Wiersz polecenia: co to jest i jak z niego korzystać na komputerze firmy Dell


Wiersz polecenia: co to jest i jak z niego korzystać na komputerze firmy DellTen artykuł zawiera informacje na temat niektórych najczęściej używanych poleceń w wierszu polecenia i otwierania wiersza polecenia oraz inne przydatne wskazówki


Spis treści:

 1. Co to jest Wiersz polecenia?
 2. Jak otworzyć okno Wiersza polecenia?
 3. Najczęściej używane polecenia.
 4. Często zadawane pytania i łącza

1. Co to jest Wiersz polecenia?

W komputerach z systemem operacyjnym Windows wiersz polecenia jest programem emulującym pole danych wejściowych w formie tekstowego ekranu interfejsu użytkownika wyświetlanego w graficznym interfejsie użytkownika (GUI) systemu Windows.

Wiersz polecenia może służyć do wykonywania wprowadzanych poleceń i przeprowadzania zaawansowanych funkcji administracyjnych. Może być również stosowany do rozwiązywania niektórych rodzajów problemów związanych z systemem Windows.

Rysunek 1: Okno wiersza poleceń

Okno wiersza poleceń

Powrót do góry


2. Jak otworzyć okno Wiersza polecenia?

W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego należy wybrać kartę, która odpowiada używanej wersji systemu Windows

Uwaga: poniższe przykłady przedstawiają jak otworzyć Wiersz polecenia „z podwyższonym poziomem uprawnień”. Oznacza to otworzenie Wiersza poleceń z uprawnieniami administratora

 

 

 

Otwieranie Wiersza polecenia w systemie Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows

 2. W polu wyszukiwania wpisz „cmd”.

 3. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd i wybierz opcję „Uruchom jako administrator” (Rysunek 2)

Rysunek 2: Uruchom jako administrator

Wiersz polecenia w systemie Windows 7

 1. Spowoduje to otwarcie okna wiersza polecenia (Rysunek 3)

Rysunek 3: Wiersz polecenia w systemie Windows 7

Wiersz polecenia

 1. Aby przejść do katalogu głównego, wpisz „cd\” i naciśnij klawisz Enter (Rysunek 4)

Rysunek 4: Katalog główny wiersza poleceń

Katalog główny wiersza poleceń

Uwaga: katalog główny to najlepsze miejsce, aby wprowadzać wszelkie wymagane polecenia lub instrukcje

 

 

Otwieranie wiersza polecenia w systemie Windows 8/8.1

 1. Przesuń wskaźnik myszy do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz Windows + X

 2. W menu poleceń zaawansowanych wybierz opcję Wiersz polecenia (Administrator) (Rysunek 2)

Rysunek 2: Menu poleceń zaawansowanych

Menu Wiersza polecenia

 1. Spowoduje to otwarcie okna wiersza polecenia (Rysunek 3)

Rysunek 3: Wiersz polecenia w systemie Windows 8

Wiersz polecenia

 1. Aby przejść do katalogu głównego, wpisz „cd\” i naciśnij klawisz Enter (Rysunek 4)

Rysunek 4: Katalog główny wiersza poleceń

Katalog główny wiersza poleceń

Uwaga: katalog główny to najlepsze miejsce, aby wprowadzać wszelkie wymagane polecenia lub instrukcje

 

 

Otwieranie Wiersza polecenia w systemie Windows 10

 1. Przesuń wskaźnik myszy do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz Windows + X

 2. W menu poleceń zaawansowanych wybierz opcję Wiersz polecenia (Administrator) (Rysunek 2)

Rysunek 2: Menu poleceń zaawansowanych

Menu Wiersza polecenia

 1. Spowoduje to otwarcie okna wiersza polecenia (Rysunek 3)

Rysunek 3: Wiersz polecenia w systemie Windows 10

Wiersz polecenia

 1. Aby przejść do katalogu głównego, wpisz „cd\” i naciśnij klawisz Enter (Rysunek 4)

Rysunek 4: Katalog główny wiersza poleceń

Katalog główny wiersza poleceń

Uwaga: katalog główny to najlepsze miejsce, aby wprowadzać wszelkie wymagane polecenia lub instrukcje

 

Powrót do góry


3. Najczęściej używane polecenia.

 • cd (change directory (zmień katalog))
  Polecenie używane do przełączenia katalogu (ścieżki), w której się znajdujesz.

  Przykład: cd\windows\system32 przeniesie ekran do folderu system32 znajdującego się w folderze systemu Windows.
   

 • dir (Directory (Katalog))
  Pozwala wyświetlić dostępne pliki i foldery w aktualnie wybranym katalogu. Wyświetla również szczegóły dotyczące daty modyfikacji i rozmiaru plików.

  Wraz z komendą można użyć wielu dodatkowych argumentów, które pozwalają wykonać dodatkowe czynności (dalsze informacje na temat dostępnych poleceń można znaleźć w poniższym podręczniku Microsoft Łącze zewnętrzne).

  Przykład: C:\> dir
  Ta opcja pozwala wyświetlić zawartość katalogu lub dysku C:

 

 • ipconfig
  To polecenie wyświetli aktualne informacje sieciowe dla posiadanych kart, w tym adres IP, brama domyślna, maska podsieci itp.
   
 • ping
  To polecenie jest używane podczas rozwiązywania problemów związanych z siecią. Prześle ono pakiet danych do innego komputera w sieci i poczeka na odpowiedź, a następnie wyświetli rezultaty operacji.

  Przykład: ping 192.168.0.2
  Polecenie sprawdzi opóźnienie połączenia z komputerem o adresie 192.168.0.2 i wyświetli rezultaty operacji.
   
 • help ( /?)
  Polecenie pomocy, które dostarcza informacji na temat innych poleceń, w tym dostępnych przełączników służących do wykonywania dodatkowych zadań.

  Przykład: ipconfig /help

Listę poleceń można znaleźć pod następującym łączem:

Powrót do góry


3. Często zadawane pytania

 • W jaki sposób mogę przerwać wykonywanie polecenia?
  Użyj kombinacji klawiszy Ctrl + C, aby zatrzymać wykonanie polecenia. (Uwaga: kombinacja nie cofnie polecenia, a jedynie zatrzyma proces wykonywania bieżącego polecenia).

 • Jak mogę wyłączyć lub ponownie uruchomić komputer przy pomocy ekranu wiersza poleceń?
  Poniższe polecenia mogą również służyć do wyłączania lub ponownego uruchamiania komputerów należących do tej samej sieci. Mogą one być przydatne podczas instalowania aktualizacji, które wymagają ponownego uruchomienia, aby zastosować zmiany.

  Polecenie shutdown /s wyłączy komputer, na którym otwarty jest wiersz poleceń.

  Polecenie shutdown /i w Wierszu polecenia otworzy okno zdalnego wyłączania, które wyświetla dostępne opcje za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu obejmującego systemy sieciowe.

 • Jak uzyskać dostęp do poprzednio używanych poleceń?
  Aby przełączać się między wykonanymi wcześniej poleceniami, można użyć klawiszy strzałek. Na przykład strzałki w górę i w dół służą do wyświetlania ostatnio używanych poleceń. Strzałki w prawo i lewo służą do wyświetlania poleceń litera po literze.

 • Gdzie mogę znaleźć kompleksową listę dostępnych poleceń?
  Lista referencyjna A-Z Wiersza polecenia Microsoft  Łącze zewnętrzne

 • Jakie narzędzia są dostępne?
  Narzędzia Wiersza polecenia (Microsoft) Łącze zewnętrzne

Powrót do góry


Identyfikator artykułu: SLN265940

Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2019 06:46

Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
0/3000 characters
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Określ, czy artykuł były przydatny, czy nie.
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
(pozostała liczba znaków)