Slik slår du den trådløse tilkoblingen av eller på for en bærbar Dell-PC

Slik slår du den trådløse tilkoblingen av eller på for en bærbar Dell-PCDet kan oppstå situasjoner hvor du trenger å slå alle trådløse tilkoblinger (Wi-Fi, Bluetooth eller mobilt bredbånd), som når du er ute og reiser med fly. Dette kalles flymodus.

Se de utvidbare delene for operativsystemet som er installert på datamaskinen for informasjon om hvordan du slår trådløse tilkoblinger (Wi-Fi, Bluetooth og mobilt bredbånd) på og av på en bærbar Dell-PC, samt informasjon om hvordan du feilsøker problemer med å komme på Internett med en trådløs tilkobling.


Få veiledning ved å klikke på den utvidbare delen som tilsvarer operativsystemet som er installert på datamaskinen.

 1. Finn nettverksikonet på oppgavelinjen eller i området med skjulte ikoner (Figur 1). Du finner eksempler på nettverksikoner nedenfor.
  Merk: Du finner begge nede til høyre på skjermen.
  Pil for skjulte ikoner – Windows 10
  Figur 1: Skjult plassering av ikonet

   

 2. Velg fanen nedenfor som tilsvarer ikonet på datamaskinen.
  Merknader:
  • Sørg for å koble fra alle nettverkskabler (Ethernet) eller koble fra før du utfører trinnene, ellers kan det hende at trådløsikonet ikke vises på riktig måte.
  • Hvis du ikke kan finne trådløsikonet, må du starte datamaskinen på nytt. Hvis det fortsatt ikke vises, må du laste ned og installere de nyeste driverne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik laster du ned og installerer den nyeste driveren for trådløse nettverkskort fra Dell.
  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår Bluetooth eller enkeltenheter på eller av, trykker eller klikker du på fanen Bluetooth-enheter og andre enheter.


Dette ikonet betyr at den trådløse antennen er på, og at datamaskinen er koblet til et trådløst nettverk. Se artikkelen Løse tilkoblingsproblemer på et Wi-Fi-nettverk i Windows 10 i Dells kunnskapsbase hvis du ikke kan koble til Internett.

Slik slår du den trådløse antennen (Wi-Fi) av:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Tilgjengelige nettverk).
   
 2. Trykk eller klikk på panelet som er merket med Wi-Fi. Panelet skal skifte farge fra blått til grått og se ut som i figur 2.
  Merk: Hvis du har behov for at alle de trådløse enhetene skal slås av (trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC)), trykker eller klikker du på Flymodus. Panelet skal skifte farge fra grått til blått og se ut som i figur 3.
  Trådløs antenne av – Windows 10 Flymodus på – Windows 10
  Figur 2: Wi-Fi-antenne av Figur 3: Flymodus på


Dette ikonet betyr at den trådløse antennen er på, men at du ikke er koblet til et trådløst nettverk. Se artikkelen Trådløse nettverk til hjemmebruk for Windows 10 i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og kobler til det trådløse nettverket ditt.

Slik slår du den trådløse antennen (Wi-Fi) av:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Tilgjengelige nettverk).
   
 2. Trykk eller klikk på panelet som er merket med Wi-Fi. Panelet skal skifte farge fra blått til grått og se ut som i figur 2.
  Merk: Hvis du har behov for at alle de trådløse enhetene skal slås av (trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC)), for eksempel når du er på et fly, trykker eller klikker du på Flymodus. Panelet skal skifte farge fra grått til blått og se ut som i Figur 3.
  Trådløs antenne av – Windows 10 Flymodus på – Windows 10
  Figur 2: Wi-Fi-antenne av Figur 3: Flymodus på


Dette ikonet betyr at den trådløse antennen er av.

Slik slår du den trådløse antennen (Wi-Fi) på:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Nettverksikon for Av).
 2. Trykk eller klikk på panelet som er merket med Wi-Fi. Panelet skal skifte farge fra grått til blått og se ut som i figur 2.
  Merknader:
  1. Se artikkelen Trådløse nettverk til hjemmebruk for Windows 10 i Dells kunnskapsbase hvis du trenger hjelp til å koble til et trådløst nettverk.
  2. Hvis du har behov for at alle de trådløse enhetene skal slås av (trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC)), for eksempel når du er på et fly, trykker eller klikker du på Flymodus. Panelet skal skifte farge fra grått til blått og se ut som i figur 3.
  Trådløs antenne på – Windows 10 Flymodus på – Windows 10
  Figur 2: Wi-Fi-antenne på Figur 3: Flymodus på
 


Dette ikonet betyr at datamaskinen er i flymodus, og at alle de trådløse kommunikasjonsenhetene, inkludert trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS, nærfeltskommunikasjon (NFC) og eventuelle andre typer trådløs kommunikasjon, er slått av.

Slik slår du kommunikasjonsenhetene og den trådløse antennen (Wi-Fi) på igjen:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Nettverksikon for Flymodus).

 2. Trykk eller klikk på panelet som er merket med Flymodus. Panelet skal skifte farge fra blått til grått.
  Merk: Hvis flymodus fremdeles ikke kan slås av, kan du lese følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Løsning på problemet med at flymodus ikke kan slås av (på engelsk).
 3. Hvis panelet som er merket med Wi-Fi, fortsatt er grått, trykker eller klikker du på panelet som er merket med Wi-Fi. Panelet skal skifte farge fra grått til blått og se ut som i figur 2.
  Merk: Se artikkelen Trådløse nettverk til hjemmebruk for Windows 10 i Dells kunnskapsbase hvis du trenger hjelp til å koble til et trådløst nettverk.
  Trådløs antenne på – Windows 10
  Figur 2: Trådløs antenne på
 


Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du får tilgang til Bluetooth-radio, og hvor andre trådløs- og nettverksinnstillinger kan endres.

 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på i-tasten.
  • Gjør følgende hvis du vil slå Bluetooth-radioen på eller av:
   1. Trykk eller klikk på Devices (Enheter).
   2. Trykk eller klikk på Bluetooth.
   3. Trykk eller klikk på glidebryteren under Bluetooth for å slå Bluetooth-radioen av eller på.
   4. Trykk eller klikk på Flere Bluetooth-alternativer for å gjøre Bluetooth-radioen synlig eller ikke synlig.

  • Gjør følgende hvis du vil kontrollere andre trådløse enheter enkeltvis:
   1. Trykk eller klikk på Nettverk og Internett.
    Merk: Fra dette skjermbildet kan du sjekke status for Internett-tilkoblingen, slå den trådløse radioen på og av, slå flymodus på og av, gjøre datamaskinen til en mobil trådløssone og endre innstillingene for VPN, databruk og proxy-server.
 1. Finn nettverksikonet på oppgavelinjen eller i området med skjulte ikoner (Figur 1). Du finner eksempler på nettverksikoner nedenfor.
  Merk: Du finner begge nede til høyre på skjermen.
  Pil for skjulte ikoner – Windows 8
  Figur 1: Skjult plassering av ikonet

   

 2. Velg fanen nedenfor som tilsvarer ikonet på datamaskinen.
  Merknader:
  • Sørg for å koble fra alle nettverkskabler (Ethernet) eller koble fra før du utfører trinnene, ellers kan det hende at trådløsikonet ikke vises på riktig måte.
  • Hvis du ikke kan finne trådløsikonet, må du starte datamaskinen på nytt. Hvis det fortsatt ikke vises, må du laste ned og installere de nyeste driverne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik laster du ned og installerer den nyeste driveren for trådløse nettverkskort fra Dell.
  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår Bluetooth på eller av eller endrer innstillingene, trykker eller klikker du på fanen Bluetooth-alternativer og -innstillinger.


Dette ikonet betyr at den trådløse antennen er på, og at datamaskinen er koblet til et trådløst nettverk. Se artikkelen Løse tilkoblingsproblemer på et Wi-Fi-nettverk i Windows 8 (8.1) i Dells kunnskapsbase hvis du ikke kan koble til Internett.

Slik slår du den trådløse antennen (Wi-Fi) av:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Trådløst nettverk tilkoblet – Windows 8).
   
 2. Trykk eller klikk på glidebryteren til høyre for Wi-Fi. Glidebryteren skal gå mot venstre, og oppføringen under Wi-Fi skal gå fra På til Av og se ut som i figur 2.
  Merk: Hvis du har behov for at alle de trådløse enhetene skal slås av (trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC)), for eksempel når du er på et fly, trykker eller klikker du på glidebryteren til høyre for Flymodus. Glidebryteren skal gå mot høyre, og oppføringen under Flymodus skal gå fra Av til På og se ut som i figur 3.
  Trådløs antenne av – Windows 8 Flymodus på – Windows 8
  Figur 2: Wi-Fi-antenne av Figur 3: Flymodus på


Dette ikonet betyr at den trådløse antennen er på, men at du ikke er koblet til et trådløst nettverk. Se artikkelen Trådløse nettverk til hjemmebruk for Windows 8 (8.1) i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og kobler til det trådløse nettverket ditt.

Slik slår du den trådløse antennen (Wi-Fi) av:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Trådløst nettverk ikke tilkoblet – Windows 8).
   
 2. Trykk eller klikk på glidebryteren til høyre for Wi-Fi. Glidebryteren skal gå mot venstre, og oppføringen under Wi-Fi skal gå fra På til Av og se ut som i figur 2.
  Merk: Hvis du har behov for at alle de trådløse enhetene skal slås av (trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC)), for eksempel når du er på et fly, trykker eller klikker du på glidebryteren til høyre for Flymodus. Glidebryteren skal gå mot høyre, og oppføringen under Flymodus skal gå fra Av til På og se ut som i figur 3.
  Trådløs antenne av – Windows 8 Flymodus på – Windows 8
  Figur 2: Wi-Fi-antenne av Figur 3: Flymodus på


Dette ikonet betyr at den trådløse antennen er av.

Slik slår du den trådløse antennen (Wi-Fi) på:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Trådløs antenne av – Windows 8).
 2. Trykk eller klikk på glidebryteren til høyre for Wi-Fi. Glidebryteren skal gå mot høyre, og oppføringen under Wi-Fi skal gå fra Av til På og se ut som i figur 2.
  Merknader:
  1. Se artikkelen Trådløse nettverk til hjemmebruk for Windows 8 (8.1) i Dells kunnskapsbase hvis du trenger hjelp til å koble til et trådløst nettverk.
  2. Hvis du har behov for at alle de trådløse enhetene skal slås av (trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC)), for eksempel når du er på et fly, trykker eller klikker du på glidebryteren til høyre for Flymodus. Glidebryteren skal gå mot høyre, og oppføringen under Flymodus skal gå fra Av til På og se ut som i figur 3.
  Trådløs antenne på – Windows 8 Flymodus på – Windows 8
  Figur 2: Wi-Fi-antenne på Figur 3: Flymodus på
 


Dette ikonet betyr at datamaskinen er i flymodus, og at alle de trådløse kommunikasjonsenhetene, inkludert trådløs tilkobling (Wi-Fi), mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS, nærfeltskommunikasjon (NFC) og eventuelle andre typer trådløs kommunikasjon, er slått av.

Slik slår du kommunikasjonsenhetene og den trådløse antennen (Wi-Fi) på igjen:

 1. Trykk eller klikk på nettverksikonet (Flymodus på).
 2. Trykk eller klikk på glidebryteren til høyre for Flymodus. Glidebryteren skal gå mot venstre, og oppføringen under Flymodus skal gå fra På til Av og se ut som i figur 2.
 3. Hvis oppføringen under Wi-Fi fortsatt vises som Av. Trykk eller klikk på glidebryteren til høyre for Wi-Fi. Glidebryteren skal gå mot høyre, og oppføringen under Wi-Fi skal gå fra Av til På og se ut som i figur 2.
  Merk: Se artikkelen Trådløse nettverk til hjemmebruk for Windows 8 (8.1) i Dells kunnskapsbase hvis du trenger hjelp til å koble til et trådløst nettverk.
  Trådløs antenne på – Windows 8
  Figur 2: Trådløs antenne på
 


Denne delen inneholder informasjon om hvordan du kan få tilgang til Bluetooth-radioen og gjøre endringer.

 • Gjør følgende hvis du vil slå Bluetooth-radioen på eller av:
  1. Trykk eller klikk på Bluetooth-ikonet (Bluetooth i Windows 10).
  2. Trykk eller klikk på Vis Bluetooth-enheter.
  3. Trykk eller klikk på glidebryteren under Bluetooth for å slå Bluetooth-radioen av eller på.

 • Gjør følgende hvis du vil gjøre Bluetooth-radioen synlig eller ikke synlig:
  1. Trykk eller klikk på Bluetooth-ikonet (Windows 8 Bluetooth).
  2. Trykk eller klikk på Åpne innstillinger.
  3. Trykk eller klikk for å merke av for eller fjerne avmerkingen for Tillat Bluetooth-enheter å finne denne PCen.
  4. Trykk eller klikk på OK.

   


Windows Mobilitetssenter gir rask tilgang til de vanligste mobilfunksjonene.

Utfør følgende trinn hvis du vil ha tilgang til Windows Mobilitetssenter:

 1. Klikk på Start.
 2. Skriv inn Mobilitetssenter i søkeboksen.
 3. Klikk på Windows Mobilitetssenter i søkeresultatene.
 4. Klikk på Trådløst av eller Trådløst på etter behov.
  Merk: Hvis du ikke kan klikke på Trådløst av eller Trådløst på (nedtonet), betyr det at bryteren for trådløs maskinvare har slått de(n) trådløse radioen(e) av.
  Du må manuelt slå bryteren for trådløs maskinvare på for å slå på trådløs tilkobling før du kan bruke Windows Mobilitetssenter.
  I tabell 1 finner du mulige tastekombinasjoner og plasseringer for bryteren for trådløs maskinvare fra mest til minst vanlig.
   
  Mulige tastekombinasjoner og plassering av trådløs bryter
  Trykk på og hold nede Fn-tast på bærbar PC-tasten, og trykk på PrnScr-tast på bærbar PC-tasten.
  Trykk på og hold nede Fn-tast på bærbar PC-tasten, og trykk på F2-tast på bærbar PC-tasten.
  Trykk på og hold nede Fn-tast på bærbar PC-tasten, og trykk på F3-tast på bærbar PC-tasten.
  Trykk på Trådløstast på bærbar PC-tasten.
  Glidebryter plassert på høyre eller venstre side av datamaskinen
  (gjelder for eldre Latitude- og Precision-modeller).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hurtigstartveiledningen for den aktuelle bærbare PC-en – det er det beste stedet for å finne denne informasjonen.

Se artikkelen Hvordan laster jeg ned og installerer en enhetsdriver? i Dells kunnskapsbase. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du laster ned drivere for det trådløse nettverkskortet som er installert på datamaskinen.

Merknader:
 • Når den berørte enheten ikke har noen trådløs tilkobling for nedlasting av en driver, må du gjøre ett av følgende for å få driveren på den berørte enheten:
  • Koble den berørte enheten til ruteren med en nettverkskabel (når det er mulig).
  • Bruk en annen enhet som har Internett-tilkobling, for å laste ned driveren, og bruk en USB-flash-enhet for å overføre driveren til den berørte enheten.
  • Hvis det gjelder et nettbrett, bruker du USB-kabelen som fulgte med nettbrettet, for å overføre driveren som er lastet ned til en annen enhet som har Internett-tilkobling.
 • Driverne for nettverkskortet vises i Nettverk-underdelen.
 • Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilket trådløst nettverkskort som er installert på datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan finner jeg ut hvilke maskinvareenheter som er installert på Dell-PC-en?
 • Når du har oppdatert driveren for trådløse nettverkskort, kan det være nødvendig å koble til det trådløse nettverket på nytt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til det trådløse nettverket, kan du gå til kundestøttesenteret for nettverk og trådløs teknologi og velge artikkelen om å konfigurere og administrere trådløst nettverk til hjemmebruk for operativsystemet ditt i delen Wireless Networking (Trådløst nettverk).

Our Network and Wireless support page provides additional information and resources.Artikkel-ID: SLN115331

Dato sist endret: 08/08/2018 12:13 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.