varmeavlederne. Igjen vil korte støt av luft rengjøre luftventilene og fjerne støv og skitt fra varmeavlederne til CPU-en/GPU-en.

Etter hvert som systemer produseres, skjer det en konstant prosess med å reevaluere og forbedre produktene. I datamaskiner er oppdatering av BIOS-mikrokoden en av måtene man kan forbedre ytelsen på. Disse oppdateringene bidrar til endringer i systemets ytelse basert på tilbakemeldinger fra kundene og evalueringer fra teknikere for å forbedre ytelsen. Se support.dell.com for den nyeste BIOS-versjonen, og oppdater systemet når nye versjoner er tilgjengelige.

Artikkel-ID: SLN290711

Dato sist endret: 14/05/2018 11:44 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.