Bruks- og feilsøkingsveiledning for mus

Bruks- og feilsøkingsveiledning for musHvis du har en kablet USB-mus, trådløs mus eller Bluetooth®-mus som ikke fungerer som den skal, kan du gå til den utvidbare delen nedenfor som best beskriver problemet ditt, og følge instruksjonene.

Foreslåtte Quick Fixes (hurtigopprettinger):

 1. Sett inn USB-kabelen eller den trådløse USB-mottakeren på nytt.
 2. Hvis du har en trådløs USB-mus eller Bluetooth-mus, setter du inn nye batterier.
 3. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt.

 

 

 1. Finn den trådløse USB-mottakeren som ble levert med musen.
  Merk:

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus med en datamaskin:

  • Se i hvert av rommene i esken som enheten(e) ble levert i. Den trådløse USB-mottakeren er liten, og lett å overse. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 1 hvis du vil se størrelsen og formen på mottakeren.

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus separat, uten en datamaskin:

  • Den trådløse USB-mottakeren vil være under tastaturet hvis du kjøper et tastatur eller en kombinasjon av tastatur og mus, og under musen ved kjøp av en separat mus. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 2 hvis du vil ha informasjon om typisk plassering, størrelse og form for mottakeren.
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 1: Trådløs mottaker
    Trådløs USB-mottaker
  Figur 2: Plassering av trådløs mottaker i emballasje

   

  Hvis du ikke kan finne den trådløse mottakeren etter at du har pakket ut enhetene, kan du se etter på musen eller tastaturet. Se under museknappene, der batteriene er, eller i batterirommet på tastaturet, men mottakeren vil ikke være på disse stedene ved levering.

   

 2. Sett inn den trådløse USB-mottakeren som vist i figur 3.

  Plassering av trådløs USB-mottaker
  Figur 3: Innsetting av trådløs USB-mottaker
  Merknader:
  1. Mottakeren kan bare settes inn én vei. Hvis det virker som at kontakten ikke passer, kan du justere vinkelen eller snu den opp ned.
  2. Ved bruk av mottakeren som ble levert med musen, er konfigurasjon ikke nødvendig.

 

 1. Se på kontakten i enden av USB-kabelen for musen.
   
 2. Se etter tilsvarende port og USB-symbol på den bærbare PC-en. Se figur 1 for mer informasjon.


  Figur 1: Plassering av USB-porter
  Merk: Kontakten kan bare settes inn én vei. Hvis det virker som at kontakten ikke passer, kan du justere vinkelen eller snu den opp ned.

 

Hvis du vil parkoble (for første gang eller på nytt) Bluetooth-musen til datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse problemer med, koble til og lære mer om Bluetooth.

 

Merk: Følgende trinn gjelder for alle merker av kablet USB-mus.
 1. Sett inn USB-kabelen for musen i USB-porten på nytt.
   

 2. Kontroller at den optiske åpningen på undersiden av musen og rundt rullehjulet er ren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du musen.
   

 3. Kontroller at overflaten du bruker, har tilstrekkelig med uregelmessigheter til at musen registrerer når den flyttes. (Det er best å bruke en musematte. Musen registrerer bevegelse via refleksjoner, så hvis overflaten er jevn, er det vanskeligere for musen å registrere at den flyttes.)
   

 4. Prøv å koble USB-musen til en annen USB-port i datamaskinen. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
   

 5. Prøv en annen kablet USB-mus, hvis tilgjengelig. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
   

 6. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis du ikke har en annen mus eller berøringsskjerm, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 7. Hvis musen fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:
  • Testen prøver å finne den kablede USB-musen på maskinvarenivå under operativsystemet. Hvis den blir funnet, betyr dette at operativsystemet eller en installert programvare hindrer USB-musen i å fungere. Du kan bruke et gjenopprettingspunkt for å tilbakestille operativsystemet til et tidspunkt da musen fungerte (i Windows 10 kalles dette å oppdatere operativsystemet). Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje installere operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (Slik gjenoppretter du Microsoft Windows eller installerer det på nytt på en Dell-datamaskin.
  • Når det rapporteres om en feil under testen, bør du skrive ned feil- og valideringskoden som vises. På en annen Internett-enhet går du deretter til Forbedret ePSA-diagnostikk (på engelsk) for å melde fra om problemet.

 

 1. Sørg for å bruke den trådløse USB-mottakeren som fulgte med den trådløse musen. En annen mottaker bruker muligens en annen teknologi, som ikke er kompatibel med musen. Hvis du vil ha mer informasjon om den nyeste teknologien fra Dell, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell Universal-parkobling. For produkter som er merket med Logitech, kan du bla til Logitechs nedlastingsnettsted for drivere og programvare.
  Merk:

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus med en datamaskin:

  • Se i hvert av rommene i esken som enheten(e) ble levert i. Den trådløse USB-mottakeren er liten, og lett å overse. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 1 hvis du vil se størrelsen og formen på mottakeren.

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus separat, uten en datamaskin:

  • Den trådløse USB-mottakeren vil være under tastaturet hvis du kjøper et tastatur eller en kombinasjon av tastatur og mus, og under musen ved kjøp av en separat mus. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 2 hvis du vil ha informasjon om typisk plassering, størrelse og form for mottakeren.
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 1: Trådløs mottaker
    Trådløs USB-mottaker
  Figur 2: Plassering av trådløs mottaker i emballasje

   

  Hvis du ikke kan finne den trådløse mottakeren etter at du har pakket ut enhetene, kan du se etter på musen eller tastaturet. Se under museknappene, der batteriene er, eller i batterirommet på tastaturet, men mottakeren vil ikke være på disse stedene ved levering.

   

 2. Kontroller at avstanden mellom musen og datamaskinen ikke er mer enn tre meter.
   

 3. Sett inn den trådløse USB-mottakeren i USB-porten på nytt.
   

 4. Ta ut og sett inn batteriene på nytt, eller sett inn nye batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
   

 5. Kontroller at musen er slått på; figur 3 viser et eksempel på hvordan av/på-knappen kan se ut. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
  Av/på-bryter for trådløs USB-mus eller Av/på-knapp for trådløs USB-mus
  Figur 3: Eksempler på av/på-knapper
   

 6. Mottakeren og musen har kanskje en tilkoblingsknapp. Hvis det er tilfelle, trykker du på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av musen. Se eksempel i figur 4.

  Figur 4: Plassering av knapp for tilkobling av trådløs mus
   

 7. Kontroller at den optiske åpningen på undersiden av musen og rundt rullehjulet er ren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du musen.
   

 8. Kontroller at overflaten du bruker, har tilstrekkelig med uregelmessigheter til at musen registrerer når den flyttes. (Det er best å bruke en musematte. Musen registrerer bevegelse via refleksjoner, så hvis overflaten er jevn, er det vanskeligere for musen å registrere at den flyttes.)
   

 9. Prøv å koble USB-mottakeren til en annen USB-port i datamaskinen. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
  Merk: Hvis du bruker en trådløs USB-mus med tilkoblingsknapp, må du trykke på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av musen på nytt.
   

 10. Prøv en annen trådløs USB-mus og -mottaker, hvis tilgjengelig. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
  Merk: Hvis du bruker en trådløs USB-mus med tilkoblingsknapp, må du trykke på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av musen på nytt.
   

 11. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis du ikke har en annen mus eller berøringsskjerm, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 12. Hvis musen fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:
  • Testen prøver å finne den trådløse USB-mus-mottakeren på maskinvarenivå under operativsystemet. Hvis den blir funnet, betyr dette at operativsystemet eller en installert programvare hindrer USB-musen i å fungere. Du kan bruke et gjenopprettingspunkt for å tilbakestille operativsystemet til et tidspunkt da musen fungerte (i Windows 10 kalles dette å oppdatere operativsystemet). Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje installere operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (Slik gjenoppretter du Microsoft Windows eller installerer det på nytt på en Dell-datamaskin.
  • Når det rapporteres om en feil under testen, bør du skrive ned feil- og valideringskoden som vises. På en annen Internett-enhet går du deretter til Forbedret ePSA-diagnostikk (på engelsk) for å melde fra om problemet.

 

 1. Ta ut og sett inn batteriene på nytt, eller sett inn nye batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
   

 2. Kontroller at den optiske åpningen på undersiden av musen og rundt rullehjulet er ren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du musen.
   

 3. Kontroller at avstanden mellom musen og datamaskinen ikke er mer enn tre meter.
   

 4. Kontroller at overflaten du bruker, har tilstrekkelig med uregelmessigheter til at musen registrerer når den flyttes. (Det er best å bruke en musematte. Musen registrerer bevegelse via refleksjoner, så hvis overflaten er jevn, er det vanskeligere for musen å registrere at den flyttes.)
   

 5. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis du ikke har en annen mus eller berøringsskjerm, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 6. Installer de nyeste Bluetooth-driverne for datamaskinen din. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan laster jeg ned og installerer en enhetsdriver?.
  Merknader:
  • Driveren blir plassert i kategorien Nettverk.
  • For ekstra drivere og produkter som er merket med Logitech, kan du bla til Logitechs nedlastingsnettsted.
   

 7. Parkoble musen til datamaskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth-mus og -tastaturer, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse problemer med, koble til og lære mer om Bluetooth.

 

Merk: Følgende trinn gjelder for alle merker av kablet USB-mus.
 1. Kontroller at ingenting hindrer museknappene i å bevege seg. De fleste museknapper lager en klikkelyd når de trykkes helt ned.
   

 2. Sett inn USB-kabelen for musen i USB-porten på nytt.
   

 3. Prøv å koble USB-musen til en annen USB-port i datamaskinen. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
   

 4. Prøv en annen kablet USB-mus, hvis tilgjengelig. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
   

 5. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis du ikke har en annen mus eller berøringsskjerm, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 6. Hvis musen fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:
  • Testen prøver å finne den kablede USB-musen på maskinvarenivå under operativsystemet. Hvis den blir funnet, betyr dette at operativsystemet eller en installert programvare hindrer USB-musen i å fungere. Du kan bruke et gjenopprettingspunkt for å tilbakestille operativsystemet til et tidspunkt da musen fungerte (i Windows 10 kalles dette å oppdatere operativsystemet). Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje installere operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (Slik gjenoppretter du Microsoft Windows eller installerer det på nytt på en Dell-datamaskin.
  • Når det rapporteres om en feil under testen, bør du skrive ned feil- og valideringskoden som vises. På en annen Internett-enhet går du deretter til Forbedret ePSA-diagnostikk (på engelsk) for å melde fra om problemet.

 

 1. Kontroller at ingenting hindrer museknappene i å bevege seg. De fleste museknapper lager en klikkelyd når de trykkes helt ned.
   

 2. Sørg for å bruke den trådløse USB-mottakeren som fulgte med den trådløse musen. En annen mottaker bruker muligens en annen teknologi, som ikke er kompatibel med musen. Hvis du vil ha mer informasjon om den nyeste teknologien fra Dell, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell Universal-parkobling.
  Merk:

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus med en datamaskin:

  • Se i hvert av rommene i esken som enheten(e) ble levert i. Den trådløse USB-mottakeren er liten, og lett å overse. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 1 hvis du vil se størrelsen og formen på mottakeren.

  Hvis du kjøper et tastatur eller en mus separat, uten en datamaskin:

  • Den trådløse USB-mottakeren vil være under tastaturet hvis du kjøper et tastatur eller en kombinasjon av tastatur og mus, og under musen ved kjøp av en separat mus. Mottakeren vil ha et informasjonsmerke som kan hjelpe deg med å finne frem til den. Se figur 2 hvis du vil ha informasjon om typisk plassering, størrelse og form for mottakeren.
  Trådløs USB-mottaker
  Figur 1: Trådløs mottaker
    Trådløs USB-mottaker
  Figur 2: Plassering av trådløs mottaker i emballasje

   

  Hvis du ikke kan finne den trådløse mottakeren etter at du har pakket ut enhetene, kan du se etter på musen eller tastaturet. Se under museknappene, der batteriene er, eller i batterirommet på tastaturet, men mottakeren vil ikke være på disse stedene ved levering.

   

 3. Kontroller at avstanden mellom musen og datamaskinen ikke er mer enn tre meter.
   

 4. Sett inn den trådløse USB-mottakeren i USB-porten på nytt.
   

 5. Ta ut og sett inn batteriene på nytt, eller sett inn nye batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
   

 6. Kontroller at musen er slått på. Figur 3 viser et eksempel på hvordan av/på-knappen kan se ut. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
  Av/på-bryter for trådløs USB-mus eller Av/på-knapp for trådløs USB-mus
  Figur 3: Eksempler på av/på-knapper
   

 7. Mottakeren og musen har kanskje en tilkoblingsknapp. Hvis det er tilfelle, trykker du på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av musen. Se eksempel i figur 4.

  Figur 4: Plassering av knapp for tilkobling av trådløs mus
   

 8. Prøv å koble USB-mottakeren til en annen USB-port i datamaskinen. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
  Merk: Hvis du bruker en trådløs USB-mus med tilkoblingsknapp, må du trykke på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av musen på nytt.
   

 9. Prøv en annen trådløs USB-mus og -mottaker, hvis tilgjengelig. Det kan komme en melding om at drivere blir installert; i så fall må du vente med å bruke musen til du får en melding om at driverne er installert.
  Merk: Hvis du bruker en trådløs USB-mus med tilkoblingsknapp, må du trykke på tilkoblingsknappen på mottakeren og på undersiden av musen på nytt.
 10. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis du ikke har en annen mus eller berøringsskjerm, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 11. Hvis musen fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merknader:
  • Testen prøver å finne den trådløse USB-mus-mottakeren på maskinvarenivå under operativsystemet. Hvis den blir funnet, betyr dette at operativsystemet eller en installert programvare hindrer USB-musen i å fungere. Du kan bruke et gjenopprettingspunkt for å tilbakestille operativsystemet til et tidspunkt da musen fungerte (i Windows 10 kalles dette å oppdatere operativsystemet). Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje installere operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (Slik gjenoppretter du Microsoft Windows eller installerer det på nytt på en Dell-datamaskin.
  • Når det rapporteres om en feil under testen, bør du skrive ned feil- og valideringskoden som vises. På en annen Internett-enhet går du deretter til Forbedret ePSA-diagnostikk (på engelsk) for å melde fra om problemet.
 1. Kontroller at ingenting hindrer museknappene i å bevege seg. De fleste museknapper lager en klikkelyd når de trykkes helt ned.
   

 2. Ta ut og sett inn batteriene på nytt, eller sett inn nye batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
   

 3. Kontroller at avstanden mellom musen og datamaskinen ikke er mer enn tre meter.
   

 4. Kontroller at musen er slått på. Figur 1 viser et eksempel på hvordan av/på-knappen kan se ut. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
  Av/på-bryter for trådløs USB-mus eller Av/på-knapp for trådløs USB-mus
  Figur 1: Eksempler på av/på-knapper
   

 5. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis du ikke har en annen mus eller berøringsskjerm, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 6. Installer de nyeste Bluetooth-driverne for datamaskinen din. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan laster jeg ned og installerer en enhetsdriver?.
  Merk: Driveren blir plassert i kategorien Nettverk.
   

 7. Parkoble musen til datamaskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth-mus og -tastaturer, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse problemer med, koble til og lære mer om Bluetooth.
 1. Kontroller at den optiske åpningen på undersiden av musen er ren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik rengjør du musen.
   

 2. Kontroller at overflaten du bruker, har tilstrekkelig med uregelmessigheter til at musen registrerer når den flyttes. (Det er best å bruke en musematte. Musen registrerer bevegelse via refleksjoner, så hvis overflaten er jevn, er det vanskeligere for musen å registrere at den flyttes.)
   

 3. Juster pekerhastigheten ved å endre innstillingene for musen.

   

  Klikk på fanen som tilsvarer operativsystemet som er installert på datamaskinen din, og utfør trinnene i den delen for å endre innstillingene.

   

  1. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.
    

  2. Trykk eller klikk på main.cpl i listen over programmer.
    

  3. Trykk eller klikk på fanen Pointer Options (Pekeralternativer).
    

  4. Juster markørhastigheten til ønsket nivå ved å flytte glidebryteren under Select a Pointer Speed (Velg en pekerhastighet).
    

  5. Trykk eller klikk på OK.

   

  1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på q-tasten.
    

  2. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.
    

  3. Klikk eller trykk på main.cpl i listen over programmer.
    

  4. Trykk eller klikk på fanen Pointer Options (Pekeralternativer).
    

  5. Juster markørhastigheten til ønsket nivå ved å flytte glidebryteren under Select a Pointer Speed (Velg en pekerhastighet).
    

  6. Trykk eller klikk på OK.

   

  1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).
    

  2. Skriv inn Mus i søkeboksen.
    

  3. Trykk eller klikk på Mus i listen over programmer.
    

  4. Trykk eller klikk på fanen Pointer Options (Pekeralternativer).
    

  5. Juster markørhastigheten til ønsket nivå ved å flytte glidebryteren under Select a Pointer Speed (Velg en pekerhastighet).
    

  6. Trykk eller klikk på OK.

   

  1. Klikk på Start.
    

  2. Skriv inn Mus i søkeboksen.
    

  3. Klikk på Mus.
    

  4. Klikk på fanen Pointer Options (Pekeralternativer).
    

  5. Juster markørhastigheten til ønsket nivå ved å flytte glidebryteren under Select a Pointer Speed (Velg en pekerhastighet).
    

  6. Klikk på OK.


 4. Slå av datamaskinen.
   

 5. Koble fra alle enheter, inkludert følgende:
  • Høyttalere.
  • Skrivere.
  • Skannere.
  • Andre USB-enheter, inkludert eksternt tastatur.
  • USB-flash-enhet og andre eksterne lagringsenheter.
   

 6. Slå på datamaskinen igjen, og test markørbevegelsene på nytt.
  • Hvis markøren fungerer som den skal, kobler du til én ekstern enhet om gangen og tester markørbevegelsene for å finne ut hvilken enhet som kan ha forårsaket problemet.
   

 7. Hvis musen fremdeles ikke fungerer etter at du har utført de foregående trinnene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
  Merk:

 

Utfør følgende trinn for å rengjøre linsen.

 1. Slå av datamaskinen, og koble fra musen.
   

 2. Se på linsen på undersiden av den optiske musen.
  • Ser du smuss der, kan du prøve å blåse det av med en boks med komprimert luft.
  • Hvis ikke tar du en bomullspinne eller frottéklut og dypper den i isopropanol. Den skal være fuktig, men ikke våt. Rengjør linsen forsiktig.

 

Rengjør rullehjulet ved å utføre følgende trinn.

 1. Slå av datamaskinen, og koble fra musen.
   

 2. Se på rullehjulet.
  • Ser du smuss der, kan du prøve å blåse det av med en boks med komprimert luft.
  • Hvis ikke tar du en bomullspinne eller frottéklut, dypper den i isopropanol (den skal være fuktig, men ikke våt) og tørker av rundt hjulet slik at fett og smuss fjernes.

 

Utfør følgende trinn for å rengjøre linsen.

 1. Påse at musen er slått av, og ta ut batteriene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, og hvordan du tar ut batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
   

 2. Se på linsen på undersiden av musen.
  • Ser du smuss der, kan du prøve å blåse det av med en boks med komprimert luft.
  • Hvis ikke tar du en bomullspinne eller frottéklut, dypper den i isopropanol (den skal være fuktig, men ikke våt) og rengjør linsen forsiktig.

 

Rengjør rullehjulet ved å utføre følgende trinn.

 1. Påse at musen er slått av, og ta ut batteriene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor strømknappen er, og hvordan du tar ut batteriene, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse musen, eller gå til Håndbøker for tastatur og mus (på engelsk) for å hente håndboken.
   

 2. Se på rullehjulet.
  • Ser du smuss der, kan du prøve å blåse det av med en boks med komprimert luft.
  • Hvis ikke tar du en bomullspinne eller frottéklut, dypper den i isopropanol (den skal være fuktig, men ikke våt) og tørker av rundt hjulet slik at fett og smuss fjernes.

Noen ganger kan funksjonene til museknappene ha blitt endret ved et uhell, eller du ønsker å endre dem.

Klikk på fanen som tilsvarer operativsystemet som er installert på datamaskinen din, og utfør trinnene i den delen for å endre innstillingene.

 

 1. Skriv inn Mus i søkeboksen.
   

 2. Trykk eller klikk på Innstillinger for Mus og pekeflate (Systeminnstillinger).
   

 3. Bruk rullegardinmenyen under Velg primærknappen din for å velge om du vil at venstre eller høyre knapp skal være primærknappen (den som velger elementer).

 

 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på q-tasten.
   

 2. Skriv inn Mus i søkeboksen.
   

 3. Trykk eller klikk på Innstillinger for mus og pekeflate.
   

 4. Bruk rullegardinmenyen under Velg primærknappen din for å velge om du vil at venstre eller høyre knapp skal være primærknappen (den som velger elementer).

 

 1. Trykk på Windows-tasten (Windows-knappen).
   

 2. Skriv inn Mus i søkeboksen.
   

 3. Trykk eller klikk på Mus i listen over programmer.
   

 4. Trykk eller klikk på fanen Knapper.
   

 5. Trykk eller klikk for å merke av i boksen ved siden av Bytt om primær- og sekundærknappen, og dermed blir funksjonen til knappene byttet om.
  Merk: Den vanlige innstillingen er at boksen ikke er merket av. Hvis funksjonene til knappene er byttet om og du ikke ønsker dette, fjerner du merket i boksen.
   

 6. Trykk eller klikk på OK.

 

 1. Klikk på Start.
   

 2. Skriv inn Mus i søkeboksen.
   

 3. Klikk på Mus.
   

 4. Klikk på fanen Knapper.
   

 5. Klikk for å merke av i boksen ved siden av Bytt om primær- og sekundærknappen, og dermed blir funksjonen til knappene byttet om.
  Merk: Den vanlige innstillingen er at boksen ikke er merket av. Hvis funksjonene til knappene er byttet om og du ikke ønsker dette, fjerner du merket i boksen.
   

 6. Klikk på Lagre.
 

 

 1. Sett inn USB-kabelen i datamaskinen på nytt.
   

 2. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 3. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
   

 4. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.

 

 1. Sett inn den trådløse USB-mottakeren i datamaskinen på nytt.
   

 2. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 3. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
   

 4. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.

 

 1. Lagre alle data, lukk alle åpne programmer, og start datamaskinen på nytt. Hvis musen og tastaturet ikke reagerer i det hele tatt, må du kanskje holde av/på-knappen nede i minst 15 sekunder for å slå av datamaskinen, og du mister da alle data som ikke er lagret.
   

 2. Kontroller at BIOS er oppdatert til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
   

 3. Kontroller at Windows har de nyeste oppdateringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Vanlige spørsmål om Windows Update.Artikkel-ID: SLN305030

Dato sist endret: 15/10/2018 12:06 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.