Kunnskapsbase

Error Code 502 on a Dell™ A940 All-In-One Printer - KB Article - 120324


Plassere koderremsen på A940 alt-i-ett-skriveren på nytt

Hvis du vil omplassere koderremsen, utfører du følgende trinn:

  1. Koble fra strømledningen fra enheten.

  2. Løft opp lokket på enheten, akkurat under skannerdelen på alt-i-ett-skriveren, for å vise innsiden av enheten der utskriftskassettene er plassert.

  3. Skyv forsiktig blekkassettholderen til midten av skriveren.

Koderremse som er ute av posisjon
Figur 1: Koderremse som er ute av posisjon

  1. Skyv forsiktig den øverste delen av skriverbåndet til høyre.

  2. Bruk pekefingeren til å skyve koderremsen forsiktig ned og deretter opp igjen for å få den tilbake i sporet bak på blekkassettholderen.

Merk:
Det er et lite spor som koderremsen passer inn i, som sitter bak på blekkassettholderen.

  1. Trykk først remsen forsiktig bakover og deretter forover for å sikre at den sitter riktig.

  2. Flytt blekkassettholderen manuelt til venstre og deretter til høyre for å kontrollere posisjonen til koderremsen.

Koderremse plassert riktig
Figur 2: Riktig plassert koderremse

Merk:
Hvis koderremsen ikke sitter helt fast, er den IKKE plassert riktig.

  1. Når koderremsen er satt inn på nytt, lukker du lokket på enheten.

  2. Koble strømforsyningen til alt-i-ett-skriveren på nytt.

  3. Trykk på strømknappen. Hvis koderremsen ble satt inn riktig, vises ikke koden Hardware Error: 502 (Maskinvarefeil: 502).Dell™ Printer Additional Information

For additional assistance beyond what is provided in this article, you can E-mail or Chat with a Technical Support Representative at Dell support. 


Hurtigtipsinnhold utgis av Dells kundestøttemedarbeidere, som løser problemer på daglig basis. For at hurtigtipsene skal utgis raskt kan det hende at de bare representerer delløsninger eller midlertidige løsninger som fremdeles er i utvikling eller som venter på bekreftelse på at de løser problemet. Disse hurtigtipsene er ikke gjennomgått, validert eller godkjent av Dell og bør derfor brukes med forsiktighet. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i hurtigtipsene

Artikkel-ID: SLN52269

Dato sist endret: 12/04/2016 02:30 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.