Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatami o błędach zasilacza laptopa firmy Dell

Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatami o błędach zasilacza laptopa firmy DellTen artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z komunikatem o błędzie zasilacza sieciowego lub ostrzeżeniami przy włączaniu laptopa firmy Dell.

Omówienie

Podczas włączania komputera przenośnego firmy Dell może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

The AC power adapter type cannot be determined. (Nie rozpoznano typu zasilacza prądu przemiennego). Komunikat ten informuje o braku możliwości zapewnienia optymalnej wydajności komputera.
Naciśnij klawisz F3, jeśli nie chcesz, aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy o zasilaniu.
Naciśnij klawisz F1, aby kontynuować lub klawisz F2, aby uruchomić narzędzie konfiguracyjne. Naciśnij klawisz F5, aby uruchomić funkcję diagnostyki.

Albo Unknown or incorrect AC adapter detected (Wykryto nieznany lub nieprawidłowy zasilacz sieciowy).

Laptop Dell będzie nadal uruchamiany po naciśnięciu klawisza F1, choć komunikat o błędzie będzie się wyświetlać przy każdym uruchomieniu komputera. Komputer może wykazywać objawy takie jak spowolnienie pracy, brak ładowania akumulatora lub komunikat o błędzie zasilacza sieciowego w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Komunikaty o błędzie zasilacza sieciowego mogą być spowodowane przez jedną z poniższych przyczyn:

 • Do komputera PC lub stacji dokującej podłączany jest zasilacz sieciowy marki innej niż Dell.
 • Korzystanie z zasilacza sieciowego o niższej mocy.
 • Zasilacz sieciowy nie jest w pełni podłączony do komputera.
 • Kabel zasilający nie jest w pełni podłączony do zasilacza sieciowego.
 • Uszkodzenie zasilacza sieciowego lub gniazda zasilacza komputera.
 • Zasilacz sieciowy nie jest rozpoznawany w systemie BIOS (konfiguracja systemu).
Ostrzeżenie: firma Dell nie zaleca używania zasilacza sieciowego lub baterii innych producentów w komputerach przenośnych firmy Dell. Używanie zasilacza sieciowego lub baterii marki innej niż Dell może wpłynąć na wydajność komputera, a nawet spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiń poniższe sekcje, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących komunikatów o błędach zasilacza sieciowego.

Zasilacz sieciowy i kabel zasilania mogą się postrzępić, zostać przecięte, a na obu końcach kabli mogą wystawać żyły. Może to być spowodowane sposobem owinięcia kabla wokół zasilacza sieciowego lub nadmiernym naprężaniem przewodu. Jeżeli przewody są na tyle uszkodzone, że wystają z nich żyły, należy zaprzestać korzystania z zasilacza. Aby sprawdzić zasilacz sieciowy, kable i port adaptera na komputerze przenośnym pod kątem uszkodzeń:

Przestroga: firma Dell zaleca korzystanie wyłącznie z zasilaczy firmy Dell zgodnych z danym komputerem przenośnym. Firma Dell nie zaleca używania zasilaczy sieciowych lub baterii innych producentów w komputerach przenośnych firmy Dell.
 1. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera.
 3. Sprawdź zasilacz sieciowy i kable (w tym kabel zasilający) pod kątem uszkodzeń fizycznych lub przegrzania.
 4. Sprawdzić, czy styk wewnątrz wtyczki lub portu adaptera nie jest wygięty, złamany lub uszkodzony.
Ostrzeżenie: odłączając zasilacz sieciowy od komputera, chwyć lub przytrzymaj wtyczkę kabla, a nie sam przewód.
 
Ostrzeżenie: zasilacz sieciowy firmy Dell będzie działać z gniazdkami elektrycznymi na całym świecie. W różnych krajach stosuje się jednak różne wtyczki i listwy zasilania.
 
Przestroga: jeśli zasilacz sieciowy lub przewody są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać używania zasilacza.
 

Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Uszkodzenie zasilacza sieciowego.


Rysunek 1: postrzępione przewody

Rysunek 2: odsłonięte żyły

Rysunek 3: przecięty przewód

Rysunek 4: zgięty lub złamany styk

W przypadku znalezienia uszkodzeń, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania informacji na temat opcji wymiany. Jeśli nie znajdziesz żadnych uszkodzeń, przejdź do następnego kroku.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego.
 2. Podłącz inne urządzenie do gniazdka ściennego, aby sprawdzić, czy gniazdko działa poprawnie.
 3. Użyj sprawdzonego w działaniu gniazdka ściennego.
 4. Podłącz zasilacz sieciowy bezpośrednio do gniazdka ściennego.
  Omiń wszelkie regulatory zasilania, takie jak urządzenia przeciwprzepięciowe, zasilacze awaryjne UPS, rozdzielacze itp.
Uwaga: jeśli zasilacz sieciowy jest podłączony do stacji dokującej, podłącz zasilacz bezpośrednio do komputera przenośnego, aby zweryfikować poprawność działania.

Jeśli gniazdko ścienne działa prawidłowo, przejdź do następnego kroku.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
 3. Wyjmij baterię. Sprawdź w Podręczniku użytkownika komputera, jak odłączyć baterię.
  Jeśli komputer przenośny Dell ma zamocowaną na stałe baterię, należy pominąć ten punkt.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 sekund, aby usunąć pozostałe ładunki elektryczne z komputera.
 5. Podłącz baterię.
 6. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.
 7. Włącz komputer.

Jeśli po usunięciu pozostałych ładunków elektrycznych komputer nie uruchamia się przy użyciu zasilacza sieciowego, przejdź do następnego kroku.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera.
 3. Odłącz kabel zasilający od zasilacza sieciowego.
 4. Dobrze podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
 5. Sprawdź, czy dioda LED na zasilaczu sieciowym świeci się. Jeśli nie, spróbuj użyć sprawdzonego w działaniu zasilacza sieciowego.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu kabla zasilającego i kabla zasilacza sieciowego, przejdź do następnego kroku.

Zresetuj zasilacz sieciowy, wykonując następujące czynności:

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego na 15 sekund.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera.
 3. Podłącz zasilacz do sprawdzonego w działaniu gniazdka ściennego.
 4. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.
 5. Sprawdź wskaźnik LED na zasilaczu sieciowym.
Uwaga: wskaźnik LED może znajdować się na obudowie zasilacza sieciowego lub wtyczce zasilacza (prądu zmiennego).

Jeśli dioda LED zasilacza prądu zmiennego świeci się, przejdź do następnego kroku.
Jeśli dioda LED zasilacza sieciowego nie świeci się lub wyłącza się po podłączeniu do komputera, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Używanie zasilacza sieciowego o mniejszej mocy może spowodować wyświetlanie komunikatu o błędzie „Nie rozpoznano typu zasilacza prądu przemiennego. Brak możliwości zapewnienia optymalnej wydajności komputera” lub „Wykryto nieznany lub nieprawidłowy zasilacz”, zmniejszyć szybkość procesora (CPU) w celu zaoszczędzenia energii, bateria komputera przenośnego może nie być ładowana lub ładowana wolno, a zasilacz może się rozgrzewać.
Komputery przenośne Dell mogą korzystać z zasilaczy sieciowych o mocy 65 W (watów), 90 W, 130 W, 180 W lub 240 W. W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy używać zasilacza sieciowego dołączonego do komputera przenośnego Dell. Informacje o mocy zasilacza sieciowego są nadrukowane na etykiecie umieszczonej na spodzie zasilacza sieciowego.

Uwaga: zapoznaj się z drukowaną etykietą umieszczona na spodzie zasilacza sieciowego, aby uzyskać informacje na temat jego mocy.

Aby sprawdzić, czy komputer prawidłowo rozpoznaje zasilacz sieciowy:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Po wyświetleniu logo Dell naciskaj klawisz F2, aż pojawi się komunikat Entering Setup (Otwieranie konfiguracji).
 3. Sprawdź typ zasilacza sieciowego w opcjach systemu BIOS.
  Jeśli typ zasilacza to None (Brak), należy podłączyć zasilacz do komputera.
  Jeśli typ zasilacza sieciowego jest nieznany, należy upewnić się, że do komputera podłączony jest zasilacz sieciowy o prawidłowej mocy. Jeśli typ zasilacza sieciowego jest rozpoznawany prawidłowo, przejdź do następnego kroku.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w rozpoznaniu potencjalnego problemu i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Firma Dell oferuje diagnostykę wbudowaną i online. Test diagnostyczny ePSA sprzętu firmy Dell pomoże sprawdzić, czy zasilacz jest prawidłowo rozpoznawany.

Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę ePSA sprzętu firmy Dell:

 1. Włącz komputer i naciśnij klawisz F12.
 2. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.
Uwaga:
 • Jeśli diagnostyka wyświetli błąd, przejdź do Tablicy referencyjnej kodów błędów PSA i ePSA oraz działań naprawczych, gdzie znajdziesz opis kodu i dodatkowe informacje na temat czynności, które należy wykonać w celu rozwiązania problemu.
 • Jeśli diagnostyka nie znajdzie problemów, Twoje podzespoły działają prawidłowo. Oznacza to, że najprawdopodobniej wystąpił błąd w systemie operacyjnym komputera.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania testów diagnostycznych sprzętu na komputerach Dell znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

BIOS jest oprogramowaniem sprzętowym wbudowanym w płytę systemową komputera. Aktualizacja systemu BIOS do najnowszej wersji może pomóc komputerowi w rozpoznawaniu zasilacza sieciowego. Aktualizacja systemu BIOS do najnowszej wersji wymaga zasilania komputera przez zasilacz i baterię.

Ostrzeżenie: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS w komputerze przenośnym firmy Dell należy włożyć do niego baterię i przyłączyć go do zasilania sieciowego. W niektórych komputerach przenośnych firmy Dell poziom naładowania akumulatora musi wynosić co najmniej 10%, aby przeprowadzić aktualizację systemu BIOS.

Informacje o aktualizowaniu system BIOS do najnowszej wersji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS dla komputera firmy Dell?.

Jeśli zasilacz nie jest rozpoznawana przez komputer, odpowiednie informacje można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Wymuszenie aktualizacji BIOS Update bez zasilacza sieciowego podłączonego do komputera przenośnego firmy Dell. Przed wymuszeniem aktualizacji systemu BIOS, należy przeczytać poniższe zrzeczenie odpowiedzialności.

Przestroga: jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, może istnieć możliwość wymuszenia aktualizacji systemu BIOS z poziomu środowiska DOS. Użytkownik robi to na własne ryzyko — niepowodzenie tego procesu może spowodować, że korzystanie z komputera stanie się niemożliwe. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratę danych lub zysków, które mogą ponieść klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w tym artykule.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
Jak zaktualizować system BIOS przy użyciu pamięci flash USB


Nie można włączyć komputera przenośnego — (01:46)


Obchodzenie się z zasilaczem sieciowym — (00:41)
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN148385

Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2018 10:39


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.