Dell Backup and Recovery 1.8: Sikkerhetskopiering

Dell Backup and Recovery 1.8: SikkerhetskopieringDenne artikkelen inneholder informasjon om Dell Backup and Recovery 1.8: gjenoppretting


Innholdsfortegnelse:

 1. Oversikt over sikkerhetskopiering
 2. Sikkerhetskopi av system
 3. Sikkerhetskopi av data
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: Nyttige koblinger

MERK: Dell Backup and Recovery 1.8 leveres ikke lenger med Dell-systemer. Denne artikkelen er bare for eksisterende brukere.

FORSIKTIG: Før du oppgraderer systemet til Windows 10, må du ha de siste oppdateringene til Dell Backup and Recovery 1.8 installert for å sikre at programvaren fungerer etter oppgraderingen. Du kan se mer informasjon i følgende artikkel Dell Backup and Recovery (DBAR) og Windows 10

1. Oversikt over sikkerhetskopiering

Dell Backup and Recovery 1.8 gjør det mulig for en bruker å opprette en sikkerhetskopi av systemet og en sikkerhetskopi av dataene på maskinen.

Brukeren kan få tilgang til følgende alternativer ved å gå til skjermbildet Backup (Sikkerhetskopi):

 • Sikkerhetskopi av system
 • Sikkerhetskopi av data

Hvert av disse alternativene er forklart i mer detalj i denne artikkelen.

Forskjellen mellom sikkerhetskopier av systemet og sikkerhetskopier av data

I sikkerhetskopier av systemet lagres øyeblikksbilder av brukerpartisjonen på et bestemt tidspunkt. Øyeblikksbildene inkluderer operativsystemet, registeret, drivere, programmer og datafiler samt systemområder som er skjult for brukeren.

En sikkerhetskopi av data er en sikkerhetskopi av en fil eller en gruppe med filer som inneholder en kopi av filen/mappeinnholdet som er valgt. Når du oppretter en sikkerhetskopi av data, er det bare dataene og mappetreet som komprimeres og lagres.

MERK:
 • Sikkerhetskopi av data på en nettverksstasjon støttes ikke.
 • Sikkerhetskopi av systemet, planlagt sikkerhetskopiering av data og kontinuerlig databeskyttelse er funksjoner som bare er tilgjengelig for Premium-brukere.
 • Oppgraderingen til Premium-versjonen av Dell Backup and Recovery 1.8 er et engangskjøp
 • Sikkerhetskopiering av data kan lagres på en lokal stasjon eller en ekstern USB-stasjon.

Tilbake til toppen


2. Sikkerhetskopi av system

MERK:
 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Premium-versjonen av Dell Backup and Recovery 1.8
 • Sikkerhetskopiering av data på en nettverksstasjon støttes ikke.

Oversikt

En sikkerhetskopi av systemet er et øyeblikksbilde av alle programmer, systeminnstillinger og filer på hovedharddisken, og kan brukes til å gjenopprette systemet. Her kan brukeren angi sikkerhetskopieringsparametere, for eksempel angi plasseringen for systemsikkerhetskopier, planlegge sikkerhetskopieringer og angi hyppigheten for sikkerhetskopieringer.

For å opprette en sikkerhetskopi av systemet må du velge blant følgende alternativer

Hvor

 • External (Ekstern) – klikk på denne flisen for å angi at systemsikkerhetskopier skal lagres på en ekstern stasjon.
 • Local (Lokal) – klikk på denne flisen for å angi at systemsikkerhetskopier skal lagres på den lokale stasjonen.

Når

 • Schedule (Planlagt) – klikk på denne flisen for å planlegge hyppigheten for sikkerhetskopiering. Det kan settes til daglig, ukentlig eller månedlig.
 • Manual (Manuell) – klikk på denne flisen for å gjøre en manuell sikkerhetskopiering.

Flere alternativer

More options (Flere alternativer) (øverst til høyre på siden) – klikk her for å konfigurere innstillingene for sikkerhetskopiering av systemet. De tilgjengelige innstillingene under More options (Flere alternativer) er forklart her.

Quotas (Kvoter)

Systemsikkerhetskopier kan lagres i et beskyttet område på den lokale harddisken og brukes til systemgjenoppretting. Brukeren kan velge størrelsen på harddisken som skal brukes til dette, i Quotas (Kvoter). Standardinnstillingen er 25 % av harddisken, og dette kan settes til maksimalt 30 %.

MERK: Plassen som tildeles under Quotas (Kvoter), vil være i et beskyttet område på harddisken og vil ikke være tilgjengelig for normal bruk.

Utelatelse av filer

Brukeren kan utelate filer etter kategori (bilder, musikk eller videoer) eller etter størrelse ved å angi den maksimale filstørrelsen som kan sikkerhetskopieres.

MERK:
 • Utelatelse av bilder gjør at alle disse filtypene utelates: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tif og .tiff.
 • Utelatelse av musikk gjør at alle disse filtypene utelates: .aac, .ac3, .aiff, .au, .m4p, .mp1, .mp2, .mp3, .ogg, .omf, .ra, .ram, .rm og .wma.
 • Utelatelse av musikk gjør at alle disse filtypene utelates: .asf, .avi, .divx, .dv, .mlv, .m2p, .m2v, .moov, .mov, .mpeg, .mpg, .mpv, .mkv, .ogm, .omf, .qt, .ra, .ram, .rm, .rmj, .swf, .vob, .wmv og .wm.
 • Utelatelse etter størrelse medfører utelatelse av enhver enkeltfil som er like stor som eller større enn den valgte filstørrelsen.

File Cleanup (Filrensing)

Brukeren kan slette, arkivere, eller slå sammen systemsikkerhetskopier i File Cleanup (Filrensing)

 • Delete System Backups (Slett systemsikkerhetskopier) – brukeren kan slette sikkerhetskopier for å frigjøre plass på lagringsenheten.
 • Archive System Backups (Arkiver systemsikkerhetskopier) – brukeren kan flytte sikkerhetskopier til opptakbare plater for å frigjøre plass på lagringsenheten.
 • Merge System Backups (Slå sammen systemsikkerhetskopier) – brukeren kan beholde den nyeste sikkerhetskopiversjonen av hver fil og slette alle eldre versjoner av filen.

Instant Restore (Umiddelbar gjenoppretting)

Dette er en ny funksjon i Dell Backup and Recovery 1.8 som er aktivert som standard ved fabrikken. Med denne funksjonen kan du sikkerhetskopiere Windows-registeret, Windows-systemfiler og -drivere og plassere dem på et beskyttet sted på datamaskinen.

Hvis datamaskinen ikke starter opp i operativsystemet, starter den opp i Windows Recovery Environment og kjører Smart Repair (Smart reparasjon). Hvis Smart Repair (Smart reparasjon) ikke løser problemet startes funksjonen Instant Restore (Umiddelbar gjenoppretting) automatisk, og verktøyet gjenoppretter datamaskinen til den sist fungerende tilstanden.

MERK:
 • Dell anbefaler at Instant Restore (Umiddelbar gjenoppretting) alltid er satt til ON (PÅ).
 • Funksjonen Instant Restore (Umiddelbar gjenoppretting) kan slås på eller av ved hjelp av glidebryteren.
 • Antall øyeblikksbilder som skal beholdes, kan endres fra 1 til 4.

Miscellaneous (Diverse)

Her kan brukerne angi Overlay Icon Status (Status for overleggsikon) og Context Menu Status (Status for hurtigmeny) til ON (PÅ) eller OFF (Av)

 • Overlay Icon Status (Status for overleggsikon) – dette gjør det enkelt for brukeren å identifisere hvilke filer som har blitt sikkerhetskopiert.
 • Context Menu Status (Status for overleggsikon) – dette gjør det mulig for brukeren å høyreklikke på filer eller mapper og gå direkte til skjermbildet for gjenoppretting av data for det aktuelle utvalget.
MERK: Endringer i disse innstillingene trer bare i kraft etter en omstart av systemet.

Anbefalt konfigurasjon

Dell anbefaler å bruke innstillingene som retningslinjer for den beste konfigurasjonen for sikkerhetskopiering av systemet.

 • Den eksterne harddisken som brukes, bør være større enn mengden data som sikkerhetskopieres. Det anbefales at harddisken er flere ganger større enn mengden data.
 • Det anbefales at sikkerhetskopieringen av systemet utføres på samme harddisk som ble brukt til å lage fabrikkgjenopprettingsmedier, slik at brukeren er i stand til å gjenopprette systemet med den siste sikkerhetskopien av systemet i tilfelle det skulle oppstå en feil.
 • Planlegg at sikkerhetskopieringer av systemet skal skje regelmessig: månedlig, ukentlig eller daglig, avhengig av hvor ofte dataene på systemet endres.
 • Sørg for at den eksterne harddisken er koblet til systemet når den planlagte sikkerhetskopieringen skal skje.
 • Kontroller regelmessig sikkerhetskopiene av systemet for å sikre at de fungerer som forventet.
  • Kontroller aktivitetsloggene ved å klikke ? øverst til høyre i programmet.
  • Gå til Restore Data (Gjenopprett data), og se om nye filer som er inkludert i denne sikkerhetskopien av systemet, er tilgjengelige for gjenoppretting.

Tilbake til toppen


3. Sikkerhetskopi av data

Oversikt

En sikkerhetskopi av data er en sikkerhetskopi av en fil eller en gruppe med filer som inneholder en kopi av filen/mappeinnholdet som er valgt. Sikkerhetskopieringer av data kan lagres på en lokal enhet eller en ekstern harddisk. a

Brukere av Basic-versjonen kan sikkerhetskopiere data manuelt, og brukere av Premium-versjonen kan sikkerhetskopiere data på planlagte tidspunkter eller sikkerhetskopiere kontinuerlig (i sanntid).

MERK: Sikkerhetskopiering av data på en nettverksstasjon støttes ikke.

 • Lokal (Lokal) – klikk på denne flisen for å konfigurere innstillingene for sikkerhetskopiering lokalt eller på en ekstern harddisk.

Alternativene som er tilgjengelige i hver av disse flisene, er forklart nedenfor.

Lokalt

I skjermbildet Data Backup Creation (Oppretting av sikkerhetskopi) kan du velge blant følgende alternativer:

 • Browse (Bla gjennom) – klikk på denne flisen for å finne og angi sikkerhetskopiplasseringen.
 • Continuous (Kontinuerlig) – klikk på denne flisen for å aktivere kontinuerlig databeskyttelse i sanntid.
 • Scheduled (Planlagt) – klikk på denne flisen for å planlegge sikkerhetskopieringsfrekvensen. Den kan settes til daglig, ukentlig eller månedlig.
 • Manual (Manuell) – klikk på denne flisen for å gjøre en manuell sikkerhetskopiering.
 • More options (Flere alternativer) øverst til høyre – klikk på denne for å konfigurere innstillingene for sikkerhetskopiering. De tilgjengelige innstillingene under More options (Flere alternativer) er forklart i detalj nedenfor.
MERK: Brukeren kan angi hvilke typer filer som skal inkluderes i sikkerhetskopien, ved å klikke på flisene Documents (Dokumenter), Images (Bilder), Music (Musikk) eller Videos (Videoer) som er plassert under flisen Browse (Bla gjennom). I tillegg kan flere filer kan inkluderes i sikkerhetskopien ved å klikke på knappen Add more files (Legg til flere filer).

Flere alternativer (innstillinger for sikkerhetskopi av data)

Du finner alternativet More options (Flere alternativer) øverst til høyre – klikk på det for å konfigurere innstillingene for sikkerhetskopi av data.

Continuous Backup File Selection (Filutvalg for kontinuerlig sikkerhetskopiering) – brukeren kan velge filer eller mapper som skal inkluderes for kontinuerlig databeskyttelse.

Continuous Backup Settings (Innstillinger for kontinuerlig sikkerhetskopiering) – brukeren kan angi antall sikkerhetskopiversjoner som skal beholdes, og den minste ventetiden mellom sikkerhetskopiversjoner for kontinuerlig databeskyttelse.

File selection (Filutvalg) – brukeren kan velge filer eller mapper som skal inkluderes i sikkerhetskopien av data.

Tilbake til toppen


5. Dell Backup and Recovery: Nyttige koblinger

Nettsted for Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery 1.8: Oversikt og installering

Dell Backup and Recovery 1.8: Fabrikkgjenopprettingsmedier.

Dell Backup and Recovery 1.8: Gjenoppretting

Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN297583

Dato sist endret: 19/09/2017 03:43 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.