Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące oprogramowania Dell FastAccess 3.0 Facial Recognition

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące oprogramowania Dell FastAccess 3.0 Facial Recognition


Spis treści:

 1. Co to jest FastAccess Facial Recognition?
 2. Pobieranie Dell FastAccess 3.0 Facial Recognition
 3. Wprowadzenie do oprogramowania FastAccess
 4. Funkcja rozpoznawania twarzy nie działa
 5. Program instalacyjny ma niewystarczające uprawnienia
 6. Usprawnienie działania funkcji szybkiego dostępu

W tym artykule omówiono rozwiązania kilku typowych problemów związanych z działaniem oprogramowania do rozpoznawania twarzy FastAccess oraz podano kilka wskazówek, jak usprawnić jego działanie.


Co to jest FastAccess Facial Recognition?

Oprogramowanie Dell FastAccess 3.0 z funkcją Power Smart zapewnia szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do komputera za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy.

O ile zapora chroni komputer przed intruzami z Internetu, oprogramowanie Dell FastAccess 3.0 zabezpiecza komputer przed dostępem niepowołanych osób przy użyciu monitora i klawiatury. Oczekująca na opatentowanie technologia rozpoznawania twarzy znacząco ogranicza konieczność ręcznego logowania przy użyciu haseł i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności w porównaniu z hasłami oraz innymi rozwiązaniami biometrycznymi.

Zalety oprogramowania Dell FastAccess 3.0:

 • Przyspieszenie logowania do komputera: Oprogramowanie Dell FastAccess 3.0 ogranicza do minimum konieczność wpisywania hasła w celu zalogowania się. Zazwyczaj rozpoznanie użytkownika następuje szybciej niż wprowadzenie przez niego hasła.
   
 • Oszczędzanie energii: Wykorzystująca zaawansowane mechanizmy rozpoznawania twarzy funkcja Power Smart ogranicza zużycie energii. Gdy twarz jest poza zasięgiem kamery internetowej, funkcja Power Smart wyłącza wyświetlacz i przełącza komputer w stan niższego poboru energii i początkowy tryb uśpienia.
   
 • Atrakcyjność i łatwość obsługi: W przeciwieństwie do haseł i innych rozwiązań biometrycznych funkcja rozpoznawania twarzy programu FastAccess nie wymaga żadnych czynności: wystarczy znaleźć się przy komputerze, aby uzyskać dostęp.
   
 • Zapamiętywanie nazw użytkownika i haseł witryn internetowych: Proste logowanie do komputera z funkcją automatycznego logowania do witryn wymagających haseł.
   
 • Łatwość obsługi: W przeciwieństwie do innych zabezpieczeń oprogramowanie FastAccess jest łatwe do skonfigurowania. Wystarczy zacząć korzystać z komputera, a zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania twarzy będzie poznawać Twoją twarz w różnych warunkach i przy różnym oświetleniu, aby zapewnić szybkie rozpoznanie w każdej chwili.
   
 • Dell FastAccess 3.0 wzmacnia kontrolę rodzicielską i chroni prywatne dane: Funkcja automatycznego przełączania kont oprogramowania FastAccess pozwala chronić prywatne dane i wzmacnia kontrolę rodzicielską.
Funkcja rozpoznawania twarzy Dell FastAccess nie jest obsługiwana w systemach Windows 8/8.1 i Windows 10. Użytkownicy systemu Windows 10 mogą używać funkcji Windows Hello, jeśli jest ona obsługiwana sprzętowo.

Powrót do góry


Pobieranie Dell FastAccess 3.0 Facial Recognition

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Dell FastAccess jest dostępne do pobrania w Centrum pobierania firmy Dell.   Funkcja rozpoznawania twarzy Dell FastAccess jest również dostępna za pośrednictwem aplikacji Dell Digital Delivery.
 

Funkcja rozpoznawania twarzy Dell FastAccess nie jest obsługiwana w systemach Windows 8/8.1 i Windows 10. Użytkownicy systemu Windows 10 mogą używać funkcji Windows Hello, jeśli jest ona obsługiwana sprzętowo.

 

Powrót do góry


Wprowadzenie do oprogramowania FastAccess

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i FastAccess , aby uruchomić oprogramowanie.

Aby skonfigurować oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, kliknij kolejno Start, Wszystkie programyFastAccess Facial Recognition, a następnie kliknij Skonfiguruj FastAccess, aby otworzyć konsolę.

Powrót do góry


Funkcja rozpoznawania twarzy nie działa

FastAccess współpracuje z innymi przeglądarkami poprzez tzw. „Dodatki” lub „Rozszerzenia”. Przeglądarki mają funkcję ochrony prywatności, która domyślnie wyłącza wszystkie dodatki. Jeśli dodatek FastAccess dodatków zostanie wyłączony przez funkcję ochrony prywatności lub w jakikolwiek inny sposób, funkcja Web Login przestanie działać, nawet jeśli jest nadal włączona w konsoli zarządzania FastAccess.

Niektóre przeglądarki umożliwiają ręczne ponowne włączenie rozszerzeń. Zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki lub plikami pomocy, aby uzyskać wskazówki, w jaki sposób włączyć dodatki lub rozszerzenia. Dodatki i rozszerzenia oprogramowania FastAccess to:

 • Internet Explorer: „FAIESSO Helper Class”, „SSOIEAddonBHO Class” lub „Face recognition web login for FastAccess”.
 • Firefox: „FastAccess Web Login”.
 • Chrome: „FastAccess SSO”.

 

Aby włączyć dodatek w przeglądarce Internet Explorer 9.0:

 1. Kliknij kolejno opcje Narzędzia i Zarządzaj dodatkami.
   
 2. Wybierz wyłączony dodatek, który chcesz włączyć, i kliknij przycisk Włącz.

Powrót do góry


Program instalacyjny ma niewystarczające uprawnienia

Podczas aktualizacji wcześniejszej wersji oprogramowania Dell FastAccess 3.X do najnowszej wersji, mimo że użytkownik jest już zalogowany jako administrator, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

„The installer has insufficient privileges to access this directory: C:\Program Files (x86)\Sensible Vision\FastAccess\Vendor. The installation cannot continue. Log on as administrator or contact your system administrator”

(Program instalacyjny ma niewystarczające uprawnienia, aby uzyskać dostęp do katalogu C:\Program Files (x86)\Sensible Vision\FastAccess\Vendor. Instalacja nie może być kontynuowana. Zaloguj się jako administrator lub skontaktuj się administratorem systemu). Błąd ten jest spowodowany wystąpieniem konfliktu z oprogramowaniem Skype podczas korzystania z oprogramowania FastAccess w trybie ciągłego użycia kamery. Konflikt można wyeliminować poprzez obniżenie poziomu zabezpieczeń do ustawienia Face Login i ponowne uruchomienie komputera, co pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie aktualizacji.

 1. Otwórz konsolę zarządzania FastAccess i przywróć tryb zabezpieczeń logowania „Twarz”.
   
 2. Uruchom ponownie komputer. Jest to niezbędna czynność.
   
 3. Wykonaj aktualizację ponownie.
   
 4. Wybierz dowolne ustawienie trybu zabezpieczeń oprogramowania FastAcess.

Powrót do góry


Usprawnienie działania funkcji szybkiego dostępu

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na działanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy:

 • Upewnij się, że na obrazie są widoczne cztery „zielone rogi” śledzące obrys twarzy. Znaczniki te powinny być stale widoczne. Jeżeli nie są widoczne lub pojawiają się i znikają w nieregularny sposób, zapamiętanie twarzy lub jej rozpoznanie może być utrudnione. W celu zapewnienia obecności wskaźników:
   
 • Upewnij się, że Twoje oczy, nos i usta znajdują się w polu widzenia kamery.
   
 • Wybierz dla opcji FaceBright ustawienie „Auto” lub „Always On” (Zawsze włączone).
   
 • Jeśli pojawi się monit, włącz dodatkowe oświetlenie.
   
 • Jeśli twarz jest bardzo mała w stosunku do ramki obrazu z kamery, użyj funkcji powiększenia, aby powiększyć obraz twarzy. Uwaga: funkcja ta może nie być obsługiwana przez niektóre nowe modele kamer Logitech. W takim przypadku należy przysunąć bliżej kamerę.
   
 • Jeśli pracujesz przy komputerze i patrzysz na klawiaturę podczas wpisywania hasła, przed zalogowaniem się skieruj ponownie wzrok na kamerę (dotyczy to zwłaszcza komputerów stacjonarnych). To gwarantuje, że „zielone rogi”, które ewentualnie zniknęły podczas pisania, pojawią się ponownie przed logowaniem.
   
 • Podczas logowania zachowuj się w naturalny sposób. Połóż dłonie na klawiaturze i patrz na ekran.
   
 • Robienie grymasów lub mówienie do kamery spowalnia proces rozpoznawania.
   
 • Najlepsze efekty rozpoznawania uzyskuje się przy równomiernym oświetleniu. Wyraźne cienie na twarzy wymagają częstszego ręcznego logowania użytkowników.
   
 • Gdy proces rozpoznawania twarzy trwa dłużej niż kilka sekund, należy kliknąć nazwę użytkownika i wprowadzić hasło, jeśli jest niezbędne do zalogowania. Pozwala to nauczyć oprogramowanie lepiej rozpoznawać twarz użytkownika i przyspieszyć ten proces w zbliżonych warunkach oświetleniowych.
   
 • Staraj się zajmować zawsze taką samą pozycję przed komputerem. W miarę upływu czasu system nauczy się rozpoznawać różnorodne położenia twarzy, ale utrzymywanie stałej pozycji podczas logowania wpłynie na poprawę szybkości rozpoznawania.
   
 • Jeśli twarz jest zasłonięta włosami, proces rozpoznawania przebiega wolniej.
   
 • Naturalne, lekkie ruchy ciała mają korzystny wpływ na przebieg procesu rozpoznawania. Jeśli twarz nie jest rozpoznawana, nie jest pomocne zachowanie całkowicie nieruchomej pozycji.
   
 • Zaktualizuj oprogramowanie do rozpoznawania twarzy.

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN147279

Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2017 09:15


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.