Baza wiedzy

Dell PowerEdge: podczas uruchamiania systemu wyświetlany jest błąd „No Boot Device available” (Brak dostępnego urządzenia startowego)


Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z uruchamianiem komputera. Oznacza to, że serwer jest włączany i pojawia się ekran Dell, ale w momencie, gdy system operacyjny powinien zostać załadowany, występuje błąd „No Boot Device available” (Brak dostępnego urządzenia startowego) i nic się nie dzieje. Problemy dotyczące braku zasilania i braku testu POST są omówione w tym artykule: Rozwiązywanie problemów z serwerem, który nie daje się uruchomić.

Uwaga: jeżeli jest konieczna ponowna instalacja systemu operacyjnego, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w osobnym artykule Jak zainstalować system operacyjny na serwerze Dell PowerEdge? (Wdrażanie systemu operacyjnego).


Spis treści

 1. Definicja
 2. Ręczny wybór urządzenia startowego
 3. Rozwiązywanie problemów z macierzą RAID

 

1. Definicja

Po zakończeniu fazy autotestu (testu POST) serwer podejmuje próbę uruchomienia urządzenia startowego. Urządzenie startowe to dowolny sprzęt, który może odczytać lub zawiera pliki niezbędne do uruchomienia komputera. Domyślny nośnik startowy można wybrać w systemie BIOS i domyślnie karta kontrolera RAID (PERC) zostanie wybrana jako pierwsza. Pliki dostępne na urządzeniu startowym (RAID, dysk USB, DVD, plik obrazu ISO) zawierają instrukcje uruchamiania systemu operacyjnego. Jeśli tych plików nie można znaleźć, zostanie wyświetlony błąd „No Boot Device available” (Brak dostępnego urządzenia startowego).
Aby zidentyfikować przyczynę tego błędu, można wykonać kilka czynności.

 2. Ręczny wybór urządzenia startowego

W pierwszej kolejności sprawdź, które urządzenie zostało wybrane jako podstawowe urządzenie startowe. W celu szybkiego sprawdzenia użyj klawisza F11, aby uruchomić ręczny wybór urządzenia startowego.

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Naciśnij klawisz F11 podczas autotestu, aby przejść do Menedżera rozruchu.
 3. Wybierz odpowiedni dysk twardy (dysk wirtualny), na którym zainstalowany jest system operacyjny.
 4. Rozpocznij rozruch z tego urządzenia.

Jeśli po wykonaniu tych czynności system operacyjny zostanie uruchomiony, oznacza to, że sprzęt działa prawidłowo, ale występuje konflikt kolejności rozruchu w ustawieniach systemu BIOS. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tej sytuacji jest takie ustawienie systemu, że rozruch następuje z napędu CD/DVD i/lub dysku USB przed dyskami twardymi, co jest ustawieniem logicznym. Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że do systemu nie podłączono dysku USB, a w napędzie CD/DVD nie ma żadnej płyty.

Uwaga: błąd może być również spowodowany nieprawidłowymi ustawieniami w trybie rozruchu. Systemu operacyjnego zainstalowanego w trybie UEFI nie można uruchomić w trybie systemu BIOS i na odwrót.

Ustawienie kolejności rozruchu można zmienić na trwałe w programie Konfiguracji systemu, tak aby rozruch następował z napędu. Aby zmienić to ustawienie:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Naciśnij klawisz F2 w trakcie uruchamiania systemu, aby wejść do Ustawień systemu.
 3. Zmień ustawienie Kolejność rozruchu w Ustawieniach rozruchu.
 4. Wyjdź z menu za pomocą opcji Zakończ w prawym górnym rogu ekranu.
Uwaga: po wykonaniu tych czynności, aby uruchomić komputer z płyty CD/DVD lub dysku USB, konieczne będzie ponowne naciśnięcie klawisza F11.


 


3. Rozwiązywanie problemów z macierzą RAID

Jeśli serwer działał prawidłowo i bez żadnych zmian, a problem wystąpił, należy sprawdzić właściwości RAID

Sprawdzanie stanu dysku twardego w systemie BIOS kontrolera PERC

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + R podczas autotestu, aby otworzyć Narzędzie konfiguracyjne systemu BIOS kontrolera PERC.
Aby sprawdzić, czy dysk twardy należy do macierzy RAID, wykonaj następujące czynności: naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + N, aby przejść do ekranu Zarz. PD (Zarządzanie dyskiem fizycznym) i sprawdzić, czy jakiś dysk twardy nie jest w trybie offline lub czy nie brakuje któregoś z nich.Na tej stroni sprawdź, czy Dysk wirtualny jest w trybie online w optymalnym stanie.
Więcej informacji na temat sposobu rozpoznawania awarii dysku twardego jest dostępnych w tym artykule

Gdy macierz RAID zarządza wieloma dyskami wirtualnymi, ważne jest, aby wybrać dysk wirtualny, który ma zostać użyty podczas próby uruchomienia serwera na kontrolerze RAID.
Startowy dysk wirtualny można wybrać w ostatniej zakładce „Zarz. kontr.”. Ważne jest, aby wybrać dysk wirtualny, na którym zainstalowany jest system operacyjny.

Jeśli macierz RAID działa prawidłowo, w ostatniej kolejności należy zbadać pliki systemu operacyjnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprzętu serwera możliwy jest rozruch przy pomocy obrazu Support Live Image (Jak pobrać i uruchomić obraz Support Live Image na serwerze Dell PowerEdge?), aby rozpocząć rozwiązywanie problemów.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN292433

Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018 16:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.