Jak korzystać z aplikacji Dell Digital Delivery?

Jak korzystać z aplikacji Dell Digital Delivery?


Co to jest Dell Digital Delivery i jak to działa?

Dell Digital Delivery (Cyfrowa dostawa Dell) to usługa, która umożliwia zakupienie oprogramowania w momencie składania zamówienia na komputer, a następnie pobranie i automatyczne zainstalowanie oprogramowania po otrzymaniu komputera i podłączeniu go do Internetu. Działa to w następujący sposób:

Użytkownik zamawia opcjonalne oprogramowanie podczas składania zamówienia na komputer. Zamówione oprogramowanie nie zostanie dostarczone w formie fizycznej (płyta CD lub DVD, klucz licencji wydrukowany na papierze lub drukowana dokumentacja).

  1. Podczas pierwszego uruchomienia nowego komputera należy wykonać standardowe czynności konfiguracyjne, obejmujące także konfigurację połączenia z Internetem.
  2. Po podłączeniu komputera do Internetu zostanie uruchomiona zainstalowana już na komputerze aplikacja Dell Digital Delivery. Może to nie nastąpić do momentu uruchomienia komputera po raz drugi. Aplikacja Dell Digital Delivery zostanie uruchomiona i powiadomi użytkownika, że jest gotowa do pobrania i zainstalowania zakupionego przez niego oprogramowania.
  3. Po uruchomieniu aplikacji Dell Digital Delivery użytkownik może wybrać opcję Download Now (Pobierz teraz), Remind Me Later (Przypomnij mi później) lub Do Not Download (Nie pobieraj). W przypadku wybrania opcji Remind Me Later (Przypomnij mi później) okno dialogowe będzie się pojawiać po każdym kolejnym uruchomieniu komputera, aż użytkownik zdecyduje o pobraniu zakupionego oprogramowania. W przypadku wybrania opcji Do Not Download (Nie pobieraj) oprogramowanie nie zostanie pobrane. Jeśli użytkownik zmieni zdanie, może w dowolnej chwili ręcznie uruchomić aplikację Dell Digital Delivery.
  4. W przypadku kliknięcia opcji Download Now (Pobierz teraz) oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane automatycznie, a aplikacja Dell Digital Delivery poinformuje użytkownika o zakończeniu instalacji. W przypadku konieczności ponownego uruchomienia komputera, pojawi się stosowny monit. Po zakończeniu instalacji programy można znaleźć w Menu Start (Windows 7) lub Wszystkie programy (Windows 8).

Jak odinstalować lub ponownie zainstalować program w dystrybucji cyfrowej?

Aby odinstalować program pobrany za pomocą aplikacji Dell Digital Delivery, przejdź do Panelu sterowania i wybierz opcję Programy i funkcje. Następnie należy znaleźć program, który ma zostać usunięty i zaznaczyć go. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu usunięcia programu.

Aby przeinstalować program zakupiony za pośrednictwem aplikacji Dell Digital Delivery, należy uruchomić aplikację Dell Digital Delivery, klikając jej ikonę w Menu Start (Windows 7) lub Wszystkie programy (Windows 8). Aplikacja Dell Digital Delivery umożliwia ponowne zainstalowanie wszystkich zakupionych programów, które nie są aktualnie zainstalowane na komputerze. W tym celu należy kliknąć ikonę informacji w prawej części wpisu aplikacji i wybrać opcję Install this application again (Zainstaluj tę aplikację ponownie).<


Ile razy mogę ponownie zainstalować program w dystrybucji cyfrowej?

Dystrybucja cyfrowa Dell umożliwi maksymalnie dziesięciokrotne (10) zainstalowanie każdego zakupionego programu.


Jak otrzymać klucz, jeśli jest potrzebny do ponownej instalacji programu?

W oknie aplikacji Dell Digital Delivery ikona informacji jest wyświetlana po prawej stronie wpisu każdego zainstalowanego programu. Kliknij ikonę informacji i wybierz opcję View application key (Wyświetl klucz aplikacji), aby wyświetlić klucz licencyjny programu. Jeśli opcja View application key (Wyświetl klucz aplikacji) nie jest wyświetlana przy danej aplikacji, aplikacja nie wymaga klucza licencyjnego.


Jak zainstalować ponownie cały program Dell Digital Delivery?

Aplikacja Dell Digital Delivery powinna być już zainstalowana na komputerze firmy Dell. Aplikację Dell Digital Delivery można uruchomić, klikając jej ikonę w Menu Start (Windows 7) lub Wszystkie programy (Windows 8). Jeżeli aplikacja Dell Digital Delivery nie jest zainstalowana na komputerze, a jest niezbędna do ponownego zainstalowania zakupionego oprogramowania, można ją pobrać i zainstalować ze strony internetowej Dell Support. Kliknij pozycję Sterowniki i pliki do pobrania i wprowadź numer seryjny komputera, aby znaleźć aplikację Dell Digital Delivery. Numer Service Tag znajduje się na etykiecie przyklejonej do obudowy komputera, zazwyczaj na dolnej lub tylnej części.


rozwiązywanie problemów

Większość problemów z aplikacją Dell Digital Delivery można rozwiązać, resetując program. Można to zrobić, klikając menu Options (Opcje) (ikona koła zębatego) i polecenie Reset Settings (Przywróć ustawienia).

Problem:

Wyświetlenie komunikatu „There was a problem. Please reinstall." (Wystąpił problem. Zainstaluj program ponownie.)

Rozwiązanie:

Można spróbować zainstalować ponownie oprogramowanie z poziomu aplikacji Dell Digital Delivery, klikając ikonę informacji po prawej stronie wpisu aplikacji i wybierając opcję Install this application again (Zainstaluj tę aplikację ponownie). Jeśli to się nie powiedzie, można spróbować ręcznie zainstalować oprogramowanie. W tym celu otwórz Eksplorator Windows, klikając folder w dolnej części pulpitu, a następnie przejdź do folderu C:\ProgramData\Dell\DigitalDelivery\Downloads\Software.


Problem:

Wyświetlenie komunikatu „Dell Digital Delivery has not been able to connect to the internet. Please make sure you are connected and try again" (Program Dell Digital Delivery nie uzyskał dostępu do Internetu. Upewnij się, że połączenie jest sprawne i spróbuj ponownie)."

Rozwiązanie:

Zamknij aplikację Dell Digital Delivery, uruchom program Internet Explorer i spróbuj otworzyć dowolną stronę internetową. Jeżeli strona otworzy się bez problemu, ponownie uruchom program Dell Digital Delivery. Jeśli nie możesz przejść do witryny, kliknij przycisk Start, Panel sterowania, Centrum sieci i udostępniania i wybierz opcję „Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć". Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a po uzyskaniu połączenia z Internetem ponownie uruchom program Dell Digital Delivery.


Dodatkowe artykuły dotyczące rozwiązywania problemów:

Często spotykane problemy z aplikacją Dell Digital Delivery
Jak rozwiązać komunikat „Brak łączności z programem Dell Digital Delivery" lub pobieranie zablokowane z błędem stanu „Oczekiwanie"
Nie można uruchomić programu Dell Digital Delivery w trybie audytu systemu Windows
Błąd „No EULA Agreement; Terminating service" (Brak umowy EULA, zamykam usługę) przy otwieraniu aplikacji Dell Digital Delivery.

Aby uzyskać pomoc w resetowaniu połączenia internetowego, otwórz stronę Centrum pomocy technicznej Dell dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych, gdzie dostępne są informacje na temat przewodowych i bezprzewodowych sieci domowych.
Identyfikator artykułu: SLN85610

Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2017 12:01


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.