Feilsøke problemer med treg ytelse på en Dell-PC

Feilsøke problemer med treg ytelse på en Dell-PC
Hvis en Dell-PC kjører tregt, slutter å svare eller bruker lengre tid enn forventet på å svare, kan det ha oppstått et problem med systemytelsen. Det kan være en rekke årsaker til ytelsesrelaterte problemer, enten PC-en gradvis har blitt tregere eller plutselig sluttet å virke. Treg ytelse og andre problemer kan være et resultat av fragmenterte data på harddisken, utdaterte enhetsdrivere, utdaterte operativsystemfiler, diskfeil, ødelagte filer i operativsystemet, ikke nok minne (RAM), maskinvarefeil, osv.

Her er noen feilsøkingstrinn som kan løse problemet med treg ytelse på en Dell-PC. Følg trinnene i en sekvens. Du finner også flere feilsøkingstrinn og informative videoer nedenfor.


Feilsøking

Utvid delene nedenfor for å få mer informasjon.

En diagnostikktest for maskinvare kan hjelpe deg med å finne problemer relatert til maskinvaren og gi deg feilsøkingstrinn for å løse problemet. For å fastsette om en Dell-PC har et maskinvareproblem anbefales det at du først kjører en diagnostikktest for maskinvare på PC-en. Dell tilbyr både innebygd og online-diagnostikk. Dell ePSA-diagnostikktesten for maskinvare sjekker om maskinvareenhetene fungerer.

Kjør Dell Pre-boot System Assessment eller den forbedrede Pre-boot System Assessment (Dell PSA eller ePSA)
 1. Start Dell-PC-en på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 for å åpne menyen for engangsoppstart.
 3. Bruk piltastene for å velge Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på Enter-tasten på tastaturet.
 4. Følg instruksjonene på skjermen, og angi de aktuelle svarene for å fullføre diagnostikktesten.
  Hvis testen ikke er vellykket, må du skrive ned feilkoden og valideringskoden.

Bruk Dell Interactive Support Agent (bare på engelsk) for å få informasjon om feilkoder fra ePSA- eller PSA-diagnostikk.
Du kan også gå til siden SupportAssist systemytelsessjekk før oppstart for å få mer informasjon om feilkoder fra ePSA- eller PSA-diagnostikk.

Hvis du vil lære mer om Dell ePSA- eller PSA-diagnostikken, kan du lese følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med innebygd og online-diagnostikk (ePSA- eller PSA-feilkoder).

Hvis den innebygde diagnostikken og andre feilsøkingstrinn ikke har identifisert årsaken til den trege ytelsen, anbefaler vi at du kjører Dell-diagnostikk via Internett. Dells online diagnostikktest hjelper deg med å feilsøke et problem, få automatiske opprettinger og bestille reservedeler. Som del av online-diagnostikken installeres Dell SupportAssist for å hjelpe deg med å feilsøke Dell-PC-en.

Kjøre online-diagnostikk på en Dell-PC
 1. Gå til Dells webområde for kundestøtte.
 2. Klikk på Finn produkt, eller skriv inn service-ID-en og klikk på Send.
 3. Klikk på kategorien Diagnostikk.
 4. Velg en av diagnostiseringstestene som er tilgjengelige:
  • Hvis du vil kjøre en hurtigtest, klikker du på Hurtigtest
  • Hvis du vil kjøre en fullstendig test, klikker du på Fullstendig test
  • Hvis du vil kjøre en egendefinert test, velger du enhetene du vil teste, og klikker på Test valgte enheter.
  • Hvis du vil kjøre en belastningstest, klikker du på Belastningstest
Merk: Du trenger Dell System Detect og Dell SupportAssist for å identifisere Dell-enheten din og kjøre en diagnostisering. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere Dell System Detect og Dell SupportAssist.
 
Merk: Enkelte diagnostiseringstester kan vise grafikkmønstre for å teste videoen eller skjermen, samt statusdialogbokser som krever handling fra deg. Resultatene fra diagnostiseringstesten kan vises feil hvis du ikke utfører de nødvendige handlingene.
 

Diagnostisere maskinvareproblemer på den bærbare eller stasjonære Dell-PC-en ved hjelp av Dell ePSA-diagnostikktesten – (1:34)


Tilbake til toppen

Treg ytelse skyldes ofte at enhetsdriverne eller BIOS-innstillingene er utdatert. Husk å oppdatere driverne regelmessig slik at du får størst mulig utbytte av maskin- og programvaren. Det anbefales at du oppdaterer BIOS og enhetsdrivere ikke bare for PC-en, men også oppdaterer enhetsdriverne for alle tilkoblede enheter, som skrivere, skannere osv.

Hvis du vil lese mer om hvordan du laster ned og oppdaterer BIOS og enhetsdrivere for en Dell-PC, kan du se artiklene i Dells kunnskapsbase nedenfor.

For å lære mer om hvordan du installerer enhetsdriverne i riktig rekkefølge, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik installerer du drivere på nytt i riktig rekkefølge

Tilbake til toppen

Blokkerte lufttventiler kan forårsake alvorlige ytelsesproblemer ved at luftstrømmen hindres. Dette kan føre til at prosessoren, minnet (RAM) og annen maskinvare overopphetes, som igjen kan forårsake en potensiell maskinvarefeil. Sterk varme kan også forårsake betydelig redusert ytelse, siden de fleste prosessorer automatisk reduserer hastigheten på prosessoren for å kompensere for varmerelaterte problemer. Hvis du opplever at systemviften kjører kontinuerlig, kan dette tyde på PC-en ikke kjører så effektivt som mulig, og/eller har blokkerte lufteventiler.

Det er viktig å hindre at støv hoper seg opp i PC-en og å sørge for tilstrekkelig med ventilasjon for å redusere varme. Oppsamling av lo og støv forhindrer luftstrømmen rundt kjøleviftene og gjør at viften må jobbe hardere.

Advarsel: Slå av PC-en og koble fra strømkabelen eller strømadapteren før du bruker trykkluft for å rengjøre PC-en. Følg instruksjonene på siden av trykkluftbeholderen. Feil bruk av trykkluft kan skade PC-en.
Advarsel: Ikke prøv å blåse bort støvet med munnen. Fuktighet kan forårsake permanent skade på elektroniske eller elektriske komponenter.
Rengjøre lufteventilene på Dell-PC-en
 • Slå av PC-en.
 • Sjekk lufteventilene for støv og smuss.
  Ventilene kan være plassert på forskjellige steder på forskjellige PC-modeller. Se i brukerhåndboken til Dell-PC-en.
 • Bruk trykkluft for å fjerne støv og smuss fra lufteventilene.
  Advarsel: Det anbefales bare å bruke trykkluft. Ikke bruk støvsugere eller blåsere. Støvsugere og blåsere føre til statisk elektrisitet og kan skade de elektroniske eller elektriske komponentene inne i PC-en.
 • For å forhindre problemer med overoppheting bør PC-en stå i oppreist stilling på en hard og solid overflate, med nok plass rundt lufteventilene.

Rengjøring av systemvifter – (2:01)


Tilbake til toppen

Ledig harddiskplass brukes vanligvis til lagring av filer og data på PC-en. Microsoft Windows bruker imidlertid ledig plass til forskjellige funksjoner som hurtigbufring og virtuelt minne. Hvis harddisken begynner å gå tom for ledig plass, vil PC-en kjøre betydelig tregere. Det anbefales at det alltid er minst 15 til 20 % ledig harddiskplass.

Kjøre diskopprydding

Microsoft Windows inneholder et innebygd verktøy som på en enkel måte sletter midlertidige filer og andre mindre viktige filer.

 1. Klikk på Start-knappen. Skriv Diskopprydding i søkeboksen, og velg Diskopprydding i søkeresultatet.
 2. Hvis du blir bedt om det, velger du stasjonen du vil rydde opp i. Klikk deretter på OK.
  Dette er vanligvis C:-stasjonen.
 3. Når skanningen er fullført, merker du av for filtypene du vil slette. Klikk deretter på OK.
 4. Klikk på Slett filer i bekreftelsesvinduet.

Slette filer ved hjelp av Diskopprydding – (1:13)

Avinstaller applikasjoner du ikke bruker

Avinstaller applikasjoner du ikke bruker ved hjelp av Programmer og funksjoner (tidligere kalt Legg til / fjern programmer). Unødvendige applikasjoner opptar plass på harddisken.

Merk: Du må være logget på som bruker med administratorrettigheter på PC-en for å kunne avinstallere eller installere applikasjoner.
 1. Trykk på tasten med Windows-logoen + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn appwiz.cpl og trykker på Enter-tasten.
 3. Velg en applikasjon fra listen, og klikk på Avinstaller.
Tilbake til toppen

SupportAssist hjelper deg med å optimere PC-en ved å kjøre en rekke diagnostiseringstester for å identifisere endringer i filer og innstillinger på PC-en. Optimering av en PC forbedrer hastighet, tilgjengelig lagringsplass og stabilitet ved å rydde opp i midlertidige filer, justere systemytelsen og optimere nettverket.

Rengjøring av filer

Rengjøring av filer hjelper deg å fjerne overflødige filer, midlertidige mapper og annet unødvendig rot fra PC-en

 1. Åpne SupportAssist og klikk på Optimaliser mitt system.
 2. Hjem-fanen, under Rengjør filer, klikker du Kjør nå.
  Etter at optimaliseringen er fullført, vises et 'Sjekk'-ikon og den siste datoen for optimaliseringen.
  Merk: Under optimaliseringen, vises navnet på oppgaven som utføres nedenfor menylinjen. Prosent av optimalisering som er fullført vises også.
  Hvis du vil stoppe optimaliseringen, klikker du på Avbryt.
Merk: Hvis du avbryter optimaliseringen, blir ikke endringene som ble utført reversert.
Justering av systemytelsen

Justering av PC-ens ytelse hjelper deg med å justere strøminnstillinger, registeret, og minnetildelding for å maksimere behandlingshastighet på PC-en.

 1. Åpne SupportAssist og klikk på Optimaliser mitt system.
 2. Hjem, under Juster ytelsen, klikk Kjør nå.
  Etter at optimaliseringen er fullført, vises et 'Sjekk'-ikon og den siste datoen for optimaliseringen.
  Merk: Under optimaliseringen, vises navnet på oppgaven som utføres nedenfor menylinjen. Prosent av optimalisering som er fullført vises også.
  Hvis du vil stoppe optimaliseringen, klikker du på Avbryt.
Merk: Hvis du avbryter optimaliseringen, blir ikke endringene som ble utført reversert.
Optimalisere nettverk

Optimalisering av nettverket hjelper deg med å sørge for nettverkstilkobling og oppdaterer PC-innstillingene for å opprettholde et effektivt og pålitelig nettverk.

 1. Åpne SupportAssist og klikk på Optimaliser mitt system.
 2. Hjem, under Optimalisere nettverk, klikker du Kjør nå.
  Etter at optimaliseringen er fullført, vises et 'Sjekk'-ikon og den siste datoen for optimaliseringen.
  Merk: Under optimaliseringen, vises navnet på oppgaven som utføres nedenfor menylinjen. Prosent av optimalisering som er fullført vises også.
  Hvis du vil stoppe optimaliseringen, klikker du på Avbryt.
Merk: Hvis du avbryter optimaliseringen, blir ikke endringene som ble utført reversert.

Optimalisere systemet mitt ved hjelp av SupportAssist - (1:39)


Tilbake til toppen

Microsoft Windows bruker små animasjoner eller visuelle effekter med visse oppgaver som falming eller skyvemenyalternativ, animerer vinduer når du minimerer eller maksimerer, gjennomskinnelig valgrektangel, osv. Disse animasjonene eller visuelle effektene kan gjøre at PC-en virker litt tregere enn vanlig. Du kan øke hastigheten på PC-en ved å deaktivere noen av de visuelle effektene. Windows kan for eksempel minimere og maksimere vinduer umiddelbart hvis du deaktiverer de tilknyttede animasjonene.

Merk: Hvis du endrer disse alternativene, øker du systemytelsen, men Windows-opplevelsen påvirkes også.
 1. Trykk på tasten med Windows-logoen + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn sysdm.cpl og trykker på Enter-tasten.
 3. I Avansert-fanen, under Ytelse-kategorien, klikker du Innstillinger.
 4. I fanen Visual Effects, velger du Juster for best ytelse.
Merk: Hvis du velger Juster for best ytelse, deaktiveres alle visuelle effekter. Du kan velge Tilpasset og manuelt krysse av eller fjerne visuelle effekter basert på dine preferanser.

Tilbake til toppen

Microsoft Windows anvender virtuelt minne, også kjent som vekslefil eller sidefil, når alt tilgjengelig minne (RAM) blir brukt av PC-en. Virtuelt minne gir en midlertidig utvidelse eller forlengelse av systemets totale minne (RAM) på harddisken. Dette gjør det mulig for PC-en å håndtere flere applikasjoner enn tidligere tilgjengelig. Når systemminnet (RAM) er lavt, blir data som er lagret på minnet (RAM) flyttet over til vekslefilen eller sidefilen, noe som gir ekstra god plass for minnekrevende funksjoner.

Microsoft Windows håndterer automatisk den tilgjengelige plassen for virtuelt minne, noe som kan bidra til å forbedre ytelsen til PC-en. Windows angir minimumstørrelsen på sidevekslingsfilen, som tilsvarer mengden tilfeldige tilgangsminne (RAM) som er installert på datamaskinen, og maksimal størrelse lik som tre ganger så mye RAM som er installert på datamaskinen.

 1. Trykk på tasten med Windows-logoen + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn sysdm.cpl og trykker på Enter-tasten.
 3. I Avansert-fanen, under Ytelse-kategorien, klikker du Innstillinger.
 4. På kategorien Avansert-fanen, under Virtuelt minne, klikker du Endre.
 5. Fjern avmerkingen for alternativet Automatisk administrere størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner.
 6. Velg stasjonen som inneholder sidevekslingsfilen du vil endre.
 7. Klikk på Tilpasset størrelse, skriv inn ny størrelse i megabyte i Opprinnelig størrelse (MB) og Maksimal størrelse (MB).
 8. Klikk på Angi, og klikk på OK.
Merk: Opprinnelig størrelse (MB) skal være tilsvarende antall minne (RAM) på PC-en. Eksempel: 4GB RAM tilsvarer 4092 megabyte.
Maksimal størrelse (MB) skal være 3 ganger så mye som minnet (RAM) på PC-en. Eksempel: 4GB x 3 tilsvarer 12GB RAM. 12GB x 1024 tilsvarer 12,288 megabyte (MB). Ikke angi mer enn tre ganger så mye RAM som det som er installert på systemet.
1GB tilsvarer 1024 megabyte (MB).

Tilbake til toppen

Skadelig programvare (virus, spionprogrammer, trojanske hester, osv.), kan føre til at PC-en låser seg, jobber tregt, osv. Spionprogrammer og andre typer skadelig programvare er en stor årsak til mange PC-problemer, inkludert en treg PC. Hvis du har en mistanke om at PC-en er infisert, er det en sjanse for at skadelig programvare kjører i bakgrunnen og gjøre PC-en din tregere. Dette kan være programvare som forstyrrer Internettet for å spore og legge til flere annonser.

Det anbefales at du skanner PC-en med en antivirusapplikasjon eller en applikasjon som beskytter mot skadelig programvare. En Windows 10-PC leveres med innebygd Windows Defender, som gir grunnleggende beskyttelse mot skadelig programvare. De fleste PC-er fra Dell leveres også med forhåndsinstallert grunnleggende antivirusprogramvare som McAfee, men programvaren kan kreve et abonnement. Det finnes mange andre antivirusapplikasjoner eller applikasjoner som beskytter mot skadelig programvare (både kostnadsfrie og abonnementsbaserte) som du kan bruke, for eksempel McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro osv. Bruk applikasjonen som er installert på PC-en din for å kjøre en grundig skanning.

Merk: Du får ikke bedre beskyttelse av å installere mer enn én antivirusapplikasjon eller flere applikasjoner for å beskytte mot skadelig programvare på PC-en. Det vil tvert imot gjøre at PC-en går tregere. Det anbefales at du installerer én antivirusapplikasjon eller én applikasjon for å å beskytte mot skadelig programvare og deretter oppdatere den regelmessig for å beskytte deg aktivt mot skadelig programvare.

Du kan lese mer om dette i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Beskytt datamaskinen eller fjern skadelig programvare i Microsoft Windows.

Hva er skadelig programvare (fra Dells tekniske kundestøtte) på YouTube – (2:03) bare på engelsk

5 måter å søke etter virus på (fra Dells tekniske kundestøtte) på YouTube – (2:33) bare på engelsk

Tilbake til toppen

Hvis Windows-operativsystemfiler er ødelagt, kan det føre til lav ytelse og andre problemer på Dell-PC-en. Microsoft Windows har innebygde verktøy som kan hjelpe deg med å skanne PC-en for å finne ødelagte filer i operativsystemet og erstatte dem med en hurtigbufret versjon på PC-en din eller via Windows Update.

Kjør systemfilkontroll
 1. Start PC-en på nytt.
 2. Klikk på Windows Start-knappen, og søk etter CMD eller Ledetekst.
 3. Høyreklikk på Ledetekst, og velg Kjør som Administrator.
  Klikk på Ja i vinduet for brukerkontokontroll.
 4. I Ledeteksten skriver du inn sfc /scannow og trykker på Enter på tastaturet.
  Skanningen kan ta flere minutter å fullføre.
 5. Når skanningen er fullført, starter du PC-en på nytt.
Merk: Husk at det skal være et mellomrom mellom sfc og /.

Systemfilkontroll (SFC) skanner PC-en for å finne ødelagte operativsystemfiler i Microsoft Windows. Når skanningen er fullført, vises resultatene på skjermen. Hvis Systemfilkontroll (SFC) finner ødelagte filer og erstattet dem, må du starte PC-en på nytt. Hvis Systemfilkontroll (SFC) ikke finner ødelagte filer, kan du prøve å kjøre DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management).

Du kan bare kjøre DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management) i Windows 10, Windows 8.1 eller 8

DISM verktøyet ser etter ødelagte Microsoft Windows-operativsystemer og laster dem deretter ned og erstatter dem via Windows Update.

 1. Start PC-en på nytt.
 2. Klikk på Windows Start-knappen, og søk etter CMD eller Ledetekst.
 3. Høyreklikk på Ledetekst, og velg Kjør som Administrator.
  Klikk på Ja i vinduet for brukerkontokontroll.
 4. I ledeteksten skriver du dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth og trykker på Enter på tastaturet.
  Skanningen kan ta flere minutter å fullføre.
 5. Når skanningen er fullført, starter du PC-en på nytt.
Merk: PC-en din må være koblet til Internett for å kunne kjøre DISM-verktøyet. Husk a det skal være mellomrom mellom hver / i kommandolinjen.

Tilbake til toppen

En enkel omstart kan løse mange problemer nesten umiddelbart. Omstart av PC-en er en kostnadseffektiv måte å slette minnet (RAM) på og sørge for at startede prosesser og tjenester blir slått av.

Når du starter PC-en på nytt, lukkes alle applikasjonene og all programvare som kjører på PC-en, alle applikasjoner som kjører på oppgavelinjen og flere titalls andre tjenester som kjører i bakgrunnen, og som ble startet av ulike applikasjoner. Jo flere ting du har åpne og jo lenger du holder dem i gang, jo større er muligheten for at PC-en din kjører tregere og til slutt går tom for minne (RAM). Ideelt sett er det god praksis å slå av PC-en når den ikke er i bruk. Anbefalingen er likevel at du starter PC-en på nytt minst én gang i uken, hvis du bruker den ofte.

Tilbake til toppen

Her er noen flere feilsøkingstrinn som du kan gå gjennom for å diagnostisere og løse problemer med lav ytelse på Dell-PC-en.

Ekstra feilsøkingsverktøy

Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7 har en innebygd ytelsesfeilsøking som kan hjelpe deg med å automatisk finne og reparere eventuelle problemer som kan påvirke hastigheten til PC-en. Ytelsesfeilsøking ser etter problemer som kan redusere ytelsen til PC-en, for eksempel hvor mange brukere som er logget på PC-en og om flere programmer kjører samtidig.

Slik deaktiverer du oppstartprogrammer i Microsoft Windows 10, Windows 8.1 eller 8
 1. Lukk alle åpne vinduer.
 2. Trykk på tasten med Windows-logoen + X-tasten på tastaturet.
 3. Klikk på Kontrollpanel.
 4. Klikk på System og sikkerhet.
 5. Under Sikkerhet og vedlikehold velger du Feilsøke vanlige problemer.
  I Windows 8 eller 8.1 finner du dette under Handlingssenter.
 6. Under System og sikkerhet klikker du på Kjør vedlikeholdsoppgaver.
 7. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.
 8. Start PC-en på nytt.
Slik deaktiverer du oppstartsprogrammer i Microsoft Windows 7
 1. Lukk alle åpne vinduer.
 2. Klikk på Start, og velg Kontrollpanel.
 3. Klikk på System og sikkerhet.
 4. Under Handlingssenter klikker du på Feilsøking for vanlige dataproblemer.
 5. Under System og sikkerhet klikker du på Kontroller for ytelsesproblemer.
 6. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.
 7. Start PC-en på nytt.

Tilbake til toppen

Sikkermodus hindrer at ikke-kritiske applikasjoner og drivere lastes inn. Dette bidrar til å eliminere programvare som årsak til treg ytelse.

Merk: Skjermoppløsningen i sikkermodus er automatisk satt til 800 x 600, og ikoner og tekst er større enn vanlig.
Skrivebordets bakgrunnsbilde er deaktivert i sikkermodus. Dette er standard og krever ikke feilsøking.
Alle visuelle innstillinger gjenopprettes PC-en startes opp igjen i standardmodus.
Advarsel: Når du logger inn i sikkermodus (i dette tilfellet Sikkermodus med nettverkstilkobling), deaktiveres antivirusapplikasjoner eller applikasjoner som beskytter mot skadelig programvare. Vær forsiktig når du er koblet til et nettverk eller Internett mens antivirusløsningen er deaktivert.

Hvis du vil lære hvordan du starter PC-en i sikkermodus, kan du se den aktuelle koblingen nedenfor for operativsystemet som er installert på PC-en din.

Hvis problemet ikke finnes i sikkermodus, er problemet sannsynligvis relatert til en enhetsdriver eller programvare. Sørg for å oppdatere enhetsdriverne og installere eventuelle programvareoppdateringer som kan være tilgjengelig for PC-en, inkludert Microsoft Windows-oppdateringer.

Hvis problemet fremdeles finnes i sikkermodus, fortsetter du til neste trinn.

Utfør en ren oppstart for å oppdage problemer med programvaren – (00:40)


Tilbake til toppen

Hvis du avinstallerer eller fjerner programvare eller applikasjoner som du ikke bruker eller ikke trenger fra PC-en, kan dette bidra til å øke hastigheten. Applikasjonene kan omfatte bakgrunnsprosesser, systemtjenester, oppføringer i hurtigmenyen og andre ting som kan redusere hastigheten på PC-en.

Avinstaller applikasjoner du ikke bruker ved hjelp av Programmer og funksjoner (tidligere kalt Legg til / fjern programmer). Unødvendige applikasjoner opptar plass på harddisken.

Merk: Du må være logget på som bruker med administratorrettigheter på PC-en for å kunne avinstallere eller installere applikasjoner.
 1. Trykk på tasten med Windows-logoen + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn appwiz.cpl og trykker på Enter-tasten.
 3. Velg en applikasjon fra listen, og klikk på Avinstaller.

Tilbake til toppen

Mange applikasjoner eller programvare kjører i systemstatusfeltet. Disse applikasjonene starter vanligvis under oppstart og kjører skjult i bakgrunnen. Hvis du hindrer at disse applikasjonene startes under oppstart, går påloggingsprosessen raskere, samtidig som du sparer mye minne (RAM) og prosessorkraft, slik at PC-ytelsen forbedres.

Advarsel: Det anbefales at du ikke deaktiverer antivirusapplikasjoner eller applikasjoner som beskytter mot skadelig programvare under oppstart. Deaktivering av antivirusapplikasjoner eller applikasjoner som beskytter mot skadelig programvare, kan gjøre PC-en sårbar for infeksjon med skadelig programvare.
Merk: Du må være logget på som bruker med administratorrettigheter på PC-en for å deaktivere oppstartsprogrammer.
Slik deaktiverer du oppstartprogrammer i Microsoft Windows 10, Windows 8.1 eller 8
 1. Lukk alle åpne vinduer.
 2. Trykk på CTRL + Shift + ESC på tastaturet samtidig.
 3. I vinduet Oppgavebehandling klikker du på kategorien Oppstart.
 4. Velg programmet eller applikasjonen du vil hindre i å laste inn under oppstart.
 5. Høyreklikk og velg Deaktiver.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 for alle programmer eller applikasjoner som du vil deaktivere fra å laste inn under oppstart.
 7. Start PC-en på nytt.
Slik deaktiverer du oppstartsprogrammer i Microsoft Windows 7
 1. Lukk alle åpne vinduer.
 2. Klikk på Start-knappen. I søkefeltet skriver du inn msconfig, og i listen med resultater høyreklikker du på msconfig og velger Kjør som administrator.
 3. I vinduet Systemkonfigurasjon klikker du på Oppstart.
 4. Fjern merkingen for programmer eller applikasjoner som du vil hindre i å laste inn under oppstart, og klikk på OK.
 5. I bekreftelsesvinduet merker du Ikke vis denne meldingen igjen og klikker på Start på nytt.

Tilbake til toppen

Systemgjenoppretting er en funksjon oi Microsoft Windows-operativsystemet som kan hjelpe deg med å løse enkelte typer krasj og andre PC-problemer. Systemgjenoppretting kan hjelpe deg med å tilbakestille PC-en (inkludert systemfiler, installerte applikasjoner, Windows-registeret og systeminnstillinger) til et tidligere tidspunkt, og kan på den måten brukes til å løse problemer eller feil med PC-en.

Microsoft Windows oppretter automatisk et "gjenopprettingspunkt" hver gang en applikasjon eller programvare installeres, når Windows Update installerer de nyeste oppdateringene eller når en enhetsdriver installeres. Du kan også opprette et gjenopprettingspunkt manuelt.

Merk: Systemgjenoppretting lagrer ikke gamle kopier av personlige filer, og eventuelle personlige filer eller personlige data blir derfor ikke slettet eller erstattet når du utfører en gjenoppretting. Systemgjenoppretting er heller ikke en effektiv løsning for å fjerne virus, spionprogrammer eller andre typer skadelig programvare på PC-en.
 
Merk: Du må være logget på som bruker med administratorrettigheter til å kjøre Windows Systemgjenoppretting på PC-en.

For å lære hvordan du gjenoppretter Dell-PC-en til et tidligere tidspunkt ved hjelp av Windows Systemgjenoppretting, kan du se den aktuelle koblingen nedenfor for operativsystemet som er installert på PC-en din.


Tilbake til toppen

Hvis Dell-PC-en fremdeles låser seg eller kjører sakte og feilsøkingstrinnene ovenfor ikke har løst problemet, kan det være en underliggende feil i operativsystemet.

Advarsel: Hvis du installerer operativsystemet på nytt, slettes alle dataene på datamaskinen. Dell anbefaler at du sikkerhetskopierer alle personlige data, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, regneark, Word-dokumenter, e-postmeldinger, kontaktlister, bokmerker i nettleseren (favoritter), musikk, videoer osv. til en ekstern lagringsenhet før du installerer operativsystemet på nytt.

Hvis du vil lese mer om hvordan du installerer Microsoft Windows Dell-PC-en din, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik gjenoppretter du Microsoft Windows eller installerer det på nytt på en Dell-datamaskin.


Tilbake til toppen

Generelt er det mulig med minneoppgraderinger (RAM) på de fleste PC-er, og PC-ene kan vanligvis takle mer minne enn det som opprinnelig var installert. Før du vurder å oppgradere minnet (RAM) på en Dell-PC, anbefaler vi at du kontroller hvor mye minne (RAM) som er installert på PC-en og hva som er den maksimale størrelsen på minne (RAM) som Dell-PC-en kan støtte. For å lære mer om systemkonfigurasjon og minnespesifikasjoner på en Dell-PC kan du se i brukerhåndboken på Dells nettsted for kundestøtte.

Merk: Enkelte bærbare Dell Ultrabook-PC-er har innebygd minne (RAM), og minnet på disse PC-ene kan derfor ikke skiftes ut eller oppgraderes.
Merk: Før du kjøper minnemoduler (RAM), må du sjekke hvilken type minne som kan brukes på Dell-PC-en din, den maksimale tillatte mengden minne (RAM) og antall minnemoduler som Dell-PC-en støtter.
 

Hvis du vil kjøpe oppgraderingskomponenter til Dell-PC-en, kan du gå til Dell-nettstedet.

Du kan lese mer i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik oppgraderer du datamaskinens minne.

Følgende tabell angir grensene for minne (RAM) og adresseområdet for støttede versjoner av Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7. Det er viktig å være klar over den maksimale mengden minne (RAM) som støttes av Dell-PC-en, og hvor mye minne som støttes av Microsoft Windows-versjonen som er installert på PC-en.

Versjon Grense for 32-bitersversjonen (X86) Grense for 64-bitersversjonen (X64)
Windows 10 Enterprise 4 GB 2 TB
Windows 10 Education 4 GB 2 TB
Windows 10 Pro 4 GB 2 TB
Windows 10 Home 4 GB 128 GB
Windows 8 eller 8.1 Enterprise 4 GB 512 GB
Windows 8 eller 8.1 Professional 4 GB 512 GB
Windows 8 eller 8.1 4 GB 128 GB
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB  
Windows Vista Ultimate 4 GB 128 GB
Windows Vista Enterprise 4 GB 128 GB
Windows Vista Business 4 GB 128 GB
Windows Vista Home Premium 4 GB 16 GB
Windows Vista Home Basic 4 GB 8 GB
Windows Vista Starter 1 GB  

Tilbake til toppen

Vanlige harddisker har bevegelige komponenter og har derfor har lavere lese- og skrivehastighet sammenlignet med SSD-stasjoner. En SSD-stasjon bruker Flash-minne og kan lese og skrive data mye raskere og bruker mindre strøm, noe som forlenger batterivarigheten til en bærbar PC. Oppgradering til en SSD-stasjon kan gi en betydelig ytelsesforbedring.

Ting du bør vurdere før du oppgraderer harddiskstasjonen på Dell-PC-en:

 • Formfaktor – harddiskstasjoner leveres i to formfaktorer: 3,5-tommers stasjon, som brukes på stasjonære PC-er, og 2,5-tommers stasjon, som brukes på bærbare PC-er.
 • Tilkobling – Hvilken type tilkobling er tilgjengelig på PC-en din? IDE- eller S-ATA (seriell ATA)-tilkobling (SATA-I-, SATA-II- eller SATA-III-tilkobling).
 • Kapasitet – Hva er maksimal harddiskkapasitet på PC-en din?

Hvis du vil kjøpe oppgraderingskomponenter til Dell-PC-en, kan du gå til Dell-nettstedet.


Tilbake til toppen

Informasjonsvideoer

Blir systemet tregere? Feilsøke treg ytelse i Windows 8 – (2:56)


 

Feilsøke tregt Internett og trege nettverkstilkoblinger – (1:51)

Slik forbedrer du datamaskinens ytelse (fra Dells tekniske kundestøtte) på YouTube – (2:55) bare på engelsk


Artikkel-ID: SLN171944

Dato sist endret: 15/10/2018 10:53 AM


Relaterte artikler

Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.