Podręcznik użytkownika komputera Dell Latitude 10

Podręcznik użytkownika komputera Dell Latitude 10Systemy Dell Latitude 10: zawiera wszelkie zasoby niezbędne do rozwiązania najczęstszych problemów.


Obraz komputera Latitude 10 ST2e

Spis treści:

  1. Instalacja / Sterowniki
  2. Bezpieczeństwo / antywirusy
  3. Oprogramowanie
  4. Sprzęt - rozwiązywanie problemów / Kody błędów

Instalacja / Sterowniki

Opcje instalacji:

W sekcji Opcje instalacji zawarto informacje o przywracaniu z obrazu fabrycznego, „czystej" instalacji oraz opcjach ponownej instalacji obsługiwanego systemu operacyjnego (OS).

Sterowniki:

W rozdziale Sterowniki omówiono kwestie dotyczące sterowników, w tym sposób i kolejność ich instalacji zależnie od systemu obsługiwanego przez komputer.

Kolejność instalacji sterowników

Instalacja sterowników z płyty CD/DVD z zasobami

Rozpoznawanie sterowników niewymienionych w rozdziale Kolejność instalacji

Powrót do góry


Bezpieczeństwo / antywirusy

Bezpieczeństwo i szyfrowanie:

W sekcji Bezpieczeństwo i szyfrowanie omówione zostały urządzenia i programy zabezpieczające oraz szyfrujące, jakie są aktualnie dostępne dla danego systemu. Można tu także znaleźć informacje o możliwych opcjach rozbudowy.

Programy antywirusowe:

W rozdziale Program antywirusowy zamieszczono różne wskazówki dotyczące oprogramowania antywirusowego dostarczanego obecnie z komputerami firmy Dell oraz usuwania infekcji spowodowanych najpopularniejszym obecnie złośliwym oprogramowaniem.

Ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu:

W sekcji Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu znajdują się informacje i sprawdzone sposoby postępowania dotyczące poruszania się po Internecie i ograniczenia związanego z tym ryzyka.

Powrót do góry


Oprogramowanie

Oprogramowanie zakupione wraz z komputerem:

W sekcji poświęconej oprogramowaniu dostarczanemu wraz z komputerem znajdują się informacje o fabrycznie instalowanym oprogramowaniu i sposobach identyfikacji programów dostarczanych wraz z systemem.

Wymienione poniżej programy są obsługiwane w ramach gwarancji Pro Support Warranty

Adobe

Standardy

Karta dźwiękowa Creative

Cyberlink

Firmy Dell

Digital Persona

Intuit

McAfee

Trend Micro

Microsoft

Norton

Roxio

Skype

Korzystanie z posiadanego systemu operacyjnego:

W tym rozdziale przedstawiono wskazówki dotyczące konfiguracji i użytkowania systemu po zakupie.

Niska wydajność

W tym rozdziale omówiono sposoby rozwiązywania problemów z obniżoną wydajnością systemu.

Błędy niebieskiego ekranu systemu Windows (BSOD):

W tym rozdziale omówiono takie problemy jak awaria systemu, ponowne uruchamianie i inne problemy z systemem operacyjnym.

Powrót do góry


Sprzęt - rozwiązywanie problemów / Kody błędów

Poznawanie komputera:

W tym rozdziale przedstawiono informacje i ilustracje dotyczące danego systemu, które pomogą użytkownikowi zapoznać się z nim. Należy pamiętać, że kod Service Tag komputera znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy. Numer seryjnyznajduje się w naszej strony, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki:

Ten rozdział zawiera informacje na temat bezpiecznych praktyk aby wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Diagnostyka i kody błędów:

W tym rozdziale omówiono różne komunikaty błędów, kody dźwiękowe i kody diagnostyczne diod LED, które pomagają w rozwiązywaniu problemów z systemem.

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem:

W tym rozdziale przedstawiono wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów spowodowanych usterkami sprzętu, które mogą wystąpić w tym typie systemu.

Problemy z zasilaczem prądu zmiennego i baterią

Problemy z dźwiękiem

Problemy z systemem BIOS i płytą główną

Problemy z wentylatorem i przegrzewaniem

Problemy z dyskiem twardym

Problemy z urządzeniami wejściowymi

Problemy z pamięcią

Problemy z pracą w sieci

Brak testu Post

Brak zasilania

Problemy z napędem optycznym

Problemy z portami i replikatorami

Problemy z obrazem

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN290478

Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2018 13:47


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.