Funkcje tabletu Dell Latitude ST Tablet

Funkcje tabletu Dell Latitude ST Tablet


Podsumowanie artykułu: W artykule omówiono niektóre z funkcji apletu N-trig sterujące funkcjami tabletu Dell Latitude ST tablet.
 


Spis treści:

 1. Za pomocą Digitizer Options (Opcje regionalne)
 2. Obsługa i konserwacja pióra elektrostatycznego

Aplet N-trig Tablet Settings (Ustawienia tabletu N-trig) umożliwia dostosowywanie szeregu ustawień dyskretyzatora. Kiedy sterowniki N-trig są załadowane, w obszarze powiadomień jest wyświetlana ikona. Once the N-trig drivers are loaded, an icon  appears in the system tray. Po umieszczeniu wskaźnika nad ikoną wyświetlany jest numer wersji oprogramowania firmware. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę powoduje wyświetlenie menu niższego poziomu własności i o.
 

1. Za pomocą Digitizer Options (Opcje regionalne)

Istnieją cztery różne tryb wprowadzania ustawień, które są wybrane w ustawieniach digitizera. 
 
 • Pen Only - w tym trybie rysik jest jedynym urządzeniem, którego można używać do wprowadzania danych z wykorzystaniem tabletu N-trig. Aby zmienić tryb Tylko rysik na inny, należy kliknąć za pomocą aktywnego urządzenia wprowadzania danych ikonę apletu N-trig w zasobniku systemowym. Po otwarciu apletu należy wybrać odpowiedni tryb i dotknij OK.
 • Touch Only - w tym trybie jednym palcem tylko urządzeń wejściowych, można korzystać z tabletu N-trig. Korzystanie z pióra nie jest możliwe. Należy pamiętać, że tylko jednej ręki contaact jest aby dyskretyzator działał poprawnie. Zmiana trybu Tylko dotykowo na inny, należy dotknąć ing ikonę apletu N-trig w zasobniku systemowym za pomocą palca, a następnie wybrać odpowiedni tryb. Dotknij przycisku OK, aby potwierdzić.
 • Tryb Auto -- tabletu N-Trig rozpoznaje zarówno rysik jak i dotyk palca. Tryb automatyczny umożliwia użytkownikowi intuicyjną obsługę w trybach Pen Only i Tylko dotyk. Domyślnym urządzeniem w trybie automatycznym jest rysik, gdy znajduje się on w zasięgu rysownicy (w pobliżu lub w kontakcie z nią). Z zasadą działania w trybie automatycznym jest, w pobliżu tabletu tryb pióra jako główny priorytet. Dwukrotne uderzenie palcem w ekran (w podobny sposób w jaki wykonuje się dwukrotne kliknięcie myszą) spowoduje przełączenie tabletu z trybu Tylko rysik do trybu Tylko dotykowo. System pozostanie w trybie Touch Only pod warunkiem, że rysik jest poza zasięgiem. Po wykryciu rysika w zasięgu system automatycznie przełączy się w tryb pióra.
 • Dual Mode (Windows 7) - Tryb podwójny to wyjątkowy tryb obsługi dostępny tylko z systemem operacyjnym Windows 7. W tym trybie system przełącza się automatycznie pomiędzy dostępnymi trybami wprowadzania danych z wewnętrznymi priorytetami i ustawieniami.


Regulacja sterowania dotykowego

Wykonuje kalibrację czujnika dotyku zapewnia optymalne działanie funkcji dotykowych komputera. Jeśli uważasz, że tablet nie wykrywa poprawnie, przeprowadzenie kalibracji funkcji sterowania dotykowego może być w porządku. Aby tego dokonać, Kliknij przycisk Start (Rozpocznij) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
 
Nie należy dotykać ekranu dotykowego podczas procesu resetowania.

 
2. Obsługa i konserwacja pióra elektrostatycznego


Funkcje pióra 

 
 1. Korpus pióra
 2. Przycisk #2 - Przycisk gumki
 3. Przycisk #1 - kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk
 4. Końcówka pióra
 5. Zajmij nakładkę, aby wymienić akumulator)

Funkcje pióra w oknie Ustawienia digitizera

Przenosząc się w oknie ustawień tabletu N-trig pozwoli ci na karcie Pen kliknij aby uzyskać dostęp do różnych funkcji z pióra. 
 1. Obsługiwane funkcje pióra -- dwa pióra przycisków można zaprogramować na wykonywanie określonych funkcji. Pióro przycisk #1 jest jednym z najbardziej oddalonego w dół cylindra. Pióro przycisk #2 jest nieco nad innymi. Każdy z przycisków można zaprogramować tak, aby być kliknięcia prawym przyciskiem myszy, aby usunąć co zostało zapisane przy użyciu pióra cyfrowego, lub można je wyłączyć, dzięki czemu po kliknięciu na przycisk pen nie dzieje.
 2. Stan baterii pióra -- w tej sekcji, można zobaczyć stan baterii zainstalowanej w piórze. Aby wyświetlić stan baterii, dotknij ekranu piórem i przytrzymaj..  
Tablet Latitude ST pojawi się ostrzeżenie po wyjęciu pióra niski poziom naładowania akumulatora. Aby zmienić rodzaj dźwięku danymi ostrzeżeniami, przejdź do zakładki opcje interakcji z okna Ustawienia digitizera.

 
Identyfikator artykułu: SLN149221

Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 07:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.