Baza wiedzy

Streak 7 — rozwiązywanie problemów


Spis treści:

 1. Kod PIN karty SIM jest zablokowany
 2. Problemy z systemem
 3. Problemy z wiadomościami
 4. Problemy z Internetem
 5. Problemy z multimediami
 6. Uruchamianie w trybie awaryjnymZagadnienie 1: Kod PIN karty SIM jest zablokowany

W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN zostanie on zablokowany, co spowoduje także zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy skontaktować się z operatorem, który dostarczy kod PUK w celu odblokowania karty SIM.

Powrót do góry

Zagadnienie 2: Problemy z systemem

 • Bateria nie ładuje się:
  1. Być może temperatura urządzenia wynosi poniżej 0°C lub powyżej 45°C. Dostosuj warunki pracy urządzenia, aby wyeliminować ekstremalne temperatury.

  2. Być może kontakt między baterią a ładowarką jest nieprawidłowy. Sprawdź wszystkie złącza, aby upewnić się, że są prawidłowo podłączone.

  3. Bateria lub ładowarka może być uszkodzona. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. • Nie można włączyć urządzenia: może to wskazywać nienaładowaną baterię. Podłącz baterię do ładowarki.

 • Skrócony czas działania w trybie gotowości: czas działania w trybie gotowości jest zależny od mocy sygnału. Im częściej urządzenie musi wysyłać sygnały w celu nawiązania połączenia, tym krótszy czas działania w trybie gotowości. Przejdź w miejsce, w którym dostępna jest sieć, lub tymczasowo wyłącz urządzenie.


Powrót do góry

Zagadnienie 3: Problemy z wiadomościami

 • Nie można wysyłać ani odbierać wiadomości tekstowych:
  • Urządzenie może działać w trybie Samolotowym. Dotknij kolejno przycisków Ekran główny i Menu, a następnie wybierz kolejno opcje Settings (Ustawienia) i Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci). Dotknij pola wyboru Tryb samolotowy, aby usunąć jego zaznaczenie.

  • Sygnał może być zbyt słaby Spróbuj przejść w inne miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór sygnału.


 • Nie można wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail: być może połączenie internetowe lub ustawienia poczty e-mail nie są skonfigurowane prawidłowo. Sprawdź połączenie sieciowe oraz ustawienia poczty e-mail u swojego dostawcy poczty e-mail.

Powrót do góry

Zagadnienie 4: Problemy z Internetem

 • Nie można połączyć się z siecią:
  • Karta SIM może być nieprawidłowa. Skontaktuj się z operatorem.

  • Urządzenie może nie znajdować się w zasięgu sieci. Sprawdź informacje dotyczące zasięgu sieci u swojego operatora.

  • Sygnał sieciowy może zostać osłabiony przez otoczenie. Wyjdź na otwartą przestrzeń, a jeśli znajdujesz się w budynku, przybliż się do okna.

  • Urządzenie może działać w trybie Samolotowym. Dotknij kolejno przycisków Ekran główny i Menu, a następnie wybierz kolejno opcje Settings (Ustawienia) i Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci). Dotknij pola wyboru Tryb samolotowy, aby usunąć jego zaznaczenie.

Powrót do góry

Zagadnienie 5: Problemy z multimediami

Jeśli program Windows Media Player zainstalowany na komputerze nie może odtwarzać fragmentu audio filmu zarejestrowanego przy użyciu tabletu Streak 7, może to wynikać z różnicy formatów. Tablet Streak 7 rejestruje filmy w formacie AMR, ale program Windows Media Player nie obsługuje dekodowania AMR. Aby usłyszeć dźwięk, należy odtwarzać filmy przy użyciu dekodera AMR, takiego jak program QuickTime.

Powrót do góry

Zagadnienie 6: Uruchamianie w trybie awaryjnym

Aby przejść do trybu awaryjnego:
 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania oraz włączania/wyłączania trybu uśpienia, aby włączyć urządzenie.

 3. Podczas uruchamiania systemu operacyjnego pojawi się dwukrotnie białe logo firmy DELL.
  Kiedy białe logo firmy DELL zostanie wyświetlone po raz drugi, dotknij i przytrzymaj przycisk Menu do momentu, kiedy napis „Safe Mode” pojawi się u dołu ekranu.
  Aby opuścić tryb awaryjny, wyłącz urządzenie i włącz je w normalny sposób.

Powrót do góry
 


Identyfikator artykułu: SLN121992

Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.