Feilmeldingen «Loading PBR for Descriptor» (Laster inn PBR for beskrivelse) vises når datamaskinen starter

Feilmeldingen «Loading PBR for Descriptor» (Laster inn PBR for beskrivelse) vises når datamaskinen starter


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen beskriver feilmeldingen «Loading PBR for Descriptor» (Laster inn PBR for beskrivelse) og gir mulige løsninger.

Innholdsfortegnelse:

 1. Hva er feilmeldingen «Loading PBR for Descriptor» (Laster inn PBR for beskrivelse)?
 2. Endre innstillingen USB Controller (USB-kontroller) i system-BIOS til No Boot (Ingen oppstart)
 3. Koble fra alle USB-enheter, og start datamaskinen
 4. Gjenopprette operativsystemet

Hva er feilmeldingen «Loading PBR for Descriptor» (Laster inn PBR for beskrivelse)?


Når datamaskinen starter, slutter datamaskinen å svare (henger), og det vises en feilmelding. I feilmeldingen står det «Loading PBR for Descriptor x ... Done» (Laster inn PBR for beskrivelse x … Ferdig) (der x representerer tallet 1, 2 eller 4).
Denne feilmeldingen betyr at datamaskinen ikke finner en bestemt partisjon på harddisken. Harddisker har ofte flere deler eller partisjoner. Dell-datamaskiner har tre eller flere partisjoner, inkludert en skjult Dell -verktøypartisjon, hovedpartisjonen for operativsystemet og en skjult Dell-gjenopprettingspartisjon.

Dette problemet kan løses på de tre måtene nedenfor, som veileder deg gjennom å rekonfigurere BIOS slik at du muligens kan gjenopprette harddisken til fabrikkinnstillingene. Du bør skrive ut denne artikkelen slik at du kan se instruksjonene når du starter datamaskinen på nytt. Hvis disse justeringene ikke har noen effekt, eller du ikke føler deg komfortabel med å gjøre dette på egenhånd, kan du ringe vårt kontaktsenter og oppgi service-ID, logg-ID og artikkel-ID (finnes øverst til høyre i denne artikkelen) for å få hjelp.


Endre innstillingen USB Controller (USB-kontroller) i system-BIOS til No Boot (Ingen oppstart)


Følge denne fremgangsmåten for å konfigurere datamaskinen slik at den ikke kan startes fra en USB-enhet:
 1. Start datamaskinen på nytt. Slå datamaskinen av, og slå den på igjen.
 2. Under oppstartsprosessen trykker du F2 for å åpne skjermbildet System Setup (Systemoppsett) (dvs. BIOS). 
 3. Bla ned til Onboard Device (Hovedkortenheter) med pil ned, og trykk på Enter-tasten.
 4. Når menyen Onboard Device (Hovedkortenheter) vises, blar du ned til USB Controller (USB-kontroller) med pil ned.
 5. Når menyen USB Controller (USB-kontroller) vises, trykker du på høyre piltast for å markere No Boot (Ingen oppstart) og trykker deretter på Enter-tasten. Alternativet No Boot (Ingen oppstart) er valgt (figur 1). 
  1. Figur 1: Alternativet No Boot (Ingen oppstart) i System Setup (Systemoppsett)
 6. Trykk på Esc-tasten.
 7. Trykk på høyre piltast gjentatte ganger for å merke Save/Exit (Lagre/Avslutt), og trykk deretter på Enter-tasten. Innstillingene lagres i BIOS, og datamaskinen startes på nytt.

Koble fra alle USB-enheter, og start datamaskinen

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle eksterne USB-enheter, bortsett fra tastaturet og musen.
 3. Start datamaskinen.
 4. Når operativsystemets skrivebord vises, kobler du til USB-enhetene igjen.

Hvis operativsystemets skrivebord ikke vises, eller hvis feilen vedvarer, er ikke de tilkoblede USB-enhetene årsaken til problemet, og du må kanskje gjenopprette det opprinnelige operativsystemet.

Gjenopprette operativsystemet


Hvis denne feilmeldingen vedvarer, må du gjenopprette operativsystemet Start veiledningen for ny installasjon av Microsoft Windows

 
Artikkel-ID: SLN99555

Dato sist endret: 12/11/2018 05:45 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.