PowerEdge HDD: Jak rozpoznać awarię dysku twardego i rozwiązywać problem?

PowerEdge HDD: Jak rozpoznać awarię dysku twardego i rozwiązywać problem?


 

Uwaga: ten artykuł jest częścią samouczków dotyczących serwerów „Raid i dyski” (dostępne tutaj).

 

Jak zidentyfikować awarię dysku fizycznego?

Awaria dysku twardego może wynikać z usterek mechanicznych, logicznych lub awarii głowicy. Poniższa tabela opisuje objawy awarii dysków twardych:

 
Objaw Opis
Hałasujące dyski twarde Hałasujące dyski twarde mogą oznaczać awarię głowicy, głośną pracę łożysk lub uszkodzony silnik.
Błędy danych i dysku Pliki mogą nie być zapisywane lub programy mogą przestać odpowiadać.
Brak wykrycia dysku twardego System operacyjny nie wykrywa dysku twardego.
Awaria systemu Niebieski ekran.
Niska prędkość odczytu i zapisu  Opóźnienia podczas odczytu lub zapisu danych na dysku twardym.


Wykonaj następujące czynności, jeżeli występuje którykolwiek z tych objawów:

1. Sprawdź, czy dyski twarde są zainstalowane prawidłowo.
2. Sprawdź kontrolki LED dysku twardego.
3. W przypadku systemów z panelem LCD, sprawdź następujące kody błędów:

 

Kod błędu Komunikat o błędzie Opis
E1810 Awaria dysku twardego . Dysk twardy miał awarię wykrytą przez podsystem SAS.
E1811 Przerwana przebudowa dysku twardego . Przerwano proces przebudowy dysku .
E1812 Usunięto dysk twardy . Dysk został usunięty z systemu.

Jeśli komputer jest objęty gwarancją, a dysk twardy uległ awarii z powodu usterek, należy złożyć zgłoszenie do wsparcia technicznego w celu wymiany dysku.
 

Poniżej przedstawiono kilka kroków, które można wykonać w przypadku potencjalnej awarii dysku twardego, aby spróbować rozwiązać ten problem. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności rozwiązywania problemów i diagnostyki, zawsze należy się upewnić, że wykonano pełną kopię zapasową danych znajdujących się na serwerze.

 

Jak rozwiązywać problemy dotyczące awarii dysku twardego?

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dany problemem dotyczy sprzętu, czy oprogramowania.

Poniżej znajduje się algorytm rozwiązywania problemów z dyskiem twardym i macierzą RAID:

 • Krok 1: Jakie były pierwsze objawy problemu?

  • Kontrolka LED jednego lub kilku dysków twardych migająca na pomarańczowo lub pomarańczowo i zielono.
  • Komunikat o błędzie na wyświetlaczu LCD.
  • Komunikat o błędzie podczas autotestu lub w systemie BIOS kontrolera RAID.
  • Komunikat o błędzie w programie Dell OpenManage Server Administrator lub OpenManage Essentials.
  • Błąd w systemie operacyjnym.
  • Niska wydajność podczas kopiowania plików.
 • Krok 2: Wykonaj odpowiednie czynności diagnostyczne

  • Kontrolka dysku twardego świeci przerywanym światłem pomarańczowym, pomarańczowym i zielonym lub wyświetlany jest komunikat o błędzie na wyświetlaczu LCD: błąd można wyszukać w następującej bibliotece zasobów: Wskaźniki LED stanu obudowy i nośnika dysku, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Błędy w systemie operacyjnym: błąd można wyszukać w następującej bibliotece zasobów: Błędy dotyczące dysków HDD i macierzy RAID w systemach operacyjnych, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • W przypadku błędów dotyczących autotestu, kontrolera RAID lub narzędzi monitorowania OpenManage błędy można sprawdzić w naszej bazie wiedzy.
  • W przypadku problemów związanych z wydajnością, patrz sekcja Problemy z wydajnością dysku twardego.
 • Krok 4: Rozwiąż problem

  • Wykonaj odpowiednie czynności wskazane przez program diagnostyczny.
  • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell przez Internet lub telefonicznie, aby w razie potrzeby umówić się na dalsze rozwiązywanie problemów i ewentualne uzgodnienie wysyłki części zamiennej.
  • Możesz także skorzystać z portalu online Dell TechDirect, aby zgłosić problem do działu pomocy technicznej firmy Dell i, jeśli jest taka opcja, uzgodnienia szczegółów wysyłki części zamiennej.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat rozpoznawania, diagnostyki i rozwiązywania problemów dotyczących macierzy RAID i dysków twardych, można także zapoznać się z następującymi artykułami z witryny pomocy technicznej firmy Dell:

 

Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Identyfikator artykułu: SLN292295

Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018 16:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.