Komputer firmy Dell nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows

Komputer firmy Dell nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows
Czy Twój komputer firmy Dell natrafia na problemy podczas włączania się lub uruchamiania systemu operacyjnego? Ten artykuł pomoże Ci znaleźć wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem uruchamia systemu i brakiem obrazu na podstawie symptomów, które dostrzeżesz na swoim komputerze firmy Dell.

Jeśli Twój komputer firmy Dell nie włącza się lub nie uruchamia systemu operacyjnego, w pierwszej kolejności zaleca się przeprowadzenie resetu sprzętowego. Przeprowadzenie resetu sprzętowego zwykle rozwiązuje wiele problemów, a jednocześnie pozwala usunąć pozostałe ładunki elektryczne, które mogą być przyczyną problemu. Jeśli Twój komputer firmy Dell nadal nie włącza się lub nie uruchamia systemu operacyjnego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami na podstawie symptomów, które dostrzeżesz na swoim komputerze firmy Dell.

Wykonaj reset sprzętowy

 1. Wyłącz komputer firmy Dell.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy lub przewód zasilający i wyjmij baterię (w przypadku notebooków firmy Dell).
  Uwaga: w przypadku niektórych ultralekkich notebooków firmy Dell, które mają baterię zamocowaną na stałe, zalecamy zapoznanie się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak zresetować zegar czasu rzeczywistego (RTC), aby przywrócić systemy komputerów Dell XPS, Dell Latitude lub Dell Precision.
  .
  Uwaga: w przypadku niektórych notebooków Dell Latitude zalecamy spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA i zapoznać się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.
 3. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne lub peryferyjne, takie jak dyski UBS, kable od drukarki i karty pamięci (SD/xD).
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15-20 sekund, aby usunąć pozostałe ładunki elektryczne.
 5. Podłącz zasilacz sieciowy lub przewód zasilający i baterię (w przypadku notebooków firmy Dell).
  Jeśli Twój komputer firmy Dell nadal nie włącza się lub nie uruchamia systemu operacyjnego, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem na podstawie symptomów, które dostrzeżesz na swoim komputerze firmy Dell. Możesz również postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uruchomić diagnostykę sprzętu w swoim komputerze firmy Dell.

Uruchom diagnostykę sprzętu

Jeśli Twój komputer firmy Dell nie pracuje prawidłowo, możesz skorzystać z dostępnych narzędzi diagnostycznych, aby znaleźć przyczynę i rozwiązać problem, wykonując kolejne czynności. Firma Dell oferuje zestaw narzędzi do autotestów, które są wbudowane w tablety z systemem Windows, notebooki, komputery stacjonarne i serwery firmy Dell. Jest to diagnostyka Dell Pre-Boot System Assessment (sPSA) lub Dell Pre-Boot System Assessment (PSA).

Jeśli komputer firmy Dell napotka problem, w pierwszej kolejności zaleca się przeprowadzenie testu diagnostycznego. Jakiekolwiek kody błędów wygenerowane podczas tych testów mogą okazać się przydatne podczas rozwiązywania problemu.

Firma Dell oferuje diagnostykę wbudowaną i online.

Identyfikacja symptomów

Objaw Czynność

Brak zasilania


Po naciśnięciu przycisku zasilania komputer firmy Dell nie włącza się i nie widać żadnych wskaźników zasilania (wszystkie diody LED są wyłączone).
 • Nie widać żadnych wskaźników zasilania komputera firmy Dell.
 • Dioda LED zasilania jest wyłączona, wyświetlacz jest pusty (czarny) i komputer nie uruchamia się.
 • Nie słychać dźwięku wentylatora
Wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów z zasilaniem w komputerach stacjonarnych firmy Dell
Wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów z zasilaniem w notebookach firmy Dell

Brak testu POST


Po naciśnięciu przycisku zasilania dioda LED zasilania, diody LED przycisków CAPS lock, Scroll lock i Num lock migają na pomarańczowo lub w charakterystyczny sposób. Komputer może również emitować kody dźwiękowe, które mogą pomóc w określeniu błędu konkretnego urządzenia.
 • Migające diody LED (zazwyczaj w określonej sekwencji i/lub na pomarańczowo)
 • Kody dźwiękowe emitowane przez komputer (ciągłe lub w określonej sekwencji)
 • Pusty (czarny) wyświetlacz oraz migające diody LED i kody dźwiękowe
 • Słychać dźwięk wentylatora, ale diody LED migają i słychać kody dźwiękowe
 • Podczas testu POST komputer zawiesza się z logo firmy Dell na ekranie
Dowiedz się, jak rozwiązać problem z brakiem testu POST na komputerze stacjonarnym firmy Dell.
Dowiedz się, jak rozwiązać problem z brakiem testu POST na notebooku firmy Dell.

Bez uruchomienia


Po naciśnięciu przycisku zasilania, proces POST zostaje zakończony, ale przed uruchomieniem systemu operacyjnego wyświetla się wiadomość o błędzie.
 • Diody LED (diody LED zasilania, dysku twardego, aktywności itd.) działają normalnie
 • Słychać dźwięk wentylatora
 • Pusty lub czarny ekran z migającym kursorem w lewym górnym rogu
 • Wiadomości o błędach na niebieskim ekranie śmierci systemu Windows (BSOD)
 • Podczas uruchamiania systemu operacyjnego komputer zawiesza się lub zatrzymuje na ekranie z logo Windows
Nie można uruchomić systemu Microsoft Windows 10
Nie można uruchomić systemu Microsoft Windows 8/8.1
Nie można uruchomić systemu Microsoft Windows 7
Zainstaluj ponownie system Windows na komputerze firmy Dell

Brak obrazu


Po naciśnięciu przycisku zasilania dioda LED zasilania i inne diody LED działają normalnie. Ekran komputera nadal jest jednak pusty (czarny). Wskazuje to na problem z obrazem lub wyświetlaczem komputera.
 • Diody LED (diody LED zasilania, dysku twardego, aktywności itd.) działają normalnie
 • Słychać dźwięk wentylatora, ale wyświetlacz jest pusty (czarny)
 • Wyświetlacz jest pusty (czarny)
Poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów odnoszą się do podstawowym czynności rozwiązywania problemów, takich jak: pusty (czarny) ekran lub brak obrazu, niewyraźny lub rozmyty obraz, pionowe lub poziome linie i problemy z kolorem, jasnością i kontrastem.
Wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęściej występujących problemów z monitorami firmy Dell
Wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęściej występujących problemów z panelami LCD w notebookach firmy Dell
Aby uzyskać informacje dotyczące komputerów Dell Alienware zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Komputer Alienware nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows
 

Identyfikator artykułu: SLN85632

Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2018 09:15


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.