Baza wiedzy

Obsługa obrazów systemów w przypadku dysków twardych zaawansowanego formatu w notebookach i komputerach stacjonarnych Dell dla firm


Spis treści:

 1. Co to jest dysk twardy zaawansowanego formatu?
 2. Jaki wpływ na obrazy systemów operacyjnych ma dysk twardy zaawansowanego formatu?
 3. Harmonogram stopniowego wprowadzenia dysków twardych zaawansowanego formatu (512e)
 4. Wykrywanie dysków twardych zaawansowanego formatu (512e)
 5. Wymagania powtórnego obrazowania w zakresie dysków twardych zaawansowanego formatu
 6. Opcje wyrównywania partycji
 7. Często zadawane pytania (FAQ)
 8. Glosariusz i referencje

W niniejszym artykule opisano obsługę obrazów systemów na notebookach i komputerach stacjonarnych firmy Dell™ w przypadku dysków twardych zaawansowanego formatu.
Artykuł został zmieniony w czerwcu 2013 r. i zawiera najbardziej aktualne informacje.


1.  Co to jest dysk twardy zaawansowanego formatu?

Producenci dysków twardych wdrażają obsługę dysków twardych zaawansowanego formatu (AF) o 4-kilobajtowym sektorze, które rozwiązują obecne ograniczenia technologiczne dysków twardych z sektorami o wielkości 512-bajtowym sektorze i zapewniają większą pojemność pamięci masowej.

Przejście na dyski twarde zaawansowanego formatu ułatwia zapewnienie większej pojemności urządzeniom pamięci masowej w laptopach i komputerach stacjonarnych. Aby zachować wsteczną kompatybilność podczas przechodzenia na nowy standard, dostępne obecnie dyski twarde zaawansowanego formatu, znane także jako dyski twarde 512e, emulują komunikację SATA pomiędzy sektorami o wielkości 512 bajtów, wykorzystując jednak sektory o wielkości 4 kilobajtów.

Więcej informacji na temat wdrażania komputerów Dell z dyskami twardymi zaawansowanego formatu, w tym „Gotowość do wdrożenia zaawansowanego formatu w 5 krokach”, można znaleźć w witrynie: Dell TechCenter.

Powrót do góry


2.  Jaki wpływ na obrazy systemów operacyjnych ma dysk twardy zaawansowanego formatu?

Choć dyski twarde 512e zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wstecznej kompatybilności, większość dostępnych obecnie systemów operacyjnych (ang. OS) nie obsługuje technologii zaawansowanego formatu. W zależności od systemu operacyjnego oraz zainstalowanego dodatku Service Pack, konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności w celu zoptymalizowania pracy dysków twardych zaawansowanego formatu (512e) oraz zachowania pełnej funkcjonalności zarówno systemu operacyjnego, jak i aplikacji. Te dodatkowe czynności mogą wymagać użycia narzędzi do wyrównywania w celu usunięcia niedopasowania sektorów, które wynika z wdrożenia obrazu bez obsługi zaawansowanego formatu na dysku twardym zaawansowanego formatu, który może powodować problemy z wydajnością. System operacyjny obsługuje zaawansowany format, jeśli spełnia poniższe kryteria:

 • Potrafi odróżnić rozróżnić między sektorem fizycznym a sektorem logicznym
 • Maksymalizuje prędkość zapisu, używając wielokrotności 4 kilobajtów
 • Partycja dysku zaczyna się na granicy sektora 4k

Nie wszystkie systemy operacyjne firmy Microsoft obsługują zaawansowany format (Tabela 1). Na komputerze z dyskiem twardym zaawansowanego formatu i systemem operacyjnym bez obsługi tej technologii może wystąpić niedopasowanie sektorów, czego wynikiem będą problemy z wydajnością lub kompatybilnością.

W przypadku systemów operacyjnych firmy Microsoft z obsługą zaawansowanego formatu (szczegóły w tabelach 2 i 3) mogą być wymagane dodatkowe czynności, jeśli konieczne będzie przeprowadzenie powtórnego obrazowania:

 • Instalacja/aktualizacja sterownika Intel Storage
 • Zastosowanie wskazówek zawartych w odpowiednim artykule Bazy wiedzy firmy Microsoft
 • Wyrównywanie partycji
 • Aktualizacja systemu BIOS do najnowszej wersji
 
Tabela 1: Systemy operacyjne firmy Microsoft i obsługa zaawansowanego formatu
System operacyjny Obsługa zaawansowanego formatu
Microsoft® Windows® 7 z dodatkiem SP1 Tak
Microsoft® Windows® 7 Tak
Microsoft® Vista® z dodatkiem SP2 Tak
Microsoft® Vista® z dodatkiem SP1 Tak
Microsoft® Vista® Nie
Microsoft® XP - wszystkie dodatki Service Pack Nie
Microsoft® Windows® PE 3.0 lub nowszy Tak
Starsze wersje systemu Microsoft® Windows® PE Nie

Tabela 1: Systemy operacyjne firmy Microsoft i obsługa zaawansowanego formatu

Powrót do góry


3.  Harmonogram stopniowego wprowadzenia zaawansowanego formatu (512e)

Firma Dell nie wyznaczyła konkretnego terminu przejścia na dyski twarde zaawansowanego formatu (512e). Przejście odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Tabela 2. Harmonogram stopniowego wprowadzenia dysków twardych zaawansowanego formatu
HDD Size (Wielkość dysku twardego) Data wysyłki Dostępny format dysku twardego
2,5" HDD Od maja 2011 r. do stycznia 2014 r. 512b i zaawansowany format 512e
3,5" HDD Od stycznia 2012 r. do stycznia 2014 r. 512b i zaawansowany format 512e
Wszystko Po styczniu 2014 r. Tylko zaawansowany format 512e
Tabela 2. Harmonogram stopniowego wprowadzenia dysków twardych zaawansowanego formatu

Te okresy przejściowe mają zastosowanie we wszystkich obecnie dostarczanych notebookach, komputerach stacjonarnych i stacjach roboczych firmy Dell dla firm, z dwoma wyjątkami.
 • Komputery OptiPlex XE będą w dalszym ciągu korzystać z macierzystych dysków twardych typu 512b.
 • Wszystkie komputery Precision T7500s wydane przed kwietniem 2012 r. zawierają starsze dyski twarde ze względu na opóźnienie w harmonogramie przejścia.
UWAGA:
 • O ile realizowany jest wstępny etap stopniowego wprowadzenia napędów zaawansowanego formatu, o tyle dostawy składające się z wielu jednostek będą mogą zawierać zarówno dyski zaawansowanego formatu, jak również konwencjonalne napędy (512b).
 • Podczas czynności serwisowych części zastępowane będą takimi samymi lub zbliżonymi.

Powrót do góry


4.  Wykrywanie dysków twardych zaawansowanego formatu (512e)

Jeżeli używany komputer został wysłany po styczniu 2014 r. i nie jest modelem Optiplex XE, będzie wyposażony w napęd typu 512e. Jeśli komputer został wysłany w trakcie okresu wprowadzania tego napędu (zgodnie z opisem w harmonogramie), może być wyposażony w napęd typu 512e. Dysk można sprawdzić za pomocą narzędzia Dell Advanced Format HDD Detection Tool Utility. To narzędzie jest aplikacją konsoli i należy je uruchomić w „wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień”.

Powrót do góry 

5.  Wymagania powtórnego obrazowania w zakresie dysków twardych zaawansowanego formatu

 • Aby wykonać czystą instalację systemu operacyjnego lub obrazu na dysku twardym zaawansowanego formatu, może być konieczne użycie różnych sterowników, aktualizacji oprogramowania lub narzędzi (Tabela 2).

   
  Tabela 3: Wymagania systemu operacyjnego w celu czystej instalacji na dyskach twardych zaawansowanego formatu
  Sposób instalacji systemu operacyjnego firmy Microsoft® Windows 7 i
  Windows 7 z dodatkiem SP1
  Microsoft Vista z dodatkiem SP1 i
  Microsoft Vista z dodatkiem SP2
  Microsoft Vista Microsoft XP
  Użycie nośnika systemu operacyjnego firmy Dell
  lub
  Użycie nośnika systemu operacyjnego firmy innej niż Dell
  1. Zastosuj artykuł bazy wiedzy Microsoft: 982018.
  2. Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  1. Zastosuj artykuł bazy wiedzy Microsoft: 2470478.
  2. Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  1. Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  2. Użyj narzędzia do wyrównywania (2), aby upewnić się, że partycje na dysku zaawansowanego formatu są prawidłowo wyrównane.
  Korzystanie z Windows PE w wersji 3.0 lub starszej
  Uwaga: jeśli używany jest system Win PE w wersji wcześniejszej niż 3.0, zastosuj zestaw zautomatyzowanych poprawek systemu Windows.
  1. Zastosuj artykuł bazy wiedzy Microsoft: 982018.
  2. Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  1. Zastosuj artykuł bazy wiedzy Microsoft: 2470478.
  2. Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  Korzystanie z Windows PE 3.1 Zainstaluj/zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  Tabela 3: Wymagania systemu operacyjnego w celu czystej instalacji na dyskach twardych zaawansowanego formatu

  (1) Sterownik Intel RST w wersji 9.6 lub nowszej można znaleźć w witrynie Pomocy technicznej firmy Dell na stronie Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell dla danego systemu w sekcji sterowników SATA.
  (2) Patrz sekcja Opcje wyrównywania partycji.
   
 • Wdrażanie wstępnie zainstalowanych obrazów z 512-bajtowymi sektorami na dysku twardym zaawansowanego formatu cechuje się kilkoma innymi wymaganiami niż w przypadku czystej instalacji systemu operacyjnego (Tabela 4).
   
  Tabela 4: Wymagania dotyczące instalacji obrazów na dyskach twardych zaawansowanego formatu
  Sposób instalacji systemu operacyjnego firmy Microsoft®
  (Dyski twarde od typu 512b do typu 512e/4KB)
  Windows 7 i
  Windows 7 z dodatkiem SP1
  Microsoft Vista z dodatkiem SP1 i
  Microsoft Vista z dodatkiem SP2
  Microsoft Vista Microsoft XP
  Użycie programu Dell OEM Factory Image Restore
  Nie są wymagane żadne czynności. Płyty Dell Factory Image zawierają wymagane składniki.
  Niedostępne Niedostępne
  Użycie narzędzi działających na poziomie sektorów (np. Norton Ghost, Altiris itp.)
  1.  Użyj narzędzia do wyrównywania (2), aby upewnić się, że partycje na dysku twardym zaawansowanego formatu zostały prawidłowo wyrównane przed powtórnym obrazowaniem.
  2. Zastosuj artykuł bazy wiedzy Microsoft: 982018.
  3. Zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. trong>(1)
  1.  Użyj narzędzia do wyrównywania (2), aby upewnić się, że partycje na dysku twardym zaawansowanego formatu zostały prawidłowo wyrównane przed powtórnym obrazowaniem.
  2. Zastosuj artykuł bazy wiedzy Microsoft: 2470478.
  3. Zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. trong>(1)
  1. Użyj narzędzia do wyrównywania (2), aby upewnić się, że partycje na dysku zaawansowanego formatu są prawidłowo wyrównane.
  2. Zaktualizuj sterownik Intel RST Storage do wersji 9.6 lub nowszej. (1)
  Tabela 4: Wymagania dotyczące instalacji obrazów na dyskach twardych zaawansowanego formatu

  (1) Sterownik Intel RST w wersji 9.6 lub nowszej można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Dell na stronie Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell dla danego systemu operacyjnego w sekcji sterowników SATA.
  (2) Patrz sekcja Opcje wyrównywania partycji.
 • Oprócz wymagań dotyczących czystej instalacji lub instalacji obrazu mogą występować dodatkowe wymagania środowiska w celu instalacji systemu operacyjnego na dysku twardym zaawansowanego formatu (Tabela 4).
   
  Tabela 5: Dodatkowe wymagania dotyczące środowiska i działań dla dysków twardych zaawansowanego formatu
  Środowisko Czynność
  Konfiguracja IRRT / RAID 0, 1 i 5 Użyj narzędzia do wyrównywania (1), aby upewnić się, że partycje na dysku zaawansowanego formatu są prawidłowo wyrównane.
  Ochrona/szyfrowanie danych Użyj narzędzi do wyrównywania (1), aby upewnić się, że partycje na dysku twardym zaawansowanego formatu zostały prawidłowo wyrównane przed zaszyfrowaniem dysku.
  Uwaga: w przypadku nieprawidłowo wyrównanych, zaszyfrowanych dysków twardych zaawansowanego formatu konieczne jest odszyfrowanie dysku, a następnie jego wyrównanie i ponowne zaszyfrowanie.

  Tabela 5: Dodatkowe wymagania dotyczące środowiska i działań dla dysków twardych zaawansowanego formatu

Powrót do góry6.  Opcje wyrównywania partycji

Procedura wyrównywania partycji jest wymagana w przypadku starszych systemów operacyjnych i jest zalecana w przypadku nowych systemów operacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności dysku twardego i obrazowania pomiędzy dyskami o różnej wielkości sektorów. Partycję uznaje się za wyrównaną, jeśli jej przesunięcie startowe jest podzielne przez 4096 bajtów lub 8 dla numeracji LBA (Logical Block Addressing). 

Przedinstalacyjne opcje systemu operacyjnego dotyczące wyrównywania partycji obejmują m.in.:

Użycie programu Ghost:< >Ghost 11.5 zachowa stan wyrównania obrazu Gold/Master. Jeśli obraz dysku został utworzony i wyrównany na bazie dysku 512e/zaawansowanego formatu, sklonowane obrazy tego dysku zachowają wyrównanie źródła. Jeśli obraz został utworzony na bazie dysku 512-bajtowego, można dokonać zamiany wiersza poleceń programu Ghost {-align=1MB} w celu zapewnienia wyrównania po wdrożeniu na dowolnym dysku.Narzędzie DISKPART może posłużyć do włączenia konfiguracji przechowywania lub utworzenia partycji na przesunięciu dysku za pomocą skryptu, sesji zdalnej lub innego wiersza poleceń. Firma Dell zaleca korzystanie z aplikacji Diskpart.exe WinPE (w wersji 3.0 lub nowszej) z poziomu systemu Windows Vista lub Windows 7 w celu utworzenia partycji dla celów instalacji systemu Windows XP. W ten sposób zostanie utworzona partycja z obsługą zaawansowanego formatu. Bez udziału PE, uruchomienie z dysku DVD systemu Windows Vista lub Windows 7 w celu utworzenia partycji dla systemu Windows XP spowoduje zastosowanie właściwego podziału na partycje. Informacje na temat korzystania z narzędzia DISKPART oraz dzielenia wartości przesunięcia wybranej partycji można znaleźć w artykule 300415 Bazy wiedzy firmy Microsoft: „Opis narzędzia wiersza polecenia Diskpart”. Dell Advanced Format Detection Tool jest sprzętowym narzędziem diagnostycznym dostępnym do pobrania dla danego systemu z witryny pomocy technicznej firmy Dell na stronie Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell w sekcji Napędy SATA. Narzędzia tego można użyć po zainstalowaniu systemu operacyjnego w celu wyrównania partycji na dysku zaawansowanego formatu.

Powrót do góry


7.  Często zadawane pytania (FAQ)

 

Spis treści:

 1. Czy komputery wyposażone w obraz fabryczny firmy Dell wymagają jakichkolwiek aktualizacji w celu zapewnienia zgodności z dyskami zaawansowanego formatu?
 2. Czy obraz utworzony w celu zapewnienia zgodności z dyskami zaawansowanego formatu będzie działać na dyskach starszej generacji o wielkości sektora równej 512 bajtów?
 3. Czy obraz utworzony na dysku zaawansowanego formatu będzie działać na dyskach starszej generacji o 512-bajtowym sektorze?
 4. Czy obraz utworzony na dysku o 512-bajtowym sektorze będzie działać na dysku zaawansowanego formatu?
 5. Czy obraz utworzony na bazie dysku starszej generacji (512-bajtowego) będzie działać na dysku zaawansowanego formatu (512e), na którym dokonano obrazowania w fabryce Dell?
 6. Czy starsze generacje obrazów Dell Latitude, Precision lub OptiPlex (zawierające sterownik Intel RST) będą obsługiwać dyski zaawansowanego formatu?
 7. Których platform dotyczy problem?
 8. W jaki sposób można zdobyć dysk twardy zaawansowanego formatu w celu tworzenia obrazów na jego bazie?
 9. Jakie działania zostały podjęte przez firmę Dell w kontekście sterownika pamięci masowej firmy Intel oraz aktualizacji artykułu QFE/KB, które są wymagane w przypadku niektórych systemów operacyjnych?
 10. Dlaczego aktualizacja za pośrednictwem usługi Windows Update nie powiedzie się oraz po co wymagane są artykuły QFE/KB?
 11. Co stanie się, jeśli sterownik IRST nie zostanie zainstalowany?
 12. Dlaczego wyrównanie partycji jest wymagane?
 13. Kiedy wymagane jest wyrównanie partycji?
 14. Czy konieczne jest wyrównywanie obrazu na dysku 512-bajtowym (starszej generacji)?
 15. Jakich metod można użyć w celu wyrównania obrazu dysku?
 16. Co się stanie po uruchomieniu narzędzia do wyrównywania partycji?
 17. Co stanie się w przypadku nieuruchomienia narzędzia do wyrównywania partycji?
 18. Czy mogę skorzystać z programu Ghost i zachować wyrównanie obrazów?
 19. Jak można sprawdzić, czy partycje są wyrównane po zainstalowaniu systemu operacyjnego?
 20. Jakie są wymagania dla systemu Ubuntu Linux w zakresie obsługi dysków zaawansowanego formatu?
 21. Gdzie można uzyskać więcej pomocy w zakresie wdrażania komputerów Dell z dyskami zaawansowanego formatu?
 22. Jakie opcje pomocy technicznej są dostępne w przypadku komputerów z systemem Microsoft XP wyposażonych w napędy zaawansowanego formatu?
 23. Czy aplikacje innych firm będą działać po zainstalowaniu na komputerze z napędami zaawansowanego formatu?
 24. W jaki sposób rozwiązać problem występujący podczas próby rozszerzenia partycji za pomocą minikonfiguracji systemu Windows XP?
 25. W jaki sposób odróżnić dysk twardy zaawansowanego formatu od napędu typu 512B, patrząc na etykietę?
 26. W jaki sposób firma Dell powiadamia klientów, że nowy komputer może być wyposażony w dysk zaawansowanego formatu?
 27. Co się stanie, jeśli tryb konfiguracji SATA jest ustawiony na „Tryb ATA” w systemie BIOS z napędem AF?

Czy komputery wyposażone w obraz fabryczny firmy Dell wymagają jakichkolwiek aktualizacji w celu zapewnienia zgodności z dyskami zaawansowanego formatu?

Systemy firmy Dell są już gotowe do obsługi dysków twardych zaawansowanego formatu, gdy opuszczają fabrykę.

Powrót do góry


Czy obraz utworzony w celu zapewnienia zgodności z dyskami zaawansowanego formatu będzie działać na dyskach starszej generacji o wielkości sektora równej 512 bajtów?

Tak. Po wykonaniu czynności opisanych powyżej powstały obraz zaawansowanego formatu będzie wstecznie kompatybilny z dyskami 512-bajtowymi starszej generacji.

Powrót do góry


Czy obraz utworzony na dysku zaawansowanego formatu będzie działać na dyskach starszej generacji o 512-bajtowym sektorze?

Tak. Po wykonaniu czynności opisanych powyżej powstały obraz zaawansowanego formatu będzie wstecznie kompatybilny z dyskami 512-bajtowymi starszej generacji.

Powrót do góry


Czy obraz utworzony na dysku o 512-bajtowym sektorze będzie działać na dysku zaawansowanego formatu?

Powstały obraz będzie obsługiwał oba dyski zaawansowanego formatu tylko wówczas, gdy wykonane zostaną opisane powyżej czynności dotyczące obrazowania.

Powrót do góry


Czy obraz utworzony na bazie dysku starszej generacji (512-bajtowego) będzie działać na dysku zaawansowanego formatu (512e), na którym dokonano obrazowania w fabryce Dell?

Tak. Jeśli obraz zawiera sterownik Intel RST w wersji 9.6 lub nowszej, zastosowano w nim instrukcje z odpowiedniego artykułu Bazy wiedzy i partycje są wyrównane.

Powrót do góry


Czy starsze generacje obrazów Dell Latitude, Precision lub OptiPlex (zawierające sterownik Intel RST) będą obsługiwać dyski zaawansowanego formatu?

Tak. Jeśli spełnione zostaną wszystkie pozostałe warunki opisane w Tabeli 2, wyrównania dokona procedura fabryczna Dell.

Powrót do góry


Których platform dotyczy problem?

Wszystkich dostarczanych obecnie notebooków, komputerów stacjonarnych i stacji roboczych. Firma Dell dostarcza obecnie 2,5-calowe dyski twarde zaawansowanego formatu. Firma Dell zaczęła stopniowo wprowadzać 3,5-calowe dyski twarde zaawansowanego formatu w styczniu 2012 r. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Harmonogram stopniowego wprowadzenia dysków twardych zaawansowanego formatu (512e).

Powrót do góry


W jaki sposób można zdobyć dysk twardy zaawansowanego formatu w celu tworzenia obrazów na jego bazie?

Zestaw użytkownika dysku twardego zaawansowanego formatu typu 512e jest dostępny od grudnia 2011 roku. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do góry


Jakie działania zostały podjęte przez firmę Dell w kontekście sterownika pamięci masowej firmy Intel oraz aktualizacji artykułu QFE/KB, które są wymagane w przypadku niektórych systemów operacyjnych?

Procedura fabryczna firmy Dell sprawdzi obecność sterownika Mass Storage Driver oraz artykułu QFE/KB na podstawie wersji obrazów systemu Windows (Tabela 2). W razie konieczności interfejs Dell GCS PM zaoferuje aktualizację o brakujące pliki.

Powrót do góry


Dlaczego aktualizacja za pośrednictwem usługi Windows Update nie powiedzie się oraz po co wymagane są artykuły QFE/KB?

Aplikacje tworzone na bazie ESENT, takie jak Windows Update, otrzymują komunikat o błędzie i kończą pracę, kiedy na przestrzeni kilku sesji systemu operacyjnego zmianie ulega wielkość zgłoszonego sektora fizycznego. W związku z tym, jeśli obraz zostanie utworzony na bazie dysku nieobsługującego sektorów 4 kB, a następnie sklonowany na dysk zaawansowanego formatu (lub odwrotnie), po przywróceniu system operacyjny wykryje zmianę wielkości sektora fizycznego (4 kB wobec 512 B). Usługa Windows Update przerwie pracę. Problem ten można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie lub reinstalację systemu.

Powrót do góry


Co stanie się, jeśli sterownik IRST nie zostanie zainstalowany?

W niektórych przypadkach w trakcie instalacji zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie: Instalator systemu Windows nie może skonfigurować systemu Windows na tym komputerze.

Powrót do góry


Dlaczego wyrównanie partycji jest wymagane?

Wyrównane partycje gwarantują najlepszą jakość pracy. Każda partycja powinna zaczynać się od przesunięcia LBA które jest wyrównane z fizycznym sektorem 4k dysku w celu zapewnienia optymalnej jakości pracy. „Niewyrównane” operacje zapisu na dysku wymuszają na dysku w pierwszej kolejności odczyt 4096 bajtów źródłowych, następnie scalenie nowych danych z istniejącymi 4096 bajtami i wreszcie zapis powstałego bloku 4096 bajtów z powrotem na dysku. W rezultacie mamy do czynienia ze spadkiem wydajności na poziomie 20–30%, zwłaszcza jeśli chodzi o operacje zapisu.

Powrót do góry


Kiedy wymagane jest wyrównanie partycji?

Wyrównywanie partycji jest zalecane dla operacji, które mogą zmienić stan wyrównania, takie jak powtórne obrazowanie, ponowna instalacja lub klonowanie.

Powrót do góry


Czy konieczne jest wyrównywanie obrazu na dysku 512-bajtowym (starszej generacji)?

Nie. Dyski 512-bajtowe nie wymagają wyrównywania. Obrazy utworzone na bazie dysków 512-bajtowych mogą jednak wymagać dodatkowych czynności związanych z wyrównywaniem, w przypadku instalacji na dyskach 512e. Procedura fabryczna Dell dokona wyrównania istniejących obrazów, a użytkownik będzie mógł utworzyć obrazy zgodne z zaawansowanym formatem.

Powrót do góry


Jakich metod można użyć w celu wyrównania obrazu dysku?

Opcje:

 • Zamiana Ghost (podczas klonowania) Zamiana wiersza poleceń programu Ghost {-align=1MB}
 • Diskpart (przed instalacją) Korzystanie z aplikacji Diskpart.exe WinPE (w wersji 3.0 lub nowszej) z poziomu systemu Windows Vista lub Windows 7 w celu utworzenia partycji dla celów instalacji systemu Windows XP. W ten sposób zostanie utworzona partycja z obsługą zaawansowanego formatu. Bez udziału PE, uruchomienie z dysku DVD systemu Windows Vista lub Windows 7 w celu utworzenia partycji dla systemu Windows XP spowoduje zastosowanie właściwego podziału na partycje. Informacje na temat korzystania z narzędzia DISKPART można znaleźć w artykule 300415 Bazy wiedzy firmy Microsoft: „Opis narzędzia wiersza polecenia Diskpart”.

Powrót do góry


Co się stanie po uruchomieniu narzędzia do wyrównywania partycji?

Jeśli na takim dysku zostanie uruchomione narzędzie do wyrównywania partycji, wykryje ono wyrównanie i zakończy pracę bez wprowadzania żadnych zmian.

Powrót do góry


Co stanie się w przypadku nieuruchomienia narzędzia do wyrównywania partycji?

Niewyrównane partycje mogą być przyczyną spadku wydajności komputera, a niektóre narzędzia do obrazowania bazujące na sektorach mogą mieć problemy w zakresie zgodności. Zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcjami obrazowania zawartymi w sekcji Wykrywanie dysków twardych formatu zaawansowanego (512e).

Powrót do góry


Czy mogę skorzystać z programu Ghost i zachować wyrównanie obrazów?

Tak. Program Ghost 11.5 zachowa stan wyrównania obrazu Gold/Master. Jeśli obraz dysku został utworzony i wyrównany na bazie dysku 512e/zaawansowanego formatu, sklonowane obrazy tego dysku zachowają wyrównanie źródła. Jeśli obraz został utworzony na bazie dysku 512-bajtowego starszej generacji, można dokonać zamiany wiersza poleceń programu Ghost {-align=1MB} w celu zapewnienia wyrównania po wdrożeniu na dowolnym dysku.

Powrót do góry


Jak można sprawdzić, czy partycje są wyrównane po zainstalowaniu systemu operacyjnego?

Opcje:

 • Przy pomocy narzędzia Dell Advanced Format HDD Detection Tool, które znajduje się w witrynie pomocy technicznej firmy Dell, w sekcji Sterowniki i pliki do pobrania lub z jednej z poniższych aplikacji.
 • Przy pomocy skryptu: można skorzystać z poleceń wmic partition list full lub wmic partition get startingoffset,name,index z poziomu wiersza poleceń. Można także wpisać MSINFO32 w wierszu poleceń, następnie, w oknie Informacje o systemie należy kliknąć kolejno Element > Pamięć > Dysk i odszukać numer Przesunięcia startowego partycji, a następnie podzielić go przez 4096. Jeśli ilorazem jest liczba całkowita, partycje są wyrównane. Więcej przykładowych skryptów (VBScript i Powershell) można znaleźć w witrynie Dell TechCenter.

Powrót do góry


Jakie są wymagania dla systemu Ubuntu Linux w zakresie obsługi dysków zaawansowanego formatu?

Systemy Ubuntu 10.04 i RHEL6.x oraz ich nowsze wersje obsługują zaawansowany format.

Powrót do góry


Gdzie można uzyskać więcej pomocy w zakresie wdrażania komputerów Dell z dyskami zaawansowanego formatu?

Dodatkowe informacje oraz dyskusje na forum można znaleźć w witrynie Dell TechCenter.

Powrót do góry


Jakie opcje pomocy technicznej są dostępne w przypadku komputerów z systemem Microsoft XP wyposażonych w napędy zaawansowanego formatu?

Zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczące dysków twardych zaawansowanego formatu zostały szczegółowo opisane w artykule nr 2510009 z bazy wiedzy firmy Microsoft (jęz. ang): „Information about Microsoft support policy for large sector drives in Windows”. Ponieważ system Windows XP nie obsługuje dysków twardych zaawansowanego formatu, firma Dell zdecydowanie zaleca przejście na Windows 7. Jeżeli korzystania z systemu Windows XP nie można uniknąć, zapoznaj się z sekcją Wymagania powtórnego obrazowania w zakresie dysków twardych zaawansowanego formatu tego artykułu, w której zawarto zalecenia firmy Dell dotyczące wdrażania systemu Windows XP na komputerach z dyskami twardymi zaawansowanego formatu.

Powrót do góry


Czy aplikacje innych firm będą działać po zainstalowaniu na komputerze z napędami zaawansowanego formatu?

Administratorzy i użytkownicy powinni sprawdzić kompatybilność używanych aplikacji z napędami zaawansowanego formatu. W aplikacjach innych firm korzystających z tych nowych napędów mogą występować problemy dotyczące niezawodności i wydajności. Aby zapoznać się z zasadami wsparcia technicznego dotyczącego tych napędów, należy skontaktować się z dostawcami użytkowanej aplikacji i sprzętu.

Powrót do góry


W jaki sposób rozwiązać problem występujący podczas próby rozszerzenia partycji za pomocą minikonfiguracji systemu Windows XP?

Użytkownicy mogą rozwiązać problemy występujące podczas próby rozszerzenia partycji za pomocą minikonfiguracji systemu Windows XP, modyfikując klucz ExtendOemPartition w Sysprep.inf.  Wartość klucza ExtendOemPartition należy zmienić z 1 na 0. Zapoznaj się z artykułem nr 240126 z bazy wiedzy Microsoft: „Najważniejsze wskazówki dotyczące używania narzędzia Sysprep z woluminem NTFS”.

Powrót do góry


W jaki sposób odróżnić dysk twardy zaawansowanego formatu od napędu typu 512B, patrząc na etykietę?

Producenci dysków twardych będą umieszczać na napędach zaawansowanego formatu (AF) logo AF (Rycina 2). Niektóre dyski twarde mogą jednak zostać dostarczone bez logo. Jeżeli na dysku twardym nie ma logo, aby stwierdzić, czy mamy do czynienia z napędem typu AF czy 512B, użytkownik musi sprawdzić numer modelu lub skorzystać z jednej z poniższych procedur identyfikacji.

 

Powrót do góry


W jaki sposób firma Dell powiadamia klientów, że nowy komputer może być wyposażony w dysk zaawansowanego formatu?

Nowe komputery Enterprise Client, które mogą być wyposażone w napęd AF, są dostarczane w opakowaniach z odpowiednią ulotką (Rycina 3). Należy pamiętać, że obecność ulotki nie oznacza, że komputer został wyposażony w napęd AF. Żadne czynności nie są wymagane, jeśli zestaw posiada starszy dysk twardy 512 lub użytkownik nie planuje przeinstalowania systemu operacyjnego.
Z ulotką należy zapoznać się dokładnie, ponieważ zawarto w niej bardzo ważne informacje.

Powrót do góry


Co się stanie, jeśli tryb konfiguracji SATA jest ustawiony na „Tryb ATA” w systemie BIOS z napędem AF?

Użycie sterownika Inter RST Storage jest niemożliwe jeśli wybrany tryb konfiguracji SATA to „Tryb ATA”. Sterownik Intel RST może zostać załadowany wyłącznie w trybach konfiguracji RAID i AHCI SATA. Firma Dell zaleca korzystanie z konfiguracji wykorzystującej sterownik Intel RST Storage w wersji 9.6 lub nowszej.

Powrót do góry


8. Glosariusz i referencje

Słownik:

 • 512B Native: Dyski twarde starszej generacji korzystające z formatu danych w postaci 512-bajtowych sektorów.
 • 4K Sector: Nowy dysk twardy o 4-kilobajtowym sektorze, który mieści 4096 bajtów.
 • Emulacja 512B (512Be lub 512e): Dyski twarde o 4-kilobajtowym sektorze będą emulować dysk 512B Native w celu zapewnienia zgodności systemowej oraz zgodności pod względem oprogramowania. Na nośniku sektor ma wielkość 4096 bajtów, natomiast na poziomie interfejsu 512 bajtów. Wszystkie klienckie dyski twarde o 4-kilobajtowym sektorze będą korzystać z emulacji 512e.
 • Zaawansowany format: Odnosi się do dysków o wielkości sektora fizycznego równej 4KB (z emulacją 512).
 

Referencje:

 

Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN146650

Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2017 10:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.