Jak skonfigurować i zarządzać kontrolerem iDRAC lub CMC dla serwerów Dell PowerEdge i serwerów kasetowych


Jak skonfigurować i zarządzać kontrolerem iDRAC lub CMC dla serwerów Dell PowerEdge i serwerów kasetowych 
W tym artykule objaśniono sposób konfiguracji serwera Dell PowerEdge. (iDRAC 9)
Sposób konfiguracji kontrolera iDRAC i zarządzania nim jest dostępny także dla starszych serwerów w dolnej części tej strony (iDRAC 6–8).

Dell PowerEdge

Kompletną listę nowych funkcji można znaleźć na tej stronie. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować nowy serwer PowerEdge i w pełni korzystać z jego funkcji. 
 


Spis treści:

 1. Konfiguracja systemu
 2. Konfiguracja kontrolera iDRAC
 3. Zaloguj się do kontrolera iDRAC
 4. Konfiguracja i uruchamianie kontrolera LifeCycle (LCC)
 5. Instalacja systemu operacyjnego
 6. Strategie aktualizacji
 7. Wbudowana diagnostyka sprzętu
 8. Wbudowana funkcja SupportAssist
 9. Więcej zasobów
 10. Serwery poprzedniej generacji

 

1. Konfiguracja systemu

 1. Rozpakowanie sprzętu

 2. Montaż sprzętu w szafie. Artykuł SLN305548 opisuje montaż serwera w szafie lub obudowie typu tower.

 3. Podłącz urządzenia peryferyjne do komputera

 4. Podłącz zasilanie i włącz system. Możesz nacisnąć przycisk zasilania lub użyć kontrolera iDRAC


 

2. Konfiguracja kontrolera iDRAC

Kontroler Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) ma na celu zwiększanie produktywności administratorów systemu oraz podniesienie ogólnej dostępności systemów firmy Dell. Kontroler iDRAC ostrzega administratorów o problemach z systemem, pomaga zdalnym zarządzaniu systemem oraz zmniejsza potrzebę fizycznego dostępu do systemu.

1. Opcje konfigurowania adresu IP kontrolera iDRAC

Należy skonfigurować wstępne ustawienia sieci w oparciu o swoją infrastrukturę sieci, aby umożliwić komunikację z kontrolerem iDRAC. Adres IP można skonfigurować przy użyciu jednego z poniższych interfejsów:

 • Narzędzie ustawień kontrolera iDRAC — zalecane
 • Kontroler cyklu eksploatacji (LC) (patrz Podręcznik użytkownika kontrolera cyklu eksploatacji)
 • Zestaw wdrożeniowy firmy Dell (patrz Podręcznik użytkownika zestawu wdrożeniowego firmy Dell)
 • Panel LCD obudowy lub serwera (patrz Instrukcja obsługi systemu)
 • W przypadku serwerów kasetowych, przy użyciu interfejsu sieciowego CMC (patrz Podręcznik użytkownika oprogramowania wewnętrznego kontrolera zarządzania obudową firmy Dell)
Uwaga: w serwerach kasetowych można skonfigurować ustawienia sieciowe za pomocą panelu LCD obudowy wyłącznie podczas początkowej konfiguracji kontrolera CMC. Po wdrożeniu obudowy nie ma możliwości zmiany konfiguracji kontrolera iDRAC przy użyciu panelu LCD obudowy.

2. Konfigurowanie adresu IP kontrolera iDRAC przy użyciu narzędzia iDRAC Setting Utility (Narzędzie konfiguracyjne kontrolera iDRAC) (klawisz F2 podczas uruchamiania)

Możesz skonfigurować adres IP lub użyć domyślnego adresu IP kontrolera iDRAC (192.168.0.120), aby skonfigurować początkowe ustawienia sieciowe, w tym protokół DHCP lub statyczny adres IP dla kontrolera iDRAC.
W przypadku serwerów kasetowych interfejs sieciowy kontrolera iDRAC jest domyślnie wyłączony.

Przykład konfigurowania adresu IP kontrolera iDRAC przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego kontrolera iDRAC (klawisz F2 podczas uruchamiania):

 1. Włącz zarządzany system.
 2. Naciśnij klawisz podczas testu Power-on Self-test (POST).
 3. Na stronie System Setup Main Menu (Menu główne konfiguracji systemu) kliknij opcję iDRAC Settings (Ustawienia kontrolera iDRAC). Zostanie wyświetlona strona ustawień kontrolera iDRAC.
 4. Kliknij polecenie Sieć. Zostanie wyświetlona strona sieci.
 5. Określ ustawienia sieciowe
 6. Kliknij przycisk Back (Wstecz), kliknij przycisk Finish (Zakończ), a następnie przycisk Yes (Tak). Informacje na temat sieci zostaną zapisane, a system uruchomiony ponownie.

Konfiguracja kontrolera iDRAC została ukończona. Sieciowy interfejs użytkownika kontrolera iDRAC jest teraz dostępny przy użyciu dowolnej obsługiwanej przeglądarki (IE, Firefox, Chrome, Safari).
Jeśli występują problemy z dostęp:

 • Spróbuj wysłać pakiet ping na adres IP kontrolera iDRAC, aby sprawdzić, czy konfiguracja sieciowa otrzymała odpowiedź.
 • Sprawdź, który port LOM (karta sieciowa) został wybrany w ustawieniach sieciowych kontrolera iDRAC. Port LOM może być współdzielony z kartami sieciowymi serwera lub korzystać z dedykowanych kart sieciowych kontrolera iDRAC.
Ważne: po skonfigurowaniu adresu IP kontrolera iDRAC upewnij się, że zmieniono domyślną nazwę użytkownika i hasło po skonfigurowaniu adresu IP kontrolera iDRAC.

 

3. Zaloguj się do kontrolera iDRAC

Aby zalogować się do sieciowego interfejsu użytkownika kontrolera iDRAC, w pierwszej kolejności należy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres IP. Istnieją inne sposoby połączenia z kontrolerem iDRAC (protokoły SSH, RACADM).

Zostanie wyświetlony ekran logowania. Jeśli wybrano ustawienie domyślne (bezpieczny dostęp do kontrolera iDRAC), hasło domyślne będzie dostępne na tylnym oznaczeniu systemu. Jeżeli nie masz bezpiecznego dostępu do kontrolera iDRAC, użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła („root” i „calvin”).

Bezpieczne hasło znajduje się na etykiecie na spodzie wraz z numerem seryjnym systemu i kodem Service Tag. Jeżeli pole domyślnego hasła na naklejce jest puste, to znaczy, że domyślne hasło brzmi „calvin”. „Root” to nadal nazwa użytkownika.


Rys. 1: naklejka z hasłem domyślnym

Uwaga: w ustawieniach kontrolera iDRAC możliwe jest włączenie opcji logowania do katalogu (Microsoft AD lub LDAP).

Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania do kontrolera iDRAC oraz licencji iDRAC, zajrzyj do najnowszej instrukcji dla urządzeń Integrated Dell Remote Access Controller pod adresem Dell.com/idracmanuals.


 

4. Konfiguracja i uruchamianie kontrolera LifeCycle (LCC)

Kontroler LifeCycle firmy Dell jest zaawansowaną technologią, która umożliwia zdalne zarządzanie serwerem za pomocą kontrolera iDRAC. Za pomocą kontrolera LifeCycle można dokonać aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przy użyciu lokalnych zasobów lub baz firmy Dell. Kreator dostępny w kontrolerze LifeCycle umożliwia wdrożenie systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dostęp do kontrolera LCC, należy nacisnąć klawisz F10 podczas rozruchu. Kontroler LifeCycle współdzieli adres IP z jednym z serwerów sieciowych. Adres IP musi być skonfigurowany co najmniej raz, aby można było wykonać aktualizację i zainstalować system operacyjny. Ta strona zawiera informacje na temat wstępnej konfiguracji kontrolera cyklu eksploatacji (LC).5. Instalacja systemu operacyjnego

Wbudowany kontroler cyklu eksploatacji upraszcza procedurę instalacji systemu operacyjnego („wdrożenie”). Jeżeli skorzystasz z tej funkcji, sterowniki zostaną wczytane przed procesem instalacji. System operacyjny jest instalowany krok po kroku, w miarę, jak wszystkie elementy są przez niego rozpoznawane.

Artykuł zawiera wszystkie szczegółowe informacje. Jak zainstalować system operacyjny na serwerze Dell PowerEdge? — SLN1291776. Strategie aktualizacji

Serwery PowerEdge firmy Dell wykonują całą gamę opcji utrzymujących aktualność oprogramowania wewnętrznego i sterowników. Niezależnie od tego, czy chcesz zaktualizować jeden sterownik na jednym komputerze czy zaktualizować wszystkie swoje komputery jednocześnie, firma Dell dostarcza wielu przydatnych narzędzi, które upraszczają ten proces.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Samouczek: aktualizacja serwera PowerEdge — SLN300662 .7. Wbudowana diagnostyka sprzętu

Diagnostyka sprzętu wbudowana w kontrolerze Lifecycle to fizyczny (w przeciwieństwie do logicznego) widok podłączonych urządzeń, który pozwala wyszukiwać problemy ze sprzętem, jakich nie wykryje system operacyjny ani inne narzędzia online.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak uruchomić diagnostykę sprzętu specjalistycznego na serwerze PowerEdge — SLN283546 .


 

8. Wbudowana funkcja SupportAssist

System z narzędziem iDRAC9 SupportAssist jest wbudowany w zintegrowany kontroler dostępu zdalnego Dell (iDRAC). Po rejestracji narzędzie SupportAssist automatycznie wykrywa usterki sprzętowe, tworzy odpowiednie przypadki i nawiązuje kontakt pomiędzy Dell EMC a klientem.

Przeczytaj osobny artykuł o rejestracji: Rejestracja narzędzia SupportAssist wbudowanego w kontroler iDRAC. — SLN306712

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, możesz wyeksportować Zbiór dla narzędzia SupportAssist (odnośnik do SLN306712) w ramach interfejsu internetowego kontrolera iDRAC, również bez rejestracji.

 


 

9. Więcej zasobów

qrl.dell.com to aplikacja internetowa, która pozwala przeglądać filmy dotyczące obsługi podzespołów serwera.
Filmy i dokumenty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak:
 • Poradniki krok po kroku, w tym odnośnie elementów wewnętrznych komputera i urządzeń zewnętrznych, jak również krótkie filmy dotyczące wykonywania konkretnych zadań.
 • Dodatkowe materiały, w tym możliwość przeszukiwania instrukcji, informacje o wykonywaniu diagnostyki LCD czy przeglądu instalacji elektrycznej.

 

11. Serwery poprzedniej generacji

Określanie generacji serwerów jest opisane w artykule SLN294897. 
Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji iDRAC – więcej informacji o rozwiązywaniu problemów.
Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji Starsza wersja oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC6.Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support RequestIdentyfikator artykułu: SLN85612

Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2020 19:09

Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
0/3000 characters
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Podaj ocenę (od 1 do 5 gwiazdek).
Określ, czy artykuł były przydatny, czy nie.
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
(pozostała liczba znaków)