Baza wiedzy

Rozwiązywanie problemów z obniżoną wydajnością komputera stacjonarnego Dell
Jeśli Twój komputer firmy Dell działa wolniej, przestaje reagować lub reaguje z opóźnieniem na polecenia, wystąpił problem z jego wydajnością. Jeśli komputer stopniowo stał się coraz wolniejszy, czy też nagle przestał działać, może to oznaczać różne przyczyny problemów związanych z wydajnością. Niska wydajność i inne problemy mogą być wynikiem dużej fragmentacji danych na dysku twardym, nieaktualnych sterowników urządzeń, nieaktualnych plików systemu operacyjnego, błędów dysku, uszkodzonych plików systemu operacyjnego, braku wystarczającej ilości pamięci operacyjnej (RAM), awarii sprzętu itd.

Tutaj zostały podane niektóre kroki rozwiązywania problemów, które mogą pomóc rozwiązać problem spadku wydajności komputera firmy Dell. Należy je kolejno wykonać. Poniżej znajdziesz również pewne dodatkowe dalsze czynności rozwiązywania problemów i filmy informacyjne.


rozwiązywanie problemów

Rozwiń sekcje poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu w komputerze. Firma Dell oferuje diagnostykę wbudowaną i online. Diagnostyka sprzętu ePSA firmy Dell pomoże sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo.

Uruchamianie diagnostyki Dell Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-boot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)
 1. Ponowne uruchom komputer firmy Dell.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby ukończyć diagnostyką.
  Jeśli test się nie powiedzie, pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji.

Użyj aplikacji Dell Interactive Support Agent (tylko w języku angielskim), aby uzyskać informacje na temat kodów błędów diagnostycznych ePSA i PSA.
Alternatywnie możesz odwiedzić stronę Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów diagnostycznych PSA lub ePSA.

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki ePSA lub PSA firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

Jeśli wbudowana diagnostyka i kroki związane z rozwiązywaniem problemów nie zidentyfikują przyczyny obniżenia wydajności, zalecamy, aby uruchomić diagnostykę online firmy Dell. Diagnostyka online firmy Dell pomaga rozwiązać problem, uzyskać zautomatyzowane poprawki i zamówić części zamienne. Diagnostyka online instaluje narzędzie SupportAssist firmy Dell pomocne podczas rozwiązywania problemów z komputerem firmy Dell.

Uruchamianie diagnostyki online na komputerze firmy Dell
 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
 2. Kliknij przycisk Wykryj mój produkt lub wprowadź kod Service Tag i kliknij przycisk Prześlij.
 3. Kliknij kartę Diagnostics (Diagnostyka).
 4. Wybierz jeden z dostępnych testów diagnostycznych:
  • Aby uruchomić szybki test — kliknij przycisk Quick Test (Szybki test)
  • Aby uruchomić pełny test — kliknij przycisk Full Test (Pełny test)
  • Aby uruchomić test niestandardowy — zaznacz urządzenia, które chcesz przetestować, i kliknij przycisk Test Selected Devices (Testuj wybrane urządzenia).
  • Aby uruchomić test obciążenia — kliknij przycisk Stress Test (Test obciążenia)
Uwaga: do identyfikacji urządzenia firmy Dell i uruchomienia diagnostyki są wymagane aplikacje Dell System Detect i Dell SupportAssist. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać i zainstalować aplikacje Dell System Detect oraz Dell SupportAssist.
 
Uwaga: niektóre testy diagnostyczne mogą wyświetlać graficzne wzory do testów karty graficznej lub wyświetlać okno dialogowe stanu, które mogą wymagać Twojej odpowiedzi. Wyniki testów diagnostycznych mogą być wyświetlane nieprawidłowo, jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona, gdy będzie potrzebna.
 

Diagnozowanie problemów sprzętowych dotyczących notebooka lub komputera stacjonarnego firmy Dell za pomocą diagnostyki ePSA firmy Dell — (1:34)


Powrót do góry

W wielu przypadkach spadek wydajności systemu może być spowodowany obecnością nieaktualnych sterowników urządzeń lub ustawieniami systemu BIOS (Basic Input/Output System). Aby w pełni wykorzystywać możliwości sprzętu i oprogramowania, regularnie aktualizuj sterowniki. Zaleca się aktualizowanie systemu BIOS i sterowników urządzeń nie tylko dla komputera, ale również sterowników urządzeń wszelkich podłączonych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, skanery itp.

Aby dowiedzieć się, jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu BIOS i sterowników urządzeń dla komputera firmy Dell, należy zapoznać się z artykułami bazy wiedzy firmy Dell poniżej.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zainstalować sterowniki urządzeń w odpowiedniej kolejności, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak ponowne zainstalować sterowniki urządzeń we właściwej kolejności?

Powrót do góry

Zablokowane otwory wentylacyjne może spowodować poważne problemy z wydajnością, ograniczając przepływ powietrza, co może spowodować przegrzanie procesora, pamięci (RAM) i innego sprzętu, które może doprowadzić do ewentualnego uszkodzenia sprzętu. Zbyt wysoka temperatura może też spowodować znaczny spadek wydajności, ponieważ większość procesorów automatycznie redukuje prędkość pracy, aby ułatwić kompensację problemów związanych z ciepłem. Jeśli zauważysz, że wentylator komputera pracuje bez przerwy, może to oznaczać, że komputer nie pracuje tak wydajnie, jak to jest możliwe, i/lub że otwory wentylacyjne są zatkane.

Należy dbać o to, aby kurz nie gromadził się w komputerze, a także zapewnić odpowiednią wentylację w celu obniżenia temperatury. Gromadzenie się włókien i kurzu uniemożliwia przepływ powietrza wokół żeberek chłodzących i powoduje trudniejsze warunki pracy wentylatora.

Przestroga: wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający lub zasilacz przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na boku puszki ze sprężonym powietrzem, ponieważ niewłaściwe użycie sprężonego powietrza może spowodować uszkodzenie komputera.
Przestroga: nie próbuj zdmuchnąć kurzu ustami. Wilgoć może spowodować nieodwracalne uszkodzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
Czyszczenie otworów wentylacyjnych w komputerze firmy Dell
 • Wyłącz komputer.
 • Sprawdź, czy w otworach wentylacyjnych komputera nie gromadzi się kurz i zanieczyszczenia.
  Otwory wentylacyjne mogą znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu komputera. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi komputera firmy Dell.
 • Do usuwania kurzu i zanieczyszczeń z otworów wentylacyjnych należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem.
  Uwaga: zaleca się używanie tylko puszek ze sprężonym powietrzem. Nie należy używać odkurzaczy ani dmuchaw. Odkurzacze i dmuchawy generują ładunki statyczne i mogą doprowadzić do uszkodzenia elektronicznych lub elektrycznych elementów wewnątrz komputera.
 • Aby zapobiec problemom związanym z przegrzaniem, należy umieścić komputer w pozycji pionowej i na twardym lub utwardzonym podłożu oraz zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych.

Czyszczenie wentylatorów systemu — (2:01)


Powrót do góry

Chociaż wolne miejsce na dysku twardym jest zazwyczaj używane do przechowywania plików i danych na komputerze, system Microsoft Windows wykorzystuje nieużywane miejsce do różnych funkcji, takich jak buforowanie i pamięć wirtualna. Jeśli na dysku twardym jest mało wolnego miejsca, komputer może działać zauważalne wolniej. Zaleca się utrzymywanie co najmniej od 15% do 20% wolnego miejsca na dysku twardym przez cały czas.

Uruchamianie Oczyszczanie dysku

System Microsoft Windows zawiera wbudowane narzędzie, które usuwa pliki tymczasowe oraz inne nieistotne pliki w niewymagający wysiłku sposób.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Oczyszczanie dysku i na liście wyników wybierz pozycję Oczyszczanie dysku.
 2. Jeśli pojawi się monit, wybierz dysk, który chcesz oczyścić, i kliknij przycisk OK.
  Jest to zazwyczaj dysk C:.
 3. Gdy skanowanie zostanie zakończone zaznacz pola wyboru dla typów plików, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk OK.
 4. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń pliki.

Usuwanie plików przy użyciu funkcji Oczyszczanie dysku — (1:13)

Odinstaluj aplikacje, których już nie potrzebujesz

Odinstaluj aplikacje, których już nie potrzebujesz za pomocą opcji Programy i funkcje (nazywanej wcześniej Dodaj/Usuń programy). Niepotrzebne aplikacje zajmują miejsce na twardym dysku.

Uwaga: aby odinstalować lub zainstalować aplikacje, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 2. W oknie Uruchom wpisz appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Na liście wybierz program i kliknij przycisk Odinstaluj.
Powrót do góry

Narzędzie SupportAssist pomaga zoptymalizować komputer, uruchamiając szereg testów diagnostycznych w celu zidentyfikowania modyfikacji plików i ustawień komputera. Optymalizacja komputera zwiększa szybkość systemu, dostępność miejsca w pamięci masowej i stabilność dzięki oczyszczeniu plików tymczasowych, dostrojeniu wydajności systemu i optymalizacji sieci.

Czyszczenie plików

Czyszczenie plików pomaga usunąć powielone pliki, tymczasowe foldery i inne niepotrzebne elementy z komputera

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Clean Files (Oczyść pliki) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  Uwaga: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Uwaga: w przypadku anulowania optymalizacji, wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.
Optymalizacja wydajności systemu

Optymalizacja wydajności komputera pozwala na dostosowanie ustawień zasilania, rejestru i alokacji pamięci w celu zwiększenia szybkości przetwarzania komputera.

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Tune Performance (Optymalizacja wydajność) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  Uwaga: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Uwaga: w przypadku anulowania optymalizacji, wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.
Optymalizacja sieci

Optymalizacja sieci pomaga zapewnić łączność sieciową i aktualizuje ustawienia komputera w celu utrzymania skutecznej i niezawodnej sieci.

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Optimize Network (Optymalizacja sieć) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  Uwaga: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Uwaga: w przypadku anulowania optymalizacji, wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist — (1:39)


Powrót do góry

System Microsoft Windows wykorzystuje w niektórych zadaniach subtelne animacje lub efekty wizualne, takie jak zanikanie lub opcje menu slajdów, animuje okna podczas minimalizacji lub maksymalizacji, stosuje półprzezroczyste prostokąty zaznaczania itd. Te animacji i efekty wizualne mogą powodować, że komputer będzie wyglądać na nieco wolniejszy niż zwykle. Możesz przyspieszyć swój komputer, wyłączając niektórych efekty wizualne. Na przykład system Windows może natychmiast minimalizować i maksymalizować okna, jeśli wyłączysz powiązane animacje.

Uwaga: zmiana opcji wydajności może zwiększyć wydajność systemu, ale także wpłynąć na wygląd systemu Windows.
 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 2. W oknie Uruchom wpisz sysdm.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Na karcie Zaawansowane w menu Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Na karcie Efekty wizualne wybierz pozycję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności.
Uwaga: wybranie opcji Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajnościspowoduje wyłączenie wszystkich efektów wizualnych. Możesz wybrać opcję Niestandardowe i ręcznie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie efektów wizualnych na podstawie własnych preferencji.

Powrót do góry

System Microsoft Windows wykorzystuje pamięć wirtualną, znaną także jako plik wymiany lub plik stronicowania, gdy cała dostępna pamięć (RAM) jest używana przez komputer. Pamięć wirtualna umożliwia tymczasowe rozszerzenie lub zwiększenie pamięci systemu (RAM) na dysku twardym. Pozwala to na obsłużenie przez komputer większej liczby aplikacji niż było możliwe wcześniej. Jeśli ilość pamięci systemu (RAM) spada, dane przechowywane w pamięci systemu (RAM) zostają przeniesione do pliku wymiany lub pliku stronicowania, zapewniając dodatkowe miejsce dla funkcji wymagających dużej ilości pamięci.

Chociaż system Microsoft Windows automatycznie zarządza ilością miejsca dostępnego dla pamięci wirtualnej, zwiększenie przydziału pamięci wirtualnej może polepszyć wydajność komputera. System Windows ustawia początkowy minimalny rozmiar pliku stronicowania równy pojemności pamięci o swobodnym dostępie (RAM) zainstalowanej w danym komputerze, zaś maksymalny rozmiar jest trzykrotnie większy niż ilość pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 2. W oknie Uruchom wpisz sysdm.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Na karcie Zaawansowane w menu Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Na karcie Zaawansowane w sekcji Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień.
 5. Usuń zaznaczenie opcji Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków.
 6. Wybierz dysk, na którym znajduje się plik stronicowania, który chcesz zmienić.
 7. Kliknij opcję Rozmiar niestandardowy i wpisz nowy rozmiar w megabajtach w polu Rozmiar początkowy (MB) i Rozmiar maksymalny (MB).
 8. Kliknij przycisk Ustaw, a następnie OK.
Uwaga: pole Rozmiar początkowy (MB) powinno zawierać wartość równą ilości pamięci (RAM) w komputerze. Przykład: 4 GB pamięci RAM = 4092 megabajtów (MB).
Pole Rozmiar maksymalny (MB) powinno zawierać wartość 3 razy większą od ilości pamięci (RAM) w komputerze. Przykład: 4 GB x 3 jest równe 12 GB pamięci RAM. 12 GB x 1024 jest równe 12 288 megabajtów (MB). Nie należy podawać liczby przekraczającej trzykrotność wielkości pamięci RAM, która jest zainstalowana na komputerze.
1 GB jest równy 1024 megabajtów (MB).

Powrót do góry

Złośliwe oprogramowanie (wirusy, programy szpiegujące, konie trojańskie itp.) może spowodować blokowanie się, spowolnienie komputera itp. Programy szpiegujące i inne rodzaje złośliwego oprogramowania są istotną przyczyną wielu problemów z komputerami łącznie ze spowolnieniem. Jeśli istnieje podejrzenie, że komputer został zainfekowany, istnieje ryzyko, że złośliwe oprogramowanie może działać w tle i spowalniać działanie komputera. Może to być oprogramowanie, które zakłóca przeglądaniem stron internetowych w celu śledzenia i dodawania kolejnych reklam.

Zaleca się przeskanowanie komputera za pomocą programów antywirusowych lub chroniących przed oprogramowaniem szpiegującym. Komputer z systemem Windows 10 jest dostarczany z wbudowanym programem Windows Defender zapewniającym podstawową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Większość komputerów firmy Dell jest również dostarczanych z wstępnie zainstalowanym podstawowym oprogramowaniem antywirusowym, takim jak firmy McAfee, ale może to wymagać wykupienia subskrypcji. Jest wiele innych programów antywirusowych i chroniących przed oprogramowaniem szpiegującym (darmowych i opartych na subskrypcji), których można używać, np. firm McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro itp. Użyj programu zainstalowanego na swoim komputerze, aby przeprowadzić dokładne lub głębokie skanowanie.

Uwaga: zainstalowanie więcej niż jednego programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na komputerze PC nie zapewni lepszej ochrony, ale jedynie jeszcze bardziej spowolni pracę komputera. Zaleca się zainstalowanie jednego programu antywirusowy lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem i jego regularną aktualizację w celu zapewnienia aktywnej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Ochrona komputera i usuwanie złośliwego oprogramowania w systemie Microsoft Windows.

Co to jest złośliwe oprogramowanie (Oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:03), tylko w języku angielskim

5 sposobów na sprawdzenie pod kątem obecności wirusów (Oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:33), tylko w języku angielskim

Powrót do góry

Jeśli w systemie operacyjnym Windows są uszkodzone pliki, może to spowodować spowolnienie działania i inne problemy z komputerem firmy Dell. System Microsoft Windows ma wbudowane narzędzia, które mogą pomóc w skanowaniu komputera w celu odnalezienia uszkodzonych plików systemu operacyjnego i zastąpienia ich wersją z pamięci podręcznej na komputerze użytkownika lub za pośrednictwem witryny Windows Update.

Uruchamianie Kontrolera plików systemowych
 1. Uruchom komputer ponownie.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wyszukaj pozycję CMD lub wiersz polecenia.
 3. Kliknij prawym przyciskiem Wiersz polecenia, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu okna funkcji kontroli konta użytkownika.
 4. W wierszu poleceń wpisz polecenie sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
  Proces ten potrwa kilka minut.
 5. Gdy skanowanie zostanie zakończone, uruchom ponownie komputer.
Uwaga: należy pamiętać o umieszczeniu spacji między sfc a znakiem /.

Narzędzie System File Checker (SFC) przeskanuje komputer w poszukiwaniu uszkodzonych plików systemu operacyjnego Microsoft Windows. Gdy skanowanie zostanie zakończone, wyniki zostaną wyświetlone na ekranie. Jeśli narzędzie System File Checker (SFC) znajdzie uszkodzone pliki i zastąpi je, uruchom ponownie komputer. Jeśli narzędzie System File Checker (SFC) nie znajdzie żadnych uszkodzonych plików, spróbuj uruchomić narzędzie DISM (Deployment Image Servicing and Management).

Uruchom narzędzie DISM tylko w systemie Windows 10, Windows 8.1 lub 8

Narzędzie DISM wyszukuje uszkodzony system operacyjny Microsoft Windows, a następnie pobiera i zastępuje go przy użyciu usługi Windows Update.

 1. Uruchom komputer ponownie.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wyszukaj pozycję CMD lub wiersz polecenia.
 3. Kliknij prawym przyciskiem Wiersz polecenia, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu okna funkcji kontroli konta użytkownika.
 4. W wierszu polecenia wpisz dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
  Proces ten potrwa kilka minut.
 5. Gdy skanowanie zostanie zakończone, uruchom ponownie komputer.
Uwaga: komputer musi być podłączony do Internetu, aby uruchomienie narzędzia DISM było udane. Należy pamiętać o umieszczeniu spacji między każdym znakiem / w wierszu polecenia.

Powrót do góry

Zwykły ponowny rozruch może niemal natychmiast rozwiązać wiele problemów. Ponowne uruchomienie komputera jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie pamięci (RAM) i upewnienie się, że wszystkie uruchomione wadliwe procesy i usługi zostaną wyłączone.

Ponowne uruchomienie komputera powoduje zamknięcie wszystkich aplikacji i oprogramowania działającego na komputerze, aplikacji działających na pasku zadań i dziesiątek innych usług, które mogą być uruchomione w tle i które zostały uruchomione przez różne aplikacje. Im więcej otwartych elementów i im dłużej one działały, tym większe prawdopodobieństwo, że komputer spowolni i w końcu zabraknie pamięci (RAM). W idealnej sytuacji dobrą zasadą jest wyłączanie komputera, gdy nie jest używany. Jednak w większości przypadków zaleca się ponowne uruchomienie komputera przynajmniej raz w tygodniu w przypadku częstego korzystania z komputera.

Powrót do góry

Oto niektóre dalsze czynności rozwiązywania problemów, które możesz wykonać w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemów z niską wydajnością komputera firmy Dell.

Dalsze czynności rozwiązywania problemów

Systemy Microsoft Windows 10, Windows 8 lub 8.1 oraz Windows 7 są wyposażone we wbudowane narzędzie do rozwiązywania problemów z wydajnością, pomagające automatycznie wyszukać i naprawić wszelkie problemy, które mogą wpływać na prędkość komputera. Narzędzie do rozwiązywania problemów z wydajnością sprawdza problemy, które mogły pogorszyć wydajność komputera, takie jak liczba jest obecnie zalogowanych na komputerze użytkowników i to, jak wiele programów jest uruchomionych w tym samym czasie.

Jak wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows 10, Windows 8.1 lub 8
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy logo Windows i X.
 3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 4. Kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 5. W obszarze Zabezpieczenia i konserwacja wybierz pozycję Rozwiąż często spotykane problemy.
  W systemie Windows 8 lub 8.1 możesz to znaleźć w Centrum akcji.
 6. W obszarze System i zabezpieczenia kliknij polecenie Uruchom zadania konserwacji.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.
 8. Uruchom ponownie komputer.
Jak wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania komputera w systemie Microsoft Windows 7
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 4. W obszarze Centrum akcji kliknij pozycję Rozwiąż często spotykane problemy.
 5. W obszarze System i zabezpieczenia kliknij pozycję Sprawdź występowanie problemów z wydajnością.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.
 7. Uruchom ponownie komputer.

Powrót do góry

Tryb awaryjny zapobiega wczytywaniu uzupełniających aplikacji i sterowników urządzeń, co pomaga wyeliminować oprogramowanie jako przyczynę spadku wydajności.

Uwaga: rozdzielczość obrazu w trybie awaryjnym jest automatycznie ustawiona na 800 x 600, a ikony i tekst wyglądają na większe niż zwykle.
Kolor tapety tła pulpitu w trybie awaryjnym jest wyłączony. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga usuwania problemu.
Wszystkie ustawienia wizualne powrócą do stanu normalnego po ponownym uruchomieniu komputera w zwykłym trybie.
Ostrzeżenie: podczas logowania się w trybie awaryjnym (w tym przypadku chodzi o tryb awaryjny z obsługą sieci) oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zostanie wyłączone. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu.

Aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym, skorzystaj z poniższych łączy odpowiadających systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.

Jeśli problem nie występuje w trybie awaryjnym, prawdopodobnie jest związany ze sterownikiem urządzenia lub oprogramowaniem. Należy pamiętać o aktualizacji sterowników urządzeń i instalacji wszelkich aktualizacji oprogramowania, które mogą być dostępne dla komputera, w tym aktualizacji systemu Microsoft Windows.

Jeśli jednak problem nadal istnieje w trybie awaryjnym, przejdź do następnego kroku.

Wykonywanie czystego rozruchu w celu wykrycia problemów z oprogramowaniem — (00:40)


Powrót do góry

Odinstalowanie lub usunięcie z komputera oprogramowania lub aplikacji, których nie używasz lub nie potrzebujesz, może pomóc w zwiększeniu szybkości komputera. Aplikacje mogą obejmować procesy w tle, usługi systemowe, wpisy menu kontekstowego i inne elementy, które mogą powodować spowolnienie pracy komputera.

Odinstaluj aplikacje, których już nie potrzebujesz za pomocą opcji Programy i funkcje (nazywanej wcześniej Dodaj/Usuń programy). Niepotrzebne aplikacje zajmują miejsce na twardym dysku.

Uwaga: aby odinstalować lub zainstalować aplikacje, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 2. W oknie Uruchom wpisz appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Na liście wybierz program i kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót do góry

Wiele aplikacji i oprogramowanie uruchamia się w zasobniku systemowym lub tzw. obszarze powiadamiania. Aplikacje te zwykle są uruchamiane podczas uruchamiania komputera i pozostają uruchomione w tle, ale są ukryte. Uniemożliwienie uruchamiania tych aplikacji podczas uruchamiania komputera nie tylko przyspieszy proces logowania, ale także zaoszczędzi mnóstwo pamięci (RAM) i mocy przetwarzania, zwiększając wydajność komputera.

Ostrzeżenie: nie zaleca się wyłączania ładowania programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem podczas uruchamiania systemu. Wyłączenie programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem może spowodować, że komputer będzie podatny infekcję złośliwym oprogramowaniem.
Uwaga: aby wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania komputera, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
Jak wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows 10, Windows 8.1 lub 8
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Naciśnij jednocześnie klawisze CTRL + Shift + ESC na klawiaturze.
 3. W oknie Menedżera zadań kliknij kartę Uruchamianie.
 4. Wybierz program lub aplikację, dla której chcesz wyłączyć ładowanie podczas uruchamiania komputera.
 5. Kliknij prawym klawiszem i wybierz pozycję Wyłącz.
 6. Powtórz czynności opisane w punkcie 4 i 5 dla wszystkich programów i aplikacji, które mają mieć wyłączone ładowanie podczas uruchamiania komputera.
 7. Uruchom komputer ponownie.
Jak wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania komputera w systemie Microsoft Windows 7
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz msconfig a na liście wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie msconfig i wybierz pozycję Uruchom jako administrator.
 3. W oknie Konfiguracja systemu kliknij kartę Uruchamianie.
 4. Usuń zaznaczenie programów lub aplikacji, dla których chcesz wyłączyć ładowanie podczas uruchamiania komputera, i kliknij przycisk OK.
 5. W oknie potwierdzenia, zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie i kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Powrót do góry

Przywracanie systemu to funkcja systemu operacyjnego Microsoft Windows, która może pomóc w rozwiązaniu pewnych typów awarii i innych problemów z komputerem. Funkcja przywracania systemu może pomóc przywrócić stan komputera (w tym plików systemowych, zainstalowanych aplikacji, rejestru systemu Windows i ustawień systemu) do stanu z poprzedniego punktu w czasie, który można wykorzystać do odzyskania komputera po usterkach lub innych problemach.

System Microsoft Windows automatycznie tworzy „punkt przywracania” za każdym razem, gdy jest instalowana aplikacja lub oprogramowanie, gdy usługa Windows Update instaluje najnowsze aktualizacje, a także gdy jest instalowany sterownik urządzenia. Możesz też ręcznie utworzyć „punkt przywracania”.

Uwaga: funkcja przywracania systemu nie zapisuje kopii starych plików osobistych, dlatego nie spowoduje usunięcia ani zastąpienia plików osobistych lub danych osobowych podczas przywracania. Przywracanie systemu nie jest również skutecznym rozwiązaniem do usuwania wirusów, oprogramowania szpiegującego lub innego typu złośliwego oprogramowanie z komputera.
 
Uwaga: aby uruchomić funkcję przywracania systemu Windows, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić komputer firmy Dell do poprzedniego punktu w czasie za pomocą funkcji przywracania systemu, skorzystaj z poniższych łączy odpowiadających systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.


Powrót do góry

Jeśli komputer firmy Dell nadal blokuje się lub pracuje powoli i powyższa procedura rozwiązywania problemów nie rozwiązała problemu, prawdopodobnie problem dotyczy systemu operacyjnego.

Ostrzeżenie: ponowna instalacja systemu operacyjnego spowoduje utratę wszystkich danych na komputerze. Firma Dell zaleca tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych osobistych obejmujące, między innymi, zdjęcia, arkusze kalkulacyjne, dokumenty programu Word, wiadomości e-mail, kontakty, zakładki przeglądarki (ulubione), muzyka, filmy itp. na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej przed ponowną instalacją systemu operacyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ponownej instalacji systemu Microsoft Windows na komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Przywracanie do ustawień fabrycznych lub ponowne instalowanie systemu Microsoft Windows w komputerze Dell.


Powrót do góry

Ogólnie rzecz biorąc, większość komputerów ma możliwość rozbudowy pamięci (RAM) i umożliwia instalację znacznie większej ilości pamięci niż aktualnie zainstalowana w komputerze. Przed rozpoczęciem rozbudowy pamięci (RAM) w komputerze firmy Dell zalecamy sprawdzenie ilości pamięci (RAM) obecnie zainstalowanej na komputerze firmy Dell oraz wielkości maksymalnej ilości pamięci (RAM), którą może obsłużyć komputer firmy Dell. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji systemu i specyfikacji pamięci komputera firmy Dell, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

Uwaga: niektóre Ultrabooki firmy Dell mają wbudowaną pamięć (RAM), przez co nie można jej wymienić ani rozszerzyć.
Uwaga: przed zakupem modułów pamięci (RAM) sprawdź rodzaj pamięci, który może być używany z komputerem firmy Dell, maksymalną ilość pamięci (RAM) i liczbę modułów pamięci, które może obsłużyć komputer firmy Dell.
 

Aby dokonać zakupu podzespołów do rozbudowy komputera firmy Dell, odwiedź witrynę firmy Dell.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak zmodernizować pamięć komputera.

Poniższa tabela określa ograniczenia dotyczące pamięci (RAM) i przestrzeni adresowej dla obsługiwanych wersji systemu Microsoft Windows 10, Windows 8 lub 8.1 i Windows 7. Ważne jest, aby uwzględnić maksymalną ilość pamięci (RAM) obsługiwaną przez komputer firmy Dell i ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Microsoft Windows zainstalowanego na komputerze firmy Dell.

Wersja Ograniczenie w wersji 32-bitowej (X86) Ograniczenie w wersji 64-bitowej (X64)
Windows 10 Enterprise 4 GB 2 TB
Windows 10 Education 4 GB 2 TB
Windows 10 Pro 4 GB 2 TB
Windows 10 Home 4 GB 128 GB
Windows 8 lub 8.1 Enterprise 4 GB 512 GB
Windows 8 lub 8.1 Professional 4 GB 512 GB
Windows 8 lub 8.1 4 GB 128 GB
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB  
Windows Vista Ultimate 4 GB 128 GB
Windows Vista Enterprise 4 GB 128 GB
Windows Vista Business 4 GB 128 GB
Windows Vista Home Premium 4 GB 16 GB
Windows Vista Home Basic 4 GB 8 GB
Windows Vista Starter 1 GB  

Powrót do góry

Tradycyjne dyski twarde mają ruchome elementy i dlatego mają mniejsze prędkości zapisu lub odczytu w porównaniu do dysków półprzewodnikowych (SSD). Dysk SSD wykorzystuje pamięć flash i może odczytywać lub zapisywać dane znacznie szybciej oraz zużywa mniej energii, co z kolei wydłuża żywotność akumulatora laptopa. Wymiana dysku twardego na dysk SSD może zapewnić znaczne zwiększenie wydajności.

Co warto rozważyć przed modernizacją dysku twardego w komputerze firmy Dell:

 • Wielkość obudowy — dyski twarde występują w dwóch rozmiarach: napędy 3,5-calowe — używane w komputerach stacjonarnych i napędy 2,5-calowe — używane w laptopach
 • Złącze — jakiego typu złącze jest dostępne w Twoim komputerze? Złącze IDE lub S-ATA (Serial ATA) (złącze SATA-I, SATA-II lub SATA-III).
 • Pojemność — jaka jest maksymalna pojemność dysku twardego, który jest obsługiwany przez Twój komputer?

Aby dokonać zakupu podzespołów do rozbudowy komputera firmy Dell, odwiedź witrynę firmy Dell.


Powrót do góry

Filmy informacyjne

System spowalniania? Rozwiązywanie problemów z obniżoną wydajnością w systemie Windows 8 — (2:56)


 

Rozwiązywanie problemów z wolną pracą Internetu i połączeń sieciowych — (1:51)

Jak poprawić wydajność komputera (Oficjalny dziennik działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:55), tylko w języku angielskim


Identyfikator artykułu: SLN171944

Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018 09:53


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.