System Windows 7: przewodnik rozwiązywania problemów i instrukcja obsługi domowej sieci bezprzewodowej

System Windows 7: przewodnik rozwiązywania problemów i instrukcja obsługi domowej sieci bezprzewodowejAby uzyskać pomoc podczas konfiguracji, połączenia, udostępniania plików, zdjęć i muzyki oraz rozwiązywania problemów z siecią bezprzewodową, przejdź do sekcji rozwijanej, postępuj zgodnie z instrukcjami i zapoznaj się z łączami.


 

Na potrzeby tego artykułu termin łączność bezprzewodowa oznacza możliwość przenoszenia informacji z jednego urządzenia, takiego jak komputer, cyfrowy asystent osobisty (PDA), SmartPhone do innego urządzenia za pośrednictwem fal radiowych zamiast przewodów.

Fale radiowe są modulowane w podobny sposób jak sygnał radiowy lub TV i umożliwiają przenoszenie informacji.

Odległości między poszczególnymi urządzeniami (komputer, PDA lub SmartPhone) są zwykle dosyć krótkie (mniej niż 60 m).

W przypadku kart szerokopasmowej sieci bezprzewodowej (lub łączności za pośrednictwem sieci komórkowych) odległość zależy od ukształtowania powierzchni i ilości pobliskich nadajników.

 

Na co dzień wszyscy korzystamy z wielu rodzajów urządzeń bezprzewodowych, czasem zupełnie o tym nie myśląc. Telefony komórkowe, stacjonarne telefony bezprzewodowe, piloty TV to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Komputerowa technologia bezprzewodowa może być równie łatwa i bezproblemowa w użyciu, pod warunkiem jej prawidłowego skonfigurowania. W dalszej części niniejszego artykułu termin łączność bezprzewodowa będzie się odnosić do technologii bezprzewodowej wykorzystywanej do przesyłania informacji między komputerami.

Komputerowa technologia bezprzewodowa dzieli się na kilka rodzajów. Każdy z nich opisano w innym rozdziale. Każdy rodzaj ma też inne zastosowania, wykorzystuje różne procesy i standardy. Poniżej przedstawiono krótki opis głównych komputerowych technologii bezprzewodowych.
 

 • Bezprzewodowa sieć lokalna – określana mianem WLAN lub Wi-Fi. Ten rodzaj sieci bezprzewodowych wykorzystuje się przede wszystkim do Internetu i podłączania innych urządzeń, takich jak komputery, cyfrowe urządzenia podręczne (PDA), SmartPhone'y, czy drukarki.

 • Bluetooth®— technologia Bluetooth to łączność bezprzewodowa o krótkim zasięgu, służąca do przesyłania informacji między urządzeniami znajdującymi się bardzo blisko siebie (ok. 10 m). Wykorzystuje się ją głównie do podłączania takich urządzeń jak klawiatury komputerowe, myszy, słuchawki, cyfrowe urządzenia podręczne i SmartPhone'y. Wiele osób korzysta z tej technologii do podłączania zestawów bezprzewodowych (słuchawek) do telefonów komórkowych.

 • Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa – zwana także siecią WWAN (Wireless Wide Area Network – bezprzewodowa sieć rozległa). Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa wykorzystuje nadajniki telefonii komórkowej do dostarczania Internetu. Technologia ta jest wykorzystywana w telefonach komórkowych, umożliwiając im łączenie się z Internetem. Wymaga usługodawcy komórkowego umożliwiającego odbieranie danych. Usługa ta może nie być dostępna wszędzie.

 • Bezprzewodowa łączność USB -– technologia, która stała się dostępna w miarę niedawno. Umożliwia ona bezprzewodowe połączenie komputera z koncentratorem USB. Urządzenia USB podłącza się wtedy do koncentratora lub koncentrator pełni rolę mostu. Zakres działania jest bardzo mały (3 metry).

 

Poniżej opisano urządzenia i usługi niezbędne do skonfigurowania bezprzewodowego połączenia z Internetem. Brak dowolnego z nich uniemożliwia skonfigurowanie bezprzewodowego połączenia z Internetem. Zasięg działania routera jest zwykle ograniczony (mniej niż 60 metrów).
 

 • Bezprzewodowa karta sieciowa – to urządzenie, które może być zainstalowane wewnątrz komputera lub występować w formie adaptera USB. W razie wątpliwości, czy dany komputer jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową, należy skontaktować się z producentem komputera.

 • Szerokopasmowy router bezprzewodowy – router służy do połączenia wszystkich komputerów użytkownika w sieć bezprzewodową i jednocześnie daje im dostęp do Internetu.

 • Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) — dostęp do Internetu oferują zwykle firmy telekomunikacyjne (korzystające z łącz DSL) i operatorzy telewizji kablowej.

 

Uwaga: podczas tworzenia sieci bezprzewodowej postaraj się, aby router bezprzewodowy znalazł się jak najbliżej centralnego punktu mieszkania lub biura. Umieść router bezprzewodowy możliwie najwyżej, aby uniknąć zakłóceń.
 1. Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) zainstaluje modem szerokopasmowy w domu użytkownika lub w miejscu jego pracy. Może on także wysłać zestaw do samodzielnej instalacji.
  Uwaga: podczas samodzielnej instalacji modemu szerokopasmowego należy postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami lub skontaktować się z dostawcą szerokopasmowych usług internetowych. Bardzo możliwe, że kontakt z dostawcą szerokopasmowych usług internetowych będzie konieczny, aby skonfigurować nazwę użytkownika i hasło (podczas korzystania z łącza DSL) lub zarejestrować modem szerokopasmowy (podczas korzystania z kabla).
   
 2. Po zakończeniu konfiguracji modemu szerokopasmowego odłącz kabel sieciowy lub kabel USB łączący go z komputerem.
   
 3. Wyłącz modem szerokopasmowy na przynajmniej 3 minuty (jest to konieczne, aby modem mógł później zidentyfikować router bezprzewodowy).
   
 4. Po upływie przynajmniej 3 minut podłącz kabel sieciowy do routera bezprzewodowego i uruchom ponownie modem szerokopasmowy.
   
 5. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do routera bezprzewodowego, aby uzyskać instrukcje instalacji.
  Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji routera bezprzewodowego, należy zapoznać się z witryną producenta (Tabela 1).
   
  Łącze do witryny internetowej producenta
  Linksys Łącze zewnętrzne
   
  D-Link Łącze zewnętrzne
   
  Netgear Łącze zewnętrzne
   
  2Wire Łącze zewnętrzne
   
  Belkin Łącze zewnętrzne
   
  Apple Łącze zewnętrzne
   
  SMC Łącze zewnętrzne
   
  TRENDnet Łącze zewnętrzne
   
  TP-Link Łącze zewnętrzne
   
  Cisco Łącze zewnętrzne
   
  Ubiquiti Łącze zewnętrzne
   
  Tabela 1: witryny internetowe najczęściej spotykanych routerów bezprzewodowych
   
 6. Podczas wstępnej konfiguracji routera bezprzewodowego należy zmienić nazwę sieci (SSID) oraz klucz zabezpieczeń sieci Wi-Fi (klucz sieciowy). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej.
   

 

Uwaga: poniższe kroki dotyczą systemu Windows 7. Instrukcje dla innych systemów operacyjnych znajdują się w Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych.
 1. Umieść komputer w odległości 1-3 metrów od routera (o ile to możliwe).
  Uwagi
  • Umieszczenie komputera bliżej routera pomoże wyeliminować źródła zakłóceń, które mogłyby spowalniać i przerywać połączenia, a także pozwoli kontrolować pracę urządzenia bezprzewodowego.
  • Gdy komputer łączy się z Internetem tylko wtedy, gdy ten jest blisko routera, to jest to wynikiem zakłóceń. Więcej informacji na temat źródeł zakłóceń można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak identyfikować i redukować zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej.

 2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony Dostępna sieć lub kliknij ją (Rysunek 1).
  Uwagi
  Strzałka ukrytych ikon w systemie Windows 7
  Rysunek 1: lokalizacja ukrytych ikon
 3. Znajdź sieć o największej sile sygnału – czyli takiej, której siła sygnału ma najwięcej zielonych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół).
   
 4. Dotknij lub kliknij połączenie sieciowe z największą liczbą zielonych słupków (Dostępna sieć), a następnie dotknij lub kliknij opcję Połącz.
  Uwaga: w przypadku więcej niż jednego połączenia z taką samą liczbą białych słupków lub kiedy na liście połączeń pojawi się Sieć ukryta lub Inna sieć, zapoznaj się z zakładką Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z bezprzewodowego routera w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej. Uzyskasz tam instrukcje dotyczące pobierania nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.
   
 5. Jeśli będzie taka potrzeba, wpisz klucz zabezpieczeń sieci i kliknij Dalej.
  Uwagi

 

 

 1. Umieść komputer w odległości 1-3 metrów od routera (o ile to możliwe).
  Uwagi
  • Umieszczenie komputera bliżej routera pomoże wyeliminować źródła zakłóceń, które mogłyby spowalniać i przerywać połączenia, a także pozwoli kontrolować pracę urządzenia bezprzewodowego.
  • Gdy komputer łączy się z Internetem tylko wtedy, gdy ten jest blisko routera, to jest to wynikiem zakłóceń. Więcej informacji na temat źródeł zakłóceń można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak identyfikować i redukować zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej.

 2. Znajdź ikonę sieci na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon (Rysunek 1), poniżej znajdziesz przykłady ikon sieci.
  Uwaga: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.
  Strzałka ukrytych ikon w systemie Windows 7
  Rysunek 1: lokalizacja ukrytych ikon
 3. Wybierz poniżej kartę odpowiadającą ikonie na Twoim komputerze.
  Uwagi
  • Upewnij się, że kable sieciowe (Ethernet) i stacje dokujące zostały odłączone przed wykonaniem wspomnianych czynności, w przeciwnym razie ikona sieci bezprzewodowej może się nie wyświetlić poprawnie.
  • Jeśli nie możesz znaleźć ikony połączenia bezprzewodowego, uruchom ponownie komputer. Jeśli nadal się nie wyświetla, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.

 

Ta ikona oznacza, że komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie problemu braku dostępu do Internetu.Ta ikona oznacza, że antena bezprzewodowa jest włączona, ale nie ma połączenia z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, należy zapoznać się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.Ta ikona oznacza, że antena bezprzewodowa (Wi-Fi) jest wyłączona.

Aby włączyć antenę bezprzewodową (Wi-Fi):

Uwagi
 1. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.
 2. Jeżeli chcesz wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe (sieć bezprzewodowa (Wi-Fi), mobilne połączenie szerokopasmowe, Bluetooth, GPS i komunikacja zbliżeniowa (NFC)), np. w samolocie, dotknij lub kliknij opcję Wyłącz połącz. bezprz. w Centrum Mobilności w systemie Windows.
 3. Gdy przycisk Włącz poł. bezprz. jest niedostępny (wyszarzony), spróbuj użyć przełącznika sprzętowego w komputerze, aby włączyć bezprzewodową kartę sieciową.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz x.
   
 2. Dotknij lub kliknij przyciskWłącz poł. bezprz.
   

 

Jeśli nie zostało to zrobione, należy najpierw wykonać poniższe czynności opisane w karcie Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym.

 1. Uruchamianie procedury rozwiązywania problemów z siecią
  1. Dotknij lub kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
  2. W polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów
  3. Dotknij lub kliknij opcję Rozwiązywanie problemów na liście w Panelu sterowania.
  4. Dotknij lub kliknij pozycję Sieć i Internet.
  5. Dotknij lub kliknij pozycję Połączenia internetowe.
  6. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
   
 2. Wyłącz i włącz ponownie wszystkie urządzenia w sieci i zsynchronizuj je; więcej informacji zawiera zakładka Wyłączanie i ponowne włączanie wszystkich urządzeń w sieci.
   
 3. Uruchom aplikację Dell SupportAssist Optimize Network.
  1. Dotknij lub kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.
  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).
   Uwaga: jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne będzie jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij lub kliknij Optymalizuj mój system.
  5. Dotknij lub kliknij Optymalizuj sieć.
  6. Dotknij lub kliknij Uruchom teraz.
  7. Po zakończeniu optymalizacji sieci (pasek stanu będzie wskazywał 100%) dotknij karty Historia lub kliknij ją.
  8. Dotknij najnowszej listy funkcji Optymalizuj sieć (ręcznie) lub kliknij ją, aby zapoznać się z wynikami.

 4. Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze sterowniki sieci bezprzewodowej, system BIOS oraz oprogramowanie wewnętrzne routera.
  Uwaga: jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika ani systemu BIOS, możesz wykonać jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
   
  • Więcej informacji na temat pobierania i instalowania najnowszej wersji systemu BIOS można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest system BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   Uwaga: najnowsza wersja systemu BIOS znajduje się w podsekcji BIOS.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania najnowszych sterowników bezprzewodowych kart sieciowych, zapoznaj się z sekcją Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.
   Uwaga: sterowniki karty sieciowej znajdują się w kategorii Sieć.

  • Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne routera do najnowszej dostępnej wersji. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z routerem bezprzewodowym lub uzyskać u producenta urządzenia; łącza podano w tabeli 1.
   Uwaga: aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne routera, konieczny będzie komputer podłączony do routera bezprzewodowego (za pomocą kabla sieciowego lub innego komputera połączonego bezprzewodowo).
    
   Producent Nazwa użytkownika Hasło
   Linksys Łącze zewnętrzne
    
   należy pozostawić puste admin
   D-Link Łącze zewnętrzne
    
   admin należy pozostawić puste
   Netgear Łącze zewnętrzne
    
   admin hasło
   2Wire Łącze zewnętrzne
    
   Brak (możliwość zdefiniowania). Brak (możliwość zdefiniowania).
   Belkin Łącze zewnętrzne
    
   Brak należy pozostawić puste
   Apple Łącze zewnętrzne
    
   Należy użyć narzędzia AirPort  
   SMC Łącze zewnętrzne
    
   Admin smcadmin
   Tabela 1: odnośniki do stron producentów sprzętu bezprzewodowego, domyślne nazwy i hasła routerów
   
 5. Upewnij się, że bezprzewodowa karta sieciowa działa z pełną przepustowością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zakładką Konfiguracja ustawień bezprzewodowej karty sieciowej w celu zapewnienia jej optymalnego działania.
   
 6. Uruchom aplikację Dell SupportAssist Troubleshooting.
  1. Dotknij lub kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.
  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).
   Uwaga: jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne będzie jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij karty Sprzęt (lub kliknij ją).
  5. Dotknij opcji Mam problemy z Internetem (lub kliknij ją).
  6. Dotknij żądanej drukarki (lub kliknij ją), aby ją podświetlić.
  7. Dotknij opcji Rozwiązywanie problemów (lub kliknij ją) i postępuj zgodnie z instrukcjami.
   
 7. Zrealizuj procedurę diagnozowania problemów z kartą sieciową, która jest dostępna na witrynie pomocy technicznej firmy Dell.
  Uwagi
  • Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową, to w celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Instrukcje i dokumentacje produktu firmy Dell, aby uzyskać instrukcję obsługi komputera, która pomoże określić położenie złącza RJ-45 lub portu USB-C w komputerze.
  • Może być konieczne pobranie i zainstalowanie niewielkiego programu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 8. Przeczytaj jeden z następujących artykułów stosownie do przeglądarki WWW zainstalowanej na komputerze.  
 9. Jeśli poniższe kroki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, to może być on spowodowany uszkodzeniem systemu operacyjnego komputera. Aby dowiedzieć się, jak naprawić uszkodzenie, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Przywracanie, reset fabryczny lub ponowna instalacja systemu Windows 7 na komputerze firmy Dell.

 

 1. Odłącz zasilanie modemu szerokopasmowego na co najmniej 3 minuty.
  Uwaga: Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) zapewniają urządzenie łączące funkcje routera i modemu.

 2. Wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
   
 3. Odłącz zasilanie od routera bezprzewodowego.
   
 4. Sprawdź, czy modem szerokopasmowy jest połączony za pomocą kabla sieciowego z portem sieci Internet lub WAN routera bezprzewodowego.
   
 5. Upewnij się, że do modemu szerokopasmowego nie są podłączone żadne kable USB ani kable szeregowe.
   
 6. Podłącz zasilanie do modemu szerokopasmowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjalizowanie modemu szerokopasmowego.
  (Jeśli modem nie ustanowi połączenia internetowego, odłącz go. Odczekaj co najmniej 5 minut, a następnie ponownie podłącz modem).
   
 7. Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjalizowanie routera.
   
 8. Włącz komputer i spróbuj uzyskać połączenie z Internetem.
  Uwaga: jeśli nadal nie możesz połączyć się z Internetem, sprawdź, czy inne komputery z nim się łączą lub podłącz komputer za pomocą kabla sieciowego bezpośrednio do routera (jeśli to możliwe). Gdy żaden inny komputer lub ten podłączony bezpośrednio do routera nie może połączyć się z Internetem, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub z producentem danego routera.
   
 9. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 3.

 

Uwaga: informacje na temat sprawdzania, jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w danym komputerze, znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w komputerze Dell
Bezprzewodowe karty sieciowe firmy Intel:
Uwaga: Nie każdy adapter bezprzewodowy posiada opcje wymienione poniżej. Znajdź i zmień opcje dostępne poniżej.
 1. Dotknij lub kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
   
 2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.
   
 5. Kliknij lub dotknij dwukrotnie ikonę Intel WiFi, sieci bezprzewodowej lub Centrino.
   
 6. Dotknij lub kliknij kartę Zaawansowane.
  Uwaga: karta sieci bezprzewodowej może nie obsługiwać wszystkich poniższych opcji. Zmień tylko te dostępne.
   
 7. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Szerokość kanału 802.11n dla pasma 2.4 GHz i wybierz opcję Automatyczna z listy rozwijanej.
   
 8. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Szerokość kanału 802.11n dla pasma 5.2 GHz i wybierz opcję Automatyczna z listy rozwijanej.
   
 9. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Tryb 802.11n i wybierz opcję Włączony z listy rozwijanej.
   
 10. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Brak tolerancji dla kanału Fat i wybierz opcję Wyłączony z listy rozwijanej.
   
 11. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Agresywność roamingu i wybierz wartość 1. Najniższy z menu rozwijanego.
  Uwaga: to ustawienie jest sugerowane dla domowych sieci bezprzewodowych. Jeśli sieć jest siecią biznesową, a Ty przenosisz się z miejsca na miejsce, włącz ustawienie 3. Średnia.
   
 12. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Ulepszenie przepływności Intel® lub Wzmacniacz przepływności i wybierz opcję Wyłączone z listy rozwijanej.
  Uwaga: jeśli w sieci bezprzewodowej znajduje się tylko jedno urządzenie lub pobierasz strumieniowo obraz wideo, możesz wyłączyć to ustawienie, ale karta sieciowa z włączoną tą funkcją nie zezwoli innym komputerom w sieci na równorzędny dostęp do sieci bezprzewodowej.
   
 13. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Moc przesyłania i wybierz wartość 5. Największa.
   
 14. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Tryb bezprzewodowy i wybierz najwyższą dostępną liczbę z listy rozwijanej.
   
 15. Kliknij przycisk OK.  
Bezprzewodowe karty sieciowe firmy Dell:
Uwaga: Nie każdy adapter bezprzewodowy posiada opcje wymienione poniżej. Znajdź i zmień opcje dostępne poniżej.
 1. Dotknij lub kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
   
 2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.
   
 5. Dotknij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie pozycję Dell Wireless WLAN Card.
   
 6. Dotknij lub kliknij kartę Zaawansowane.
   
 7. W oknie Właściwości kliknij, aby podświetlić pozycję AP Compatibility Mode (Tryb zgodności AP), a następnie w menu rozwijanym wybierz pod pozycją Value (Wartość) opcję Broader Compatibility (Większa zgodność).
   
 8. W oknie Właściwości kliknij, aby podświetlić pozycję Minimum Power Consumption (Minimalne zużycie energii), a następnie wybierz opcję Disabled (Wyłącz) w menu rozwijanym pozycji Value (Wartość).
   
 9. Dotknij lub kliknij. OK.

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz x.
   
 2. Dotknij lub kliknij przyciskWłącz poł. bezprz.
   
 3. Gdy przycisk Włącz poł. bezprz. jest niedostępny (wyszarzony), spróbuj użyć przełącznika sprzętowego w komputerze, aby włączyć bezprzewodową kartę sieciową.

 

 

Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) to nazwa rozgłaszana przez dany router bezprzewodowy (na podobnej zasadzie jak w przypadku stacji radiowej), która umożliwia odróżnienie go od innych routerów.

Fabrycznie nadana nazwa SSID routera bezprzewodowego powinna być zmieniona przez użytkownika podczas wstępnej konfiguracji przy użyciu płyty CD dołączonej do urządzenia; nazwa powinna zawierać od 1 do 32 znaków. Uwzględnia małe i wielkie litery, co oznacza, że korzystając z nazwy SSID, należy ją wpisać na każdym komputerze w identyczny sposób, w jaki została wpisana w routerze.

Nazwa nie może zawierać adresu, nazwiska lub czegokolwiek, co umożliwiłoby identyfikację użytkownika.

 

Klucz zabezpieczeń sieci Wi-Fi (klucz sieciowy) pełni podobną funkcję jak klucz do drzwi — zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do sieci bezprzewodowej.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące trzech typów zabezpieczeń sieci bezprzewodowych dostępnych dla małych firm i użytkowników prywatnych oraz poziomu ochrony, jaki zapewniają.

Zaleca się, aby sieć bezprzewodowa została skonfigurowana z wykorzystaniem najwyższego poziomu zabezpieczeń, jakie oferują zastosowane urządzenia bezprzewodowe.

 • Wired Equivalent Privacy (WEP)
  Niski poziom ochrony

  Standard zabezpieczeń WEP jest jednym z pierwszych, które zaczęto stosować. Każdy bezprzewodowy router do użytku domowego obsługuje standard WEP (również najnowsze modele), co umożliwia współpracę z każdą bezprzewodową kartą sieciową. Choć zabezpieczenie WEP jest lepsze niż brak zabezpieczeń, klucz szyfrowania danych w tym standardzie można załamać w ciągu zaledwie kilku minut.

 • Dostęp chroniony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi (WPA)
  Średni poziom ochrony

  Standard WPA został opracowany w celu wyeliminowania niedoskonałości zabezpieczeń standardu WEP. Wykorzystuje on kilka mechanizmów zapobiegających załamaniu klucza sieciowego, korzysta jednak z tej samej metody szyfrowania, co standard WEP.

 • Dostęp chroniony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2 (WPA2)
  Najwyższy poziom ochrony

  Standard zabezpieczeń WPA2 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownikom prywatnym i małym firmom. Opiera się na mechanizmach zabezpieczeń WPA, ale wykorzystuje bardziej bezpieczną metodę szyfrowania.
   

 

WPA i WPA2

Standardy WPA i WPA2 wykorzystują kody złożone z cyfr i liter (a-z, A-Z, 0-9) o długości od 8 do 63 znaków. Klucz może się składać z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (~!@#$%^&*()_+:;'"<>).

Zaleca się korzystanie ze wszystkich trzech rodzajów znaków w kolejności losowej. Zapewnia to wysoki poziom zabezpieczeń i utrudnia złamanie klucza.

WEP

Szyfrowanie WEP wykorzystuje dwie długości kluczy (64 i 128 bitów) oraz dwa typy kodów (ASCII i szesnastkowy). Tworzony przez użytkownika klucz zawiera dodatkowy 24-bitowy nagłówek, więc w rzeczywistości długość klucza wynosi 40 lub 104 bity. To dlatego 64-bitowy klucz WEP określa się czasem mianem klucza 40-bitowego. Kod ASCII wykorzystuje cyfry i litery, których używamy na co dzień (litery: a-z, A-Z, cyfry: 0-9). Kod szesnastkowy jest również nazywany kodem maszynowym. Gdy komputer wykonuje program, otrzymuje polecenia w postaci liczb szesnastkowych. Kod szesnastkowy wykorzystuje cyfry (od 0 do 9) i litery (od a do f).

Patrz Tabela 1, która przedstawia liczbę i typ znaków potrzebnych do utworzenia klucza WEP.

Długość klucza ASCII Szesnastkowy
64 bity 5 znaków z uwzględnieniem wielkości liter
(a-z, A-Z, 0-9)
10 znaków (0-9, a-f)
128 bitów 13 znaków z uwzględnieniem wielkości liter
(a-z, A-Z, 0-9)
26 znaków (0-9, a-f)
Tabela 1: Tworzenie klucza WEP

(w Internecie dostępne są darmowe generatory kluczy WEP i WPA).
Uwaga: po utworzeniu klucza zabezpieczeń należy go zapisać i umieścić w bezpiecznym miejscu.

 

Najprostszym sposobem sprawdzenia nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawienie obok siebie routera bezprzewodowego i komputera (w odległości 1-3 metrów).

Wykonaj jedno z następujących zadań, a następnie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
 

 • Jeśli masz notebooka, ustaw go obok routera bezprzewodowego i wykonaj poniższe polecenia.
   
 • W przypadku komputera stacjonarnego, który nie jest połączony z siecią, może zajść konieczność przeniesienie routera bezprzewodowego w pobliże tego komputera (nie ma potrzeby przenoszenia ani wyłączania modemu szerokopasmowego, bo przy tych czynnościach dostęp internetowy jest niepotrzebny, ale inne komputery, które mogą być połączone z routerem bezprzewodowym, nie będą mogły w czasie ich trwania korzystać z Internetu). Upewnij się, że przeniesiony router jest włączony, i wykonaj poniższe polecenia.
  • Po znalezieniu nazwy sieci bezprzewodowej trzeba przenieść router bezprzewodowy z powrotem w jego pierwotne położenie i ponownie podłączyć go do modemu szerokopasmowego.
 • Posiadacze komputerów połączonych z routerem bezprzewodowym przy użyciu kabla mogą pobrać nazwę sieci bezpośrednio z tego routera. W tym celu należy otworzyć kartę Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.

 1. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon znajdź ikonę sieci (Rysunek 1).
  Uwaga: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.
  Strzałka ukrytych ikon w systemie Windows 7
  Rysunek 1: lokalizacja ukrytych ikon
 2. Znajdź sieć o największej sile sygnału – czyli takiej, której siła sygnału ma najwięcej zielonych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół).
  Uwaga: w przypadku więcej niż jednego połączenia z taką samą liczbą białych słupków lub kiedy na liście połączeń pojawi się Sieć ukryta lub Inna sieć, zapoznaj się z zakładką Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.
   
 3. Zanotuj nazwę sieci bezprzewodowej o najmocniejszym sygnale — dokładnie tak, jak jest wyświetlana.

 

Uwaga: routery bezprzewodowe 2Wire dostarczane przez firmę AT&T posiadają umieszczony na spodzie obudowy 10-cyfrowy klucz WEP podany w nawiasach (np. [ xxxxxxxxxx ]). Zanotuj 10-cyfrowy klucz dokładnie tak, jak jest widoczny.

W celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

Uwaga: aby uzyskać informacje na temat lokalizacji portu LAN w komputerze, przejdź do skróconej instrukcji obsługi, instrukcji konfiguracji lub podręcznika użytkownika i wyszukaj sekcję na temat podłączania kabla sieciowego. Więcej informacji na temat pobierania dokumentacji komputera znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell: Instrukcje i dokumentacja do produktów Dell.
 1. Kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).


 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  (W przypadku używania klasycznego menu Start kliknij kolejno polecenia Ustawienia i Panel sterowania, a następnie opcję Wygląd klasyczny. ).
   
 3. Korzystając z menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok napisu Wyświetl według:, wybierz opcję Kategoria.
   
 4. Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
   
 5. Kliknij polecenie Połączenie lokalne po prawej stronie okna.
   
 6. Kliknij przycisk Szczegóły.
   
 7. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji IPv4 Brama domyślna.
   
 8. Otwórz przeglądarkę internetową.
   
 9. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4 (pomiń nawiasy).
   
 10. Zaloguj się w routerze. Tabela 3 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.
   

  Producent

  Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys
  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link
  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear
  admin
  hasło
  2Wire
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin
  Brak
  należy pozostawić puste
  Apple
  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC
  Admin
  smcadmin

  Tabela 3: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają klucz lub hasło sieci (SSID) na stronie o nazwie Wireless security (zabezpieczenia łączności bezprzewodowej). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 3).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zapisać klucza sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 3).

  Uwaga: jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 3).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):

   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 3).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
   • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 3).

 

W celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

Uwaga: aby uzyskać informacje na temat lokalizacji portu LAN w komputerze, przejdź do skróconej instrukcji obsługi, instrukcji konfiguracji lub podręcznika użytkownika i wyszukaj sekcję na temat podłączania kabla sieciowego. Więcej informacji na temat pobierania dokumentacji komputera znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell: Instrukcje i dokumentacja do produktów Dell.
 1. Kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
   
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
  (Podczas używania klasycznego menu Start kliknij Ustawienia, Panel sterowania, a następnie Wygląd klasyczny.Korzystając z rozwijanego menu obok etykiety Widok według:, wybierz opcję Kategoria).
   
 3. Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
   
 4. Kliknij polecenie Połączenie lokalne po prawej stronie okna.
   
 5. Kliknij przycisk Szczegóły.
   
 6. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji IPv4 Brama domyślna.
   
 7. Otwórz przeglądarkę internetową.
   
 8. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4 (pomiń nawiasy).
   
 9. Zaloguj się w routerze. Tabela 2 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.
   
  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys
  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link
  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear
  admin
  hasło
  2Wire
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin
  Brak
  należy pozostawić puste
  Apple
  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabela 2: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) na stronie o nazwie Wireless (Łączność bezprzewodowa). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 2).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 2).
   
  Uwaga: jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 2).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 2).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
   • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 2).

 

 

Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Microsoft Grupa domowa od początku do końca, aby uzyskać informacje na temat tworzenia grupy domowej lub dołączenia do niej oraz tego, jak można udostępniać w niej pliki, zdjęcia, muzykę i inne. Łącze zewnętrzne

Uwaga: skorzystaj z menu rozwijanego, aby wybrać opcję Windows 7.

 

 

 1. Kliknij przycisk Start (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
   
 2. W polu wyszukiwania wpisz grupa domowa.
   
 3. Dotknij lub kliknij pozycję Grupa domowa.
   
 4. Dotknij lub kliknij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej.
   
 5. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby uzyskać najnowsze sterowniki, przejdź do strony Sterowniki i pliki do pobrania.
Dalsze informacje na temat pobierania sterowników dla karty sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak mogę pobrać i zainstalować sterownik urządzenia?.

Uwagi
 • Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
 • Sterowniki karty sieciowej znajdują się w kategorii Sieć.
 • Informacje na temat sprawdzania, która bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w danym komputerze, znajdują się w artykule bazy wiedzy Dell Jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w komputerze Dell?.
 • Po aktualizacji sterownika karty sieci bezprzewodowej może być konieczne ponowne połączenie z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, należy zapoznać się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.
Our Network and Wireless support page provides additional information and resources.Identyfikator artykułu: SLN126173

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2018 03:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.