Kunnskapsbase

Hvordan gjenoppretter jeg et mislykket RAID-array på Dell™ XPS™ 420? - KB Article - 340894


Dell™ XPS™ 420 kan ikke starte fordi RAID-arrayet mislyktes

Når du starter den stasjonære Dell XPS 420-PC-en, stopper den opp på skjermbildet Intel(R) Matrix Storage Manager. Statusen til RAID-volumet er satt til Failed (Mislykket), og datamaskinen kan ikke starte Microsoft® Windows®. Med mindre det dreier seg om en maskinvarefeil, kan du gjenopprette RAID-volumet ved hjelp av Intel(R) Matrix Storage Manager.Gjenopprette mislykket RAID-array ved hjelp av Intel Matrix Storage Manager

  1. Start datamaskinen på nytt.

  2. Når skjermbildet Intel® Matrix Storage Manager vises med statusen Failed (Mislykket) for RAID-volumet, trykker du på tastene <Ctrl> og <i> samtidig for å angi alternativet ROM for Intel(R) Matrix Storage Manager.

  3. Når skjermbildet Intel® Matrix Storage Manager vises, velger du 1. Create RAID Volume (Opprett RAID-volum) og trykker på <Enter>.

  4. Når meldingen Failed RAID volume detected (Mislykket RAID-volum oppdaget), trykker du på <y> på tastaturet for å bygge arrayet på nytt.

  5. Når gjenoppbyggingen er ferdig, startes datamaskinen på nytt. Statusen til RAID-volumet skal nå være Normal, og Microsoft® Windows® kan nå startes på datamaskinen. 


Hurtigtipsinnhold utgis av Dells kundestøttemedarbeidere, som løser problemer på daglig basis. For at hurtigtipsene skal utgis raskt kan det hende at de bare representerer delløsninger eller midlertidige løsninger som fremdeles er i utvikling eller som venter på bekreftelse på at de løser problemet. Disse hurtigtipsene er ikke gjennomgått, validert eller godkjent av Dell og bør derfor brukes med forsiktighet. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i hurtigtipsene

Artikkel-ID: SLN52267

Dato sist endret: 17/12/2010 12:00 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.