Baza wiedzy

Jak rozwiązywać problemy związane z pojemnikiem z atramentem w drukarce firmy Dell


Spis treści:

 1. Sprawdź, czy wszystkie kasety z atramentem są odpowiednie i nie były ponownie napełniane.
 2. Sprawdź, czy z kasety została zdjęta taśma ochronna
 3. Sprawdź, czy kasety z atramentem zostały zainstalowane w odpowiednich gniazdach.
 4. Sprawdź, czy Preferencje drukarki są ustawione na używanie całego dostępnego atramentu
 5. Resetowanie drukarki

W tym artykule zawarto informacje dotyczące rozwiązania problemu drukarki, która nie rozpoznaje kasety (kaset) z atramentem lub drukuje tylko w jednym kolorze. Komunikaty o błędach mogą dotyczyć wyrównania, błędu, braku kasety lub kasety nieobsługiwanej przez system.

1: Sprawdź, czy wszystkie kasety z atramentem są odpowiednie i nie były ponownie napełniane.

Firma Dell nie zaleca korzystania z kaset ponownie napełnianych lub produkowanych przez inne firmy. Takie kasety mogą spowodować uszkodzenie drukarki.

Aby sprawdzić, czy w drukarce zainstalowano kasety marki Dell, wyjmij je z urządzenia i spójrz na nie od góry. Sprawdź, czy na obudowie kasety znajduje się słowo Dell (Rysunek 1). Więcej informacji na temat rozpoznawania odpowiednich kaset do drukarki znajduje się w Internetowym podręczniku użytkownika.


Pojemniki z atramentem marki Dell
Rysunek 1: Kasety z atramentem marki Dell

Uwaga: drukarki 725 i 810 mają tylko jedną kasetę z atramentem.

Powrót do góry

2: Sprawdź, czy z kasety została zdjęta taśma ochronna

Uwaga: kasety z atramentem znajdują się w położeniu wysokim/ładowania, o ile drukarka nie pracuje.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

 2. Podnieś przednią pokrywę drukarki.

 3. Wciśnij przyciski na pokrywach kasety, a następnie unieś pokrywy.
  Kasety wyskoczą, gdy pokrywy zostaną całkowicie uniesione.

 4. Wyjmij kasety.

 5. Znajdź i usuń z kasety z atramentem pozostałości niebieskiej taśmy ochronnej.

 6. Potrząśnij kasetami Dell przed ich ponownym włożeniem.

 7. Włóż kasety ponownie.

 8. Upewnij się, że dzióbek kasety znajduje się we właściwym położeniu (Rysunek 2).
  Dzióbek prawidłowego wkładania pojemnika z atramentem marki Dell
  Rysunek 2: Położenie dzióbka kasety z atramentem

 9. Zatrzaśnij pokrywy.

 10. Zamknij przednią pokrywę drukarki.
Powrót do góry

3: Sprawdź, czy kasety z atramentem zostały zainstalowane w odpowiednich gniazdach.

Do urządzeń wielofunkcyjnych firmy Dell dołączane są dwie osobne kasety z atramentem, których nie można stosować zamiennie. Kasety z czarnym atramentem nie można zamontować w gnieździe kasety z atramentem kolorowym i vice versa.
 

 1. Włącz drukarkę.
 2. Podnieś przednią pokrywę drukarki tak, aby karuzela z pojemnikami przesunęła się na środek.

 3. Sprawdź kasety z atramentem i upewnij się, że kaseta z czarnym atramentem znalazła się w lewej, a kaseta z kolorowym atramentem w prawej komorze.

  Jeśli kasety z atramentem nie znajdują się w odpowiednich gniazdach, ostrożnie wyjmij je i włóż prawidłowo. Upewnij się, że dzióbek kasety znajduje się we właściwym położeniu (Rysunek 3).
  Dzióbek prawidłowego wkładania pojemnika z atramentem marki Dell
  Rysunek 3: Położenie dzióbka kasety z atramentem
 4. Zamknij przednią pokrywę drukarki.


Powrót do góry


4: Sprawdź, czy Preferencje drukarki są ustawione na używanie całego dostępnego atramentu


Z poniższej listy wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.

Windows 10

 1. W polu Szukaj wpisz Urządzenia i drukarki (Panel sterowania).

 2. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, aby otworzyć menu opcji.

 3. Dotknij lub kliknij Właściwości drukowania.

 4. Zaznacz opcję Drukuj korzystając z całego dostępnego atramentu w lewym dolnym rogu.

 5. Dotknij lub kliknij OK.


Windows 8

 1. Umieść wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć pasek Panele.

 2. Kliknij panel Szukaj i wpisz Panel sterowania w polu wyszukiwania.

 3. Kliknij aplikację Panel sterowania.

 4. Na liście rozwijanej Wyświetl według wybierz pozycję Kategoria.

 5. W sekcji Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, aby otworzyć menu opcji.

 7. Kliknij Właściwości drukowania.

 8. Zaznacz opcję Drukuj korzystając z całego dostępnego atramentu w lewym dolnym rogu.

 9. Kliknij przycisk OK.


Windows 7

 1. Kliknij Start.

 2. Kliknij Urządzenia i drukarki.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy model swojej drukarki.

 4. Wybierz Preferencje drukarki.

 5. Sprawdź, czy opcja Drukuj korzystając z całego dostępnego atramentu jest zaznaczona (prawy dolny róg).

 6. Kliknij OK.


Windows Vista

 1. Kliknij Start.

 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. Kliknij Drukarka lub Drukarki.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy model swojej drukarki.

 5. Wybierz Preferencje drukarki.

 6. Sprawdź, czy opcja Drukuj korzystając z całego dostępnego atramentu jest zaznaczona (prawy dolny róg).

 7. Kliknij OK.


Windows XP

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Kliknij Drukarki i faksy.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy model swojej drukarki.

 4. Wybierz Preferencje drukarki.

 5. Sprawdź, czy opcja Drukuj korzystając z całego dostępnego atramentu jest zaznaczona (prawy dolny róg).

 6. Kliknij OK.


5: Resetowanie drukarki

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz od drukarki kable zasilania i danych.

 3. Odczekaj co najmniej pięć sekund.

 4. Podłącz ponownie kable zasilania i danych.

 5. Włącz drukarkę.

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN148926

Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2016 07:16


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.