Korzystanie z laptopa Inspiron 5547 i rozwiązywanie problemów

Korzystanie z laptopa Inspiron 5547 i rozwiązywanie problemów


Spis treści:

 1. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu
 2. Komputer nie reaguje na polecenia
 3. System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran
 4. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów
 5. Rozwiązywanie problemów z czarnym, pustym lub słabo widocznym ekranem notebooka
 6. Dane techniczne
 7. Umiejscowienie portów
 8. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych
 9. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów
 10. W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell
 11. Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie
 12. Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów
 13. Nierozpoznany element komputera
 14. Sterowniki do modelu Inspiron 5547
 15. Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell

W tym artykule znajdują się informacje na temat użytkowania i rozwiązywania problemów związanych z komputerem Inspiron 5547.


1. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której komputer nie uruchamia się wcale lub uruchamia się (kontrolki świecą, wentylatory obracają się), ale nie wyświetla obrazu, należy nasłuchiwać serii sygnałów dźwiękowych emitowanych podczas uruchamiania.

Gdy usłyszysz kody dźwiękowe, sprawdź ich znaczenie (Tabela 1), by ułatwić sobie rozwiązanie problemów z komputerem.

Sygnały dźwiękowe Opis Możliwa przyczyna
1 Test sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS w toku lub błąd pamięci Awaria płyty systemowej, obejmuje awarię systemu BIOS lub błędy pamięci ROM.
2 Nie wykryto pamięci (RAM) Awaria pamięci lub gniazda pamięci
3
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/zegara)
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
Awaria płyty systemowej
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci Awaria pamięci.
5 Awaria zasilania zegara czasu rzeczywistego (RTC) Błąd baterii CMOS
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Awaria podzespołu obrazu
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD

Tabela 1: Powtarzalne kody dźwiękowe


Jeśli nie słychać kodów dźwiękowych, wykonaj następujące czynności: Jeśli nie słychać kodów dźwiękowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 2. Odłącz zasilacz od komputera, a następnie od gniazdka zasilającego.
 3. Wyjmij akumulator. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyjmowania akumulatora, otwórz stronę Inspiron 5547 — internetowa instrukcja obsługi i kliknij opcję Podręcznik użytkownika.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund.
 5. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 6. Podłącz zasilacz do komputera i do sprawnego gniazdka zasilającego.
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 8. Wyłącz komputer i włóż baterię z powrotem do niego.
 9. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Sprawdź baterię.
 10. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.
Powrót do góry

2. Komputer nie reaguje na polecenia

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer wyłączy się.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 4. Pobieranie i instalowanie oprogramowania SupportAssist Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows.
 6. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer przestaje reagować.
Powrót do góry

3. System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran

To łącze prowadzi do artykułu Bazy wiedzy firmy Microsoft zatytułowanego System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran.

Powrót do góry

4. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów

 • Najszybszym i najprostszym sposobem na wykrycie i rozwiązanie najczęściej występujących problemów jest skorzystanie z szybkiego testu Dell PC Diagnostics. Usunie ono problem automatycznie lub poprowadzi użytkownika przez procedurę rozwiązywania problemu.
  Uwaga: jeśli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast uruchomimy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany części.

 • Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, dostarcza aktualizacje systemu, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i zapobieganie im jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji, na przykład o uzyskiwaniu i instalowaniu oprogramowania SupportAssist, można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 • Gdy komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, można uruchomić wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy Dell Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera (ePSA).
Powrót do góry

5. Rozwiązywanie problemów z czarnym, pustym lub słabo widocznym ekranem notebooka

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ekranem LCD notebooka znajdują się w artykule Bazy wiedzy Dell Rozwiązywanie problemów z pustym, czarnym lub słabo widocznym ekranem notebooka.

Powrót do góry

6. Dane techniczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych technicznych komputera Inspiron 5547, przejdź do Internetowej instrukcji obsługi modelu Inspiron 5547 i kliknij opcję PDF obok pozycji Specifications (Dane techniczne).

Powrót do góry

7. Umiejscowienie portów

Aby uzyskać więcej informacji na temat położenia portów, przejdź do Internetowej instrukcji obsługi modelu Inspiron 5547 i kliknij opcję PDF obok pozycji Quick Start Guide (Skrócona instrukcja uruchomienia) lub Specifications (Dane techniczne).

Powrót do góry

8. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych

Opcja 1:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz strzałki w prawo , aby przejść do menu Exit (Zakończ).
 4. Naciskaj klawisz do zaznaczenia pozycji Restore Defaults (Przywróć domyślne), a następnie naciśnij klawisz .
 5. Naciśnij klawisz w odpowiedzi Yes (Tak) w opcji Load Optimized Defaults (Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych) i uruchom komputer ponownie.

Opcja 2:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie System Setup (Konfiguracja systemu) naciśnij klawisz .
 4. Naciśnij klawisz w odpowiedzi Yes (Tak) w opcji Load Optimized Defaults (Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych) i uruchom komputer ponownie.
Powrót do góry

9. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w witrynie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.

Powrót do góry

10. W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell

 1. Naciśnij klawisz . Powtórzenie tej operacji spowoduje wyłączenie lub włączenie anteny sieci bezprzewodowej.

Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

Powrót do góry

11. Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie

Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.

Powrót do góry

12. Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących kamery internetowej komputera znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów.

Powrót do góry

13. Nierozpoznany element komputera

Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Powrót do góry

14. Sterowniki do modelu Inspiron 5547

Więcej informacji na temat dostępnych sterowników dla komputera Inspiron 5547 znajduje się na stronie sterowników modelu Inspiron 5547.

W tym artykule zawarto instrukcję pobierania sterowników dla komputera Inspiron 5547: „Jak pobrać i zainstalować sterownik"

Powrót do góry

15. Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell

To łącze prowadzi do Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell. Wybierz system operacyjny, z którym potrzebujesz pomocy.

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN290325

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 13:16


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.