Baza wiedzy

Do czego służy narzędzie msconfig w systemie Windows 8, 8,1 i 10 w komputerze firmy Dell?


 

Spis treści:

 1. Co to jest MSConfig?
 2. Otwieranie narzędzia MSConfig.
 3. Jak korzystać z narzędzia MSConfig do diagnozowania problemów dotyczących Rozruchu
 4. Jak rozwiązywać problemy dotyczące konfiguracji za pomocą programu MSConfig
 5. Jak korzystać z narzędzia MSConfig. aby rozwiązać problem konfliktu

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące narzędzia MSConfig oraz jego obsługi i zastosowania w systemie Windows 8, 8,1 i 10 systemów operacyjnych.


 

1. Co to jest MSConfig?

 

Konfiguracja systemuMSConfigjest narzędzie systemowe przeznaczone do rozwiązywania problemów w systemie Microsoft Windows. Można ją wyłączyć lub ponownie włączyć oprogramowanie, sterowniki urządzeń lub usług uruchamianych przy starcie systemu operacyjnego Windows, a także może zmienić parametry rozruchu.

MSConfig jest prosty w obsłudze i pomaga rozwiązać wiele Windows 8, 8,1 i 10 problemy z rozruchem. Można w prosty sposób zmienić sposób uruchamiania systemu (pliki startowe), system usług i plików konfiguracyjnych tymczasowo lub na stałe. Dzięki temu narzędziu MSConfig niezwykle przydatnym narzędziem rozwiązywania problemów. Może być ona stosowana w celu przyspieszenia czasu uruchamiania systemu oraz usprawnienie co gdzie i kiedy zostanie wczytany jako system się uruchomi.

Uwaga: nie wprowadzono wiele zmian między systemem Windows 8 i 8.1 Update systemu operacyjnego i systemu operacyjnego Windows 10. MSConfig jednak NIE jest jedną z nich. Postępuj zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w tym podręczniku do obu systemów operacyjnych.


Powrót do góry


 

2. Otwieranie narzędzia MSConfig.

 

 1. W systemie Windows 8, 8,1 i 10 można użyć klawiszyWindows+Rze sobą, a pojawi się okno uruchom.
  • Dodatkowo w systemie Windows 8 i 8.1 służy do wyszukiwania MSConfig z panelu wyszukiwania pasek.
  • Dodatkowo w systemie Windows 10 w systemie windows lub klikając na przycisku start powoduje otwarcie menu start i wpisz polecenie MSConfigmożna i aplikacja jest widoczne na liście.

Panel wyszukiwania systemu Windows 8 - 8,1 bar Menu Start systemu Windows 10

 1. WpiszMSConfigw polu i naciśnij klawiszENTERna klawiaturze.

Uruchom system Windows 8

 1. Ten zostanie uruchomiony program Microsoft System Configuration Utility (Narzędzie konfiguracji RAID).
 1. W oknie programu MSConfig zawiera 5 zakładki:
  • Ogólne
  • Rozruch
  • Usługi
  • Podczas uruchamiania
  • Narzędzia

MSConfig Win 8 i 8.1
MSConfig Win 10


Powrót do góry


 

3. Jak korzystać z narzędzia MSConfig do diagnozowania problemów dotyczących Rozruchu

 

 • Problemy z uruchomieniem -są to problemy, kiedy system jest prawidłowo, albo masz problemy z uruchamianiem zajmuje bardzo dużo czasu rozruchu lub wykazuje błędy na ekranie podczas rozruchu. Można go nawet kombinację wszystkich trzech. Najpierw musimy określić problem, który pokieruje użytkownika i następnie zmienić ją na rozwiązanie problemu.
Na karcie Ogólne

Win 8 i 8.1 Karta Ogólne
Win 10 Karta Ogólne

MSConfigzakładkaOgólnezawiera podstawowe opcje dotyczące włączania komputera. Wybór domyślny dla tego programu jestUruchamianie normalne. Pozostałe dwie opcje uruchamiania komputera sąUruchamianie diagnostyczneiUruchamianie selektywne.

Uruchamianie diagnostyczne -
To polecenie służy do uruchomienia systemu Windows przy użyciu podstawowych usług i sterowników. W tym trybie można określić, czy podstawowe okno file to problem. Ten typ uruchamiania pozwala na co najmniej środowiska do rozwiązywania problemów.
Uruchamianie selektywne -
Ta opcja pozwala wybrać, jakie programy i usługi, które mają być otwarte i które z nich mają zostać zachowane w otwarciu na starcie.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że jeden z otwierania programów jest przyczyną problemu przy starcie systemu operacyjnego, możesz usunąć zaznaczenie opcjiZał aduj elementy startowewaby zapobiec uruchomieniu programu startowego. Jest to zbyt ogólnie określić, do której program jest przyczyną problemu, ale może się okazać pomocny problemu, co pozwoli na danym obszarze.


Powrót do góry


 

4. Jak rozwiązywać problemy dotyczące konfiguracji za pomocą programu MSConfig

 

 • Problemy z konfiguracją -są to problemy, kiedy nowe komendy zostały ustawione lub starych zmodyfikowany i miał niekorzystny wpływ na system. Zazwyczaj problem ten może być rozwiązany poprzez stwierdzenie nieprawidłowości lub zmodyfikowane polecenie/ustawienie i albo zmień wartość na tym, który będzie działać lub wycofywanie go z powrotem do stanu pierwotnego.
Opcje rozruchu przy użyciu karty Boot

Ta karta zawiera wiele opcji uruchamiania komputera. Górna część okna zawiera plik, który uruchamia komputer używa obecnie. Jeśli istnieje wiele partycji rozruchowej na płycie, na ekranie pojawi się wymienionych poniżej. Można zmienić wartość limitu czasu dla menu startowego i można było łatwo sprawdzić, co powoduje, że boot manager, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś problemy.

Win 8 i 8.1 zakładkę Boot
Win 10 zakładkę Boot

Dwa z trzech przycisków w tym oknie są przeznaczone do celów edycji i są wyświetlane na szaro jest ustawieniem domyślnym. Dostępne są 2 opcje w dół strony:

Sprawdź wszystkie ustawienia startowe permanent -
Zmiany wprowadzone w konfiguracji systemu nie są śledzone. Jeżeli chcesz dokonać zmian później, trzeba to zrobić ręcznie. Za pomocą tej funkcji przy zachowaniu ostrożności!
Uwaga: wybierając opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne NIE BĘDZIE działał, jeśli opcja ta jest zaznaczona. Po wybraniu tego ustawienia, należy ręcznie przywrócić wszystkie wprowadzone zmiany.
Limit czasu -
Za pomocą narzędzia MSConfig może spowodować, że wybór systemu operacyjnego do ekranu wyświetlacza na trzydzieści sekund. W rezultacie trzydzieści sekund zostanie dodany do łączny czas uruchamiania maszyny. Aby nie dopuścić do pracy ekran wyboru nie będą wyświetlane na trzydzieści sekund przy starcie systemu zmienić limit czasu linii w polu Limit czasu do zera.

Tylko przycisk, który nie jest wyszarzona w bagażniku, toZaawansowane Opcje. Kliknięcie przycisku Zaawansowane opcje rozruchu przywołuje okno dialogowe Opcje zaawansowane. W większości przypadków prawdopodobnie nie trzeba używać tych opcji, ale są one szczególnie. Np. jeśli podejrzewasz, że problem jest spowodowane przez istnienie wielu procesorów, użytkownik może ograniczyć liczbę procesorów użyte do uruchomienia systemu, wybierając liczbę procesorów i wprowadzania numeru.

Win 8 i 8.1 Zaawansowane opcje rozruchu
Zaawansowane opcje rozruchu systemu Windows 10

Uwaga: nie zalecamy skorzystanie z tej opcji, o ile w pełni zrozumieć każde działanie musi zrobić i jaki efekt można oczekiwać.
Wybrane opcje rozruchu

Najbardziej istotne funkcje na zakładkę Boot to boot options). Możesz użyć tych opcji dla różnych problemów.

Minimal - bezpiecznego rozruchu
Podczas uruchamiania systemu Windows, otworzy się graficzny interfejs użytkownikaprogramu Eksplorator Windowsw trybie awaryjnym uruchomiony tylko najważniejszych usług systemowych. Sieć jest wyłączona.
Bezpieczny rozruch alternatywne powłoki -
Przy pierwszym uruchomieniu otworzy się w wierszu polecenia systemu Windows w trybie awaryjnym uruchomiony tylko najważniejszych usług systemowych. Sieci i graficznego interfejsu użytkownika są wyłączone.
Rozruch awaryjny Active Directory - naprawa
Podczas uruchamiania systemu Windows, otworzy się graficzny interfejs użytkownika w trybie awaryjnym systemem najważniejszych usług systemowych oraz usługi Active Directory.
Bezpieczeństwo sieci - rozruch
Podczas uruchamiania systemu Windows, otworzy się graficzny interfejs użytkownika w trybie awaryjnym uruchomiony tylko najważniejszych usług systemowych. Sieć jest włączona.
Brak GUI boot -
Nie zostanie wyświetlony ekran powitalny systemu Windows podczas uruchamiania.
Log (Rejestr) - Rozruch
Przechowuje wszystkie informacje o procesie uruchamiania w pliku%SystemRoot%Ntbtlog.txt.
Wideo - podstawy
Przy pierwszym uruchomieniu otwiera Windows graficzny interfejs użytkownika w trybie VGA minimalne. Standard ten ładuje sterowniki karty graficznej zamiast sterowniki ekranu dla urządzenia wideo na komputerze.
Uruchomienie systemu informacji -
Wyświetla nazwy sterowników sterowniki są ładowane podczas uruchamiania systemu.
Zaawansowane>liczba procesorów -
Ogranicza liczbę procesorów stosowana w przypadku systemów wieloprocesorowych. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, system uruchamia się za pomocą tylko liczbę procesorów na liście rozwijalnej.
Zaawansowane>Maksymalna pojemność pamięci -
Określa maksymalną ilość pamięci fizycznej używany przez system operacyjny do symulowania małej ilości pamięci. Wartość w polu tekstowym jest megabajtów (MB).
Zaawansowane>PCI Lock -
Zapobiega to Windows z relokacji zasobów we/wy i IRQ na magistrali PCI. WE/WY i zasobów pamięci przez system BIOS są zachowywane.
Zaawansowane>Debug -
Umożliwia włączenie debugowania w trybie jądra dla rozwoju sterowników urządzeń.
Zaawansowane polecenia debug>Global settings (Ustawienia) -
Określanie ustawień połączenia na tym komputerze debuggera w debugerze jądra do komunikowania się za pomocą debuggera hosta. Debugger między komputerem a urządzeniem docelowym komputerów może być Serial, IEEE 1394 lub USB 2.0 .
Zaawansowane>Debug port (Port USB) -
Określa typ połączenia za pomocą serii, jak i port szeregowy. Domyślny port COM 1.
Zaawansowane>prędkość transmisji -
Określa szybkość transmisji do wykorzystania podczas polecenia debug debug port jest zaznaczone i rodzaju połączenia szeregowego. Jest to ustawienie opcjonalne. Poprawne wartości dla transmisji są następujące: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 i 115 200 . Domyślna prędkość transmisji wynosi 115 200 b/s.
Zaawansowane>Channel (Kanał) -
Określa za pomocą polecenia debug 1394 jako typ połączenia i określa numer kanału. Wartość dla kanału musi być liczbą dziesiętną wartość pomiędzy 0 i 62 włącznie i musi być zgodny z numerem kanału wykorzystywany przez komputer. Kanał określony nie zależy od fizycznego portu 1394 wybrane w ustawieniach karty. Wartość domyślna dla kanału 0.
Zaawansowane>USB nazwa celu -
Określa wartość ciągu do wykorzystania podczas debugowania typu USB. Ten tekst może mieć dowolną wartość.


Powrót do góry


 

5. Jak korzystać z narzędzia MSConfig. aby rozwiązać problem konfliktu

 

 • Problemy z konfliktem -są to problemy, takie jak sterowniki, usługi i aktualizacje, które zostały załadowane i zmieniły się inny plik lub próbujesz użyć tych samych zasobów jak istniejący plik lub urządzenie.  Aby rozwiązać te problemy staramy się i wyłączanie różnych plików i usług tymczasowo dopóki identyfikujemy konflikt w tym samym czasie możemy albo załadować kolejny plik, który tę samą lub aktualizację i ponownie zainstalować oba pliki.
Praca z karty Usługi
Uwaga: w dowolnym momencie podczas rozwiązywania problemów z usługami za pomocą narzędzia MSConfig, można zawsze wrócić do ustawień domyślnych, wybierając opcję Uruchamianie normalne.

Karta Usługi narzędzia MSConfig listy zintegrowanych usług systemu Windows i programów, które uruchamiane automatycznie po uruchomieniu systemu Windows 8, 8,1 i 10. Lub okresowo wykonywane są przez samego systemu operacyjnego Windows. Należy uważać przy wyłączenie usług tak jak wiele mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania komputera. Włączanie i wyłączanie wybranych programów lub usług od zaczynając od sprawdzenia lub wyłączenie pola wyboru obok nazwy programu. Jest to bardzo użyteczna w przypadku usługi rozwiązywania problemów związanych z kartami.

Win 8 i 8.1 karta Usługi
Win 10 karta Usługi

Większość usług w systemie Windows 8, 8,1 i 10 zostały opracowane przez Microsoft. Aby ułatwić wyszukiwanie usług zewnętrznych, można kliknąćprzyciskUkryj wszystkie usługi firmy Microsoft.

Uwaga: wybranie wyłączyć wszystkie zabezpieczenia nie można wyłączyć niektóre usługi wymagane dla systemu operacyjnego Microsoft.
Rozwiązywanie problemów za pomocą karta Uruchamianie

Windows 8 - 8,1 Karta Uruchamianie
Karta Uruchamianie systemu Windows 10

Ta zakładka służy do umożliwienia uniemożliwia uruchomienie elementów w folderze Autostart po zalogowaniu się. Teraz możesz klikać łącza do systemu Windows 8, 8,1 i 10 Task Manager sterujący tą funkcją.

Win 8 i 8.1 Usługi Menedżer zadań

Na karcie Uruchamianie z Menedżera zadań widoczna jest lista bieżących aplikacje, które otwiera się automatycznie po uaktualnieniu do systemu Windows otwiera się i pokazuje status każdego z nich. Wyłączanie poszczególnych aplikacji, podświetlając tę aplikację i klikając opcję Disable (Wyłącz).

Win 8 i 8.1 uruchamianie menedżera zadań
Menedżer zadań Windows 10 startup

 

Uwaga: Wyłączenie aplikacji, które normalnie pracować przy uruchamianiu komputera może spowodować uruchomienie aplikacji związanych z wolniej lub nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 

Uwaga: ważne jest, aby dowiedzieć się, czym jest serwis, przed wykonaniem decyzji o jego wyłączenie na stałe. Zawsze możesz uruchomić wyszukiwanie wGoogleiBingdla serwisu. Która dostarcza informacje dotyczące tej usługi nie dla danej maszyny. Możesz też przejść do jednej z dostępnychstron trzecichi sprawdzić, czy można je dopasować usługi na jedną ze swoich list.
Za pomocą narzędzia.

Win 8 i 8.1 narzędzia
Win 10 Karta Narzędzia

Na karcie Narzędzia zawiera narzędzia diagnostyczne oraz inne zaawansowane narzędzia, których można użyć do zwiększenia wydajności komputera. Przed zdjęciem narzędzia należy zapoznać się z opisem obok nazwy narzędzia do lepszego zrozumienia funkcji którą dostarcza. Aby otworzyć narzędzie, wybierz nazwę z listy i kliknij przycisk Uruchom. Są to narzędzia, które są wbudowane w system operacyjny jakpodgląd zdarzeńi takich, ale są one wszystkie zebrane w jednym miejscu pod tą zakładką.

Po wprowadzeniu zmian zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie natychmiast po zamknięciu narzędzia MSConfig. Po ponownym uruchomieniu należy sprawdzić, czy wszystkie wykonane zmiany miały wpływ. Jeśli możesz zachować je i przejdź do zawężenia problemu. W przeciwnym razie, powracają do wartości domyślnych i spróbować wprowadzić inne zmiany.

Uruchom ponownie

Uwaga: w przypadku, gdy program nie umożliwia rozwiązania problemu, można skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu. Należy zwrócić uwagę na informacje o wszelkich gwarancji maszyn zostanie przeprowadzona odpłatnie.


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN151689

Data ostatniej modyfikacji: 29.02.2016 20:20


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.