Bruks- og feilsøkingsveiledning for tastatur

Bruks- og feilsøkingsveiledning for tastaturHvis du har et kablet eller trådløst USB-tastatur eller et Bluetooth®-tastatur som ikke fungerer som det skal, kan du gå til den utvidbare delen nedenfor som best beskriver problemet ditt, og følge instruksjonene.

Foreslåtte Quick Fixes (hurtigopprettinger):

 1. Sett inn USB-kabelen eller den trådløse USB-mottakeren på nytt.
 2. Hvis du har en trådløs USB-mus eller Bluetooth-mus, setter du inn nye batterier.
 3. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt.

Velg kategorien nedenfor som svarer til den typen tastatur du har. Følg trinnene for å koble tastaturet til datamaskinen.

 1. Finn den trådløse USB-mottakeren som ble levert med tastaturet.
  Merk:

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus med en datamaskin:

  • Se i hvert av rommene i esken som enheten(e) ble levert i. Den trådløse USB-mottakeren er liten, og lett å overse. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 1 hvis du vil se størrelsen og formen på mottakeren.

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus separat, uten en datamaskin:

  • Den trådløse USB-mottakeren vil være under tastaturet hvis du kjøper et tastatur eller en kombinasjon av tastatur og mus, og under musen ved kjøp av en separat mus. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 2 hvis du vil ha informasjon om typisk plassering, størrelse og form for mottakeren.
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 1: Trådløs mottaker
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 2: Plassering av trådløs mottaker i emballasje

  Hvis du ikke kan finne den trådløse mottakeren etter at du har pakket ut enhetene, kan du se etter på musen eller tastaturet. Se under museknappene, der batteriene er, eller i batterirommet på tastaturet, men mottakeren vil ikke være på disse stedene ved levering. 2. Sett inn den trådløse USB-mottakeren som vist i figur 3.

  Plassering av trådløs USB-mottaker
  Figur 3:Innsetting av trådløs USB-mottaker
  Merknader:
  1. Mottakeren kan bare settes inn én vei. Hvis det virker som at kontakten ikke passer, kan du justere vinkelen eller snu den opp ned.
  2. Mottakeren som fulgte med tastaturet, trenger ikke å konfigureres.

  3. Mottakeren og tastaturet har kanskje en tilkoblingsknapp. Hvis det er tilfelle, trykker du på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av tastaturet. Se eksemplet i figur 4.
   Plassering av tilkobling for trådløst tastatur
   Figur 4: Plassering av knapp for tilkobling av trådløst tastatur

 1. Se på kontakten i enden av USB-kabelen for tastaturet.

 2. Se etter tilsvarende port og USB-symbol på den bærbare PC-en. Se figur 1 for mer informasjon.


  Figur 1: Plassering av USB-porter
  Merk: Kontakten kan bare settes inn én vei. Hvis det virker som at kontakten ikke passer, kan du justere vinkelen eller snu den opp ned.

Hvis du vil ha mer informasjon om å koble til Bluetooth-tastaturer, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse problemer med, koble til og lære mer om Bluetooth.

Klikk på kategorien nedenfor som tilsvarer operativsystemet som er installert på datamaskinen din. Følg trinnene for å sørge for at innstillingene er riktige, for å hindre at markøren beveger seg uregelmessig ved skriving.

 1. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.


 2. Trykk eller klikk på main.cpl i listen over programmer.


 3. Trykk eller klikk på kategorien Dell Touchpad (Dell-pekeflate).
  Merknader:

  Hvis kategorien Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det én av to ting:

  • Verktøyet er ikke installert. I så fall finner du mer informasjon om å laste ned drivere i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell Touchpad (Dell-pekeflate) er oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.
  • Den nye datamaskinen din har en presisjonspekeflate. For å finne ut om datamaskinen har presisjonsstyrepute, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Bruke funksjonene for presisjonspekeflate i Windows 8 (8.1) og 10. I delen Markøren beveger seg uregelmessig ved skriving på tastaturet på den bærbare PC-en finner du instruksjoner for å endre innstillingene hvis nødvendig.


 4. Trykk eller klikk på bildet av pekeflaten.


 5. Trykk eller klikk på Følsomhet.


 6. Kontroller at det er merket av i boksen Slå på til høyre for Touch Guard (Berøringsvern).


 7. Flytt sirkelen under Touch Guard (Berøringsvern) helt til høyre (den kan alltids justeres tilbake hvis innstillingen er for høy).


 8. Trykk eller klikk på Lagre.


 9. Trykk eller klikk på X øverst til høyre for å lukke verktøyet for Dell-pekeflaten.


 10. Trykk eller klikk på OK i vinduet for egenskaper for mus.
Merk: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Berøring og tastatur i Microsofts kunnskapsbase. Ekstern kobling

 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på q-tasten.


 2. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.


 3. Klikk eller trykk på main.cpl i listen over programmer.


 4. Klikk eller trykk på kategorien Dell Touchpad (Dell-pekeflate) eller Cypress Trackpad (Cypress-styrepute).
  Merknader:

  Hvis kategorien Dell Touchpad eller Cypress Trackpad ikke er oppført, betyr det én av to ting: 5. Trykk eller klikk på bildet av pekeflaten.


 6. Trykk eller klikk på Følsomhet.


 7. Kontroller at det er merket av i boksen Slå på til høyre for Touch Guard (Berøringsvern).


 8. Flytt sirkelen under Touch Guard (Berøringsvern) helt til høyre (den kan alltids justeres tilbake hvis innstillingen er for høy).


 9. Trykk eller klikk på Lagre.


 10. Trykk eller klikk på X øverst til høyre for å lukke verktøyet for Dell-pekeflaten eller Cypress-styreputen.


 11. Trykk eller klikk på OK i vinduet for egenskaper for mus.

 1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).


 2. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.


 3. Trykk eller klikk på main.cpl i listen over programmer.


 4. Trykk eller klikk på kategorien Dell Touchpad (Dell-pekeflate).
  Merk: Hvis kategorien Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det at verktøyet ikke er installert. Du finner mer informasjon om å laste ned drivere i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell Touchpad (Dell-pekeflate) er oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.


 5. Trykk eller klikk på bildet av pekeflaten.


 6. Trykk eller klikk på Følsomhet eller Styreputeinnstillinger.


 7. Kontroller at det er merket av i boksen Slå på eller Aktiver ved siden av Touch Guard (Berøringsvern), Palm Check (Håndflatekontroll) eller TouchCheck (Berøringskontroll).


 8. Flytt glidebryteren for Touch Guard (Berøringsvern), Palm Check (Håndflatekontroll) eller TouchCheck (Berøringskontroll) helt til høyre (den kan alltids justeres tilbake hvis innstillingen er for høy).


 9. Trykk eller klikk på Lagre eller OK.


 10. Lukk verktøyet for Dell-pekeflaten.


 11. Trykk eller klikk på OK i vinduet for egenskaper for mus.

 1. Klikk på Start.


 2. Skriv inn Mus i søkeboksen.


 3. Klikk på Mus.


 4. Klikk på kategorien Dell Touchpad (Dell-pekeflate).
  Merk: Hvis kategorien Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det at verktøyet ikke er installert. Du finner mer informasjon om å laste ned drivere i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell Touchpad (Dell-pekeflate) er oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.


 5. Klikk på bildet av pekeflaten.


 6. Klikk på Følsomhet.


 7. Kontroller at det er merket av i boksen Slå på til høyre for Touch Guard (Berøringsvern).


 8. Flytt sirkelen under Touch Guard (Berøringsvern) helt til høyre (den kan alltids justeres tilbake hvis innstillingen er for høy).


 9. Klikk på Lagre.


 10. Klikk på X øverst til høyre for å lukke verktøyet for Dell-pekeplaten.


 11. Klikk på OK i vinduet for egenskaper for mus.
Merk: Hvis datamaskinen har berøringsskjerm, kan skjermtastaturet brukes til problemene med tastaturet er løst.
 • I påloggingsskjermbildet trykker du på hjelpemiddelikonet Windows Hjelpemiddel-ikon og deretter på Skjermtastatur.
 • Inne i Windows trykker eller klikker du på Skjermtastatur-ikonet Skjermtastatur-ikon (nederst til høyre).

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base: Bruke skjermtastaturet til å skrive inn tekst.

 1. Kontroller at Num Lock-tasten er satt riktig.
  Merknader:
  • På bærbare PC-er som har numerisk tastatur på høyre side, er den vanligvis slått på. Når det er slått av, skrives det ikke noen tall når tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.
  • Noen bærbare PC-er simulerer et numerisk tastatur ved hjelp av taster med to formål. Når Num Lock-tasten er aktiv, skrives tall istedenfor bokstaver når disse tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.


   Hvis du vil ha mer informasjon om hvor Num Lock-tasten er, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Håndbøker og dokumentasjon for Dell-produktet ditt. 2. Slå av datamaskinen.


 3. Koble fra alt, bortsett fra strømledningen, men inkludert følgende:
  • Høyttalere.
  • Skrivere.
  • Skannere.
  • USB-enheter.
  • USB-flash-enhet og andre eksterne lagringsenheter.
  • Ekstern skjerm.
  • Eksternt tastatur.
  • Ekstern mus.

   Hvis datamaskinen er koblet til en dokkingstasjon, kobler du den fra. 4. Slå på datamaskinen igjen, og test tastaturet på nytt. Hvis tastaturet fungerer som det skal, kobler du til én ekstern enhet om gangen og tester tastaturet for å finne ut hvilken enhet som kan ha forårsaket problemet.


 5. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?)


 6. Hvis tastaturet fremdeles bare fungerer ujevnt, kan du følge instruksjonene nedenfor som best beskriver problemet ditt:
  1. Hvis en bestemt tast ikke fungerer eller er treg, slår du av datamaskinen og bruker en boks med komprimert luft til å rengjøre rundt den aktuelle tasten. Deretter tester du tastaturet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du tastaturet.
  2. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, tester du tastaturet i et annet program, for eksempel Notisblokk. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, må du feilsøke dette programmet.
  3. Har du programmer som kan påvirke funksjonaliteten til tastaturet, må du avinstallere eller deaktivere dem. Det kan for eksempel gjelde følgende:
   • Makroprogrammer for tastatur.
   • Programvare eller drivere for eksternt spilltastatur.
   • Svitsjprogramvare for tastatur, skjerm og mus.


 7. Prøv med et eksternt USB-tastatur (kablet eller trådløst) eller Bluetooth-tastatur hvis tilgjengelig, for å teste om det fungerer som det skal.


 8. Hvis tastaturet fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:

 1. Sett inn USB-kabelen i datamaskinen på nytt.


 2. Kontroller at Num Lock-tasten er satt riktig.
  Merk: Det numeriske tastaturet på en stasjonær PC er vanligvis slått på. Når det er slått av, skrives det ikke noen tall når tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvor Num Lock-tasten er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken. 3. Slå av datamaskinen.


 4. Koble fra alle unødvendige eksterne enheter, inkludert følgende:
  • Høyttalere.
  • Skrivere.
  • Skannere.
  • USB-enheter.
  • USB-flash-enhet og andre eksterne lagringsenheter.


 5. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?)


 6. Slå på datamaskinen igjen, og test tastaturet på nytt. Hvis tastaturet fungerer som det skal, kobler du til én ekstern enhet om gangen og tester tastaturet for å finne ut hvilken enhet som kan ha forårsaket problemet.


 7. Hvis tastaturet fremdeles bare fungerer ujevnt, kan du følge instruksjonene nedenfor som best beskriver problemet ditt:
  1. Hvis en bestemt tast ikke fungerer eller er treg, slår du av datamaskinen og bruker en boks med komprimert luft til å rengjøre rundt den aktuelle tasten. Deretter tester du tastaturet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du tastaturet.
  2. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, tester du tastaturet i et annet program, for eksempel Notisblokk. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, må du feilsøke dette programmet.
  3. Har du programmer som kan påvirke funksjonaliteten til tastaturet, må du avinstallere eller deaktivere dem. Det kan for eksempel gjelde følgende:
   • Makroprogrammer for tastatur.
   • Programvare eller drivere for eksternt spilltastatur.
   • Svitsjprogramvare for tastatur, skjerm og mus.


 8. Prøv med et annet USB-tastatur (kablet eller trådløst) eller Bluetooth-tastatur hvis tilgjengelig, for å teste om det fungerer som det skal.


 9. Hvis tastaturet fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:

 1. Sørg for å bruke den trådløse USB-mottakeren som fulgte med det trådløse tastaturet. En annen mottaker bruker muligens en annen teknologi, som ikke er kompatibel med musen. Hvis du vil ha mer informasjon om den nyeste teknologien fra Dell, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell Universal-parkobling. For produkter som er merket med Logitech, kan du bla til Logitechs nedlastingsnettsted for drivere og programvare.
  Merk:

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus med en datamaskin:

  • Se i hvert av rommene i esken som enheten(e) ble levert i. Den trådløse USB-mottakeren er liten, og lett å overse. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 1 hvis du vil se størrelsen og formen på mottakeren.

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus separat, uten en datamaskin:

  • Den trådløse USB-mottakeren vil være under tastaturet hvis du kjøper et tastatur eller en kombinasjon av tastatur og mus, og under musen ved kjøp av en separat mus. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 2 hvis du vil ha informasjon om typisk plassering, størrelse og form for mottakeren.
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 1: Trådløs mottaker
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 2: Plassering av trådløs mottaker i emballasje

  Hvis du ikke kan finne den trådløse mottakeren etter at du har pakket ut enhetene, kan du se etter på musen eller tastaturet. Se under museknappene, der batteriene er, eller i batterirommet på tastaturet, men mottakeren vil ikke være på disse stedene ved levering. 2. Ta ut og sett inn batteriene på nytt, eller sett inn nye batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.


 3. Kontroller at avstanden mellom tastaturet og datamaskinen ikke er mer enn tre meter.


 4. Sett inn den trådløse USB-mottakeren i USB-porten på nytt.


 5. Kontroller at tastaturet er slått på. Figur 3 viser et eksempel på hvordan av/på-knappen kan se ut. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
  Av/på-bryter for trådløst tastatur
  Figur 3: Eksempel på av/på-knapp


 6. Kontroller at Num Lock-tasten er satt riktig.
  Merk: Det numeriske tastaturet på en stasjonær PC er vanligvis slått på. Når det er slått av, skrives det ikke noen tall når tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvor Num Lock-tasten er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken. 7. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt.


 8. Mottakeren og tastaturet har kanskje en tilkoblingsknapp. Hvis det er tilfelle, trykker du på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av tastaturet. Se eksempel i figur 4.
  Plassering av tilkobling for trådløst tastatur
  Figur 4: Plassering av knapp for tilkobling av trådløst tastatur


 9. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?)


 10. Hvis tastaturet fremdeles bare fungerer ujevnt, kan du følge instruksjonene nedenfor som best beskriver problemet ditt:
  1. Hvis en bestemt tast ikke fungerer eller er treg, slår du av datamaskinen og bruker en boks med komprimert luft til å rengjøre rundt den aktuelle tasten. Deretter tester du tastaturet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du tastaturet.
  2. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, tester du tastaturet i et annet program, for eksempel Notisblokk. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, må du feilsøke dette programmet.
  3. Har du programmer som kan påvirke funksjonaliteten til tastaturet, må du avinstallere eller deaktivere dem. Det kan for eksempel gjelde følgende:
   • Makroprogrammer for tastatur.
   • Programvare eller drivere for eksternt spilltastatur.
   • Svitsjprogramvare for tastatur, skjerm og mus.


 11. Prøv å koble USB-mottakeren til en annen USB-port i datamaskinen. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke tastaturet til du får en melding om at driverne er installert.
  Merk: Hvis du bruker et trådløst USB-tastatur med tilkoblingsknapp, må du trykke på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av tastaturet på nytt.


 12. Prøv en annen trådløs USB-mus og -mottaker, hvis tilgjengelig. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke tastaturet til du får en melding om at driverne er installert.
  Merk: Hvis du bruker et trådløst USB-tastatur med tilkoblingsknapp, må du trykke på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av tastaturet på nytt.


 13. Hvis tastaturet fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:
  • Testen prøver å finne den trådløse USB-tastatur-mottakeren på maskinvarenivå under operativsystemet. Hvis den blir funnet, betyr dette at operativsystemet eller en installert programvare hindrer USB-tastaturet i å fungere. Du kan bruke et gjenopprettingspunkt for å tilbakestille operativsystemet til et tidspunkt da tastaturet fungerte (i Windows 10 kalles dette å oppdatere operativsystemet). Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje installere operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (Slik gjenoppretter du Microsoft Windows eller installerer det på nytt på en Dell-datamaskin.
  • Når det rapporteres om en feil under testen, bør du skrive ned feil- og valideringskoden som vises. På en annen Internett-enhet går du deretter til Forbedret ePSA-diagnostikk (på engelsk) for å melde fra om problemet.

 1. Ta ut og sett inn batteriene på nytt, eller sett inn nye batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.


 2. Kontroller at avstanden mellom tastaturet og datamaskinen ikke er mer enn tre meter.


 3. Kontroller at tastaturet er slått på; figur 1 viser et eksempel på hvordan av/på-knappen kan se ut. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
  Av/på-bryter for trådløst tastatur
  Figur 1: Eksempel på av/på-knapp


 4. Kontroller at Num Lock-tasten er satt riktig.
  Merk: Det numeriske tastaturet på en stasjonær PC er vanligvis slått på. Når det er slått av, skrives det ikke noen tall når tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvor Num Lock-tasten er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-tastaturet, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken. 5. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt.


 6. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?)


 7. Hvis tastaturet fremdeles bare fungerer ujevnt, kan du følge instruksjonene nedenfor som best beskriver problemet ditt:
  1. Hvis en bestemt tast ikke fungerer eller er treg, slår du av datamaskinen og bruker en boks med komprimert luft til å rengjøre rundt den aktuelle tasten. Deretter tester du tastaturet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du tastaturet.
  2. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, tester du tastaturet i et annet program, for eksempel Notisblokk. Hvis problemet bare forekommer i et bestemt program, må du feilsøke dette programmet.
  3. Har du programmer som kan påvirke funksjonaliteten til tastaturet, må du avinstallere eller deaktivere dem. Det kan for eksempel gjelde følgende:
   • Makroprogrammer for tastatur.
   • Programvare eller drivere for eksternt spilltastatur.
   • Svitsjprogramvare for tastatur, skjerm og mus.


 8. Installer de nyeste Bluetooth-driverne for datamaskinen din. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan laster jeg ned og installerer en enhetsdriver?.
  Merknader:
  • Driveren blir plassert i kategorien Nettverk.
  • For ekstra drivere og produkter som er merket med Logitech, kan du bla til Logitechs nedlastingsnettsted.


 9. Parkoble musen til datamaskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth-mus og -tastaturer, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse problemer med, koble til og lære mer om Bluetooth.

 1. Kontroller at Num Lock-tasten er satt riktig.
  Merknader:
  • Det numeriske tastaturet på en stasjonær PC er vanligvis slått på. Når det er slått av, skrives det ikke noen tall når tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.
  • På bærbare PC-er som har numerisk tastatur på høyre side, er den vanligvis slått på. Når det er slått av, skrives det ikke noen tall når tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.
  • Noen bærbare PC-er simulerer et numerisk tastatur ved hjelp av taster med to formål. Når Num Lock-tasten er aktiv, skrives tall istedenfor bokstaver når disse tastene trykkes. Trykk på Num Lock-tasten for å slå det numeriske tastaturet av eller på.


   Hvis du vil ha mer informasjon om hvor Num Lock-tasten er, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Håndbøker og dokumentasjon for Dell-produktet ditt.

 2. Kontroller at språkinnstillingen for tastaturet i Windows er riktig (hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på kategorien nedenfor som tilsvarer operativsystemet som er installert på datamaskinen din).

 1. Skriv inn språk i søkefeltet.


 2. Trykk eller klikk på Rediger språk- og tastaturalternativer.


 3. Velg foretrukket språk fra rullegardinmenyen.


 4. Lukk vinduet Tid og språk.

Se følgende artikkel i Microsofts kunnskapsbase: Endre tastaturoppsettet. Velg deretter operativsystemet ditt på rullegardinmenyen, og følg instruksjonene. Ekstern kobling

Se følgende artikkel i Microsofts kunnskapsbase: Endre tastaturoppsettet. Velg deretter operativsystemet ditt på rullegardinmenyen, og følg instruksjonene. Ekstern kobling

 1. Klikk på Start.


 2. Klikk på Kontrollpanel.


 3. Klikk på Klokke, språk og område.


 4. Klikk på kategorien Tastatur og språk.


 5. Klikk på Endre tastatur.


 6. Velg foretrukket språk for tastaturet på rullegardinmenyen.
  Merk: Du kan også legge til et språk ved å klikke på Legg til under Installerte tjenester. Velg foretrukket språk, og klikk på OK.


 7. Klikk på OK to ganger.


Internett-taster
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en knapp, kan du se tabell 1.
(Alle knapper vises ikke for alle tastaturer)
Knapp Handling
Gå til Internett-startsiden
Start e-postprogram Start e-post
Gå til nettside eller nettmeny Gå til nettside eller nettmeny (konfigurert av programvare)
Start nettsøk Start nettsøk
Tabell 1: Internett-taster

Multimedietaster
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en knapp, kan du se tabell 2.
(Alle knapper vises ikke for alle tastaturer)
Knapp Handling
Demp lyd eller Demp lyd Demp lyd
Volum ned eller Volum ned Volum ned
Volum opp eller Volum opp Volum opp
Spill av / pause eller Spill av / pause Spill av / pause
Demp lyd eller Stopp Mediestopp
Forrige eller Forrige
Next (Neste) eller Next (Neste) Next (Neste)
Lydtast Lydtast (starter Windows Media Player)
CD-/DVD-utløsingstast – du må kanskje ha installert Quickset før denne tasten kan fungere.
(Du må kanskje trykke på og holde Fn-tasten nede før den virker.)
Tabell 2: Multimedietaster

Taster på bærbar PC
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en knapp, kan du se tabell 3.
(Alle knapper vises ikke for alle tastaturer)
Knapp Handling
Number Lock Number Lock
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Scroll Lock Scroll Lock
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Gjøre skjermen lysere Gjør skjermen lysere – tapp for å gjøre skjermen lysere.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Gjør skjermen mørkere Gjør skjermen mørkere – tapp for å gjøre skjermen mørkere.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Ekstern skjerm Ekstern skjerm – når du trykker på denne tasten, veksler du mellom en ekstern eller intern skjerm, eller begge.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Løse ut plate CD-/DVD-utløsing – denne tasten fungerer bare hvis du har installert Quickset.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Ventemodus Ventemodus – denne tasten fungerer bare hvis du har installert Quickset eller ControlPoint, avhengig av modell.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Batteri Batteristatus – denne tasten fungerer bare hvis du har installert Quickset eller Dell ControlPoint, avhengig av modell.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Batterilading Batterilading – gjør det mulig å deaktivere batterilading frem til neste omstart. Dette har ingen innvirkning på batteribruk, og fungerer bare hvis du har installert Dell ControlPoint.
(Du må kanskje trykke på og holde nede Fn-tasten før den virker.)
Fn-tast Fn-tast – Fn står for funksjon. Ved å trykke på og holde denne tasten nede får du tilgang til den alternative funksjonen til en tast. Du finner vanligvis denne tasten mellom CTRL og Windows-tasten nederst til venstre på tastaturet.
(Den alternative funksjonen kan være skrevet i blått eller rødt under tastens hovedfunksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bildene over med beskrivelser av hva tasten gjør.)
Latitude ON Latitude ON:
 • Starter opp Latitude ON-modulen eller Reader hvis det er installert, når datamaskinen er slått av.
 • Starter på nytt fra Windows til Latitude ON-modulen eller Reader hvis det er installert (Dell ControlPoint må være installert).
Deaktiverer og aktiverer pekeflaten på enkelte datamaskiner.
Du slår pekeflaten av og på ved å holde Fn-tasten nede og deretter trykke på F3-tasten.
Deaktiverer og aktiverer pekeflaten på enkelte datamaskiner.
Du slår pekeflaten av og på ved å kun trykke på F6-tasten.
Deaktiverer og aktiverer pekeflaten på enkelte datamaskiner.
Du slår pekeflaten av og på ved å kun trykke på tasten for deaktivering/aktivering av pekeflaten (du finner denne tasten til høyre for F12-tasten).
Tabell 3: taster på bærbar PC

Lydgruppe
Hvis tastene og knotten på tastaturet ikke ser ut som figur 1, kan du se avsnittet Lydgruppe eller Hjul for lydvolum.


Figur 1: Lydkontroller
Tallreferanser for bildet ovenfor:
Demp på/av
Mediestopp
Forrige spor
Volumknapp – volum opp / volum ned (skrus fra høyre til venstre, ikke en trykknapp)
Neste spor
Spill av / pause
Lydtast (starter Windows Media Player)

Lydkontroller
Hvis tastene og knotten på tastaturet ikke ser ut som figur 2, kan du se avsnittet Lydkontroller eller Hjul for lydvolum.


Figur 2: Lydgruppe
Tallreferanser for bildet ovenfor:
Volumknapp – volum opp / volum ned (skrus fra høyre til venstre, ikke en trykknapp)
Lydtast (starter Windows Media Player)
Mediestopp
Forrige spor
Spill av / pause
Neste spor
Demp på/av

Hjul for lydvolum
Hvis tastene og knotten på tastaturet ikke ser ut som figur 3, kan du se avsnittet Lydgruppe eller Lydkontroller.


Figur 3: Hjul for lydvolum – volum opp / volum ned (skrus fra høyre til venstre, ikke en trykknapp)
 1. Du slår tastaturlyset av og på ved å holde Fn-tasten (Funksjonstast) nede og deretter trykke på tasten for bakgrunnsbelysning (Tast for bakgrunnsbelysning).
  Merknader:
  • Se først etter tasten for bakgrunnsbelysning i raden av funksjonstaster øverst på tastaturet; ellers er den kanskje på nedre venstre side av tastaturet.
  • Hvis datamaskinen ikke har tasten for bakgrunnsbelysning, betyr det at datamaskinen ikke har denne funksjonen.
  • Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik feilsøker du tastaturet med bakgrunnsbelysning på en bærbar PC fra Dell.
 1. Kontroller at datamaskinen er slått av.

 2. Hvis du bruker et kablet, trådløst eller Bluetooth-tastatur, snur du tastaturet opp ned og rister det forsiktig for å fjerne eventuelt løst stoff.


 3. Bruk en støvsuger spesielt utformet for datamaskiner hvis tilgjengelig.


 4. Bruk en boks med komprimert luft, hvis tilgjengelig, for å fjerne eventuelt gjenværende løst stoff.
  Forsiktig: Ikke snu boksen på siden eller opp ned. Dette gjør at en svært kald væske sprøytes ut, og kan medføre skade på tastatur og hud.


 5. Bruk en mikrofiber- eller frottéklut til å tørke av tastene og rammen rundt tastene.
  Merk: Hvis smuss sitter fast, tar du en bomullspinne, mikrofiberklut eller frottéklut og dypper den i isopropanol. Den skal være fuktig, men ikke våt. Tørk bort smusset, og la isopropanolen fordampe før du bruker tastaturet igjen.

Hvis en tastehette løsner, kan du utføre følgende trinn for å prøve å sette tilbake tastehetten på den bærbare PC-en:

 1. Sørg for at området som var under tastehetten er rent. Det beste er å bruke en boks med komprimert luft.
  Forsiktig: Ikke snu boksen på siden eller opp ned. Dette gjør at en svært kald væske sprøytes ut, og kan medføre skade på tastatur og hud.


 2. Undersøk plastfjæren som var under tastehetten, for eventuelle skader, som angitt med røde sirkler i figur 1.
  Oppbygning av tastens plastfjær
  Figur 1: Fjærmekanismen på det innebygde tastaturet på en bærbar PC
  • Hvis plastfjæren ser intakt ut, holder du tastehetten rett over fjæren og prøver å sette den på plass ved å trykke forsiktig ned.
   Forsiktig:: Ikke prøv å tvinge tastehetten på plass, da dette kan skade andre deler av datamaskinen.
  • Hvis plastfjæren er skadet, kan ikke tastehetten settes tilbake på tastaturet.
  Merknader:
  • Hvis du har kjøpt Accidental Damage-dekning, kan du se dokumentasjonen Accidental Damage for Consumer Customers (Skadeerstatning ved uhell for privatkunder) for informasjon om omfanget av tjenesten, hvordan du kontakter teknisk kundestøtte, begrensninger og andre viktige vilkår og betingelser som er relevante for denne dekningen (PDF-dokument, bare på engelsk).
  • For all annen maskinvarestøtte kan du gå til Kontakt teknisk kundestøtte (på engelsk).

Hvis en tastehette løsner, kan du utføre følgende trinn for å prøve å sette tilbake tastehetten på tastaturet:

 1. Sørg for at området som var under tastehetten er rent. Det beste er å bruke en boks med komprimert luft.
  Forsiktig: Ikke snu boksen på siden eller opp ned. Dette gjør at en svært kald væske sprøytes ut, og kan medføre skade på tastatur og hud.


 2. Undersøk mekanismen som var under tastehetten, for eventuelle skader.
  • Hvis mekanismen ser uskadd ut, holder du tastehetten rett over fjæren og prøver å sette den på plass ved å trykke forsiktig ned.
   Forsiktig:: Ikke prøv å tvinge tastehetten på plass, da dette kan skade andre deler av tastaturet.
  • Hvis mekanismen er skadet, kan ikke tastehetten settes tilbake på tastaturet.
  Merknader:
  • Hvis du har kjøpt Accidental Damage-dekning, kan du se dokumentasjonen Accidental Damage for Consumer Customers (Skadeerstatning ved uhell for privatkunder) for informasjon om omfanget av tjenesten, hvordan du kontakter teknisk kundestøtte, begrensninger og andre viktige vilkår og betingelser som er relevante for denne dekningen (PDF-dokument, bare på engelsk).
  • For all annen maskinvarestøtte kan du gå til Kontakt teknisk kundestøtte (på engelsk).

 1. Skriv inn innstillinger i søkeboksen.


 2. Trykk eller klikk på Innstillinger i listen over programmer.


 3. Trykk eller klikk på Hjelpemiddel.


 4. Trykk eller klikk på Tastatur.


 5. Kontroller at Slå på filtertaster er satt til av.


 6. Lukk Innstillinger-vinduet.

 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på q-tasten.


 2. Skriv inn innstillinger i søkeboksen.


 3. Trykk eller klikk på PC-innstillinger i listen over programmer.


 4. Trykk eller klikk på Hjelpemiddel.


 5. Trykk eller klikk på Tastatur.


 6. Kontroller at Filtertaster er satt til av.


 7. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen) for å lukke Innstillinger-vinduet.

 1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).


 2. Skriv inn hjelpemiddel i søkeboksen.


 3. Trykk eller klikk på Hjelpemiddelsenter i listen over programmer.


 4. Trykk eller klikk på Gjør det enklere å bruke tastaturet.


 5. Kontroller at det ikke er merket av i avmerkingsboksen til venstre for Slå på filtertaster.


 6. Trykk eller klikk på Bruk og OK.

 1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).


 2. Skriv inn hjelpemiddel i søkeboksen.


 3. Klikk på Hjelpemiddelsenter i listen over programmer.


 4. Klikk på Gjør det enklere å bruke tastaturet.


 5. Kontroller at det ikke er merket av i avmerkingsboksen til venstre for Slå på filtertaster.


 6. Når du har gjort endringene, klikker du på Bruk og deretter Lagre, eller på Avbryt.

 1. Skriv inn innstillinger i søkeboksen.


 2. Trykk eller klikk på Innstillinger i listen over programmer.


 3. Trykk eller klikk på Hjelpemiddel.


 4. Trykk eller klikk på Tastatur.


 5. Kontroller at Slå på trege taster er satt til av.


 6. Kontroller at Slå på veksletaster er satt til av.


 7. Lukk Innstillinger-vinduet.

 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på q-tasten.


 2. Skriv inn innstillinger i søkeboksen.


 3. Trykk eller klikk på PC-innstillinger i listen over programmer.


 4. Trykk eller klikk på Hjelpemiddel.


 5. Trykk eller klikk på Tastatur.


 6. Kontroller at Trege taster er satt til av.


 7. Kontroller at Veksletaster er satt til av.


 8. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen) for å lukke Innstillinger-vinduet.

 1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).


 2. Skriv inn hjelpemiddel i søkeboksen.


 3. Trykk eller klikk på Hjelpemiddelsenter i listen over programmer.


 4. Trykk eller klikk på Gjør det enklere å bruke tastaturet.


 5. Kontroller at det ikke er merket av i avmerkingsboksen til venstre for Slå på trege taster.


 6. Kontroller at det ikke er merket av i avmerkingsboksen til venstre for Slå på veksletaster.


 7. Trykk eller klikk på Bruk og OK.

 1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).


 2. Skriv inn hjelpemiddel i søkeboksen.


 3. Klikk på Hjelpemiddelsenter i listen over programmer.


 4. Klikk på Gjør det enklere å bruke tastaturet.


 5. Kontroller at det ikke er merket av i avmerkingsboksen til venstre for Slå på trege taster.


 6. Kontroller at det ikke er merket av i avmerkingsboksen til venstre for Slå på veksletaster.


 7. Når du har gjort endringene, klikker du på Bruk og deretter Lagre, eller på Avbryt.

 1. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.


 2. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.


 3. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.

 1. Sett inn USB-kabelen i datamaskinen på nytt.


 2. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.


 3. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.


 4. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.

 1. Sett inn den trådløse USB-mottakeren i datamaskinen på nytt.


 2. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.


 3. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.


 4. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.

 1. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.


 2. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.


 3. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.

Bruk av SupportAssist-programmet gir automatiske oppdateringer på datamaskinen og oppdager problemer som blir løst for deg. La oss gjøre det enklere å vedlikeholde datamaskinen eller nettbrettet fra Dell. Du kan få mer informasjon om SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PC-er og nettbrett.Keyboard Support page Besøk vår tastatur kunnskapsbase for ytterligere ressurser og informasjon.

MOUSE Ytterligere artikler og informasjon kan også bli funnet på vår supportside for mus.

touchpad Hvis du vil ha flere artikler og informasjon, kan du besøke vår supportside.

Artikkel-ID: SLN305029

Dato sist endret: 22/08/2018 01:18 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.