Ręczne stosowanie opcji wiersza rozruchu jądra „nomodeset” przy rozruchu systemu Linux


Ręczne stosowanie opcji wiersza rozruchu jądra „nomodeset” przy rozruchu systemu Linux


Ręczne stosowanie opcji „nomodeset” sterownika Intel przy rozruchu systemu Linux

Może się okazać, że ogólne nośniki Ubuntu firmy Canonical, niektóre nośniki OEM firmy Dell lub inne nośniki z systemem Linux, takie jak Fedora lub RedHat, nie uruchamiają się w środowisku Live lub instalatorze w normalny sposób, a zamiast tego system się zawiesza.

Pierwszym krokiem, który może rozwiązać problem z rozruchem i umożliwić instalację systemu Ubuntu, jest wyłączenie funkcji graficznych Intel poprzez zastosowanie przed rozruchem opcji „nomodeset”.

Można ją ustawić jednorazowo, jak pokazano w części I* lub na stałe, jak pokazano w części II**.

Uwaga:
*Ten sposób sprawdza się w przypadku rozruchu z nośnika USB/nośnika instalacyjnego.
**Ten sposób sprawdza się, jeśli system operacyjny ulega awarii lub zawiesza się po zainstalowaniu.
 

Rozwiązanie I i II

Rozwiązanie — część I

 1. Podłącz nośnik i włącz komputer.
 2. Poczekaj, aż wyświetli się ekran rozruchowy GNU GRUB.
 3. Gdy pojawi się opcja Ubuntu, jak na obrazku poniżej, naciśnij na klawiaturze klawisz E (Rysunek 1).

  Opcja „Ubuntu”
  Rysunek 1
 4. Będąc w edytorze, użyj klawiszy strzałek, aby przejść na koniec wiersza zaczynającego się od linux/ boot/vmlinuz*** (każdy program ładujący może wyświetlać w tym wierszu trochę inną treść). (Rysunek 2)

  linux /boot/vmlinuz***
  Rysunek 2
 5. Wpisz polecenie nomodeset na końcu wiersza. (Rysunek 3)

  „nomodeset”
  Rysunek 3
 6. Teraz naciśnij klawisze CTRL + X — system powinien uruchomić się w normalnym instalatorze lub normalnie w środowisku Live.

Rozwiązanie — część II (włączenie opcji „nomodeset” na stałe)

 1. Otwórz okno programu Terminal i wpisz polecenie sudo gedit /etc/default/grub.
 2. Wprowadź hasło, jeśli pojawi się monit.
 3. Przesuń kursor do wiersza, który wygląda następująco (Rysunek 4):
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”

  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”
  Rysunek 4
 4. Zmień treść wiersza na następującą (Rysunek 5):
  (Aby rozwiązać problem z rozruchem można również usunąć zmienną „quiet” i/lub „splash”).
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash nomodeset”

  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash nomodeset”
  Rysunek 5
 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
 6. Zamknij okno.
 7. W oknie programu Terminal wpisz polecenie sudo update-grub2 i naciśnij klawisz Enter.
 8. Zmiany powinny zostać wprowadzone po ponownym uruchomieniu komputera.
 
Identyfikator artykułu: SLN306327

Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2019 07:45

Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
0/3000 characters
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Określ, czy artykuł były przydatny, czy nie.
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
(pozostała liczba znaków)